ЛЕКЦИЯ (html):     00t--Мини увод-резюме,   00s--Кратък увод-приказка;   01--Увод,   02--Основни понятия,   03--Обзор религии,   04--Космогенезис,   05--Анатомия,   06–-Медитация,   07--Хранене,   08--Вредности,   09--Здравна профилактика,   10-- Лечение,   11--Лечебен глад, обсебване, карма,   12--Дом и бит,   13--Социална етика,   14--Наука,   15--Хуманитарни науки,   16--Образование,   17--Обществено устройство,   18--Експериментални изследвания,   19--История и приложения,   20--Плавен преход, заключение;   21--Допълнения;   Не е страшен Ковид, а глупостта;     Home / Главна стр.

 ПРЕОСМИСЛЯНЕ на НАУКАТА и ЖИВОТА - Симон Живков 
 ЛЕКЦИИ по Нова езотерика – единение с науката 
л.2. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ и ТЕМИ
v.12 (2021)
1. Основни жизнени ценности
 
    В повечето хора цари голямо объркване на някои основни ценности и приоритети за човека и обществото. Родители, учители и проповедници възпитават, че човек не бива да бъде егоист, обаче разглеждат егоизма само негативно. А това може да е много вредно за по-сенситивните и по-интровертни деца. Към този комплексен въпрос трябва да се подхожда внимателно. Егоизмът не случайно е даден, и човек е длъжен да бъде малко повече егоист отколкото алтруист – за да осигури правилно своето съществуване, но без да пречи съществено на другите – за да осигурява съществуването на обществото. Когато този егоизъм е в разумен баланс, конструктивен, позитивен, животът е здрав и лесен.
    Обаче всеки политик, всеки ръководител трябва да мисли основно и предимно за другите, а далеч на заден план за себе си, главно да не си вреди. Макар че днес това рядко се случва, то е задължително за новото общество на бъдещото. Заемане на ръководна длъжност трябва да е за ограничено време, само като част от активния живот. Важно и значимо за всеки човек е да събира знания и опит, творчески и духовни умения – те са вечни. А не да трупа пари, вещи и слава – те са преходни, печелят се и се губят, лесно унищожими са от природни и обществени стихии, стойността им се променя, и никой не може да ги отнесе "на оня свят".
    В миналото повечето хора са били притиснати от грижи за подслон и прехрана, за да нямат време за съществен напредък на духа и съзнанието. От тъмнинатно ниво това винаги целенасочено се поддържа. И постепенно се заменя с нови "важни" занимания. Типичният съвременник все бърза – за работа, за в къщи, за кино, за пазар. Или скучае и търси само удоволствия и занимания без много мислене и творчество – телевизия, филм, дискотека, компютърни игри, карти, табла, празни разговори. Много ТВ програми са главното средство за "промиване на мозъка", стимулират пасивност и нисък интелект, пречат на индивидуалност и новаторство.
    Нужен е активен, радостен, творчески живот; стремеж към благост и доброта, достойнство и чистота на всички мисли и действия, чрез интуитивна хармония на разум и емоции, безпристрастност и любов както към себе си, така и към околните. Но също и мъдра извисенoст – без недоволство или обида, ако те не постъпват така с нас!
    Правилен успех се постига с ритмичност и постоянство, с разнообразие и новости. Основа на живота е движение, въртене, вибрация, но най-дълбокото истинско развитие често изисква самота, тишина и спокойствие – САз трябва да го направи върху себе си, и никой не може да го отмени в това най-висше и отговорно творчество!
    Недопустимо е основната работа да е неприятно задължение, главно за пари. Редно е да бъде вариант на хобито, или да е едно от хобитата, да се върши с желание и радост. Парите са необходимо условие за съществуване на плътното тяло, при днешната организация на живота. Няма нищо лошо да се печелят, но при две важни условия. 1- да няма съществена вреда за природата и хората; 2- да са в рамките на разумните нужди за храна и подслон, удобни и красиви условия за учение, работа и творчество, безвредно и полезно производство, разумни научни изследвания, безвредни удоволствия.
    Повечето млади хора горят от творчески устрем за велики открития, за преобразяване и обновяване на света. Уви, той скоро бива прекършен от "грижовните" родители, училище и общество. Важна цел на тези лекции е да помогнат за запазване или възстановяване на този устрем!
 
2. АКАША - инфо/контрол
    Както бе споменато, тук се използва в значение, близко до древно-източното понятие Акаша-записи, но е различно от приетите там Акаша и Акаша-татва, които в някаква степен описват динамичния етер (ДинЕт). То е гигантска база данни, с комплексна комбинация от холографски, цифров, фазов, аналогов и др. методи на запис, директно в ДинЕт. Има изключително сложен специален интерфейс, за регистриране на всички действия, мисли и намерения на всяко живо същество, състояние на всеки предмет, във всеки момент; в природата, в човешкото и всички други общества – от звезди и планети, до клетки и атоми; както и дефинира (управлява) почти всичко във Вселената. Мнозина могат да го прочитат, малцина, с достатъчно висша и чиста воля – и да записват.
 
3. ПСИХИЧНA ЕНЕРГИЯ (ПсЕн) - развитие
    За по-добра приемственост това понятие е заимствано от Агни Йога. Едно от основните енерго-инфо полета на вселената, което се разпространява пряко в ДинЕт. То е предимно информационно, въпреки името си, и е в основата на съществуване на живота, доста различно за различните области на космоса. Познато е още като прана, ки, чи и др. Под прана ще разбираме първичната ("сурова") ПсЕн, която за региона на Земята се генерира главно от Слънцето - 38%, както и от Земята и прилежащите богове ~34%, Луната - 21%, от центъра на Галактиката - 6%.
    Наричат я психична (понякога ментална), защото е създадена с цел усвояване и променяне от психиката на живите същества. Основният процес на живота е кръговратът на ПсЕн. Всеки човек, всяко живо същество я поема несъзнателно през целия ден, по-слабо докато спи, и я трансформира чрез своята психо-емоционална активност. Редно е една основна цел на всеки да бъде пречистване и рафиниране на праната чрез позитивни емоции, особено любов, т.е. създаване на луш. Добре е всеки ден по няколко минути да приемаме прана и активно, чрез медитация, до 15-20 мин. дневно. Дишането и долните чакри са предимно входящи (за прана), горните са изходящи (за луш), а средните предни са за двупосочен хоризонтален обмен.
    Човек отдава на боговете-създатели около 20% от трансформираната в луш ПсЕн, около 20% отиват за поддържане на космоса, до 20% обменя с фини същества от нашия свят, невидими и непознати за обикновен човек. Това е т.н. вертикален обмен. Останалите около 40% са за хоризонтален обмен с подходящи хора или за себе си. Обикновен човек използва до 5% от своя луш пасивно, но може да достигне 45%, ако го прави активно, съзнателно.
    Части от тимуса, сърцето, слънчевия сплит и областта между тях са акумулатор на ПсЕн, чашата, както го нарича Рьорих. Това акумулиране се извършва автоматично, неосъзнато и може да предизвика проблеми, ако не го използваме правилно, или не се освобождаваме редовно от излишъка. Този излишък, особено ако е по-долнокачествен, започва да се превръща в т.н. пси-кристали от фина материя – основният тип Фини Токс-отпадъци [ФиТокс], които се отлагат в цялото тяло. На междинно ниво те са основна причина за повечето болести и недъзи, както пряко, така и като катализатор на други отлагания – склероза, артроза и пр.
    Високо развита човешка психика също може да генерира ПсЕн, както и да я трансформира по много начини. Овладяване и усъвършенстване на ПсЕн е сред най-правилните пътища за духовно израстване. То трябва да става навсякъде, независимо от условията, макар че в някои пренаселени градове може да е трудно.
    Именно мощта на ПсЕн е основният фактор, насочван съзнателно при медитация, под-съзнателно при "плацебо", над-съзнателно при чудотворно оздравяване от "нелечими" болести. Фактът на излекуването се пренебрегва, тълкува погрешно или отрича от стандартната медицина, която не го вярва, не го разбира, и не иска да го проучи!
    Далеч не всички хора произвеждат фин луш и въобще луш, някои дори влошават праната, вместо да я подобряват – произвеждат "анти-луш". Когато този процес започне трайно да преобладава, назрява въпросът за отстраняване на цивилизацията, и за рестартиране на "луш-градината" в нова епоха.
 
4. ПРОСТРАНСТВЕН ОГЪН (ПрОг) - енергозахранване
е второто основно Енерго-Инфо поле, създавано от божествената воля, също е заимстван от Агни Йога за приемственост. При него преобладава енергийната страна – то е главното енергозахранване на вселената. Локално се генерира от Слънцето (~19%), а главно от Галактичния център (76%), от където за около 20 секунди достига до Земята. Разпространява се пряко чрез ДинЕт, като потенциална енергия, която всяко същество може да използва, според възможностите си. Високо организираната жива материя го концентрира, както феромагнит концентрира магнитното поле. Интензитетът му варира доста във времето, както и на различни места по Земята.
    Хората нямат сенсори за него, така че пряко не можем да го осъзнаем. Но мнозина усещат повишените честоти и амплитуди, уви, като задух, аритмия, повишено кръвно налягане и др. Чрез наличната днес техника може да се измерят някои негови компоненти. ПсЕн и ПрОг са съществена част от загадъчната за стандартните учени Тъмна енергия в космоса.
    ПрОг се подчинява на воля от много високо ниво. В малка степен може да се модифицира локално и от високо развита човешка воля. А волята е проява на висша психична енергия. При достигане нужното ниво на развитие, е редно да започне усвояване и на ПрОг – бавно и внимателно, ръководено от интуицията и Духовните водачи, защото може да бъде опасен. Акумулира се главно в далака, също в тимуса. На плътно ниво е записан чрез фотосинтезата в кислорода на въздуха, от където всеки човек го поема пасивно. Активно, волево може да се приема през най-горните чакри, а изходящи са средните задни.
 
5. СВЕТЛИНАТА
е по-особено поле, част от връзката на локално ниво между мисълта (т.е. ПсЕн) и плътната материя и също се разпространява пряко в ДинЕт. Стандартната наука не разбира същността й, и я е приела компромисно с дуалистка природа - и като поток фотони, и като част от електро-магнитния (ЕМ) спектър с дължина на вълната от 1мкм до 20нм (близка инфрачервена, видима и ултравиолетова).
 
    Човек вижда само част от светлинния спектър, няма явни, осъзнати сенсори за електрично и магнитно поле, но за всички тях има многобройни регистриращи и измерващи устройства. Ще трябва да се осланяме предимно на косвена информация за ПрОг и ПсЕн – чрез медитация или махало, докато бъдат създадени и приети уреди за тяхното измерване. Последното ще бъде важен елемент от доказването на КоХ (гл.1). (лек.1).
 
6. ПРЕРАЖДАНЕ (реинкарнация).
    Много хора са забелязали странни случаи на спомени, които явно не е възможно да са от настоящия живот – обстановка, дрехи и предмети са от далечно минало, което в сегашния си живот не са виждали и не са могли да познават. Други са имали особено усещане, че някаква местност, квартал, къща са им до болка познати, близки, макар че ги виждат за първи път. Мнозина се раждат със знания, сръчности и способности, които е невъзможно да са придобили в настоящия си живот като бебета или деца. Тези и редица други подобни наблюдения може да се обяснят само чрез добре познатото от дълбока древност в много философски учения и религии Прераждане.
    Това е процес на повтарящи се: раждане - живот в плътно-физическо тяло - умиране на плътното тяло - живот на душата (Аза) във фините светове - прераждане на части от същата човешка душа (Аз) в едно или няколко нови плътни тела - нов плътен живот и т.н. много пъти. По този начин азът натрупва все повече знания, опит и съвършенство, докато произвежда луш. Това е също основен способ за подобряване на плътното тяло, което е твърде консервативно и в рамките на един живот преките промени са трудни. Приема се от редица големи учени, както и от основните религии или от езотеричните им форми. Било е част от първоначалното християнство, но бива отхвърлено на един от Вселенските събори, за да бъде по-удобно на църквата да налага вяра и власт.
    Може да се изброят следните потвърждения, че човек е много повече от плътно тяло, и че част от духовната му инфо-същност се преражда:
  1- Още около 1920 г са правени измервания с прецизни везни на умиращи хора, които в момента на смъртта олекват с около 20 грама. Тогава се е смятало, че това е теглото на душата, но в следващата гл.3 ще научим, че е предимно теглото на част от витално тяло, носител на Плътния Аз [ПлАз].
  2- Спомени на няколко хиляди деца за предишните им животи, старателно проверени и документирани от 1961 до 2002г от проф. д-р Ян Стивънсън от Университета на Вирджиния;
  3- Изследванията от д-р Реймънд Муди на хиляди случаи на "състояния близки до смъртта" (СБС). При тях пациенти, били в клинична смърт, говорят за себе си, своето съзнание, своя АЗ, като духовна същност, която е била физически отделена от тялото, на няколко метра над него или далеч във фините светове. Повечето описания са подобни и еднотипни, макар че някои пациенти не са вярвали, че това състояние е възможно, а други никога не са чували за него! Много от тях дават такива описания на предмети и събития, които са възможни само ако съзнанието им е било отделено от тялото.
  Има много други случаи на СБС, вкл. на лекари и учени, с дислоциране на съзнанието спрямо тялото и с подобни преживявания във финия свят. А според допитване на Галъп, 8 млн. американци са имали СБС.
  4- Десетки хиляди случаи на терапевтична регресия в минали животи, при което пациентите си спомнят критични моменти от предишни прераждания и чрез правилното им осъзнаване оздравяват в сегашния си живот от непоправими по друг начин болести и проблеми (д-р Б. Уейс, Чарлз Брео, Майкъл Нютон и др);
  5- Много хора са постигали излизане на своето съзнание, на своя Аз, извън физическото тяло волево, в съзнателно будно състояние, наречено Опитност извън тялото (ОИТ). Особено интересни са направените от Роберт Монро изследвания на фините нива на Света чрез ОИТ – етапите през които преминават нашите азове след смъртта, миналото, настоящето и вероятното бъдеще на човека. Тези резултати са потвърдени от много случаи на ОИТ, постигнати от доброволци, с техническата помощ на Институт Монро.
    Приемането и осъзнаването на прераждането трябва да доведе до няколко кардинални промени в начина на мислене и поведение на човека.
   1) Освобождаване от парализиращия страх от смъртта – страхът е едно от най-разрушителните, най-пагубни чувства. Живот в страх е по-скоро деградиращ, отколкото усъвършенстващ душата. Трябва да е ясно, че след физическата смърт следва живот в непознат, интересен и красив астрален свят. А после - следващ живот в ново тяло, който може да бъде по-добър, на базата на успехите, както и на грешките и поуките от предишния.
   2) Наред с това трябва да е ясно, че тази личност, този живот, това прераждане са единствени, уникални, неповторими и трябва да се изживеят по най-добрия, най-пълноценен начин. По закона на кармата, ако едно прераждане е изживяно неуспешно, душата ще продължава да се преражда в подобни ситуации, докато този урок не бъде научен, изпитът взет успешно и душата премине в по-горен клас на училището "Плътен земен свят".
   3) Всеки да осъзнае, че с начина си на живот сега, изгражда базата за живота на многото личности в бъдещите му прераждания, за които в някаква степен е отговорен.
   4) Да се стреми към полезен, светъл, градивен живот, знаейки, че след края на прераждането ще присъства на живата прожекция на своя току що завършил живот. И от начина, по който го е изживял, зависи дали ще се срамува или ще се гордее; Дали отново ще изживява болките и нещастията, причинил приживе на другите, или ще чувства радост, благодарност и щастие, които другите са изпитали вследствие на неговата дейност, съвети, любов.
    Материалистите игнорират предишните животи, докато някои езотерици ги надценяват и дават доста глупави съвети: "Трябва да си спомниш предишните животи, тогава си бил пак ти!" Затова трябва да се напомни, че само най-значимото от предишните животи се записва компресирано в ПАз и НАз (подсъзнателният и надсъзнателният Аз). Настоящата личност (сегашният Съзнателен Аз) е уникална, никога не е съществувала и никога няма да се повтори. В който и да било предишен живот си бил не "ти", а някой друг "той" или "тя"! При това далеч не за всеки е възможно или подходящо припомняне на предишен живот!
To top / начало ;    Home / Главна стр.
 
7. КАРМА (причина-следствие)
е основно понятие в повечето източни религии и в класическия езотеризъм, много актуално днес. То означава, че част от моментното състояние на всеки човек е следствие от начина по който е живял до сега, както в сегашния, така и в предишните животи на същата душа (на същия Надсъзнателен Аз [НАз]). С всяка своя мисъл и действие, както и с бездействие, човек създава, гради, записва своя АЗ. Обикновено позитивните записи се наричат опитност, духовен растеж, понякога блага карма, а предимно и изцяло негативните, лоши, вредни участват в образуването на карма.
   Колкото по-добър и правилен е животът, толкова по-малко карма се натрупва. Вредното, лошо, неприятно, сторено или помислено, към околните или към себе си, или пък безропотно прието, записва частичка карма, която прави живота по-труден и по-болен. Добрите, полезни, красиви постъпки и мисли, в хармония между себе си и околните и с природата, допринасят животът да е по-лесен, здрав, красив, успешен.
   Дребните лошотии нямат съществен принос към кармата, а позитивните събития обикновено са с лек превес. Значението на едно събитие зависи също от собствената оценка – прекалена критичност или безкритичност го усилва. Проявената в явен вид в настоящия момент карма често се нарича зряла. Включва най-съществените, най-силни и тежки събития, някои по-скорошни или многократно повтаряни, както и специално засилените от по-високо (между реинкарнациите) ниво, с цел отработване в този живот.
   Класически кармата се разделя на: новосъздавана, проявена (зряла) и обща. В разни религии и философски учения има много други разновидности - от 3 до 12! По-важна и полезна за анализ и отстраняване е следната класификация:
  1- от лошото, което човек е причинил на някой друг, в предни прераждания (на същия НАз). Това е основният вид карма ("грях"), която почти всеки носи от предишни животи, особено по-старите Азове, и я натрупва в момента.
  При класическия механизъм за компенсиране ("изкупуване") на кармата, в следващ живот, рядко в същия, злосторникът бива поставен на мястото на жертвата, така че сам да преживее подобни страдания и вреди. Така се постига известна компенсация на Енерго-Инфо ниво, но ефектът е доста слаб, тъй като обикновено е без активно участие на Съзнателния Аз (САз), който по правило няма спомени от предишни животи.
  2- от лошото, причинено му от друг – тя е по-малко позната и е свързана с разбиране и анализиране защо е позволил да му причинят зло, дали не го е предизвикал, да го прости без омраза, и да се предпазва от подобни ситуации в бъдеще. Затова в много случаи понятието кармични взаимоотношения е по-правилно, от просто Карма.
  3- от лошото, причинено на себе си – малцина осъзнават, че прекален алтруизъм, себеподтискане, принизяване и самонаказване е също много лошо, макар че някои религии тъкмо това проповядват. Да не забравяме поговорката "Прекален светец и богу не е драг".
 
    Кармата е трайно записана на няколко места в комплекса 'човек' и в Акаша. Тя може да блокира голяма част от фината му енергия, така че да затрудни както плътния, така и духовния му живот.
    Има доста признаци за зряла карма, но не винаги са ясни и категорични: чести упорити, странни, нелогични, "безпричинни" болести, неподдаващи се или с трудно лечение, натрапчиви спомени, фобии, странни сексуални и междуличностни проблеми, непоносимост към обичайни неща, хора и действия, малки мании, необясними прояви, някои тикове, неврози, алергии, двойнствен характер, неадекватна оценка на събития, вътрешен дискомфорт и неудовлетвореност и мн. др. Някои са подобни на пси-обсебване. Добре е при съмнение за карма да се провери чрез ЕзоИнфо и да се вземат адекватни мерки, като описаните в приложението – нито стандартна медицина, нито религия и мистика могат да помогнат.
    Освен така описаната индивидуална, съществува и групова карма – на град, общност, племе, нация и пр.
    Както бе споменато, автоматично компенсиране на кармата, като в следващ живот се разменят местата на злосторника и жертвата, е по-скоро добро пожелание, отколкото действащ механизъм. За да се освободи кармата е нужно активно правилно осъзнаване, за което много биха помогнали спомени от предишни животи, но при земния модел те липсват. Затова хората натрупват все повече карма.
    Духовните водачи в астралния живот (между плътните) полагат специални грижи да компенсират този недостатък. Обикновено чрез живите многомерни филми те показват многократно, с малки вариации на гледната точка, онези части от животите, които най-много са допринесли за натрупване на карма. И как би протекъл животът, ако тогава е било сторено нещо по-добро.
    Целта е да се постигне запис в Подсъзнанието (в ПАз), който да подтикне по-правилна реакция при подобна ситуация в следващия живот. Не е позволено то да бъде дадено пряко на бъдещия САз - той трябва сам да го открие, докато е в плътното тяло. Помагат специални флагчета-маркери в ПАз, емоционално подтикващи подходящо действие. И разни други методи.

    Ето защо е полезно при проблемни и важни стъпки в живота човек да не избързва, а спокойно да седне да помисли, да помедитира, да потърси в подсъзнание и интуиция флагчето, така че да вземе правилно решение, а не пак да направи грешка и да продължи да натрупва карма.
    За намаляване на кармичните проблеми на много от старите АЗове помага разрешаване на частични спомени от предишни животи. Това се прави през няколко епохи. Тогава голяма част от зрялата карма на готовите за това хора се освобождава. Обаче последните 3 епохи не е правено, а земните условия са твърде сложни и разнообразни, кармата на много от старите е огромна, успешен живот с такова наследство – доста труден, или невъзможен.
    Затова от божествено ниво са направени малки модификации за улеснено частично припомняне и манипулиране на зрялата карма, а именно:
    --Ако предполагаме че някой проблем е кармичен, може чрез медитация да си поръчаме припомняне на събитието, което го е предизвикало. То може да се случи полусъзнателно, под лека хипноза от добър лечител, или сред обичайните мисли, събудено от подсказващ повод, или при поглед в Акаша.
    --Другият вариант е просто да поръчаме на своята мисъл и воля, и да запишем в Акаша освобождаване от кармата, предизвикала този проблем, без конкретно припомняне. Това е достъпно и полезно за всеки.
Чрез правилно осъзнаване, последвано от комплекс ментрални техники, зрялата карма може да се освободи и изтрие. Добре е да се научим да използваме тази възможност, която до сега не беше явно известна.
    Кратко описание има в приложението в края на книгата. Нужно е твърдо да решим, че няма да затъваме в кармичните проблеми, а ще ги отстраним.
    Едно малко дете е неспособно да се справи с кармичните проблеми на "стар" Аз, а дори и за възрастен човек животът може да бъде блокиран, ако те му се стоварят едновременно. Затова кармата се проявява постепенно в живота, на малки порции, което много улеснява нейното осъзнаване, освобождаване, изтриване и пр. Желателно е всяка проявила се порция да се обработва своевременно, иначе се припокрива със следващите, при което процесите доста се затрудняват.
    Експресното освобождаване от карма е частен случай на повишените права на повечето земни хора да прилагат своята мисъл и воля за управляване на живота. Главно чрез своята уверена синхронна мисъл може тотално да се премоделира тялото, начина на живот, да се постигне пълно здраве! Успехът зависи от това дали човек е с благост и достойнство, но решителен, от добро ниво психо-физическа чистота, или правилен стремеж към постигане. Както и доколко тези мисли са с приемлив синтаксис за Божествения компютър.
    Улеснено е също съзнателното будно излизане извън плътното тяло, на фините тела и АЗове, или на някои от тях, или на техни части (ОИТ – опитност извън тялото). Което впрочем е обичайно и лесно за всеки, на много други планети, в по-съвършените нови луш-градини.
To top / начало ;    Home / Главна
 
8. ФИНИ БЕЗПЛЪТНИ ПОМОЩНИЦИ
    Религиозните представи за ангели и архангели, както и за много езотерични и други подобни въпроси, не се осъвременяват и синхронизират с науката, за да бъдат неприемливи за хората с научно-техническо мислене и да се поддържа противопоставянето между наука и религия, езотерика и пр. В тези лекции са използвани същите наименования с цел приемственост, както и за да им се даде рационално обяснение.
Ангел (от гръцки - пратеник)
    Посредници между боговете и хората, които са елемент на повечето религии и езотерични учения, най-правилно приети в Бахайство и Теософия. Те са невидими и неосезаеми, понеже най-плътното им тяло е астралното. Техният САз е доста различен от човешкия, по-близо е до нивото на НАз. Не са еднородна група, имат различен произход, динамично променящ се състав и може да се обособят в 4 подгрупи.
    1) Около половината са от други планети от Слънчевата система, вкл. от фините. Някои са в своеобразна командировка, за обогатяване на знанията и разнообразяване на опитностите, други са за по-дълго в Земния астрален свят, като част от своята еволюция.
    2) Към 1/3 са били подобни на хора в преходни ери на Прото-Земята. Макар да не е бил истински плътен живот, те имат познания и опитности от живеене, подобно на човешкото. Може да се каже, че те са по-стари същества от хората. Повечето от успешно завършилите тази тогавашна опитност, сега са служители към Земята, като помощници на боговете и хората. Те са титулярите Ангели, най-постоянната подгрупа, защото това за тях е част от основната им еволюция.
    3) Повечето от останалите са част от хората-отличници от предишните епохи, които са избрали да останат временно за да помагат на хората от следващите епохи. Това за тях е продължаване и разнообразяване на Земния им опит, но от друг аспект.
    4) Тази роля изпълняват и малък брой същества от по-далечни, фино-астрални системи, дошли от любопитство, за обмяна на опит и за помощ на старата Земя.
    За повечето хора е предвидена дежурна (stand-by) енерго-инфо връзка с поне 1 ангел. Някои обслужват по няколко човека, докато за по-обещаващите хора са предвидени връзки с по няколко ангела. При поискване от човека (желателно е да е смирено, но с достойнство), ангелът може да му помогне в почти всяка област на живота. Но това трябва да се прави само за важни, наложителни случаи, когато човек не може да се справи сам, или ще му отнеме неразумно много време и сили. Ако човекът не пожелае, ангелът няма право да се намесва, освен в някои фатални случаи, и само за някои хора с много важен живот.
Архангел (старши посланик, супер-ангел)
    Макар да включват в названието ангел, те са неголяма група много по-висши духовни същества, доста близо до нивото на боговете. Техните най-плътни тела са от най-висша астрална материя. Основната им функция е инспирация и закрила на хората, паралелно със собствения им духовен живот в най-високите нива на астралния свят. Един ангел може да има само 1 активна връзка с човек в даден момент, докато Архангелът може да мултиплицира съзнанието си и да комуникира едновременно с няколко човека. Много от добре напредващите хора имат право на връзка и с архангел. Тя може да се активират по всяко време, но е желателно това да става само при важни проблеми, които не могат да се решат от друго ниво.
    Най-почитан и от по-високо ниво е Арх. Михаил – отговорен локално за Акаша, може да помогне при освобождаване от карма и други сложни проблеми. Архангелите са специализирани в определена област, но няма конкретни общоприети данни, затова при нужда може да помолим за архангел с нужната специалност – например освобождаване от пси-паразит, защита от мощни вредни въздействия, запис в Акаша и пр.
 
Духовен водач
    Високо развити човешки същества, завършили земното училище и останали временно на Земята, да помагат на търсещите съвършенство. За разлика от ангелите от 3-та подгрупа, те са почти изключително от тази епоха, за да са близо до днешните хора по дух и за да могат по-добре да ги разбират и подпомагат. Някои съвместяват функциите на ангел и водач. Ангелът е по-стандартна, задължителна функция, докато Водачите може да се сменят и реорганизират, съобразно успехите на човека.
    Друга част от тях са хора с по-зрели стари азове, които във времето между преражданията изпълняват и тази функция. Така и те израстват и се усъвършенстват. Също по-висши духовни същества от други планети или духовни светове. За всеки човек, стремящ се към висш напредък, има предвиден поне един водач, с когото може да се свърже, ако пожелае.
    Именно духовните водачи са най-подходящи за връзка чрез езотерично махало и ЕзоИнфо, за да се осигури вярна и безвредна информация. Това е обяснено в гл.6.
    Има случаи – при трудно адаптиращо се индигово дете, или възрастен с важен сложен проблем и др, когато някои водачи може да общуват и пряко телепатично, с мисли и думи. Това обаче е само за ограничен период, защото не е добре за неговия духовен растеж.
To top / начало ;    Home / Главна
 
9. Самоподдържащи се МИСЪЛ-ФОРМИ [СаМиФорми]
    Това са Фино-енергийни образувания, които се създават почти винаги несъзнателно, неусетно от мислите на хората. Подобни в класическия езотеризъм са егрегорите, но те са създавани предимно съзнателно и целенасочено. Голяма част от човешкия живот неусетно и неявно се определя от тях. Някои са лични, или към групи хора, други са универсални. Някои са полезни, позитивни – добре е да ги подхранваме и усилваме. Обаче повечето са вредни и пречещи и трябва да се редуцират, да се изолира и минимизира тяхното влияние и главно да се трансформират в неутрални и позитивни.
    Уви, ние често мислим с негативни очаквания за себе си, обществото и природата! Освен фини токсини, негативните ни мисли водят и до този странен, почти неизвестен фино-енергиен феномен. Дори малък наш негативизъм може да привлече от фино-психичното пространство подобни елементи и да създаде СаМиФорма, която влияе върху нас така, че да засилва първоначалния негативизъм, който я е породил – да се самоусилва. Т.е. посредством нашата психика те се самоподдържат!
    Резултатът може да е неочаквано и силно объркване на нашите полезни мисли и действия. Затова е важно да имаме вътрешен здрав стремеж към добро, позитивно, радостно, жизнено, към преодоляване на всяка спънка! Да не допускаме създаване на вредни СаМиФорми или да ги прекратяваме още в зародиш. Те са подобни по функция на Вредните Психични Наслоявания (ВреПсиН), които обаче са образувания вътре в тялото и са несамостойни (лек.6.3). Те се поддържат и усилват взаимно, дори може взаимно да се създават.
    СаМиФорма може да се роди от детски или възрастни страхове и мечти, от прекалени или болни амбиции, от семейни, училищни и обществени "важни ценности", остатъци от пси-паразити или карма, от чужда воля (често злонамерена), тъмнинатни внушения, както и разни комбинации между тях. Като се започне от страх от тъмното, от изоставяне; от провал, неразбиране, неоценяване, неприемане; от уволнение, присмех; от бог, началник, полицай, от неизвестното... От силен стремеж към власт, богатство, имоти, вещи, кариера... И безброй други вариации на отношенията между хората, хората и природата, хората и божественото.
    Може да се получат много странни и неочаквани резултати от грешка или нетактичност на родител, учител, близък, заедно със спомени от предишни животи и детска фантазия. Също така някои СаМиФорми, заедно с грешен начин на мислене, може да създадат условия за психично обсебване и други опасни въздействия.
    Веднъж създадени, те може да са много дълготрайни, да се поддържат извличайки себеподобна енергия от реещи се в околното пси-пространство мисли (психо-смог), от вътрешни за човека ВреПсиН, от фини форми (елементали), витаещи фрагменти и пр. Имат редица характеристики на самостойни разумни същества. Затова може да се нарекат и Саможивеещи.
    Те често са причина разни неща в околния свят да изглеждат различни от действителните, и да не са еднакви за различни хора и в различни моменти. Особено чувствителни към СаМиФорми са Индиговите деца – за някои от тях голяма част от живота се определя от тяхното влияние, понякога трудно разграничават живи хора от СМФ, своите мисли от техните внушения. Затова е нужна много внимателна и тактична помощ за успешното съществуване и стабилизиране на тези фини и чувствителни деца. Но е важно да се знае, че много от тях си имат вградено спасение – могат само с могъщата си мисъл да открият и активират своя код, за издигане на тялото и духа си на ниво, недостъпно за много от тревожещите ги проблеми.
    Някои СМФ имат и доста вплътнени витални части, така че могат пряко да въздействат на плътно ниво – схващания, стягане на гърло, на сърце, задух, аритмия и др.
    Големите социални СМФ – както на ненавист, така и на фаворизиране на нация, религия, партия, етнос; на пари, хранене, работа, секс, удоволствия, на "важни" модерни занимания (Фейсбук, смарт-фони) и пр, са еквивалентни на гигантски пси-паразити, обсебили огромната част от човешкото общество. Една съществена причина за все по-масовото разпространение на раковите болести е Гигантската СаМиФорма, която притиска хората чрез страха и невежото очакване, че всеки може да се разболее, с което създава силно улесняващи условия на фино ниво. Това може да доведе болестта дори при много малки коренни причини (почти винаги специфични видове вина, плюс тежка фино-интоксикация)!
    Страдащите от негативни СМФ се нуждаят от топло разбиране от страна на близки и приятели. А не от подигравки или отричане на проблема, нито от диагноза на стандартен психиатър. В много случаи симптомите са подобни на обсебване, понякога на зряла карма. Тогава и методите за противодействие може да имат подобни елементи.
    Добър метод за освобождаване е компенсиране чрез позитивни форми, които намаляват и обезсилват вредните. Както и постепенно преобразуване в неутрални и позитивни. Това се отнася съответно и за ВПНаслояванията. Чрез поръчка към мисъл / воля или пряко при медитация, или каквото интуиция и Водачи подскажат.
    Понякога е нужна помощ от мощна чиста воля на добър лечител или приятел. И да се научим да мислим предимно позитивно, за да не създаваме нови вредни форми. Когато наситим пси-пространството с чисти светли позитивни мисли, вредните СМФ постепенно ще изчезнат, поради липса на храна! Другото решение е да ставаме все по-неподвластни на вредите, като прочистваме и подобряваме своите тела, мисли и чувства.
    Често човек е затворник на самия себе си, на своите неправилни мисли, грешни научни парадигми, фалшиви обществени и битови правила. Роднини, колеги и приятели обикновено допълнително влошават ситуацията. Живее в плен на цяла чета СаМиФорми, те са строгите му надзиратели, които сам си е създал! И главно той самият може да се освободи от тях!
    А знанията за СаМиФормите могат да избавят психологията от много грешки и пропуски.
 
10. ДИСТАНЦИОННИ ЗАРАЗИ
    - внедряване на инфекции от разстояние, особено грипни епидемии. Много вируси са "чиста" инфо-матрица – не винаги се нуждаят от плътно-физичен носител, а може да се разпространяват дистанционно. Чрез фино-енергийно, ментално и ЕМ излъчване, тази матрица може да се транспонира на обичайни микроби (например E. coli), което ги трансформира, или техни части, в патогенни. Или да подреди в патогенна структура вътреклетъчните плеоморфни микрозими. (Открити от Бешан микро-частици, подобни на кварки – подредени по различни начини, те изграждат различни микроби, вируси и др, както полезни, така и вредни; После са забравени, "погълнати" от теорията на Пастьор, че болестите се дължат на агресивни външни микроби, които не се променят, винаги водят до една и съща болест; Всъщност и 2-те са частично верни.)
    Този процес е неразбираем за стандартната медицина, затова се смята невъзможен и не му се противодейства по никакъв начин. Извършва се от разни, предимно фини злосторници, за да се снабдяват с долнокачествен луш. При специфични условия може да стане и спонтанно. Уви, това става все по-лесно и масово, понеже душите и телата на хората са замърсени все повече и създават все по-добри условия за виреене на патогени. Освен чрез "пряко" инфектиране, периодично на много хора биват монтирани Енерго-Инфо импланти в областта на малкия мозък, които месеци наред може да генерират многократни уринарни, респираторни и други инфекции, без видима причина.
    Микроорганизмите може да се разделят на няколко стотин групи. При преболедуване от един (дори в незабележимо лека форма), става имунизиране за всички от групата – холографски запис на фино и био-електро-химично ниво. Антителата, Т-клетките и др са само малка част от плътната страна на процеса. Стандартната имунология е много далеч от правилна таксономия и разбиране.
    Възможно е разрастване на инфекциите поради все по-лошата имунна и други защитни системи, увредени предимно от ненужните ваксинации, особено против грип, най-вече Ковид. (Уви, изпитът Ковид беше огромен провал за повечето свят. Естествената имунизация чрез нормално общуване между хората беше силно ограничена чрез маски и дистанциране, поради страх и невежество – че така може да се ограничи епидемията. А всъщност то изкуствено я усилва и поддържа, заблуждава че е нужна масова ваксинация, с възможните опасни късни последици. Само лекарската мафия печели, и то много – от ваксини и лечения, и ще продължава от лекуване на странични ефекти!)

    Обаче тази вредност е относителна – хем може да има доста полза от нея пряко, хем играе ролята на духовен стимулатор и на естествен подбор – по-успешно живеят тези, които осъзнаят тяхната същност, защитават се активно, почистват се и се усъвършенстват, така че да са недостъпни за тях, вместо да се доповреждат с ненужни ваксини или пасивно да страдат и да се вайкат.
To top / начало ;    Home / Главна
 
11. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО за ПЕРФЕКТНИ АЗОВЕ
    Планетата Земя предлага богато разнообразие опитности – от болести и големи трудности, през фалш и измамни успехи, до райски кът на радост и красота. Броят на участниците – вече над 7 млрд, е далеч над оптималното, макар че при добра организация биха могли да живеят без проблеми и много повече. Плътните им тела са доста еднакви, докато фините са много различни, а разликите в Азовете и цялата им Ен-Инфо същност са огромни – може да се разделят на 21 нива по степен на развитие. Много различни са и пътищата им.
    По-слабо развитите млади Азове, и някои на по-специален режим, не са чувствителни към много от проблемите. Най-слабите почти не се развиват, по-скоро затъват в съблазните на плътния свят. По-малко слабите кретат бавно малко нагоре, малко надолу, в крайна сметка почти на място. По-силните успяват да осигурят превес нагоре. За още по-напредналите те са само изпитания за преодоляване. Най-добрите бързо решават главните трудности и пречки, живеят и творят в радостно спокойствие, в синхрон с природа и общество. Най-мъдрите, обикновено дошли от духовни светове, за да придобият специална опитност, бързо се ориентират и поемат стремително към върха. Всеки играе своята роля в сложната пиеса Плътен Земен живот.
    По-чувствителните и болни на средно ниво са в доста трудно положение, защото много страдат, а малко могат да противодействат. Такива некоректни страдания дават основание на религиозни и други пропагандатори да ги обясняват с грях, вина, наказание, да плашат и унижават, да насаждат вяра и послушание. Спорно е до колко са морално оправдани някои трудности на Земния живот. Въпросът ще бъде актуален след началото на Плавния преход. Тогава, бъдещите хора, които са на достатъчно високо, и самостоятелно постигнато ниво, ще могат да правят съществени корекции в Земния свят.
    Пречките са доста разнообразни. Важно е да не потъваме в страдания и трудности, а мъдро, бързо и решително да ги преодоляваме, усвоявайки уроците им (ако има такива) – както с технически, така и с психо-енергийни средства, но без емоционално и енергийно изтощаване. Добре е първо да използваме излишната ПсЕн в чашата, както и чрез комплексен напредък да ставаме все по-неподвластни, по-малко чувствителни, или пък в подходящ синхрон с тях.
    И не бива да прекаляваме в борба с тях – може да е по-добре изолиране или заобикаляне, ако изискват твърде много енергия и време, или още не сме на нивото за лесното им отстраняване. Може да се помоли за съдействие от висши духовни приятели – те с радост ще го дадат. В голяма степен е въпрос на съзнателен избор и личностна сила, до колко човек ще живее приятно, успешно, честно и достойно!
    Всъщност голяма част от днешните хора са главно производители на некачествен луш, и основната им функция е формиране на трудна среда за проява и растеж на старите азове. За една част от "лошите" – тези на специален режим, това е задачата – да играят ролята на затруднители. Те не натрупват карма, не се повреждат нито разболяват от тази си роля. Тази привидна нелогичност не бива да ни заблуждава, че това е добро поведение. А именно старите са пожелали такива условия и главно затова Земният свят е по този начин. Големите трудности остро предизвикват осъзнаване и преодоляване, стимулират бърз растеж. Ако положението е по-малко лошо, то ще е по-лесно търпимо, по-слабо ще изисква активна промяна.
 
        Основни затруднители, изискващи мъдро преодоляване:
    1- Тъмнинати и други подобни. Многото форми на насилие, тероризъм, верски, етнически, класови и групови конфликти, садизъм, мазохизъм и пр. са до голяма степен тяхна "заслуга". Но главно като негативни подтиквания и внушения, на които много хора се поддават, и вършат ненужни, неразумни, нелогични действия, с които силно затрудняват живота на другите, понякога и своя, без да осъзнават какво точно правят. Така че обикновено краен извършител е свободната човешка воля (СЧВ), която лесно се поддава на негативни влияния.
    При това СЧВ на индивида, особено слабия духом, е силно ограничена от тази на роднини, приятели, работа или училище, на околното общество, религия, етнос и пр. Някои въздействия са като компютърни вируси, маскирани в нашето съзнание, и в под-съзнателните му области. Мнозина по-извисени и съобразителни хора постепенно осъзнават всичко това и постигат своята свобода!
    Повечето "лоши" са удовлетворени, когато бъдат осъзнати и отстранени от "играта", както актьор, който успешно е изиграл своята негативна роля. Тяхната задача е да излъчват лоши подбуди, нашата – да не им се поддаваме. Когато това е изпълнено, и двете страни са си свършили добре работата!
    И в много случаи ползата е взаимна – те ни причиняват злина, заради която излъчваме по-лош луш – храна за тях. Обаче това е предизвикателство за нас, което преодоляваме – така и ние порастваме!
    2- Тежки Фино-Атмосферни Пулсации [ТеФАП]. Малко странен и болезнен за някои способ, чрез който Космосът подпомага комплексния ни напредък. Те проявяват или усилват някои болестни и депресивни състояния, така че да изискат нашия интелектуален и духовен растеж, за да ги преодолеем. Може да повишат нашата чувствителност и критичност към недостатъците на околните хора, за да подтикнат нашата помощ, но тактична ненатрапваща.
    А ние не бива да бягаме от това сложно предизвикателство, опитвайки да го подтиснем с лекарства. Тези пулсации са като вълни на хаос и психична турболентност, които ни разтърсват и объркват, с цел после да имаме шанс да наместим и подредим мислите и ценностите си по-правилно, да постигнем по-добър синхрон със своя свят. Разгледани са по-подробно в гл. 8.
    3- Вредните СаМиФорми ни принуждават да сме по-малко чувствителни към тях, и да се учим да ги трансформираме в полезни.
    4- Болестите ни принуждават да се освободим от техните причини – главно грешни мисли и чувства, неправилен начин на живот и хранене, психо-смог и вредности на околната среда. Може да е много фрапиращо, но е нужно да разберем, че повечето болести са наш приятел! Те ни съобщават, че трябва да се променим. Когато приемем помощта им, и започнем да отстраняваме истинските причини, те с радост и задоволство ще си отидат! Въпросът се разглежда по-подробно в гл. 10 и гл. 11.
    Обаче е редно всеки да има свободен достъп до информация за всички възможни начини на лекуване, без пристрастни коментари, при пълна свобода на избор. Недопустимо е стандартните лечения да са негласно единствените одобрени и препоръчвани. Измамници и печалбари може да има навсякъде.
    5- Някои проблеми с необичайни причини: зряла карма, пренесена карма от близък роднина, духовна задача, която човек сам си е поставил преди прераждането и някои други подобни.
    6- Особена вътрешна затрудненост, нелесност, мудност, съпротива на почти всяка физическа и мисловна дейност. Причината може да е важна задача, която не сме довършили, или имаме проект за започване, а все го отлагаме или още не го осъзнаваме. Такъв ефект може да е пренесен върху нас поради задача на наш близък роднина, приятел, сродна душа, или да е част от сложна комбинация. Щом го осъзнаем, започнем, или заработим по завършването – затрудненията изчезват като с магия и ни обхваща радостен творчески устрем.
    7- Болна, ранна старост. Голяма неосъзната пречка е навикът, обществено приетото, смятано едва ли не за естествено и задължително много хора, дори повечето, да страдат, да се разболяват, да остаряват на 60-70 год, да умират най-много на 80-100 год, и то от болести. Това статукво само показва мощта на ПсЕн, която уви несъзнателно насочваме против себе си, и силното влияние на големите социални СаМиФорми в тази посока. Огромна ще бъде ползата хората да научат, приемат и се стремят към природно (божествено) дадените им 200-300г здрав радостен творчески живот.
    8- Индиговите деца – последното, остро и силно средство за ускоряване на нашия прогрес. Те лесно изпадат в ярост или депресия от недостатъците на нашия свят, за да ни ги покажат по-явни и усилени, понеже ние не ги забелязваме, или ги смятаме дребни и незначителни. А ние, на базата на божествено вградената в нас любов към своето дете, настойчиво да се стремим да ги поправяме, за да осигурим душевен комфорт за него и духовен прогрес за нас. А не да го отведем на стандартен психиатър, който да превърне безценното оригинално сияещо бисерче (малко боцкащо, парещо и заслепяващо понякога), в безцветно сиво угаснало камъче, което обаче добре ще се впише в днешния свят и няма да пречи на неговото бавно загиване!
    9- Някои специфични програми в човешката същност, които ако не бъдат балансирани и оптимизирани може да са големи пречки: Консерватизъм и Егоизъм – отначало дадени за стабилност и оцеляване; Емоционалност – за създаване на луш и Рационалност – за баланс на емоциите. Подчиненост – човек трябва да си спомни или извоюва свобода и независимост.
    10- Маскирана вътрешна насоченост в СЧВ към самоунищожение на цивилизацията. То се забавя или ускорява, според качеството на развитие на обществото, според баланса между технически, интелектуален и духовен напредък. Целта е само достатъчно добрите цивилизации да продължат, а неуспешните да освобождават мястото за нов опит. Това е задача с повишена трудност за СЧВ – чрез собствената си мъдрост да се освободи от вградения си дефект. За разлика от материята – тя от само себе си се стреми към всеобщия първичен хаос, обществото има стремеж към неутрално състояние. То се променя според качеството на човешките мисли, създавани от СЧВ.
    -- За успешен напредък човек трябва да се освободи от стагниращата убеденост, че е много знаещ и опитен, че животът му е вече твърдо установен.
    Вместо това да си изгради изцяло нов начин на мислене: Че всичко в живота подлежи на промени, някои много основни и дълбоки, дори са в пълно противоречие с досегашен опит и някои научни закони; Че може и трябва да бъде с млад, жизнен, активен дух, готов да се учи на всяка възраст, и то както от стар мъдрец, така и от малко дете, от живата и нежива природа, от древното и от модерното, от всичко! Важно е обаче да бъде отворен с увереност и стабилност, а не от страх и несигурност.
- - - - - - - - -
    Когато някой с високи потенциални способности се бави или отклонява от планираното, се прилагат разни неявни подпомагания, понеже пряко подсказване не е позволено. Отначало има емоционални подтици, насочващи флагчета - среща с подходящ човек, картина, книга, пиеса, изложба, филм, задача, работа... После стават все по-настойчиви и изискващи, чак до особени болести и проблеми на него и близките му, в стремеж за насочване по предвидения път. Това е оправдано, понеже забавянето може да доведе до по-големи нещастия, понякога за много хора.
    Правилният живот има успехи във всичките главни насоки:
1- спокойна, весела и щастлива морално-етична хармония на своите мисли и чувства, синхрон със своя свят;
2- чисто, здраво, силно и красиво плътно тяло;
3- хармония с околните хора и природа в безпристрастна радост и любов, синхрон с околния свят;
4- развиване на своя интелект, на дейност в наука и техника, или изкуства, приложни умения, създаване на красота, развлечения и пр;
5- опознаване и усвояване и на фините материи и енергии, за постигане на горното.
    Много полезни са няколко минути размисъл-равносметка за деня, за близкото и далечно минало, за целите и стремежите. С главна насоченост да се затвърди или планира доброто, но също и да се коригира лошото. За кратка медитация (концентрирано насочено мислене) със съзнание, отворено за промени, за преодоляване инерцията и консерватизма на човешката психика, за откриване на нови и необичайни знания или забравени стари мъдрости. Както и да се върнем назад във времето, където мислено да поправим някоя грешка, да изиграем някоя сцена от "пиесата на живота" по нов, по-добър начин! Това може да бъде от огромна полза за намаляване на лошата карма, за подобряване на здравето и благополучието!
 
12. Някои ОСНОВНИ ЗАБЛУДИ
    Много от фундаменталните основни знания за човек и природа не са достъпни пряко и явно. Нещо повече, някои са обвити в нарочни алегории, кодировки и заблуди. Както за да са непонятни за злонамерени и неготови, така и за да изискват добър интелект и усилия. Да са достъпни само за активно устремените към нови знания и умения, като процесът на тяхното придобиване още повече да ги усъвършенства.
    Пътищата за здраве и съвършенство на тяло и дух може да се разделят на 2 групи – с преобладаване на разума, или с предимство на чувствата. Няма по-добър – кой е подходящ, зависи от психичната насоченост на човека – рационална или емоционална. Последните десетилетия все повече се проявява и 3-ти път – постепенно възвръщане на вътрешното чувствознание, отнето на човека преди хиляди години, когато му е дадена СЧВ. Той е нещо като подобрена и разширена интуиция.
    Далеч в миналото основни са били мистичните и религиозни пътища. Днес те не водят нагоре, а встрани и предимно надолу, те са предизвикателство за преодоляване, а не път за развитие. Някои претендират за пряк път – чрез изкуствено-ментални техники експресно да преминат през плътния свят и да се обявят за завършили училище Земен живот. Това обаче не е успешно дипломиране, а е по-скоро бягане от клас и фалшифициране на бележника – нищо съществено и трайно не се научава и ползата е много малка.
    Опасна заблуда е проповядваното в много учения унищожаване на его и личност. Истинският напредък предполага все по-силна и самостоятелна индивидуалност, само прекаления егоцентризъм трябва да се отстранява, съвсем не егото въобще. Подтискане независимото развитие на личността, ограничаване на Свободната й Воля, е сред най-опасните вредителства срещу напредъка на човека. "Резултатите" може да са много и разнообразни – от хемороиди и алергии, през неврози и депресии, до инфаркт и алцхаймер.
    Друг претекст за "унищожаване на егото" е да го представят за обединяване и групиране на завършващите плътното училище азове. Обаче това е само опция, която може да се извърши на висше астрално ниво, не е приложима към плътно ниво. При това не е унищожаване, а обединяване, и то в още по-силни индивидуалности от по-високо ниво.
   Друга голяма опасност е "събуждане на кундалини" – алегорични източни послания, наивно приети като съвети за пряко изпълнение, или изкривени от неумели и злонамерени ученици. Подробно е обсъдено в гл.7. Някои латентни способности може да се събудят само при много високо ниво, иначе вредата може да е повече от ползата. Други са само за специални критични случаи – излишното им задействане е по-скоро несръчно използване на даденото ни от боговете, отколкото успешен напредък.
    Главното предназначение на секса при човека не е за размножаване, а за създаване фин луш на сексуалната любов – приятно основно задължение към Създателите, Космоса и себе си; и за енерго-инфо обединяване на двете половинки – мъжка и женска, в хармонично цяло. Това е основна функция на човека по създаване. Предимно при размножаването са нужни ограничения, главно поради пренаселеност на Земята. Не бива да се прекалява със секса, но далеч по-лошо е да бъде обявен за грях, за низш и маловажен. Има учения, които препоръчват трансформиране на сексуалната енергия в "по-висша", което е допустимо в някои специфични случаи, но не е добър метод. Всяко нещо е редно да се прилага според естественото му предназначение, място, доза и начин. Еднополов секс, или изкуствено променяне на пола обикновено са модни увлечения. Ако наистина има такъв вътрешен стремеж, почти винаги е кармично или друго предизвикателство за преодоляване.
    Недопустимо е да се обявява красотата на жената за грях, тя да се прикрива и подтиска. Уви, в най-масовата световна религия – християнството, жената е грешница по рождение; А във втората – исляма, тя е в подчинено робско положение! Едно от основните качества на жената (при някои животни на мъжкия), е да са красиви, да създават позитивни емоции, което пряко да генерира луш, както и да привлича другия пол. Важен подтик за създаване на луш е всичко красиво в природата – багри, форми и техните съчетания. Да се подценява, скрива, унижава, унищожава красотата граничи с престъпление.
    Не е редно да се декларира превъзходство на пол, религия, раса, класа, група и пр. Всички те са средства за разнообразни опитности на нашите АЗ-ове!
   Много йога-школи, религиозни, езотерични и пр. учения, по еднакви или подобни въпроси изказват различни, понякога дори противоположни или взаимно изключващи се твърдения. Което показва, че в тях има много грешно и неправилно, много заблуди за лековерните. Действителните им цели често са изсмукване на фина енергия от вярващите, властване над тях, прибиране на пари и вещи, блокиране и използване на заблудените азове в специални астрални общности, захранване с пари или фина енергия на разни фанатични групировки и мн. др. Някои подробности има в гл.4.
    Много са злоупотребите и манипулациите с темата за традициите. Има ограничен брой полезни, позитивни традиции – завещани от древната мъдрост – за предпазване от лошото и вредното, за подпомагане на доброто и полезното, за опазване на природата и здравето и др. Обаче повечето поддържат остарели и погрешни идеи и навици, наивни и вредни религиозни и битови разбирания. Обикновено са ограничаващи и спиращи новаторството, основно средство са на консерватизма и стагнацията, което трябва решително да се преодолява.
    Озадачаваща е наивността, невежеството и сляпото доверие, с които уж разумни хора приемат притчи, обещания и медитации в уж "висши учения", водещи до болести, деградация и унищожаване на интелект, тяло и разум. Някои най-опасни: фанатичен ислям, атеизъм, феминизъм; Трансцедентална медитация на Махариши, Випасана на Гоенка, Кришна-общества, Розенкройцерски училища, Муун, Дим Мак, Фалун Дафа, някои общества на Сахаджи йога, Анастасия, Сергей Тoроп - Висарион и др.

Лекциите се осъвременяват периодично.  

 ЛЕКЦИИ по НОВА ЕЗОТЕРИКА – л.02'н
Esoteric Copyright– Симон Живков, 2008 - 2021
  История: v1- сеп.08; v2- май.09; v3- окт.09; v4- дек.09;
  v5 (фев.10): включени са всички основни части и съставки на АЗа накратко; някои подробности са преместени в лек.5; подобрено е описанието на създаване и разпределение на АЗовете и е отстранена фигурата, като малко информативна; подобрено е описанието на Карма; допълнени са Заблудите; редица дребни добавки и поправки.
  v6 (апр.10): добавки за допустимост на трансформация на сексуална енергия, макар и като не добър метод; за пренаселеността и ограничаване на размножаването.
  v7 (яну.11): добавки за частичното разрешаване на спомените от предишни животи, през няколко епохи, за улесняване освобождаването от карма. За включването само на зряла карма в ПАз.
  v8 (авг.11): няколко дребни корекции и уточнения.
  v9 (окт.12): Бележка, че понятията Психична енергия и Пространствен огън са заимствани от Агни йога за по-добра приемственост; Прецизиране, че отключеният Плавен преход е един много добър, но не единствен възможен път за освобождаване от самоунищожителните насоки на днешната цивилизация, и че те са само една от многото първопричини за трудния живот на Земята; и др.
  v11 (2021): Много части са основно преработени, допълнени, реорганизирани.