ЛЕКЦИЯ (html):     00t--Мини увод-резюме,   00s--Кратък увод-приказка;   01-Увод,   02-Основни понятия,   03--Обзор религии,   04--Космогенезис,   05-Анатомия,   06–Медитация,   07-Хранене,   08-Вредности,   09-Здравна профилактика,   10- Лечение,   11-Лечебен глад, обсебване, карма,   12-Дом и бит,   13-Социална етика,   14-Наука,   15--Хуманитарни науки,   16-Образование,   17-Обществено устройство,   18-Експериментални изследвания,   19--История и приложения,   20--Плавен преход, заключение;   21-Допълнения;   Корона-вирус не е страшен;     Home / Главна стр.

 ПРЕОСМИСЛЯНЕ на ЖИВОТА и СВЕТА - Симон Живков 
 ЛЕКЦИИ по Нова езотерика – единение с науката 
 
Л 6. МЕДИТЦИЯ, МАХАЛО, КОМПЛЕКСНО ИЗРАСТВАНЕ
v.4.1 - авг.2021 [1-ва част]) / (яну.12 [2-ра част]
 
    Редно е да бъдем отворени за всичко ново, за да не пропуснем полезното, но и конструктивно критични, за да се предпазим от вредното. По-добре е да се приеме нещо грешно, и после да се поправи, отколкото да не се приема нищо, вкл. полезното, необходимото, без което няма напредък.
    Някои съветват човек да започва изцяло сам опознаването на финия свят, за да не повтори нечии грешки. Това обаче е трудно, и не за всеки възможно. Полезно е да знае някои основни правила и теми, грешки и опасности. На тази база може да развие личните си способности, различия и съвършенство.
    Има по-специални теми, опасни за необучени хора; или допустими само ако човек ги открие сам; или които може да се използват злонамерено. Те никога няма да бъдат публикувани масово; претенции за такива в книги и семинари са неверни.
    В някои езотерични учения нарочно има само подсказване, алегорични намеци, грешни пасажи, пропуски и фантазии, които сериозният, задълбочен и логичен читател трябва да открие и коригира. Ако всичко е дадено на готово, то се запомня по-слабо, лишава най-способните от възможността сами да открият тайните знания, в крайна сметка може да е по-малко полезно.
    Настоящите лекции се стремят да дадат само вярна и точна информация. Това донякъде противоречи на гореказаното, но няма съществено да попречи на собственото развитие и лично откривателство, тъй като са необичайни, в кратка и сбита форма, а за някои теми има само подсказване. Така че само достатъчно узрелият и с отворено мислене читател може да ги разбере и осъзнае, и изобщо да им обърне внимане.

1. МЕДИТАЦИЯ
най-общо значи мислене (лат. meditatio). Мисълта има големи възможности, но обикновено човек ги използва в много малка степен, при това често в негативна насока, а най-често тя просто мързелува и се шляе. Всяка мисъл въздейства чрез излъчената от нея Психична Енергия [ПсЕн], дори авторът й да не знае това. Така че всеки създава психо-смог чрез негативните си мисли, макар и слаб, но сумарният – от всички хора на Земята, е огромен невидим гигант, който причинява мнгобройни вреди.
    Електрическото поле също е невидимо, но никой не се съмнява в неговото съществуване, защото отдавна има уреди за измерването му. Това че още не са открити уреди за измерване на ПсЕн - полето на мисълта, не бива да бъде основание то да се отрича. А да помагаме за създаването им, и да се стремим да мислим позитивно – за доброто на себе си, на околните, на целия свят!
    Има голямо неразбиране за същността и ползата от добрата медитация и още по-голямо за вредата от лошата! Да се намери описание на правилна медитация е голямо предизвикателство – в книги, курсове и по интернет измамата е масова, близо 60% са изцяло грешни или целенасочено вредни. Все пак има и много полезни – в редица езотерични, философски и йога учения, будизъм, даоизъм, рейки и др. Обаче обикновено само някои части са правилни, другите – безполезни, грешни, дори опасни.
    Много научни публикации на медици и психолози констатират нейните явни позитивни ефекти върху сърдечна и мозъчна дейност, метаболизъм, кръвно налягане, намаляване на стрес и болки, подобряване на внимание, точност и ефективност на работата и др. Медитация под форма на молитва присъства във всички религии, макар и в различни форми и варианти. Уви, днес повечето молитви са силно изкривени спрямо първичното им значение, и са предимно или изцяло вредни.
    Огромни са възможностите на медитацията за постигане и поддържане на физическо и духовно здраве, за опознаване и подобряване на себе си и света; За помощ и лечение на близки хора; За постигане на разширено съзнание и свръхсетивно познание; За съвършено владеене на своето тяло и мисли; За активиране на латентни способности, чрез които може да се подобряват растения, животни и хора, природни и обществени процеси.
    Тя винаги може да е полезна, дори и не много концентрирана или дълбока. Чрез нея може значително да се балансира и преодолее основното вътрешно противоречие в човешкия АЗ. От една страна той е духовна същност, създадена на астрално ниво – естественият й дом. От друга е предвиден предимно за живот в плътния свят, затворен в сложното, лесно наранимо и трудно управляемо плътно тяло, ограничен в рамките на САз, с неговите силни емоции, нужни за създаване на луш.
    Издигайки чрез медитация съзнанието си на все по-високо ниво в астралния свят – свят на непозната топлота, любов и толерантност, постигаме все по-високо развитие на САз, единение с първичната му среда, обединяване на плътния с астралния свят, по-лесно и ефективно справяне с плътния живот.
    На определен етап може да се научим временно да се освобождаваме от плътното тяло (т.н. ОИТ) – за почивка, по-свободно изучаване и по-успешно обединяване на плътния и фините светове.
    Обикновено погрешно се набляга на положението на тялото (поза – асана), а медитацията е ментален процес, на духа, а не на тялото – то може да е в добра поза, а човека да е далеч от медитативно състояние.
    Физическото състояние е свързано с по-ниски, по-плътни астрални нива, чието влияние трябва да се минимизира. Позата е важна само за начинаещи и предимно за защита. Както и да улесни релаксация, но не и заспиване.
    Трябва да се разсее масовата заблуда, че медитация или друго общуване с финия свят трябва да се прави с отворени (некръстосани) ръце и крака. Това е следствие на случайни или нарочни грешки в някои книги и лекции, или измамни подсказвания от Тъмнинати и пречещи СМФ; и поради неправилно интерпретирани изисквания на фино-енергийни лечители (екстрасенси), на които понякога е нужна такава отвореност за лечебно-енергийните потоци. За медитация е крайно нежелателно и може да е опасно за някои хора с по-отворени и по-незащитени фини тела.
    Добре е да се има предвид, че само 10-15% от екстрасенсите правят нещо полезно, и едва около 4% от тях са наистина добри!
    Не е за препоръчване да се седи на килимче на пода – обичайното за източните култури. Това е непривично и често дискомфортно за хора от западната култура, а е и вредно - на пода е най-студено, често има въздушни потоци, повече е опасния радиоактивен газ радон (при бетонна или тухлена сграда, особено в приземен етаж), там се събират негативни фино-енергийни полета. Затова трябва да се седи или лежи поне на 50 см над пода.
    Нито пък е нужна и обичайната за източните култури поза Лотос, която мнозина смятат задължителна или най-добра за медитация и йога. Ако някой е свикнал с нея и му е удобна, може да я използва, обаче със затворени ръце – класическата поза на Буда. Мудрите – специфични положения на пръстите на ръцете, не са добра техника, особено за начинаещи.
    Ако някой е свикнал с неправилна поза, място, мантра, което води до вреди – това трябва основно да се промени.
    Отново трябва да се подчертае, че обичайната представа за медитация в списания и курсове (лотос с мудри, седнал на пода) е грешна за повечето хора – това е основната причина за слабия успех на медитацията на Запад! Заедно с другата голяма грешка – свързването й най-вече с поза на тялото, а не състояние на съзнанието!
    Добър начин за медитация е да се седи удобно на стол, кресло, шезлонг; с кръстосани (или с допрени пети) крака; ръцете затворени – хванати, кръстосани, една над друга и пр; диафрагмата свободна. Предимно със затворени очи, понеже зрителната информация разсейва и затруднява концентрацията. Може легнал, полулегнал (с изправен гръб), релаксирайки в банята и пр. Великите учители обикновено седят. При нужда може да се прави в почти всяко положение – дори да се стои или ходи.
    Главни правила за успех са постепенно, без бързане, с любов и доброта; да се работи на всички нива – плътно, витално, астрално, ментално, фино-енергийно. Стремеж към вътрешен мир, тишина, свобода, непринудено спокойствие и търпение; позитивно преобразяване на себе си и околността, изпълване с възвишени мисли; приемане на космическа мъдрост, на свръх-сетивни знания.
   Нужна е душевна чистота, чисти мисли, чисти чувства; здраво и чисто тяло, любов към всички свои органи, уважение към всяка клетка; хармония с фините същества и енергии – за да помагат, а не да са пречка; събуждане на по-висшия човек, скрит в обикновения; способност да се борави с мислите така, както с околните предмети.
    Медитация се прави с радост и лекота, като празнична игра, но не и само за удоволствие или средство за нарко-блаженство. Не бива да води до спиране или омаловажаване на ежедневните плътни задължения.
    Редно е да си имаме удобни, необезпокоявани кътчета в къщи или близката околност (но не директно на земята), извън гео-патогенни зони и Хартман-възел (гл. 8.2). За разнообразие или по-специални цели може да е в гора, самолет, на планина, под дърво или пирамида, на пън, дървена поставка, на "фино-енергийни места" и пр. Добър помощник може да бъде звуково стимулиране на медитативни мозъчни вълни (тета – 3-8 Хц) и синхронизация на полукълбата чрез метода Хеми-синк на институт Монро. Както и други средства за постигане състояние на позитивно изменено съзнание ( лек.19.2 ).
    Обикновено е за предпочитане човек да е сам със себе си.
    Важно е както вътрешно желание, така и ритмичност, но без вманиачаване – 1-2 пъти дневно, по 5-10-20 мин, не повече от час. За специални цели може да е 7-8 пъти на ден, през 60 до 90 мин, по 2 до 5 мин.
    Художествено-артистичните характери, особено децата тип индиго, имат нужда от по-гъвкав режим, синхронен с вътрешното усещане, а не толкова регулярност – прекалената настойчивост може само да им им навреди.
    Постепенно редовната медитация става траен навик, вътрешна потребност. Своеобразна по-висша храна, вода и въздух за всички тела и азове, при това безплатна, винаги и навсякъде налична.
    Няма и не може да има пълно и точно описание – медитацията е индивидуална, тя е ментален процес, състояние на съзнанието, който трудно се описва с думи, които са атрибут на плътния свят. Тя трябва да се разбере интуитивно, да се почуства, да се припомни от предишни животи или от времето между животите, да се прочете в Акаша, в космическата мъдрост.
    При правилна медитация има усещане за светлина, спокойствие, чистота; светли полета, сияйна точка, в полезрението; излъчваната мисъл се "хлъзга" като по добре смазан улей, лети.
    Ако е неподходяща, ненавременна, мисълта усеща съпротива.
    Ако е грешна, вредна – отблъскване, силен дискомфорт.

    Качеството на медитацията варира според менталното състоянието на човека. Отначало може нищо да не чувстваме, но постепенно ще свикнем да усещаме фините нива и да насочваме успешно и концентрирано вниманието си. За да постигаме все по-висши знания, умения и мощ, но и все повече доброта и великодушие.
    Има също и периоди, в които фината атмосфера е тежка, наситена с пречещи полета и форми от ниско ниво (ТФАП - лек.8.1'). Тогава е нужно само по-добре да се защитим и да не се притесняваме, че трудно медитираме.
    Подходящи часове: [изгрев], 08, 13, 17, 22; Изгревът е пожелателен - не винаги се вижда, някои трудно стават рано.
    Медитация може да се дефинира като концентрация на мисълта, с цел опознаване, оздравяване, подобряване – на себе си, на друг, на околността, природата, космоса и пр, на ментално, астрално, витално, плътно, енергийно, информационно и всяко друго ниво, в цялото ни време-пространство, както и извън него.
      Най-общо може да се раздели на 4 части:
    1- Защита (пред-медитация) – категорична мисъл за своята защитеност и неприкосновеност спрямо вредни и пречещи влияния; усилена, мъдра аура. Отначало може да се намаже леко главата, ръцете и наоколо с ментово или кедрово масло.
    2- Релаксация - често голяма част от тялото е несъзнателно напрегната, затова са нужни подходящи методи за отпускане, но без заспиване: Йогийско дишане ( лек.9.3-3); Мислено обхождане на тялото от темето до пръстите на краката и обратно, с отпускане на мускулите там; Представа за плуване по гръб в приятно топла вода, или реене из въздуха; Пълен мир, радостно спокойствие на цялото тяло, хармония с всяка своя фибра; Спокойно, удобно, ненапрягащо дишане.
    Може временно да си помагаме с фокусиране върху предмет (свещ), мантра, вътрешна светлина (това не са различни видове медитация, а само използване на различни помощни средства). Обаче само при интуитивно влечение към такъв начин и съществена полза от него.
    Нивото на релаксация, нужно за добра медитация може много да варира, а времето за постигане може да е от секунди до десетки минути.
    3- Същинска част - съзнание будно фокусирано – за да съобщим ясно на финия свят, с достойнство и смирение, какво желаем от него; тяло пасивно, релаксирано ("спящо"- за да не пречи на мисълта).
  Обичайно мислите скачат хаотично между десетки теми, които да сведем до 1-2 точно определени – целта на медитацията. Насочваме "вътрешния диалог" само върху тях (а не го спираме, както съветват някои). Стремим се околния свят да е изключен от сетивата ни. Нужен е фин интуитивен баланс между волева концентрация и непринудена лекота, може с лека напрегнатост на съсредоточаването.
  Според конкретната цел изпращаме или приемаме необходимите мисли и ЕнИнфо – с много любов, чиста воля и вътрешна убеденост. Може да са за лечение, усъвършенстване, хармоничен растеж на себе си или на друг, на околност и природа; за получаване на знание, насока, съвет, отговор на въпрос; Може да улавяме космически мисли, подсказвания от Велики учители, от нашите Водачи.
  Щом дадем задача на мисълта, тя самоотвержено се втурва да я изпълнява. Важно е задачата да е ведро, умно обмислена, оптимизирана.
  Възможни са много способи за улесняване на процеса. Осъзнаване и усилване на вътрешния огън, светлина и любов; Издигане над тук/сега, над времето, насочване на вниманието навътре в себе си; Настройваме своята епифиза да направлява мозъка и тялото към медитативно състояние; Визуализацията – да си представим образ на желания процес, обикновено помага; както и мантра ом, аум(предимно вибро-звукова стимулация).
  Редно е да се стремим към съзнателно (т.е. на САз) единение с НАз, към използване големите му латентни способности. При първите опити за медитация обикновено не осъзнаваме НАз и той е недостъпен, така да се каже "спи", когато САз е буден; Може да са нужни години, докато постепенно го осъзнаем! Ако имаме СуперАз е редно да оползотворяваме и неговите огромни възможности, но внимателно, постепенно.
  Или да правим това, което подскаже интуицията и космическата мъдрост. Или пък да открием нещо тотално ново – най-висш, божествен успех!
  Възможна е слаба специфична болка в очите – лечебна или поради силни енергийни потоци. Обилна ярка светлина обикновено е присъствие на по-висше същество или висш ЕИ канал – да се приема окуражаващо, но не и с еуфория.
  В някои случаи концентрацията е дори нежелана, пречи – нужна е фина, специфична, на заден план, нефокусирана мисъл, може да е невербална, което само интуиция и Акаша могат да "обяснят".
  Може да помолим за съдействие ангел, архангел, правилен доброволец от духовния свят, каквито винаги има готови да помогнат; великата дева на изцелението, майсторската клетка, позитивни СМФ и др, според конкретните цели и индивидуалните предпочитания.
    4- Затваряне на отворените при медитацията връзки и канали, за да не бъдат използвани за вредни цели. Това често се пропуска, а може да е опасно, особено за начинаещи и по-отворени. Може да се направи както мислено, така и чрез физическо кръстосване на ръце пред гърди. Може да се помоли финия свят да продължат автоматично всички полезни процеси, за които това е възможно. Редно е да се завърши с благодарност към всичко и всички.

    Един частен случай на медитация, популярен в будизма, йога и други източни учения, е следният. Освобождаване от всяка мисъл, постигане празнота в бяло, черно или с някакъв цвят полезрение при затворени очи; Чака се каква мисъл, знание, съвет, образ ще се види, усети, чуе в празнотата. Това определено не е единственият начин за медитация (както мнозина си мислят), а само една опция. Съображението, че така може да се получи нещо тотално ново, непознато и неочаквано е добро, но то важи за всяка правилна медитация, и далеч не винаги това е целта. Методът изисква много надеждна защита – поради голямата отвореност е по-лесно навлизане на вредни мисли, чужди същества и въздействия (пси-обсебване). За много индиго-тип деца и др. по-отворени, по-чувствителни, слаби, болни може да е много опасен!
    Друг недостатък е неговата пасивност – обикновено са за предпочитане, често са необходими активност и творчество, или очакване и позволяване на определен тип въздействие. От друга страна в много случаи някаква разновидност на този метод е наистина необходим начин да се освободим от грешки и предразсъдъци, стига да сме с наистина безпристрастно позитивно отворено съзнание! И ако имаме здрава и стабилна аура!
    Важно да се напомни, че основа на всяка медитация, на всяка психична дейност, на всичко, трябва да бъде радостта! Дори при неприятна и трудна работа – да бъде радостта от нейното завършване, от отстраняване на трудното, лошото, заменяне и запълването му с добро, красиво, светло!

    Медитация по няколко секунди може да се прави по всяко време, сред почти всяка дейност – за отговор на дълго обмислян въпрос, получаване на частица космическа мъдрост, порция много нужна фина енергия, подсказване от водач или моментен поглед в Акаша.
    Преди сън е много полезна кратка медитация – спокойна безпристрастна равносметка на деня, като страничен наблюдател, с минимум внимание към лошото - само за избягване в бъдеще, а с наблягане на успехите, усвояване и усилване на инфо-енергията от тях. Както и за защита от вреди, програмиране лечение и подобрение през следващата нощ. Не бива да се заспива с проблеми и напрежение от работния ден, а с радостно очакване на по-хубавото утре!
    Противопоказни за медитация са изтощение, деменция, пси-обсебване, неовладяема силна болка. В такива и други случаи лечебна медитация може временно да прави близък роднина, приятел, истински лекар.

    ХИПНОЗАТА е подобна на медитация, но с участие на външната воля на хипнотизатор, докато собствената воля е в някаква степен пасивна. Може да се прилага само ако хипнотизаторът е проверен чрез ЕзоИнфо. Не всеки се поддава на хипноза, и повечето хора може да бъдат хипнотизирани само ако пожелаят. По-скоро е като споразумение между пациента и хипнотизатора - да помогне за решаване на задача. И зависи почти еднакво от нивото на двете страни. Големи са възможностите й за лечение, припомняне на карма, получаване на фина информация, но може да е и доста опасна.
    Хипнозата може да има 6 нива, приемливи са само първите 3 – при които външната воля не се намесва твърде дълбоко в съзнанието на пациента и няма остатъчни връзки в него. Нивата от 4 до 6 са подобни на психично обсебване и са недопустими.
 
2. ПО-ВАЖНИ ГРЕШКИ
    Много е желателно медитацията да бъде основна част от жизнената философия. А не само временна цел – оздравяване от болест, от стрес, постигане на левитация или друга хипер способност, изолиране от света, отдаване на гуру, на учение и пр. – ползата от тях е малка или никаква.
    Ниското ниво и малко знания често водят до високо самомнение – някои смятат научената от тях медитация (често не много добра, дори грешна), за единствено правилна. При това за различни хора и различни случаи добрата медитация може да е различна – всеки изгражда своя личен оптимален стил. Той трябва да е подходящ за човека и нивото му, приложен с интуиция, разум и любов, а не с емоция и сляпа вяра; при нужда – проверен чрез ЕзоИнфо.
    Не е редно да фаворизираме астралното ниво, да мислим и работим предимно за духовното си развитие, а да неглижираме плътното тяло и връзките си с околния свят. Не бива също прибързано да прилагаме случайно дочути, прекалено хвалени, "велики, мощни, силни" техники. Такива масово се срещат в курсове и популярна литература, често с високи претенции, но вместо това може да са опасни и увреждащи. Не бива да има олтар, икони, амулети, рисувани знаци по тялото, специални дрехи и др. фетиши. Те са по-скоро комичен знак за фалш, слабост и липса на ментални способности.
    Някои мислят, че при истинска медитация трябва да има явни резултати – преместване или създаване на предмети, мощни светлини, топлина и енергия в тялото, ясни образи и видения и пр, което понякога е добре да се случва, но не е задължително, нито необходимо.
    Вредно е многократно повтаряне на думи или изрази (неосъзнати мантри), особено с неясно значение – това не е медитация, а включване към непознати ЕнИнфо канали, които може да доведат до блокиране на елементи от САз и негови връзки, ограничаване на ментални и интелектуални способности, източване фина енергия, хипнотични и др. опасни зависимости. Добрата мантра е кратка завършена мисъл (за лечение, подобрение, освобождаване карма и пр.), оптимизирана в едно или няколко изречения (може да е написана), повторена 2-3 пъти, дълбоко осъзнавана всеки път.
    Макар че е обичайна и много често практикувана, масовата медитация обикновено е неуместна, понеже: 1- пречи на индивидуалното развитие, води до унификация, малка е ползата за отделния участник; 2- медитацията е вътрешно персонално преживяване по своята същност; 3- повече от 5-6 човека може да създадат мощни полета и канали, които да са много опасни, без никой да го осъзнава; 4- само около 20% от масовите медитации може да се приемат за добри, докато над 60% користно изсмукват фина енергия и пр от участниците, пак без никой да го осъзнава (т.е. крадат)!
   Допустима е за доста напреднали, с добър синхрон помежду им, близки приятели със сродни и синхронни АЗове, или подбрани от добър учител от високо ниво. Както и в специфични случаи – мощно социално въздействие, наказване на престъпник, масово Ен-Инфо зареждане, промяна на метео-времето.
    Някои хора се надяват, че техният подбор ще стане автоматично или по благоволение свише. Това рядко се случва, и в общия случай е пример за наивност и безотговорност!
    Не е редно при медитация и усъвършенстване да има силни болки, слабост, треска, безпокойство, безсъние и пр. Такива симптоми почти винаги са ясен признак за неправилни процеси, небалансирани техники, прекалена настойчивост или прибързаност, грешно учение. Които може да увредят фино-енергийното тяло, нервната, кръвоносна, лимфна, хормонална и др. системи. Ако се иска твърде много и бързо, може да се получи малко и бавно, дори вредно. Допустими са слаби лечебни болки, леки дискомфорти при отваряне или балансиране на енергийни центрове, наместване и пренасочване на енерго-потоци и при други лечебни процеси, но те не бива да са остри, тежки, болестни.
    Когато съзнанието е блокирано от сляпа вяра в едно учение, то лесно приема всичко в него, без да обмисля верността му, особено ако е облечено в подходящи термини и правдиви притчи. Със странна наивност някои приемат че мъдростта им е в емоциите, в задните части (спяща кундалини-змия), в сърцето или другаде из тялото, но не и в разума, в САз. Така се оправдават техники, които уж издигат "мъдри" енергии, ръководят се от "интуицията на сърцето" и т.н, а всъщност превключват енергийното тяло в неправилен режим, увреждат защитите, превръщат човека в лесна плячка на фино-енергийно изсмукване, пси-обсебване и др.
    Прикрити като йога или други подобни школи, има много системи за ФЕ и психично изсмукване на учениците. Често те биват обучени сами да си създават устройствата, уж като техники за отваряне на центрове, за извисяване, събуждане на кундалини и пр. Може да използват СаМиФорма (егрегор), която като вътрешен глас, подмолно подтиква и убеждава в предимствата на съответното "учение". Ако енерго-вампирът е по-хитър и скромен, ще изсмуква умерено и жертвата може да е дори "щастлива", но в някои случаи се стига до тежки соматични болести, безумие и смърт. При масови случаи е имало съдебни процеси и наказания, както и отстраняване и разграждане от божествено ниво на тежко повредени престъпни души.
    Невъзможно е да се разкаже за всички фалшиви и опасни учения, много от които настояват, че тъкмо техните методи са най-добрите или дори единствените добри. И ако някой е попаднал, често "заключен" в някое от тях, излизането е почти невъзможно без външна помощ. Уви, тази "помощ" не рядко е преместване в друга подобна дупка, понеже склонният към фанатико-емоционална зависимост търси и приема други подобни.
    Затова езотерични и йога училища може да посещаваме само ако сме сигурни в тяхната правилност и безвредност, най-добре да са проверени чрез ЕзоИнфо. Всъщност най-добрите ни учители обикновено са: интуиция, духовни водачи, космическа мъдрост, критично отворени съзнание с любознателност и фантазия. Полезно е обсъждане и обмен на знания и мнения със сродни души в малки групи.
To top / начало ;    Home / главна стр.
2. МАХАЛОТО
е доста популярен метод за получаване информация от финия свят, подходящ за около 2/3 от хората. Мнозина го мислят за играчка, но то е важен езотеричен уред. Може да е добър помощник, обаче при неумело ползване може да причини големи вреди – психично изтощение, дезинформация с неизвестни последици, да привлече вредни фини същества и форми, опасни ЕИ потоци.
    Махало може да бъде всеки малък, относително тежък предмет с остър връх, окачен на конец. Не е вярно че се изискват специални съотношения на размери, тегло, дължина на конеца и пр. Резултатът зависи до голяма степен от човека. То може да се разглежда като компилатор от ниско ниво, между плътния и финия свят.
    Редно е да се използва за кратко, ако състоянието на пси-атмосферата и на човека позволяват. Косвен недостатък е ако свикнем с него и не напредваме в пряко общуване с финия свят.
    Нужно е пълно спокойствие и безпристрастност, за да не се влияе на отговорите, а човекът да служи само за проводник на инфо-енергията, която насочва махалото. Разбира се не махалото „отговаря” – или ПлАз, чрез природната си мъдрост и сенсори на тялото, или същество от астралния свят. Трябва да осигурим това същество да е добро, от високо ниво, подходящо за случая – най-добре духовен водач. И да сме сигурни че не "говорим" с елементал, развъплътен, веселяк от ниските астрални планове или други подобни, които да дадат неверни отговори или просто да се пошегуват.
    Затова е необходимо:
  –Правилна настройка на мисълта, с кого искаме да "говорим".
  –Подходящо време от денонощието (най-добре около 12-13 ч и 21-22 ч) и подходящо място - извън геопатогенна зона и Хартманов възел ( лек.8.2.1 ). Много е желателно човекът да е сам, за да не пречат чужди мисли, както и да е поне 70 см над земята.
  –Добре е, особено за начинаещи, да се намажат леко главата и ръцете с ментово или кедрово масло, както и да се изпарят такива наоколо; да се седи удобно, с кръстосани или с допрени пети крака, с изправен гръб. Да няма вятър, ако е на открито.
  –Да се направи кратка медитация за стабилизиране на аурите; Да се помоли с любов, уважение и достойнство за правилен инфо-канал с нашия НАз, ПлАз, ПАз, или с духовен водач. Махалото не е подходящо за връзка със СуперАз, дори може да е доста вредно.
    Отначало трябва да се дефинират думите за разговор. При добри условия, без зададен въпрос, махалото виси неподвижно. Обикновено въртене наляво (обратно на часовниковата стрелка, гледано отгоре) означава не, а надясно – да, права черта напред-назад – и да и не, зависи от нещо; права ляво-дясно – недопустим, некоректен въпрос, невъзможен отговор, нещо не е правилно. Ако се изследва Хартман-линия, в нея въртенето е наляво, извън нея надясно; тя може да е доста тясна - 2-3см.
    Преди сеанс трябва да се попита подходящ ли е моментът за разговор, а и по време на сеанса може да се проверява дали все още условията са добри, особено при съмнение в правилността на отговорите. След сеанса - правилно ли са разбрани всички (повечето) отговори.
    Въпросите трябва да са кратки, точни и ясни, за да няма грешки поради неправилно тълкуване. Да са обмислени старателно и да е потърсен отговор или вариантите му на плътно ниво, чрез своята интуиция, т.е. събуждане и връзка с НАз – постигнатото чрез собствени усилия е най-ценно. На тривиални, прости, ненужни въпроси може да получим неверен или никакъв отговор! Може да се предположат няколко и се пита кой е правилен или най-точен, най-вероятен – не винаги само един е верен. Най-добре е когато интуитивно се усеща правилния отговор и се пита само за потвърждение.
    Числа може да се получат по метода на последователните приближения. Въпроси за бъдещето трябва да са особено внимателно преценени и като правило да се избягват – поглед в бъдещето може да го промени по неправилен начин. Освен това колкото по-високо е нивото на АЗа, толкова по-големи са правата и способностите му за промяна на себе си и света, затова е по-трудно и неясно предсказване, свързано с него.
    Както след медитация, редно е на края да благодарим, и да затворим канала за връзка, за да не се използва за вреда.
    За обикновен човек, особено технократ може да изглежда несериозно и глупаво общуване чрез махало и отговори "да" и "не", обаче това е един филтър, който позволява човек да получи отговор едва ако е напреднал достатъчно, готов да го знае частично или да го предполага.
        ЕзоИнфо.
    При важни, трудни, неясни въпроси, но само при такива, правилното мъдро решение е да се помоли за информация или съвет духовен водач, чрез медитация или махало, сигурни че контактуваме с когото трябва. При всички съображения, споменати за махало.
    Да се има предвид, че много неща в начина на мислене и някои елементи на логиката, присъщи на плътния свят, са неприложими или много различни във фините светове. Изисква се достатъчно въображение и отворено мислене за правилно задаване на въпросите и успешно възприемане на получената информация. Освен това някои отговори може да не са изцяло верни, дори нарочно грешни, като тест за нашия здрав разум, предизвикателство и стимул за размисъл, понякога и проверка на чувството ни за хумор. Трябва мъдро да преценим кога отговора може да е такъв и да го приемем като висока оценка за нашите способности, а не с чувство на обида или недоверие.

3. ВЯРНА ИНФОРМАЦИЯ
    Макар да е неочаквано и противоречащо на "здравия" разум, ние доста непълно познаваме уж добре познатия ни плътен свят. Трябва много ясно да си дадем сметка, че голяма част от днешната представа за света е измама и заблуда. Човек винаги живее в някакво ниво на фикция. Главната трудност езотерично се нарича Майя – илюзия, изкривено и частично възприятие за света и себе си, поради ограничени сетива и съзнание.
    Това се подпомага както от религиите, така и от пропуските и грешките в науката. Човек вижда и осъзнава само това, с което е свикнал и го желае: Стреми се към обичайни ценности – пари, вещи, удоволствия, слава; Често се съмнява в правотата на ново знание, необичайна хипотеза, съвет на духовен водач, в мъдростта на стареца или детето; Неуверен е в своите способности – явни или латентни. Има също много опити на фалшиви или заблудени учители да "докажат", че плътният свят е изцяло майя, че всичко в здравия разум и науката е грешно, затова трябва да следваме техните мистико-езотерични пътища за никъде.
    Обаче майята неизбежно ще отстъпи пред човека, твърдо решен да я преодолее, и да научи истината. Нужно е много разширено съзнание, за да се излезе частично от тази фикция и да се погледне от по-висше ниво плътния свят, който може да се разглежда като една от проекциите на многомерния фин свят.
    Бегла представа колко различно и непълно може да се възприемат нещата, гледани от по-ниско, по-плътно, с по-малко измерения ниво, може да даде този пример: Да си представим че две 2-мерни същества, които слабо познават особеностите на 3-мерния свят, изучават от различни страни простият 3-мерен предмет конус. Едното може да види кръг, а другото – триъгълник. Да "установят", че наблюдават 2 съвсем различни предмета! А далеч по-големи са трудностите, когато от нашия свят, 3-мерен + едно време, изучаваме финия – с много измерения на пространство и време!
    Наша важна задача е да осъзнаем достатъчно това, и без бавене нито прибързване, мъдро и безпристрастно да изследваме непознатото, както и да откриваме грешките и пропуските на вече известното. Важно е нашата мисъл-изследовател да бъде спокойна, въображението богатото, чисто, критично отворено, без пристрастия и предразсъдъци – морални, научни или обществени; любовта, топлотата и мъдростта ни широко отворени, за да не попаднем в някой капан на СМформи (егрегори), научни и социални заблуди; да не се окаже, че само сме се преместили от една фикция в друга!
    И нека оставим на заден план, като ненужен докато сме в плътно тяло, фактът че цялата ни вселена е резултат от мисълта на Създателите! За външен наблюдател, но само за такъв, тя е една Време-Пространствена Илюзия (TSI).

    Опознаването на финия свят, недостъпен пряко за обикновен плътен човек, нито за стандартни измервателни уреди, става предимно косвено:
  1- Описания от хора, били в ОИТ или дълбока медитация, получили спонтанни или под хипноза спомени от периоди между плътните животи в духовния свят; Малката част правилни знания, получени чрез контактьори.
  2- Улавяне на частици от огромното количество информация, която "плува" свободно достъпна в астралното космично пространство, чрез спокоен непринуден размисъл – щом си поставим мислено задачата, понякога след минути, друг път след часове или дни, отговорът може да изплува в съзнанието ни.
  3- Анализиране на някои значими сънища, осъзнато сънуване, насочвани „живи” сънища, изследвания с махало, моментен поглед в Акаша, ментално-психични симулации, собствени медитации и ОИТ;
  4- Езотерично препрочитане и разширяване на физика, химия, биология; математика, логика, като с мъдрост и интуиция се преценява какво е приложимо за финия свят, какво трябва да се коригира, или тотално обновява.
  5- Способните хора могат да изучават финия свят чрез хитроумно използване на наличните научно-технически средства. И да работят за откриване на нови, които по-пряко изследват фината материя и енергия.
    Когато някои знания вече са били открити в предишни животи на същия НАз, те много по-лесно биват разбрани и приети отново, дори да противоречат на днешните научни и обществени парадигми. Грешното среща вътрешна интуитивна съпротива, дори да е приемливо за стандартните критерии. Това обучение може да се нарече над-съзнателно, а не под-съзнателно, както често погрешно го наричат. Космическото знание е предимно в "суров" вид, така че от различни хора се възприема по различен начин, което е допълнителна възможност за разширено творческо осмисляне.
    Получените знания трябва да са логично свързани и подредени, да дават достатъчно пълна и завършена картина, без противоречия. Но не бива да отхвърляме и отделни нелогични и непонятни неща – на следващ етап, когато разширим нашите знания и разбирания, те може да ни станат ясни.
    На тази база и въз основа на стандартните знания, опит и интелект, чрез интуиция, вътрешен усет и въображение, най-добрите синтезират свои нови оригинални знания и способности, сътворяват нещо напълно ново и непознато както на плътно, така и на фино ниво – това е най-голям висш успех. Уви, то не се разбира и дори се отрича от повечето езотерици! А най-мъдрите и могъщи сред нас, преодолявайки социалната Майя и консервативност, ще докажат и приложат новото, по-пълно и правилно знание, ще поведат обществото по нов, по-добър път!
    Всеки установява своя обратна връзка за правилна активност – може да е приятен гъдел по гърба, общо усещане за леко, флуентно движение на мисълта, моментна светла форма в полезрението; менталния образ на духовен водач и мн.др. Слабият и неуверен човек твърде често търси съвет, иска "доказателство" за присъствие на духовен учител. Обаче предимно лъжливи, самозвани и посредствени учители се представят "Аз съм великият учител ...". То и не е нужно – всеки що-годе добър "ученик" разбира пределно ясно, с цялото си същество, ако е посетен от истински Велик учител, или негов астрален лъч – пространството сияе, звъни и пее, посетеният се усеща извисен, силен, знаещ и можещ, чувства огромна топлота, разбиране, подкрепа, любов. Но това събитие може да има разни вариации.
    Незнанието не бива просто да се осъжда, а да се запълва с мъдро знание, но нахалното невежество не бива да се допуска. Желателно е да общуваме само с висши обитатели на духовните светове, добронамерено, с любов и признателност. Не бива да е с подозрение или неуважение, нито пък с пълна безкритичност. Полезно е мислено обръщане към Великите учители. Те с радост дават помощта си на всеки, помолил с чисто сърце и душа.
To top / начало ;    Home / главна стр.4. КОМПЛЕКСНО ИЗРАСТВАНЕ
(ФИЗИЧЕСКО, ИНТЕЛЕКТУАЛНО, ЕМОЦИОНАЛНО и МЕНТАЛНО)
    Човешкото тяло може да се разглежда като жилище с много скрити части, подарено ни от боговете. Ако го стопанисваме небрежно и неумело, то е малко, неуютно, некрасиво, руши се, прозорците се замъгляват, вратите скърцат и блокират, то става затвор сред джунгла или пустиня, полякога и каторга. Но ако се грижим за него с любов, умение и творчека фантазия, то ще бъде все по-просторно, красиво и уютно, ще открием тайните му изходи, скрити прозорци и врати, стаи и мазета, кули и пристройки; приказен замък сред райска градина!
    Основни цели на всеки живот трябва да бъдат: здраво и красиво тяло; главните стандартни и езотерични знания за човека и природата; сръчности, умения и позитивни опитности; емоционална и ментална стабилност; освобождаване от карма и др. вредни остатъци от сегашен и минали животи; всичко с радост и удоволствие, в хармония с околната природа и хора. Това няма да стане чрез магически думи или подарен от боговете скок в друго измерение, а чрез редовно хармонично себеусъвършенстване, стъпка по стъпка, когато може - и с по-голяма крачка. Ако човек не се стреми към нещо, и то по правилен път, едва ли ще го постигне. Обикновено правилните пътища са няколко – всеки трябва да открие подходящ за него. Лошото е че грешните са много повече и по-настойчиво се предлагат. Целта на тези лекции е да покажат някои правилни и да предпазят от най-опасните грешни.
    Напредъкът е осеян с изпитания, които за успешните ППХ са възможност да докажат на себе си и на космоса своите високи качества. Трудностите научават силните как да ги преодоляват, само слабите им се поддават. Мъдрост не се получава на готово, не може и да се купи - с никакви пари и богатства; А ако се даде на някой, който не е готов, той ще я изхвърли, тя ще мине покрай сетивата му, слепи за нея. Наивно е с инат и насилие над своята недозряла същност, чрез принуди и наказания да се опитва механичен, изкуствен прогрес – резултатът е силен и траен ако се постига постепенно, с вътрешна убеденост, с любов и доброта. Само тогава се създава качествен фин луш. Страданието обикновено е вредно и пасивното му приемане показва лошо справяне с плътния свят. Но е важно да може да се изтърпи лечебна болка, очистителен катарзис, умерени студ и горещина, да се преодолее страх, надмогне безпокойство – когато това е оздравително, извисително. Но именно преодоляване, а не затъване в тях.

А) Основни ЕЛЕМЕНТИ на КОМПЛЕКСНИЯ РАСТЕЖ
– 5 условни групи, като някои са пречки за преодоляване, други са предпоставки за постигане:
  1- ФИЗИЧЕСКИ ВЪТРЕШНИ: Правилни: храна (силно подценяван въпрос - лек.7 ), сън, асемблираща точка, вертикален и хоризонтален обмен на ФЕ; Чисти, проходими, активни чакри, меридиани, НЕнЦ, ЦеФЕК, "огнено тяло"; Плавност, свобода и лекота на движенията, със стремеж (но не маниакален) към изящество, без подтискане на напрежение и нервност, а като част от тяхното освобождаване и отстраняване.
  2- ФИЗИЧЕСКИ ВЪНШНИ: чист въздух, тишина, минимум електро-смог; умерена физич. дейност – туризъм, работа в градина (засилва единението с природата).
  3- ПСИХИЧЕСКИ ВЪТРЕШНИ - духовна чистота от:
  Страхове, мании; Консерватизъм, егоцентризъм; Завист, омраза; Жестокост, садизъм, мазохизъм; Самодоволство, самовеличаене; Мързел, лентяйство, мекушавост; Прибързаност, избухливост; Предразсъдъци, религиозност, фанатизъм; Фалшиви, хаотични и излишни знания;
  От прекалени: Афинитет към богатство, слава, суета; Мистика и традиции; Тъга или еуфория, съмнения или доверчивост, безчувственост или страст, небрежност или грижовност, трудни или лесни цели и задачи.
  4- ПСИХИЧЕСКИ ВЪНШНИ: минимум психо-смог и стресови ситуации.
  5- КОМПЛЕКСНИ: Изграждане ярка, силна, чиста индивидуалност с достойнство и частица гордост; Спокойна, жизнена, весела среда с много радост и смях; Любов (сексуална – към партньор от другия пол и универсална – към всички и всичко, особено доброто); Воля, решителност и постоянство; Хармония на физическа и умствена дейност; Чисти плътно и фини тела; Чисти, елегантни, колоритни, в жизнени светли тонове дрехи, но без екстравагантност.
  Използване на космическото знание, на самотата; Усвояване основите на класическите и езотерични науки (често подценявано) – с отворено мислене, свободно от вярвания и нучни парадигми, с конструктивна критичност – да се използва правилното, да се отстрани грешното, да се продължи развитието на науките, всеки според възможностите си. Не бива да се отхвърля всичко заради отделни грешки, и след дълъг път да се стигне пак до голяма част от същото.
  Освобождаване от: болести; зряла карма, пси-паразити, вредни психически наслоявания; религиозно, вредно окултно, магьосническо, психотронно и пр. влияние; грешно детско и възрастно възпитание; пречещи съседи, роднини, приятели; перфекционизъм; евентуално пушене, пиене (също много подценяван проблем) и др. явни и скрити наркомании.
  Търпение, толерантност и доброта към приятели и роднини, към всички - при нужда и към противници, но и непоколебима твърдост, ако е необходимо. Вършене на повече добри дела, полезни за всички; Предаване на знания, умения и опит на околните, помощ за тяхното здраве и комплексен напредък.
 

    Вредните психични наслоявания (ВПН) са важна пречка, която доста изкривява мисленето – прави го склонно към негативизъм, страхове, лоши мисли и желания. Може да причинят и плътни проблеми – нощно изпотяване, ледени крайници, мускулни спазми, мазоли и др. Те често генерират или привличат подобни на тях СаМиФорми, с които взаимно се усилват. Те са образувания вътре в тялото, за разлика от СМФ.
  Създават се от разни грешни мисли и чуства, преки или подсъзнателни, породени от карма, вредни окултни записи, предразсъдъци и вярвания, социална и лична СЧВ, грешно възпитание, както и при някои "живи" сънища. Лошите мисли записват условия за самовъзпроизвеждане и подтикване на други такива.
  Имат комплексна структура на 3 нива: 1- Психични записи в САз, които може да изкривят или затруднят част от дейността му; 2- Замразени ФЕ, стагниращи или блокиращи части от огненото тяло; 3- Натрупвания на безжизнена витална и астрална маса, отложени в много органи на плътното и виталното тела. Тази маса играе роля на почва и корени, подхранващи останалите части; всички те взаимно се поддържат и усилват.
  Първо и основно е психичното почистване – медитация, психоанализа, осъзнаване на грешните навици и вярвания и пр, които са ги създали. Освен това е нужно изгаряне на замразените ФЕ и безжизнената фина маса чрез ПрО, чрез транспониране в земната мантия, както и с помощни физически средства, като ЙонДетокс, СтЕлДокс, ЕлПуМа и др. електро-терапии (лек.19). Трябва да се отстраняват всичките им части. Понякога е добре да се помоли за помощ Велик индиански учител и др. духовни помощници. Повечето йогийски учения, източни религии и др погрешно и непълно се опитват да почистват само психичната им част, под името самскари, при това ги смесват със СМФ, самите предразсъдъци и др.
  От друга страна има полезни психични записи с подобна структура, които са необходима основна част от правилната опитност на индивида. Те обаче са жизнеи, позитивни, активни; улесняват и стимулират постигане на нови знания и опитности на всички нива.

    Малките мании (ММ) са пренебрегвани или не се осъзнават като проблем, носят се цял живот, смятат се за особеност на характера и често остават за следващо прераждане, допълнително усилени. Може да се разглеждат като лек вариант на ВреПсиН. Ако имат кармичен елемент може да се проявят при активиращи условия, или са от егоцентризъм, неправилно детско и възрастно възпитание и др. ММ блокира "здравия разум" и принуждава неадекватно стереотипно поведение. Обикновено са прекаленост в една тясна област, докато при стремеж всичко да е максимално добре, става въпрос по-скоро за перфекционизъм. Опит за удовлетворяване предимно ги затвърждава и пречи да се преодолеят; обикновено се разнообразяват и засилват с възрастта.
Б) За ПРЕОДОЛЯВАНЕ на пречките
са нужни воля и решителност, но и топлота и толерантност, както към себе си, така и когато даваме съвет на друг. Всеки има свой набор ОСНОВНИ ПРЕЧКИ за преодоляване, от сегашен и предишни животи (ММ, ВПН, егоизъм, раздразнителност, затлъстяване, пушене, алкохол и пр.). Често вижда усилени недостатъците на околните, а своите смята за малки, приемливи, неразрешими и пр. Затова е добре да потърси и приеме помощ, а по-напредналите да я дадат тактично и толерантно – чрез мил съвет, внимателен разговор, ЕИ въздействие и пр. Надмогването може да става само с любов и разбиране. Не бива да заклеймяваме пречките, да обявяваме за нисши и ненужни някои аспекти на своето тяло и психика, а да сме благодарни, че ни помагат да израстнем духовно, като ги преодоляваме с топлота и любов. Всяко по-високо ниво на напредък се базира на правилно изградените по-ниски. Най-високите и фини нива се постигат най-бавно и трудно – те често се пренебрегват и отричат отначало. Критерий трябва да бъде природата, правилната наука, логиката, интуицията, а не сравняване с недостатъците на околните – всеки ги има, всеки в свой вариант.
  Неовладяните основни пречки силно забавят или блокират по-висше духовно развитие. И бавно разболяват всички тела.
    Може да се използва следният алгоритъм: 1- Твърдо решение проблемът да бъде отстранен, но без нетърпение и прибързаност. 2- Всяка проява да се осъзнава като такава и да се прави стъпка, макар и малка, към овладяване (напр. мисъл: това повече няма да ми пречи, скоро ще го преодолея); 3-Аум-медитация; 4- В моментна медитация при проява на проблема, или в обща медитация, правим ЕИ-запис в ПС-САз за стимулиране и улесняване на освобождаването му, както и чрез другите методи на духовен растеж; 5- Може да си помогнем, особено индиговите деца, чрез астрална симулация на процеса на изясняване и отстраняване на причините; 6- Проверка с ЕзоИнфо за скрита ЕИ-причина – кармична, окултна, детска подсъзнателна, психотронна и пр. (лек.11.3); 7- На проблема да се дава минимум, само необходимото време и внимание. Редуването на стъпките ги улеснява и усилва взаимно и всяка следваща става все по-лесна и ефективна.
    Възможни са вариации на този алгоритъм, както и откриване на нови, според конкретния случай. В някои случаи може да е достатъчно еднократно твърдо решение с дълбока силна воля. Може да се помоли помощ от ангели, водачи, плътен учител – те я дават с радост. Чрез редовна оптимална работа, един хбав ден човек осъзнава, че е овладял поредната пречка, че е постигнал ново вътрешно състояние на духа, за което не е нужно волево поддържане.

В) МЕТОДИ и СРЕДСТВА на комплексния напредък.
  – Здравните профилактики ( лек.9.2 ) са и главни средства за духовен растеж и обратно – духовното израстване е основна профилактика на здравето; те са взаимно свързани и в голяма степен се припокриват.
  – Редовната правилна медитация е основен, главен и незаменим метод, който е и база на другите енерго-информационни.
  – Лечебен глад - базисен почистващ, оздравителен и извисителен метод, незаменим за успешен напредък в нечистия плътен свят, особено днес ( лек.11.1 ).
  – Усвояване на ПсЕн - излъчване директно или от акумулираната в "чашата" (разархивирана и съответно програмирана); задължителна база и за по-висшите нива, които се постигат чрез ЧИВ воля - дестилирана и концентрирана ПсЕн.
  – Усвояване на ПрО - внимателно, умно и безопасно.
  – Обливане и запълване с бяла божествена (космическа) светлина.
  ЕИ-те въздействия трябва да се правят предимно чрез дясно-торсионни вихри. – Правилно и мъдро разширяване на съзнанието.
  – Освобождаване от ВПН (вредни психични наслоявания) на всички нива.
  – Освобождаване от пси-зависимост, виновност - често по-слаби или кармично обременени личности се усещат в особено неосъзнато подчинение и взаимна обвързаност с партньор, родител, дете, приятел; в полу-стрес да не сгрешат.
  – Толерантно, с безпристрастна обич отношение към околните, в замяна на често срещаното изискващо, укорително, понякога с подозрение и обвинение.
  – Фокусирано концентриране на воля, ПсЕн, ПрО и пр. за решаване на задача.
  – Нефокусирано концентриране на заден или по-висш план, ментално, фоново.
  – Нефокусирано концентриране (наблюдение) на страничен план – при по-специфични, нежни, "срамежливи" проблеми, особено при индигови деца.
  – Парадоксално нефокусирано въздействие, противоположно на желаното, или привидно поддържащо лошото, но с вътрешно закодирано унищожаване на вредното или инвертиране на първоначалния вреден процес.
  Последните 3 са важни при тъмнинатно или чрез СМФ заложен негативизъм.
  Неволята е могъщо средство за напредък, макар и не много елегантно.
  – Радостно спокойствие – основно обичайно вътрешно състояние на духа, на целия САз. При затруднения може отначало да потърсим каквато и да е малка радост в близкото минало или бъдеще, да се фокусираме върху нея, да я усилим и ирадиираме върху онези околни събития, които могат да придобият радостен отенък, а другите да минимизираме за активното си съзнание. Може да го постигнем и като фоново ментално знание. Постепенно това ще става все по-лесно, ще стане част от вътрешно-менталната ни същност, все по-мощно и непоколебимо, ще бъде огромен стимул за по-нататъшен духовен и всеобщ напредък, ще улесни, извиси, подобри целия ни живот. Ведрото външно изражение с лека усмивка ще подобрява настроението на всеки срешнат, ще поддържа позитивно нивото на финия околен свят; радостното спокойствие ще ирадиира върху всички наоколо.
  – Безусловна любов към себе си и близките си, особено индиговите деца.
  – Безусловно поддържане, стабилизиране и доразвиване на постигнат успех.
  – Приемане помощта на духовните водачи и ангели когато е нужно - те с радост ще я дадат, но само ако пожелаем, помолим за това;
  – Овладяване прякото осъществяване на мислите в плътния свят, т.е усвояване на най-ниските нива Божествен програмен език за управление на света.
  – Правилен Кундалини процес- важен метод, който ще бъде разгледан в т.5.
  – Запис в Акаша- всеки човек с осъзната божествена искра, както и много от напредващите към нея, имат право на достъп до някои адреси (области) от Акаша, съобразно нивото си. Това се отнася предимно за прочит, но може да се достигне и ниво на запис - само с любов и доброта, в хармония с БКМ. Може да се запишат оздравяване (своето и на близките), работоспособност, неприкосновеност за вредни въздействия и др.под. Недопустими са вредни, насилствени, против позитивната воля на друг записи.
  – Осъзнаване и нормализиране на тоталното тяло- многомерната хипер-сфера.
  – При достигане определено ниво, човек може просто да се протегне и да вземе от околния космос това, което му е нужно.
    МерКаБа е комплексен процес, на базата на хармонично комплементарно многомерно многопластово въртене на сакралните ЕИ форми, с участие на ПсЕн, ПрО, светлина и др. ЕИ полета и любов. Осъществява се при висшето духовно израстване, посредством ВИВ, под ръководство на духовен водач и/или своите НАз и ВАз. Пълно и точно описание в масови публикации няма и няма да има. Претенциите в книги и семинари обикновено са далеч от истината, често са чудновати фантазии и може да са доста вредни.
    ОИТ (опитност извън тялото) е по-висша степен на опознаване на финия свят - осъзнато излизане на САз от плътното тяло, заедно с фините тела. Може да има различни варианти и нюанси, според наклонностите и способностите на човека. Повечето ППХ, в подходящите за излизане дни виждат ярко светло петънце в полезрението си при затворени очи. Може да се движат към него и да излязат през него – това е отвореният канал. Добър метод е излизане нагоре по оста на добре оформена МерКаБа. Често дните след пълнолуние са добри за излизане. Няма универсален метод – всеки, който е готов, ще намери подходящ за себе си. Добре е, особено отначало, да помолим за помощ и ръководство по-висши същества, духовните си водачи.
    Единение с НАз. В много случаи човек усеща полу-осъзнато вътрешно знание за вярна информация, която не би могъл да има от плътно ниво. Именно това е интуицията – над-съзнателна спонтанна връзка с НАз и косвено с Акаша, с космическата мъдрост. Дали това е било така, ще покаже опитът, логическата проверка, ЕзоИнфо. С разширяване на съзнанието, усъвършенстване на волята, опит и знания, САз може все повече да се обединява от своето съзнателно ниво с НАз. За целта трябва както телата, особено плътното, да са достатъчно здрави и чисти, така и ПлАз да е освободен от основните дефекти, ПАз да е почистен от повечето карма и вредни програмирания ( лек.11.3 ) и най-вече САз да е здрав, чист, извисен. Така ще се осигурят условия за постепенно взаимно проникване и обединяване на САз и НАз в едно ново, висше, необичайно състояние, подобно на КАз между преражданията, но постигнато от съзнателно плътно ниво. Това е голям успех и първа степен на Посвещение, което може да достигне до пълно овладяване на плътното ниво от извисената мъдра воля.
    Който и когато стане готов ще разбере по-висшите методи, или ще открие нови – сам или с помощ от водачите си. Успешно напредващите – физически, интелектуално и духовно, имат заслужена специална висша защита. Тя обаче не е автоматична – трябва да помолят за нейното активиране и периодично да я реактивират. Подобно е положението със защитата на дома и най-важната собственост. Трябва също редовно да се поддържат аурите, огнена, акаша и др. подходящи защити, но само необходимите за момента, без параноя.
    Постигането на главните елементи и овладяване основните пречки трябва да бъде в точен баланс и прецизен финес на безпристрастен извисен наблюдател и безусловна любов и толерантност; то може да изглежда съвсем ненужно и абсурдно непостижимо отначало, но е абсолютно задължително за висшите духовни и комплексни нива. Не бива да се заблуждаваме, че чрез един или няколко медитативни и др. извисителни методи и техники, сме си осигурили висш успех. Правилният комплексен напредък изисква непрекъснати нови открития на знания и опит, разнообразяване и самоусъвършенстване. Иначе се губи устрема, прогреса се забавя, може да се стигне до стагнация и регрес!
To top / начало ;     Home / главна стр.
5. КУНДАЛИНИ
ще бъде разгледано по-подробно, като едно от най-контраверзните езотерични понятия, обградено с противоречиви митове и легенди. Настоящите лекции са първи опит за тази епоха да се предостави публично по-завършена обща правилна информация по въпроса.
    Популярното описание е спяща в основата на гръбнака змия, завита на 3,5 оборота, която да се събуди, развие и издигне до главата, при което да стане чудо. Вместо чудо, често става чудно самоповреждане. Разнообразни са описанията и разбиранията (или по-скоро неразбиране) какво е кундалини. Разни симптоми се срещат като "повик" и начало на "издигане" – главоболие, треперене, усещане на вятър и светлина, фиксация на гръбнак и крайници в необичайни пози, спазми и спонтанни движения, чуване на звуци, пронизващи болки, ясновидство, халюцинации; Невроза, безсъние, еуфория или депресия, натрапчиви или хаотични мисли и действия; хемороиди, запек, полови нарушения, горещина, студ, тръпки и мн.др. Някои я смятат за сексулна енергия, причина за оргазма, стремят се чрез нея към блаженство, очакват вълшебно да ги почисти от карма и грехове, да ги излекува от всички болести; Опитват чрез нея да превърнат половата енергия в духовна; Смятат че трябва само да я събудят, била мъдра енергия, която сама знае какво да прави; дори разумът бил следствие на кундалини...
    Много от тези симптоми са включени в Психо-кундалини синдром, въведен от авторитетния д-р Лий Санела, на базата главно на изследванията на Ицхак Бентов. Те са сред малцината езотерични автори, постигнали признание и от голяма част от стандартната научна общност. Синдромът е включен в религиозно-духовните проблеми, от Наръчника на психичните разстройства (4-то издание, 1994г), което позволява поне някои от тежките случаи да се третират по-правилно, а не да бъдат обявени за шизофрения и човека унищожен от стандартната психиатрия. Те свързват синдрома предимно с дълги неправилни медитации, най-често при ученици на Махариши Йоги.
    Да погледнем действителното положение. Много от противоречивите симптоми, приписвани на митичната Кундалини, са следствие хаос и дисбаланс на фините енергии, поради неумели или целенасочено объркващи техники и съвети за уж-духовен растеж. Може да са също поради достигнато вътрешно комплексно ниво, което изисква по-нататъшно развитие; заложен от ниво КАз ускорен духовен напредък; както и болестно състояние, влияние на пси-паразит или СМФ, окултно програмиране, напираща зряла карма и пр.
    Правилните напътствия от истински учители – ориентиращи, частични, алегорични, са били променяни от фантазиите на неуспешни ученици, от неумело преразказване или от злонамерени изкривявания, удавени от грешки и измислици. Освен това първите източници са от преди хиляди години – твърде различно време, култура, знания, ценностна система, начин на мислене, на изразяване. И да не забравяме, че задачата на тъмнинатите е да ни подшушват лъжи и заблуди, а нашата задача е да не ги слушаме.
    Експресното издигане по централен канал (сушумна или жезъл на Хермес) е алегория, подтик за размисъл и търсене. Които не са разбрали това, са заплатили със здравето, разсъдъка или живота си. Такъв канал не съществува. Има само латентен зародиш, който може да активира воля от високо ниво, чрез интуиция и духовни водачи. Някои се надяват така да постигнат експресно освобождаване от цикъла на земните прераждания. Но това е приемливо при много високо ниво Земна опитност и духовен растеж и за екстремни ситуации. Иначе ще се избяга от настоящия живот, а не от цикъла на преражданията, и ще се запише неуспех в Книгата на живота. Нима трябва да бягаме от училище и да се надяваме с фалшива диплома да продължим успешно?! Главна цел трябва да е пресъздаване на част от духовния дом тук, в плътния свят, и хармонично обединяване на двата свята. Така ще изпълним най-добре главните си задачи тук/сега - създаване на качествен фин луш и усъвършенстване на своя АЗ и околния свят. Именно на тази база най-успешните от нас (~120 хил. годишно) заслужено и естествено напускат Земния цикъл, ако желаят.
    Енергията е състояние на материя или поле и се подчинява на природните (божествените) закони; тя не може да е нито мъдра нито глупава. В случая ФЕ зависи от волята, която я направлява – може да действа както оздравително и извисително, така и разболяващо и оглупяващо. Истината е проста и елегантна – не съществува нито навита змия, нито обичайно описваната кундалини енергия. Това е алегория, предизвикателство, тест за разум и интуиция, който, уви, малцина издържат. Твърде наивно приемат, че мъдростта им е под опашната кост и изглежда наистина е там, за да го повярват. Те издигат една фикция, своеобразен егрегор, който повлича наличното на това място – изобилно постъпваща от 1-ва и 2-ра чакри сурова прана и др. ЕИ съставки от ниско ниво. Всички те са мнго вредни, ако пряко се издигат към по-висши центрове, което е елементарно езотерично познание ( лек.5.2 ).
    Навитата под основата на гръбнака змия е алегория на дълбоко скрита, увита мъдрост, която трябва да се развие за да се разберат посланията й. Събуждане на змията (символа на мъдростта) е алегория за събуждане на НАз, в който е мъдростта на човека и който отначало спи.
    Някои основни кодирани заначения на древната алегорична жизнена философия Кундалини са:
  [Kh-u-N-Dh-A-li-n-i] – женско начало - единение с мъжкото - вълна на съзнанието - вътрешен фокус - изначална еманация - поддържаща вибрация - автентичност - извисяващо еволюиращо съзнание;
  [Kun-di-lini] – Земя - люлка на сътворението - вечна изначалност;
  [Kundal-li-ni] – локален вихър - пулсации - спирална постепенност.
    На съвременен език казано, най-правилното разбиране за кундалини е като начин на организация на ФЕ. Всяко ниво на енергия е добре да циркулира в подходящата за него област от тялото, иначе действа или изгарящо, или смразяващо. Оптимално ФЕ се движи на малки локални пространствено-квантови вихри. На 3 оборота в своята локалност, може да подаде половин оборот като импулс към съседното ниво. Това е алегорията на 3,5 навивки на змията. Напр. така се предава фината енергия между 2 акупунктурни точки по меридиан, между органи, клетки и пр. По подобен начин при няколко топчета, всяко окачено на конец, ако първото удари второто, ще му отдаде импулса си енергия, без да се движи по-нататък, второто на третото и т.н. до последното - движи се енергията, макар че топчетата си остават в своите локални области. Това е и част от всеобщия принцип, че всичко във вселената е съставено от локални (за нивото им) вихри – от галактиката до атома и суб-частиците на динамичния етер. Този Кундалини-процес наистина е могъщо средство за духовен и физически напредък.
    В някои учения един от основните нервно-енергийни центрове ( лек.5.2 ) е наречен кундалини (базисен, жизнен, сексуален), при което енергията, свързана с този център може да се нарече тип кундалини. Една възможност, макар и не най-добрата, е събуждането и активирането на тези центрове да започне от него, като е желателно това да става по правилата за кундалини процес.
    Агни-йога също разглежда събуждането и усвояването на висшите ЕИ полета, на "огъня", чиято стихия нищо не може да замени. Прави го с по-лесно разбираеми и безопасни алегории и подсказвания. И изрично настоява за внимание и предпазливост, защото грешките са много опасни.
    Затова процеса може да се нарече КундалАгни.
    Част 1-ва е подготвителна – събуждане, прочистване и оживяване на тези вихрови конфигурации, обхващащи всичко в организма. Те са многопланови, многомерни, преобладават дясно-торсионните. Без активна намеса на волята са в полу-латентен режим, поддържащ минимум жизненост на тялото - слабо ефективно, лесно разболяващо се. Правилно КундалАгни активиране може да започне от огъня на любовта и мъдростта, само при достатъчно високи интелектуално и духовно ниво, физическа и ментална чистота.
    Част 2-ра (същинска) – постепенно активиране на все повече от латентните вихри и създаване на нови. Това е най-правилният способ за повечето ФЕ процеси в организма. Не става автоматично, освен отделни елементи, при достигнато високо ниво в предишен живот. Може да се постигне само чрез висша интуитивна воля, с мъдрост и постепенност, с вътрешен огън, любов и светлина, направлявани чрез ЕзоИнфо. С напредване на процеса се достига състояние, при което невъобразимо количество огнени "къдрици" от различни нива и размери затрептява и засиява в перфектна хармония във всеки орган, тъкан и клетка на тялото. Създава се огнено тяло от нов, по-висш тип.
    Постепенно се постига магическо на вид освобождаване от всякакви страхове, притеснения, депресии и др. психични проблеми; изцеление от всяка соматична болест, вкл. дългогодишни хронични и "неизлечими"; отстраняване на почти всякакви недъзи; обновяване и нормализиране на цялото тяло в пълна и правилна жизнеспособност; стимулиране на мощен по-нататъшен духовен и комплексен напредък.
    Като добро начало и обща методика може да се препоръча: Концентриране в САз към единение с НАз; меко активиране на Челно-епифизен и мозъчен НЕнЦ; леко активиране Сърдечен и Слънчев; плавно активиране Жизнения (Кундалини); постепенно изкачване отпред в тялото, в КундалАгни-процес, активирайки нежно всички главни НЕнЦ (засияват като меко възпламенени огънчета-звездички в ефирна мъгла), докато се стигне отново до мозъчния и се продължи назад към тилния, да се слезе към жизнения и се затвори кръговрата. На ФЕ-та база на челния и мозъчния се осъзнава, активира, усилва могъщата лична воля; на базата на кундалини – мощната лична сила; ако са правилно отгледани и насочени, с любов и доброта, за тях няма неизлечима болест или друг проблем в тялото, няма преграда или нерешима задача в плътния и близките фини светове, стига да са в лоното на мъдростта.
    Не бива да има избързване и престараване, но също и прекалено забавяне. Подробности и конкретни техники може да се научат САМО чрез интуиция и може да се прилагат САМО ако са одобрени от Духовни водачи.
    Иначе "резултатите" МОЖЕ ДА СА ТРАГИЧНИ.
To top / начало ;     Home / главна стр.
6. ГРЕШКИ и ОПАСНОСТИ.
    Основните заблуди бяха разгледани в лек.2.10, при медитацията и кундалини.
    Последните години, наред с добрите класически и нови издания, има истински потоп от от диктовки, ченълинги, пророчества и пр. "езотерика". Болшинството е частично вярна, понякога с малки зрънца истина, разпръснати сред фантазии, измислици и лъжи, по-рядко предизвикателства и алегории. Щедро я раздават нетърпеливи по-напреднали азове между преражданията, духовни същества, които имат известни, но недостатъчни знания, а високо самочувствие и желание за изява. Също и по-висши същества от други светове, които не познават добре земния модел и нямат опит с него. Те прибързано се опитват да предадат знанията си на хората, неподредени и непълни, в неподходящ за земен човек стил или форма. Тях трябва добронамерено и с разбиране да отбягваме. А има и изцяло неверни и заблуждаващи творения, които не бива да допускаме.
    Най-трудни са целенасочените заблуди, маскирани сред правилна информация, представени по благовиден начин. Ако имаме време и желание, трябва с прецизна интуиция, разум и чувство, при нужда с ЕзоИнфо, да отсеем само полезните зрънца. Това прилича на поговорката "да прехвърлиш купа сено, за една игла", само че в случая са бурени и тръни, понякога и отровни треви.
    Подобно е положението и със самообявилите се за полубогове или езотерични гении, които са получили на готово или от предишни прераждания някои висши способности, но не ги доразвиват правилно, а ги използват за слава, величие, богатство, удовлетворяване на болни страсти. Както и за многото уж-гуру, научили нещо, постигнали някакъв успех, но и много грешки, които бързат да раздават като велики знания и практики, да объркват и повреждат слушателите си и да трупат лоша карма за себе си.
    Затова бъдете снизходителни към автора, когато много се бави с някоя лекция – то е за да не попадне сред тях.
    Истински учители рядко използват медиуми, контактьори и екстрасенси. Обикновено дават информация на по-напредналите в пряка съзнателна връзка – телепатично, интуитивно, при размисъл в радостно спокойствие, чрез медитация, махало, при ОИТ. Често е само подтик, правилна насока, които се приемат толкова по-лесно, колкото по-разширено е съзнанието. Важен ориентир е начинът на изложение – ако е от по-високо ниво е топъл, дружески; кратък, стегнат; без опити за плашене, без самовеличаене на автора и пр. Висш учител няма нужда да казва "Аз съм еди-кой-си". Посетеният от него знае с цялото си същество с кого има връзка. Зрителното му поле, усещанията, цялата околност сияят от любов, светлина, доброта, разбиране!
    В някои от добрите езотерични учения (Агни йога) има предизвикателни елементи – нарочни грешки, преувеличени трудности и препятствия, неявни подсказвания, които да амбицират и подпомогнат знаещия и можещия да създаде по-добро учение, по-добро общество, по-добър свят!
    Черните ложи са стриктни и праволинейни; не допускат чужди хора. Светлите понякога взаимно си вредят, от добродушие или невежество приемат предатели. А предпазливостта е качество на мъдрите и смелите.
    Грешка е омаловажаване на рационалното мислене и приемане, че трябва само интуитивно да се получават готови знания. Както и пълно отстраняване на емоциите, за да не пречели на разума. Емоциите са създадени за производство на луш и за украшение на света – емоционалната фантазия улеснява новите открития и радва с чудна красота. Нужно е освобождаване само от вредни, негативни и прекалени емоции. Човекът е създаден именно като устройство за излъчване на емоции, но позитивни, които генерират фин луш. За правилното функциониране на това устройство са му дадени разумът и интуицята. Интуитивното понякога се бърка с емоционалното. Затова когато интуицията е слаба, трябва внимателно да слушаме разума, за да не пропаднем в бездната на неовладяните емоции. Много по-чести и по-големи са вредите от емоционалното, отколкото от рационалното. Далеч по-лесно е да се поправи прекалено рационалния - да се коригира, да научи нещо ново, да осъзнае грешка, отколкото прекалено емоционалния – той е по-склонен към фанатизъм и трудно приема новото. Някои претендират за научен и рационален подход, но всъщност са емоционално-фанатично завързани към грешни научни парадигми, не могат да го осъзнаят и да открият нещо съществено ново.
    При всеки вътрешен или външен проблем, натиск на тежка пси-атмосфера и пр, напредващият отработва някоя духовна задача, след което е пораснал с една малка (или по-голяма) стъпка. Важно е както усилието, така и полезният резултат от него, но ако усилията са в грешна посока или начин, това трябва да се коригира. Излишно фокусиране върху болести и проблеми ги зарежда с ПсЕн и ги усилва. Достатъчни са няколко минути дневно активна медитация. Останалото време трябва да бъде за позитивни, весели, градивни мисли и действия в радостно спокойствие и любов. Които твърде много мислят и се страхуват от обир, уволнение, изнасилване и пр, това по-често им се случва. Според едно старо правило прекалено добро не е за добро. Често много ентусиазирано, превъзнасящо усещане, "страхотни" енергии, медитации и т.н. е предупреждение, че това едва ли е нещо добро.
    Тъй като при силни емоции се разтупва сърцето, то се смята отговорно за любовта, а то всъщност отговаря на нуждата от усилено кръвоснабдяване. Отговорен за любовта и всички емоции е САз, но през сърдечната чакра се осигурва голяма част от ЕИ-ия базис на любовта. Добре развити сърдечна чакра и нервно-енергиен център са нужни за хармония между долни и горни чакри и центрове, за баланс между по-плътните (земни) и по-фините (космични) фини енергии, а това е база за любов, интуиция и мъдрост. Но това са само ЕИ-предпоставки – любовта и баланса може да постигне само САз.
    Грешка е за всичко, за дреболии да искаме помощ от своите ангели и водачи (доп.21.2) или от плътни учители. Те ще се опитат да подскажат, че така не бива, но ще уважат нашата СЧВ и ще продължават да отговарят. Книгите на Дорийн Виртю за Ангелите са пример за такава опасност, макар и с важни полезни напътствия. Но прекалена самоувереност може да е още по-опасна, дори фатална - не само за правилния духовен растеж, но и за живота. Има такива случаи и с доста напреднали. Затова е нужна златната среда – през 2-3 седмици, до през 1-2 месеца да се попита дали няма съществена грешка, важен пропуск, за да бъдат коригирани.
    Важна грешка при много йогийски, будистки и др. учения е обединяване без правилна логика на спомени, опитности, част от кармата, остатъци от предишни животи и др, под името самскари. Приемат ги за подсъзнателни, пречещи и смятат изтриването им за своя основна задача. Отначало процесът е бил даден за отстраняване на ВПН, разгледани в т.4.А, впоследствие силно изкривен и днес под самскари обикновено разбират само психичните части. Но тяхното изтриване няма да отстрани цялото ВПН, нито причините за него. А много "самскари" са неутрални и полезни – изтриването им е ненужно и вредно.
    Друга грешка е да се вижда навсякъде съдбата. Само някои основни събития през живота са предвидени от ниво КАз или дадени от Учителите. Съдбата, кармата дават обща насока, направление, обвивка на важните събития, при това има варианти на съдбата, които човек избира чрез своята СЧВ. Всичко друго е игра на случайността и на кармата на околните, несвързани пряко с нас АЗове. По-дребните случки, с малки изключения, не са детерминирани – това е основен параметър на нашия свят, който позволява изява на СЧВ.
    Може да получим уж интуитивно усещане за нещастие или болест на наш близък. Обикновено е тъмнинатно или СМФ инфлуирано – след отърсване от емоцията, защита от пречещото влияние и проверка чрез спокойна медитация, почти винаги установяваме, че въпросното лице е в чудесно здраве! Подобни "усещания" може да получим и за собственото здраве и благополучие. Затова трябва да стабилизираме своята увереност и неподатливост на вредни влияния чрез методите за комплексен напредък (т.4.В) и др. под.
    Майя беше обсъдена в т.3. Има много опити на фалшиви или заблудени учители да "докажат", че плътният свят е илюзия (майя), че здравият разум е грешен, затова трябва да следваме тяхното "умно" учение. Макар че финият свят е определящ, промени в плътния от астрално и ментално ниво са бавни и трудни. Плътният е изключително консервативен и стабилен за нивото на обитателите му и това е заложено в смисъла му и основните закони за съществуването му. Трябва да го изучваме правилно, с разширено съзнание, здрав разум и интуиция, да не се поддаваме на емоционални подстрекателства.
    Опасно е автоматичното писане – когато чужда воля владее ръката и тя несъзнателно изписва символи или думи. Съвсем различно е съзнателното писане в медитация, интуитивно "улавяне" на космическа мъдрост, поглед в Акаша, хармонична връзка със своя НАз или водачите си.
    Разнородни уж-езотерични писания заблуждават читателите си, че кой знае защо (с мързелуване и нищоправене) са заслужили божие благоволение. Трябвало само да кажат някакви магически думи (Крийон) и ще се извисят, възвеличат и оздравеят. Или само да събудят "Кундалини", тя е мъдра енергия и сама знае как да ги излекува и просвети.
    Няма нищо полезно в номерологията, лош петък, 13, 666 и др.под. Има предимно егрегори, създадени от наивни и суеверни мисли. Религия, суеверие и свързаната с тях мистика не са правилни пътища за опознаване на духовния свят, водят до непълни, изкривени, неверни представи (лек.3). Те ограничават, прекратяват или унищожават духовното развитие – повечето са пречка, предизвикателство за преодоляване, а не способ за напредък.

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Важно е човек да обича себе си и другите, да мисли и действа с любов – тя отваря железни врати. Но също важно е при нужда да е решителен, дори малко ядосан на онова, което му пречи и с твърда категоричност да го отстрани от пътя си. Може да визуализира въртяща сабя, огнен обръч, лазерен лъч, отрязващи вредните нишки, връзки, канали. Или други по-фини и ефективни способи, които всеки ще постигне с помощта на неволята, решителността, мъдростта. Може да има и баланс между устрем и примирение, достигащ на моменти до отчаяние. Трябва да го приемаме без притеснение – като сигнал за реорганизация и преоценка на сили и ценности. Както и тъгата – тя може да е частица от космическата тъга по божественото начало, неосъзната тъга по астралния дом, по чистотата и хармонията на финия свят. Но не бива да се допускат тежки, неподвижни, тягостни мисли. Невидима доброжелателност излъчва докоснатото от чист духовен пламък.
    Колкото повече позитивни мисли излъчваме и колкото повече хора го правят, толкова по-мощна и ефективна става Земната ЕИ биосфера на любовта и добротата и толкова повече ще ни помага. Силният дух е "АЗ"– решителен, смел, отговорен; слабият е "НИЕ" – жените, мъжете, християните, българите, йогите и всевъзможни други общества – страхува се да приеме необичайно ново знание, лична отговорност. А колкото по-самостоятелно са получени знанията и способностите, толкова по-големи и самостоятелни са правата, в рамките на божествените закони. Най-висше постижение е изцяло ново творческо, нестандартно, необичайно решение; това е пътят към божественост; случва се рядко и на малцина, но важното е да се стремим към него.
    Не бива да налагаме на друг своя път и скорост на духовно развитие – може и е желателно само толерантно, внимателно да му го предложим. Нужен е оптимизиран стремеж, хармоничен устрем към духовен растеж, без прибързване. В класическото древно-египетско посвещение само първият етап е 12 год! Добре е човек да поспре, да осъзнае и затвърди постигнатото, да помисли дали не греши, дали няма по-правилен път; дали не пренебрегва плътното, земното, за сметка на духовното; или обратно - отлага духовния напредък, притиснат от "задължителни" проблеми в плътния свят. Много е важна оптималната скорост – съдбата е както отпред, така и отзад - няма да ви застигне, ако я изпреварвате и няма да я настигнете, ако не бързате прекалено.
    И така, всеки от нас играе своята роля в сложната театрална пиеса Земен живот. Никой не е виждал сценария, само някои имат бегла представа за него. Никой не знае репликите си, а суфльорът рядко казва нещо, обикновено подсказва с някоя сричка, с трудноразбираеми знаци, или невъзмутимо мълчи и кротко ни подканя с поглед да направим перфектната импровизация; а най-често липсва, или поне така изглежда!

Някои общи насоки за медитация
[като пример, предложение, подсказване, база за размисъл, модификация, подобряване] :
    [преди всяка] Радостно спокойствие, светлина, вътрешен огън; мъдри аури, БКМ; анти-Мърфи защита, комплексна защита и неприкосновеност; издигане в чисти светли нива; любов към всичко добро, към цялата вселена; с помощ от моите Ангели и Водачи, ако е нужно.
    [според желание, вътрешен усет, конкретна нужда] Приемам нужните ми прана, пространствен огън, въздействия на Великите учители.
    (Ре)активирам над-хипофизата си за предпазване от НЗВ и др. вредителства.
    Насочвам ПсЕн, предимно от “чашата Рьорих”, за хармонично оздравяване на най-актуалните болести и недъзи; оползотворяване всичко полезно; плавно и безопасно активирам своите НЕнЦ; Подобрявам своята памет, въображение, интуиция, работоспособност и пр.
    Оздравявам се от еди-кои си конкретни болести. [може с витална, астрална, ментална визуализация, поставяне на ръка, делегиране част от САз, или стволови клетки и пр. в болното място, орган, с много любов, внимание, нежност; 2 пъти дневно, при остра нужда- 4 пъти, за поддържане- веднъж или през няколко дни]
    Просветлявам жилището си и всички вещи, близката околност. Поддържам и изисквам в любов и хармония взаимно внимание, толерантност и уважение с околните. усъвършенстване в хармония със себе си, семейство, близки и приятели, в тотална хармония с вселената. ( Поддържам програмата си за мъдро и здраво безсмъртие, без остаряване.) [през няколко дни]
    Освобождавам се от карма, вредни програмирания, проклятия, магии и пр. чрез осъзнаване – извинение – прошка – благодарност; отрязване остатъчни канали, струни, корди, нишки; с нужната помощ.
    Защитавам жилището си и най-важната си собственост от крадци и повреди, при нужда- с молба за помощ от своите Ангели.
    Почиствам, активирам и нормализирам чакри и меридиани, съвместявам фините тела. Намествам и симетрирам асемблираща точка. [през 1-2 седмици]
    Всяко друго ментално въздействие, подсказано от въображение и интуиция, според конкретната необходимост и съобразно дадените общи препоръки.
    [след всяка, с (мислено) кръстосани пред гърдите ръце] Благодаря с любов; затварям канали и връзки, които може да ми навредят.

    Поради лекарския законов монопол, всичко свързано с лекуване да се смята за съвет на неспециалист и да се прилага на собствена отговорност.
Лекциите се осъвременяват периодично.  

 ЛЕКЦИИ по НОВА ЕЗОТЕРИКА  – л.06, v.4 (сеп.2020/яну.2012)
Esoteric Copyright– Симон Живков, 2009-2021
  История: v.1- май.09;
v.2, сеп.10 - частична преработка на много части;
v.3, яну.12 - пълна преработка на всички части; добавяне обширно описание на правилен Кундалини процес, на Комплексно израстване и др.
v.4, сеп.2020- основно обновяване на 1-ва част (до 4. Комплексно израстване, от където ще се обособи отделна глава).