ЛЕКЦИЯ (html):     00t--Мини увод-резюме,   00s--Кратък увод-приказка;   01--Увод,   02--Основни понятия,   03--Обзор религии,   04--Космогенезис,   05--Анатомия,   06–-Медитация,   07--Хранене,   08--Вредности,   09--Здравна профилактика,   10-- Лечение,   11--Лечебен глад, обсебване, карма,   12--Дом и бит,   13--Социална етика,   14--Наука,   15--Хуманитарни науки,   16--Образование,   17--Обществено устройство,   18--Експериментални изследвания,   19--История и приложения,   20--Плавен преход, заключение;   21--Допълнения;   Корона-вирус не е страшен;     Home / Главна стр.

 ПРЕОСМИСЛЯНЕ на ЖИВОТА и СВЕТА - Симон Живков 
 ЛЕКЦИИ по Нова езотерика – единение с науката 
Мини  увод - резюме
    Какво е нужно на човек за здрав, пълноценен и щастлив живот? Добро скромно жилище, правилни храна, образование и работа, разумни и приятни хоби и развлечения; Физическа, духовна и творческа активност; Редовен нормален секс; Раждане и възпитаване на дете; Правилно осъзнаване своето място в света, нуждата от радост и спокойствие; Любов, толерантност и уважение към себе си, към партньора, децата, близките и приятелите, както и от тях към него, към природата и създателите му, които обикновено не познава, но те винаги му дават любов и внимание.
    Какво се случва вместо това в света? Огромна част от човешката дейност днес е ненужна, голяма част вредна; Все по-комерсиална, принизена до стремежи към пари, вещи и нездрави удоволствия; Уврежда природата, насочена е главно към техника и технологии, а развитието на духа е пренебрегнато. Хората купуват много излишни и дори вредни вещи, на които служат, вместо вещите да им служат. Хранят се лошо, живеят сред електро- и психо- смог, в стрес и страх или пък в безхаберие. Част от популярната музика, както и много филми, явно или тайно провокират агресия, омраза и други вредни страсти. Много електроуреди (мобифони, микровълнови печки, телевизори, музикални уредби) увреждат тялото, психиката, интелекта. Създават се все по-модерни диагностични методи и лекарства, но въпреки това болестите и болните се увеличават и все повече хора търсят алтернативни лечения.
    Науката и религиите дават противоречиви и незадоволителни отговори на основни въпроси за създаването на вселената и човека, за смисъла на неговото съществуване. Науката не може да обясни много природни и научни феномени и често ги отрича, без да ги изследва, докато религията обикновено ги признава, но ги "обяснява" с дявол или чудеса. Природните науки са в стагнация, с доста противоречия, грешки и пропуски. Както преди 300 год. учените не са могли да предложат нищо против каноните на всемогъщата църква, така и днес не се приема нищо, несъгласувано с господстващите научни парадигми – ще бъде обявено за ненаучно, мистицизъм, лъженаука. Поне не го грози отлъчване от църквата, инквизиция и клада, а само отхвърляне от "научната" общност и оставане без работа. Днешният "добър" учен твърдо вярва в религията стандартна наука и внимателно се самоконтролира – да не се отплесне мисълта му към "псевдо-науката" и да открие нещо истински ново.
    Как може да се подобри това положение? По стандартни начини – никак! Детското и социално възпитание, лошо образование, телевизия, филми, музика, храна, стрес, грешки и непълноти в науки и пр, осигуряват хора с ограничен интелект и здраве, лесни за манипулиране от явните и тайни управляващи света. Днешното общество е организирано като самоподдържаща се консервативна система, недопускаща съществено подобрение от познатото ни плътно-физическо ниво.
    Има сведения за предишни човешки цивилизации, изчезнали при планетарни катаклизми, след което са стартирали нови епохи, на чиста Земя. Има хипотези, че отново предстоят подобни събития, поради недопустимо изкривеното човечество. Някои от тях не са били фантазии, но това не бива да ни плаши! В наша власт е да го променим – тези събития отдавна са отменени за тази епоха, благодарение успешния напредък на бивши и днешни наши съвременници, като част от осъществяване на друга хипотеза. А именно – че разрушения и жертви може да се избегнат, ако започне съществена позитивна промяна, оздравяване на обществото и се оползотворят чудесните природно-космически условия през последните десетилетия, които ще продължават и през следващите. И особено ако се активира вградената латентна възможност – да се извърши преход към нова, по-висша епоха постепенно, на малки стъпки – плавен преход.
    Такъв преход ще продължи десетки години и е възможен само чрез радикално нови методи, коренно различни от приетите днес научни и социални парадигми. Настоящите лекции предлагат един възможен път за подготовка и успешно осъществяване на промяната, чрез комплекс нови знания, необходими за правилното обучаване и насочване на човешката мисъл, разум, воля, скритите латентни способности. Те могат да извършат огромни позитивни изменения в тялото, психиката, науката, обществото, природата; да осигурят здраве и работоспособност, сила и защитеност, радост и благополучие.
 
    Като база на знанията, нужни за тази забележителна промяна, за нов начин на живот, авторът предлага комплексна хипотеза (КоХ) за създаване и устройство на вселената, основана на стандартни, езотерични и алтернативни науки, свои ментални и инструментални изследвания и интуиция.
    Основни елементи на КоХ: Поради ограничените си сетива, човек слабо познава околния свят, което стеснява рамките му на мислене - стандартната наука не познава много неща в света, макар че езотерично са известни от хиляди години. Базисна най-фина физическа субстанция на вселената е многомерното торсионно поле динамичен етер. (Динамичен по вътрешна структура, не е свързан със същото понятие, дискутирано през 18 век.) Всички материи и полета са вихрови състояния в него. Създаден и организиран е от волята на висши енерго-информационни същества – богове (но доста различни от религиозните), като среда за съществуване и проява на бъдещото устройство за производство на луш (храна за боговете). На Земята то се нарекло човек - чрез позитивните си емоции превръща суровата космична психична енергия (прана) в луш. Сексът, но правилен, с любов, е създаден основно за производство на луш. Освен познатото плътно тяло, човек има витално, астрално и ментално, съставени от фина материя, непозната на стандартната наука. Телата се управляват от аз (душа, дух, съзнание) – специфичен самостоен софтуер, който в многобройни прераждания в нови плътни тела се усъвършенства; елементите му са плътен, подсъзнателен, съзнателен, надсъзнателен и висш, всеки в защитна аура.
    Освен завод за луш, Земята е трудно, но много ефективно училище за хората и лаборатория на боговете. По-низши духовни същества (тъмнинати и др.) също използват луш, но долнокачествен, на страданията - затова затрудняват и усложняват живота. В първите епохи не е имало болести. Те са следствие неумението на човека да живее в трудния Земен свят – главно поради неправилни мисли, чувства и възприятия, както и от психо- и електро- смог, лоши храна, музика, шум, зарази; смог, вредни лечения, патогенни зони и др. Здраве се осигурява главно чрез профилактика, отстраняване на причините, лекуване насочено към човека с всичките му тела и азове, а не към болестта. Правилна храна (основно сурова растителност) е нужна за здрав и успешен живот - безвредна, полезна, вкусна, красива. Свободната човешка воля (СЧВ) е дадена като уникално средство за новаторско творчество, непостижимо по друг начин, но има вредни странични ефекти и става деградатор и унищожител на обществото. Обаче именно СЧВ може да обуздае сама себе си – най-напредналите благодарение на нея, да обучат и поведат останалите към постепенна коренна промяна на деградиралия свят, едновременно на плътно-физическо и на духовно ниво.
    Основна цел на лекциите е да ни научат как да живеем стотици години, без болести и проблеми, в духовно, физическо и творческо здраве и работоспособност, в радост и любов, спокойствие и удовлетвореност. Предлагат кратки знания за основните области на природата и обществото, научно и езотерично верни, без фантазии, синхронни с днешното научно-техническо време: За основните езотерични понятия, божествената искра, историята на вселената и човека, огромните му латентни способности; За най-опасните вреди, особено от религии, лошо образование и масова култура; За основните грешки на науката; За правилно хранене и начин на живот, правилно общуване помежду си и с природата; За предпазване от грешна медитация, вредна хипноза, опасно учение, фалшив учител и пр; За постигане на мъдрост и могъщество; За някои методи за получаване на висши знания – медитация (насочено концентрирано мислене), поглед в Акаша, езотерично махало и др; За необходимостта от добър духовен учител (не е задължително да е в плътно физическо тяло), който да ни предпазва от грешки и да подсказва правилен път; За някои лечебни методи и средства, преки и косвени потвърждения на КоХ, разумни промени в общественото устройство, насоки за осъществяване на Плавния преход и мн. др.
    Но по-добре не ги обсъждайте с невежи и ограничени скептици, да не ви вземат за луд.
 

 ЛЕКЦИИ по Нова езотерика – л.00t, v.8 (окт.12)
Esoteric Copyright– Симон Живков, 2010