ЛЕКЦИЯ (html):     00t--Мини увод-резюме,   00s--Кратък увод-приказка;   01--Увод,   02--Основни понятия,   03--Обзор религии,   04--Космогенезис,   05--Анатомия,   06–-Медитация,   07--Хранене,   08--Вредности,   09--Здравна профилактика,   10-- Лечение,   11--Лечебен глад, обсебване, карма,   12--Дом и бит,   13--Социална етика,   14--Наука,   15--Хуманитарни науки,   16--Образование,   17--Обществено устройство,   18--Експериментални изследвания,   19--История и приложения,   20--Плавен преход, заключение;   21--Допълнения;   Корона-вирус не е страшен;     Home / Главна стр.

 ПРЕОСМИСЛЯНЕ на ЖИВОТА и СВЕТА - Симон Живков 
 ЛЕКЦИИ по Нова езотерика – единение с науката 
Кратък увод-приказка:
ТАЗИ  ЧУДНА  МАШИНКА - ЧОВЕКЪТ
    Имало едно време – едно толкова далечно време, че никой не може да каже кога, на едно толкова далечно място, че никой не може да каже къде, понеже познатото ни време-пространство още не е било създадено, едно велико общество от висши същества. В това общество имало голяма необходимост от една особена субстанция, наричана луш. Това било едновременно храна, питие, градивност, емоция, удоволствие; било много търсено, но все недостигащо, особено неговия фин, дестилиран вариант. Нуждата и недостигът били толкова големи, че било взето решение да се изгради специален завод-градина за производство на луш.
    След дълги и сложни усилия, в няколко доста неуспешни отначало насоки, преди около един милион години се получил забележително добър резултат. Било установено, че 4-ят модифициран посев в градината произвежда значително количество фин, дестилиран луш, използвайки за съществуването си предимно втория посев – растенията. Това било постигнато главно чрез разделянето му по на 2 половинки – мъж и жена, копнеещи един за друг с любов и доброта. След това откритие третият посев – животните, също били модифицирани по подобен начин и били направени редица промени в градината, за осигуряване най-добри условия за съществуване на главния лушопроизводител. Впоследствие той се нарекъл Човек, своите създатели – Богове, а градината – Земя.
    Тази чудна машинка - Човекът - произвежда фин луш, както за боговете и за поддържане на физическия свят, така и за собствено използване, и за осигуряване на своето превилегировано съществуване. Фин луш се създава от позитивните емоции - любов (сексуална и универсална), радост и доброта, съзидателно творчество, създаване на красота и хармония. Светът съществува благодарение добронамерената мисловна дейност на хората и многобройните подобни същества от другите луш-градини. Разбирането и осъзнаването на тази неочаквана и неизвестна за обикновения човек истина за света, означава преодоляване на една от главните феи-вълшебници, които пазят тайните на вселенското мироздание от досадни натрапници. Затова и в много приказки, до мъдростта и щастието се достига след трудни и сложни изпитания. Тези феи са бивали преодолявани и през известната ни история, и през десетките предишни, непознати за нас епохи, и тайните са били научавани от отделни хора, поели пътя на мъдростта и посвещението.
    Днес вече е време, когато по-масово може да се открехнат вратите към този чуден свят. Мнозина спонтанно осъзнават, че човек не е само физическо тяло, че не е създаден от плискане на морските вълни, случайни мутации или от белобрад невидим старец, но трудно могат да намерят разумна информация по въпроса. Религии, секти и верски общности предлагат осъвременено "Ще ти кажем как да си спасиш душата, ако я (про)дадеш на дявола, пардон, на нас". Религията днес е неуместен атавизъм, но събира поклонници, тъй като запълва зеещи празнини в образование, семейно и обществено възпитание и наука. Стандартната наука не може да отговори на основни жизнено-философски въпроси, консервативна и комерсиализирана, заета със самоцитиране и взаимно противопоставяне с алтернативни и езотерични науки.
    Освен устройство за луш, човешкият живот е средство за усъвършенстване на душата (азът) – една специфична био-информационна програма, която ръководи всички мисли и действия на човека. Тези програми-азове са създавани в течение на много хиляди години, обогатявани и усъвършенствани в многобройни циклични реализации, наречени прераждания (реинкарнации). Освен видимото плътно тяло, човекът има няколко фини тела, от неизвестна на стандартната наука физическа материя, съставена от непознати елементарни частици – фина, гъвкава, всепроникваща, неосезаема от плътно ниво. Тя лесно се моделира в разни форми и функции чрез силата на мисълта на боговете, на великите учители, на напредналите хора и други същества. Плътното тяло зависи от фините тела, те пък се управляват от божествено-информационните азове, които от своя страна са подвластни на локалните богове, те на висшите богове и т.н. В света има голямо разнообразие от фини същества, които не познаваме, защото са невидими и неосезаеми за нас. Научаването, приемането и правилното осъзнаване на фините светове и божествено-информационната първопричинност на вселената е всъщност преодоляване на следващите феи-пазачи.
    Знанието, че изначално човекът е предназначен да произвежда луш-любов, показва, че той е създаден да живее в радост, любов и доброта. Обаче човешката история е изпъстрена с войни, насилия и всевъзможни други негативни изяви. Огромна част от човешката дейност е безсмислена, ненужна и вредна. Хората излъчват изобилие от хаотични негативни мисли, които, макар и невидими, са мощен вредител за всичко живо. Трупането на пари и вещи над нормалните нужди от подслон, храна и творчество, силното изоставане и изкривяване на духовното спрямо техника и технологии и прекалената комерсиализация са основните грешки. Масовите негативни мисли и действия сред хората съвсем не са нормални и естествени. Те се програмират тайно и подмолно, чрез телевизия, филми, интернет, дисхармонична музика, деградиращо образование и се подпомагат от електро-смога и все по-честата липса на нормални семейни и добросъседски отношения.
 
   Всичко лошо и негативно трябва да бъде преодолявано и отстранявано, не бива да му се подчиняваме, а още по-малко да го подпомагаме и усилваме! То обаче има няколко много дълбоки причини.
  1-та е остатък от началните опити за получаване на луш, чрез прибиране-унищожаване на реколтата и от борбата хищник – жертва.
   2-та
причина е по-голяма и доста по-сложна за разбиране. Отначало добро и зло съществуват в хармония, като взаимно допълващи се части на единното цяло. Лошото е като отрицателен пример за сравнение, за изпъкване на доброто. Обаче в някакъв етап разрешават на външни за градината същества, да прибират остатъците неизползван луш. Постепенно те се настаняват вътре и правят модификации за усложняване и затрудняване на живота, защото, макар и духовни същества, те са на доста ниско ниво и предпочитат долнопробния луш на болките и страданието. В оскъдните информации за тях, ги наричат Сиви, Тъмни, Илуминати – нека приемем сборното и подхождащо им Тъмнинати. Именно те и някои други подобни, пряко или чрез своите послушници, са причина за голяма част от болестите, трудностите и несгодите на днешния свят, особено нелогичните, абсурдните, Напр. несъответствието между правилен, разумен живот на мнозина и техните болести и страдания, а не наивната и удобна за религиите притча за грехове и наказания. И основно поради тъмнинатното влияние учените все още не смеят или не смогват да направят убедително инструментално доказателство за фините същества, тела и материи, макар че е осъществимо за днешната наука и техника.
  3-та, най-голяма причина за лошото в света е и най-фрапираща, най-трудната за преодоляване фея-пазач. Това е свободната воля, която е била дадена на човека преди много хиляди години, като средство за качествено ново творчество, но му е отнето безпогрешното интуитивно чувствознание. Оставен е да се лута и греши, да преоткрива от плътно ниво съществуващите знания, но и възможност да открие нещо ново, неизвестно, непостижимо по друг начин. Обаче като "страничен ефект", свободната човешка воля се оказва основният унищожител и деградатор на човешкото общество – повечето хора "свободно" падат в пропастта на пороците, страха, модата, невежеството, богатството, маниите, суетата, консерватизма!
    Днес Земята, бидейки част от първата, доста несъвършена градина за луш, поради присъствието на тъмнинати и др.под. и освободената човешка воля, е едно много трудно, но пък извънредно ефективно училище; малцина го завършват с добър успех, но това е огромен възход за тях.
  В първите, непознати днес епохи от човешката история, болести нe съществуват. Действителните основни причини за тях са предимно в начина на мислене и отношение към света. Следващи по ред са: психо-смог - страх и мъка, завист и омраза, уроки и магии, псохотронни излъчвания; неправилно хранене, стрес, психично обсебване, вредни музика, телевизия, филми; електро-смог – мобифони, бързи компютри, МВ печки; карма, смог, гео-аномални зони и др. Болестта обикновено е сигнал, че трябва коренно да се промени начинът на живот: ново мислене- мъдро, светло, позитивно; хранене- предимно сурови плодове, зеленчуци, ядки; поведение- с любов и толерантност към себе си, към околните, към природата и пр. Много от обичайните инфекции, алергии и др, са лечебни процеси; някои болести и проблеми са тест, предизвикателство за тяхното правилно разбиране и осмисляне, както и на живота и света въобще. Едва 6-7% от стандартните лекарства са наистина полезни, а над половината са опасно вредни. Има ефективни и безвредни лечения за всички болести, но забравени, забранени или още неоткрити. Обаче най-правилна е профилактиката – в стария Китай заплатата на лекаря се намалявала, щом се разболее някой от хората му.
 
    И така, лошото е твърде много и няма да изчезне от само себе си. Напротив - то се задълбочава и окопава, не може да се премахне чрез стандартни методи, защото е заложено дълбоко в основата на обществото в самоподдържащи се системи. От обичайното плътно-физическо ниво днешният свят е непоправим, непоклатим. Стандартната наука малко може да помогне, религията по-скоро пречи.
    Нужни са качествено нови, коренно различни методи.
   Именно свободната човешка воля, главният вредител, може и трябва да стане главен спасител, като бъде обуздана и облагородена чрез самата себе си – напредналите благодарение на нея мъдри хора, да поведат останалите в правилна посока, в хармония на емоция, разум и интуиция. Както митичните герои с частичен божествен произход са притежавали огромна сила, така и хората, постигнали и осъзнали божествената си искра, могат да активират могъщи латентни способности. Това ще им позволи да овладеят тялото си, здравето си, мислите си, духа си; земните, подземни и надземни стихии; да живеят толкова дълго, колкото решат; на тях ще са хармонично подвластни тяло и дух, живот и смърт, минало и бъдеще, човек и природа.
    Тези съществено различни хора ще станат ядрото на новия свят. Това ядро ще се разраства чрез огромните им възможности за позитивно дистанционно въздействие чрез силата на мисълта, прилагана с любов и доброта. Също благодарение на личния им пример – винаги в прекрасно здраве, настроение и работоспособност, както и обучавайки други желаещи. Докато съществена част от обществото приеме и пожелае коренната позитивна промяна. Това ще осигури достатъчно силна ментална подкрепа, за изграждане около Земята на могъща енерго- информационна сфера на любов, мъдрост и доброта, здраве и красота, която ще стимулира и изисква по-нататъшната промяна на света. Мирно и безопасно, но непреодолимо и необратимо.
    Така може да се осъществи мечтaта на най-мъдрите езотерични мислители от много епохи – вместо чрез потоп, както потъването на Атлантида и Лемурия, засипването на Сахара с пясък, или друг катаклизъм, преходът към следващата епоха да стане почти плавно, на малки стъпки, без големи жертви и разрушения. Ползата ще е всеобща - за всеки, успял да постигне здраве и съвършенство, за спасеното от самоунищожение човечество, както и за доказване на латентния божествен механизъм, заложен в нашия свят - плавният преход. Това е един от най-висшите успехи на една цивилизация.
 
    Осъществяването на този преход е в наша власт, водени от най-мъдрите! От нас зависи кой път ще поемем и какво бъдеще ще осигурим за нас и нашите деца.
 
    Прилича на приказка, но някои приказки са истински. И се сбъдват!
 
    Все пак не го обсъждайте с невежи и ограничени хора, да не ви вземат за луд.  

 ЛЕКЦИИ по Нова езотерика – л.00s, v.5 (дек.10)
Copyright– Симон Живков, 2008