ЛЕКЦИЯ (html):     00t--Мини увод-резюме,   00s--Кратък увод-приказка;   01-Увод,   02-Основни понятия,   03--Обзор религии,   04--Космогенезис,   05-Анатомия,   06–Медитация,   07-Хранене,   08-Вредности,   09-Здравна профилактика,   10- Лечение,   11-Лечебен глад, обсебване, карма,   12-Дом и бит,   13-Социална етика,   14-Наука,   15--Хуманитарни науки,   16-Образование,   17-Обществено устройство,   18-Експериментални изследвания,   19--История и приложения,   20--Плавен преход, заключение;   21-Допълнения;   Корона-вирус не е страшен;     Home / Главна стр.

 ПРЕОСМИСЛЯНЕ на ЖИВОТА и СВЕТА - Симон Живков 
 ЛЕКЦИИ по Нова езотерика – единение с науката 
 
л 9. ЗДРАВЕ – ОБЗОР, ПРИЧИНИ за болестите, ПРОФИЛАКТИКА
v.3 (юни.12)
Word.doc- формат (брош. 20 стр. А5)

 
    По отношение на задравето, основна цел на тези лекции е да научат хората да живеят така, че да не се разболяват, а втората – да ги запознаят с действителните причини за болестите и основните правилни лечения. Да помогнат да се разчупи загадъчното статукво много хора да предпочитат да страдат, боледуват и умират по общоприети начини, но не и да са живи, здрави и радостни по нов начин – чрез свободната си (уж) воля слушат тъмнинатите, а не здравия разум.

1. ОБЗОР
    Най-старите за тази епоха сведения за развита медицина са от няколко хил.г. пр.н.е. в Египет и при Маите и Ацтеките– предимно храмова, в Индия и Китай- по общодостъпна. През 5 в. пр.н.е. Хипократ създава учение за болестите и основите на медицинската етика (Клетва на Хипократ; Първо не вреди!). Клавдий Гален (2 в.) систематизира в единно учение медицинa, анатомия, физиология, фармация. През 8-12 в. медицината е предимно aрабска – кръвоносна система, нервни и инфекциозни болести, хирургия, анестезия, първи аптеки, медицински ръководства (Авицена – Канон на медицината и мн.др. книги).
    От 14в. с общия европейски ренесанс започва откриване на древни и нови занания и в медицината. Много лекари и учени честно и трудолюбиво събират знания и умения. Създават се очилата (1200-1400); преоткриват се много лечебни растения; А.Везалий описва анатомията на човека (1538); Леонардо е цяла енциклопедия, много от oткритията му са непонятни и на днешните учени; Франц Месмер създава теория за Жизнен магнетизъм – правилното му разпределение в организма осигурява здравето (~1770); Ханеман преоткрива хомеопатията (1790); Р.Ланек създава стетоскопа (1816); Бландел- кръвопреливането (1818); Барон Фон Райхенбах установява и изучава енергия, която нарича Универсална жизнена сила (Од, Одил), чийто дисбаланс води до различни заболявания (1840); У.Мортън въвежда анестезията с етер (1846); създаден е гумен презерватив (1855); Фердинанд Кон основава микробиологията, след като открива микроби в растения (1854), Р.Кох (1870) в животни- туберкулоза, холера, тиф и др; Дж. Листър въвежда антисептиката (1867); Ж.Шарко налага хипнозата като научен метод (1882); Е.Беринг открива анти-токсините (1890); В.Рентген открива рентгеновите лъчи (1895); У.Айнтховен- ЕКГ (1903); Н.Тесла създава много лечебни уреди, но те почти не се прилагат; Ф.Хопкинс открива витамините (1906); на много етапи от 1869 до 1923 е открит инсулина; З.Фройд създава психоанализата, набляга на подтисната сексуалност (1908); Ал.Флеминг открива пеницилина (1928, прилага се от 1941); Х.Бергер- ЕЕГ (1929); Роял Райф създава електронен уред за лечение на рак и др. болести (1931); Джордж Лаковски създава теорията за жизнена микровълнова дейност на клетките и на тази база уред за профилактика и лечение на много болести, вкл. рак (1940); Й.Солк създава полиомиелитна ваксина (1952) и мн.др.
    Постепенно се разбира твърде много за анатомията на плътното тяло, много малко за фините тела, но дори и то днес е забравено, отхвърлено или изопачено. За разлика от Индия, Китай и Япония, след Ренесанса в Европа и САЩ се установява трайна тенденция фините светове и езотеричните знания да се приемат много ограничено в незначителна част от обществото.
    За съжаление доста лекари и др. специалисти използват лъжи и измами с цел пари, власт и слава - Е.Дженър (фалшива ваксина против едра шарка - 1798), Луи Пастьор (фаворизира бацилите като болестни причинители, създава гигантски комерсиален институт и редица безполезни ваксини- антракс, бяс) и др. За големи постижения погрешно се смятат ваксинациите, трансплантациите, някои диагностични уреди – ултразвукови, ендоскопи; рентгенова, ядрено-магнитна, позитронна и др. томографии. Произвежда се огромно количество лекарства, толкова шумно рекламирани, та човек остава с впечатление, че всички болести скоро ще свършат и лекарите ще останат без работа. Но внимателният анализ показва, че тези "успехи" са частични, манипулирани или чисто лъжливи, че не се познават причините за повечето болести, а се лекуват предимно симптомите, че вредата е повече от ползата, насочени са към печалба а не към здраве:
    - Ваксинация (вируси, модифицирани с цел включване на имунната система за изграждане на антитела срешу оригиналните вируси), по-рядко имунизация (готови антитела против съответната болест). Повечето детски заразни болести, ако се третират правилно, са без съществена вреда и особени неприятности за детето, дори полезни за имунната му система. Много ограничени са болестите, за които е разумна масова ваксинация - детски паралич, частично БЦЖ (за Европа и Сев.Америка). Само някои ваксини са полезни, повечето са слабо или не ефективни, някои само модифицират проявите на болестта, а страничните им ефекти – поражения на нервно-психична, имунна и кръвоносна системи, алергии, артрити, бъбречна недостатъчност, нарколепсия, гърчове, епилепсия и др, вкл. внезапна смърт, са повече и по-опасни от болестта, от която уж предпазват. Има ваксини, които може да се прилагат в хомеопатична форма – тогава са напълно безопасни.
    Добрите ваксини са получени интуитивно и с подсказване от фино ниво- правилата все още не са открити. При масовите ваксинации след 1950г и особено след 1991г се засилват имунодефицитни, алергични, аутистични, ракови и др. болести. Най-страшното е, че с комерсиална цел в някои ваксини тайно се програмират "странични" ефекти, водещи до рак и други тежки, нелечими болести, както и до промяна на съзнанието. Ваксините против тетанус, грип и мн. др. са безполезни и вредни. Срам и позор за днешното общество е подписаният през 1986 от президент Р.Рейгън 'Закон за детските увреждания от ваксини (Public Law 99-660)', който прави практически невъзможно съдебно доказване на отговорност на производител или лекар за нанесена вреда или причинена смърт поради ваксинация. Твърденията, че ваксините са освободили хората от едра шарка, холера и др. са манипулация – те биват отстранени постепенно от божествено ниво – всеки е минал вече тази опитност, ако е била за него; ако е имал мъдрост – успешно, иначе в страдания и смърт. Освен това се появяват нови и нови болести, а не може да се надхвърли определено сумарно ниво на страдания. Няма ефективна ваксина против чума, но и тя отдавна е отменена.
    - Трансплантация, вкл. присаждане на стволови клетки е скъпо струваща демонстрация на висша техника. Не лекува, а създава инвалид с ограничен по време и възможности живот; измамно спасение, лъжливо обявено за единствено, което кара хората да дават мило и драго да се доберат до него, а ги отклонява от търсене на правилен път за истинско освобождаване от болестта.
    - Ултразвуковата диагностика (ехограф, видеозонд) е от малкото сравнително полезни и безопасни. Леко вредни са само за някои по-чувствителни болни и за вътреутробните бебета (но тъкмо при тях доста често се използват).
    - Компютърните скенери (CT, MRI, PET) са главно прахосване на пари и техника, причиняват големи дози облъчване (стотици пъти повече от рентгенова снимка) и други вреди, но на пациента се внушава, че вредата не е голяма и е неизбежна, че това са най-модерните, съвременни, точни методи и т.н.
    - Конвенционалното "лечение" на рак и други тежки болести с неизвестна причина обикновено е незначително удължаване живота на болния доколкото кошмара на "лечението" може да се нарече живот. Непонятно е как може да се нарече болният "излекуван", ако успее да преживее 5 г. изтезанията на хирургия, химио- и лъче- терапии. Лекуват се предимно малки тумори, които не водят до рак с метастазни форми, но се отчитат за излекуван рак. Когато ракът се разпространи, почти няма действащо конвенционално лечение. При това тези "лечения", както и трансплантациите, струват стотици хиляди долари – златна мина за комерсиалната "медицина". Истински оздравелите ~1% са предимно благодарение на своята воля, на спонтанно активираната ПсЕн, поради тотално променения начин на живот и мислене, вследствие стреса от болестта – един случай на полезен стрес. Обаче стандартният лекар понякога скрива диагнозата от болния, с което му отнема този фатално нужен стрес.
    Стандартната медицина е превърната в религия, в канон, а повечето алтернативни лечения са обявени за "ерес", за "недоказани научно". Те и не могат да се докажат, тъй като тяхното доказване не само не се финансира, а гласно или негласно се забранява. На болния се гледа като на безропотен купувач на лечения – неефикасни, скъпи, токсични. Много лекарствени тестове са манипулирани, подправени или измислени. Гигантската мафиотско-тъмнинатна машина за пари "фармацевтична индустрия" толерира печалбата, а не истинското лечение.
    Мечтата на комерсиалната фармацевтика е всички да са доживотно зависими от лекарства за някоя болест (която всъщност може и да нямат); лекарството за една болест да има "страничен" ефект разболяване от 2 други, не смъртоносни, но хронични, от които цял живот също да се лекува с друго подобно "лекарство"...
    Всичко това е толкова абсурдно, че малцина вярват да е възможно, не среща никаква съпротива, поради което продължава безнаказано да се прилага! "Колкото повече и по-абсурдни са лъжите, толкова по-голяма е вероятността хората да им повярват, защото не биха допуснали, че някой може да ги лъже толкова безскрупулно"- Гьобелс. Другата причина е огромната реклама, третата причина е страхът на хората да не загубят здравните си осигуровки, четвъртата е консерватизма и предразсъдъците, петата, но не последна, е желязната репресивна система.
    Безсилието на стандартната медицина се илюстрира от факта, че в "развитите" страни всеки възрастен страда средно от 3 проявени болести. Позорно е, че всички умират от болести, няма завършващи живота си в здрава старост! Много болести са нелечими за стандартната медицина и те се увеличават: елементарна вирусна инфекция, грип (с птичия и свинския се всява страхова психоза и основание за нови ваксини), рак, диабет, церебрална парализа, множествена склероза, СПИН и др. автоимунни, астма, ревматизъм, артрози, шизофрения, хронична умора синдроми Алцхаймер, Паркинсон, Марфан, Хърлер, Хънтър, Кройцфелд-Якоб и мн.др. Милиарди са жертвите на медицината и фармацефтиката - най-големият убиец, играещ ролята на естествен (по-скоро противоестествен) регулатор на населението. Твърдението, че все повече болести се лекуват е манипулативно – те не се излекуват чрез откриване и отстраняване на причините, а се "лекуват" симптоматично, дългогодишно, доживотно.
    Един успех на стандартната медицина е безспорен – поддържане сред голяма част от хората на илюзията, че ги лекува. Но тази илюзия постепенно отслабва, припомнят се забравени лечебни методи, откриват се нови, алтернативни и нестандартни и все повече хора и все по-настойчиво искат промяна.
    Много от стандартните лекари преследват езотеричните лечители, защото са заплаха за техните печалби, незаслужен авторитет и превилигировано положение. Но като забраняват и унищожават конкурентите си, освен че вършат криминално престъпление, те признават своята неспособност за честна конкуренция. Опитват се да защитят достойнство и честолюбие по крайно непристоен начин. При тях е особено силна тенденцията, срещана и при други конформисти и слаби специалисти – да наричат "невярно, невъзможно, ненаучно" онова, което не познават, не разбират или не искат да приемат. Те са може би професионалното съсловие, което е най-консервативно и най-ревниво се защитава без основание.
    Обикновено предлогът е наличието на шарлатани, от които предпазват хората. Обаче: 1- шарлатаните неизбежно отпадат поради естествения подбор; 2- всеки болен трябва да има право на свободен избор как да се лекува; 3- от грешен избор на отделния човек ще пострада само той, докато грешките на власт имащите лекари погубват цялото общество; 4- огромната шарлатания е сред голяма част от стандартните лекари - много опасна, защото е облечена в уж научна обосновка, защитена, рекламирана и подпомагана от държавната машина.
    Повечето алтернативни и езотерични лечители от своя страна са остро критични към всички стандартни лекари, което също е недопустимо. Мъдрото решение е обединяване на полезните знания и способности на всички.
    Алтернативните лечения също не могат да предложат пълна картина на причините, нито начини за излекуване на всеки болен, което е една от причините за ограниченото им разпространение. Друга прична са дискредитиращите случаи на самоуверени, но некомпетентни лечители, които чрез неумело спиране на стандартни лекарства, или чрез неподходящи алтернативни, са навредили силно или фатално на болен. Повечето са правилни и полезни, но само като част от лечението, или ефективни само в някои случаи, за някои болести и болни. По-масовите са: хомеопатия, акупунктура, лечебен глад, фино-енергийна терапия ("екстрасенси"), лечебни йога и др. медитации, Рейки, Аюрведа, билкова терапия, меридианен баланс (допир за здраве) и пр. Обикновено включват и предсимптомни, но рядко и слабо - първопричинни лечения. Често правилни зрънца от общия пъзел на здравето биват преувеличени и представени като лечение за едва ли не всичко и всички. Холистичната медицина лекува човека по-цялостно, но предимно в рамките на плътното тяло и сегашния живот.
    Съществуват или се разработват диагностични методи, които са евтини, напълно безвредни и дори лечебни. Такива са иридо-диагностика, кирлианова фотография, честотно-резонансна и фрактално-резонансна диагностика, метод Райнхард Фол и др. Има също евтини, безвредни и ефективни лечения на рак и др. "неизлечими" болести. Напр. резонансната електротерапия на Роял Райф, многовълновият осцилатор на Лаковски, антималигноцитът (CH23) на Продан Христов и мн. др. Информацията за тях се потулва, подтиска, унищожава; откривателите и сътрудниците им биват купени, сплашени, унищожени. Oбаче, дори да бяха защитени от божествено ниво тези лечения, и хората да получаваха на готово евтино безвредно лечение, то щяха да се появят други видове болести, докато не се разберат, осъзнаят и отстранят първопричините.

2. ПРИЧИНИTE за БОЛЕСТИТЕ
трябва да са пределно ясни, за успешно предпазване и лечение, но за тях цари огромно неразбиране. Вече стотици години ги търсят предимно на плътно ниво, симптоматично и свързано с болестта, а не с болния. Въпреки това болестите и болните се увеличават по брой и по вид, което показва че досегашните методи са тотално погрешни. Настоящите лекции разглеждат комплексно и цялостно въпроса здраве – като резултат на всички действия, бездействия и намерения на човека, на плътно, астрално и ментално ниво, през целия живот, предишните животи, на фината, плътна и ЕИ (енерго-информационна), околна среда, храна и пр.
    В началния замисъл на Твореца болести няма. През първите епохи хората живеят в хармония помежду си и с природата, в пълно физическо и духовно здраве и работоспособност, ръководени от богове и велики учители. Тъмнинати, нефилими и др. вредители са временно отстранени. Проблемите със здравето се появяват и стават все повече и по-разнообразни, колкото повече хората биват оставени на своята СЧВ (свободна човешка воля), а тя от своя страна ограничавана от "волята" на обществото. При много от животните "леченията" се прилагат привидно автоматично – от груповия разум, докато при хората е нужна активна правилна намеса на личния разум – на САз. В крайна сметка повечето болести и много други проблеми са комплексна оценка за неумело справяне с изключително трудния земен свят.
    На Земята добрите неща, като здравето, по правило се дават за заслуга, за добри дела и намерения, за живот, хармоничен с изискванията на тялото, с околните хора и природата, за успешно предпазване от вредности и вредители и пр.
      Това правило обаче има доста изключения:
    Болести и проблеми може да имат неявни кармични и др. под. причини (предимно от минали животи, но и от сегашното детство), както и поради пси-паразити, магии и пр. Има хора с по-висши азове, които от астрално ниво между преражданията са планирали настоящия си живот с високи изисквания и някои болести са стимул за изпълнението им. Това е крайно средство, за да се подскаже на потенциално способния човек, че не използва правилно възможностите си. По подобен начин тежка болест може да се появи при дете, като стимул, принуда или наказание за родител. Една болест може да изиграе ролята на професор от висшия университет на себепознанието и самоусъвършенстването, но също и на мъчител и палач, ако не бъде правилно разбрано и отработено нейното послание.
    Не бива да се сравняваме и със следните 2 групи хора. Първите имат подарен или заслужен живот-почивка след преживян много труден или по други причини – те са изолирани от почти всяка вредност и почти недосегаеми за болест. Вторите са на особен тип развитие, на по-специален режим по отношение добро и зло, грешки и заслуги – макар да живеят лошо, те почти нямат болести.
    Всичко това, заедно с тъмнинатните и пр. въздействия, обяснява привидната несправедливост, че някои живеят нездравословно, а не се разболяват, докато други живеят по-правилно, но имат повече болести.
    Първата основна причина, а също допускаща и усилваща другите, е на ментално ниво – в начина на мислене и възприемане на света и на своето място в него, както и в негативни, блокирани, изкривени или прекалени емоции.
    За здрав и безпроблемен живот изначално необходими са:
  1- Спокойствие и любов към себе си, близките си, към доброто, към всички;
  2- Позитивен поглед на света, повече смях, радост, весело настроение;
  3- Лек превес на егоизма над алтруизма, нито подтискане и принизяване на себе си;
  4- Чистота от вътрешен психо-смог – да няма: страхове; тъга, мъка, скръб; раздразнение, гняв; егоизъм, самовеличаене; завист, омраза; магии, клетви;
  5- Баланс между задълбочено и несериозно; оптимизиране на отговорностите и задачите, за да не се стига до непосилни задължения и стрес;
  6- Разбиране и приемане, че може да се живее без болести и болно остаряване;
  7- Отбелязване и осъзнаване на всеки успех с удовлетворение.
    Уви, в днешно време това рядко се случва – формирането на неправилни мисли и чувства започва с детското самовъзпитание и възпитание от родители, учители, обществена среда, стрес от маниакални учебни програми и изкривена училищна среда; продължава на работното място, в новото семейство, сред приятелите и роднините; на улицата, в киното, телевизията, музиката, в пасивното следване на мода и статукво и пр; почти навсякъде. Може да влияят пси-паразити, карма, вредни окултни програмирания, обети, проклятия, магии от сегашен и предишни животи, религии, външен психо-смог, СМФ, психотронни излъчвания, грешни медитации, пречещи връзки с други животи и пр. Те подтикват неосъзнато настойчиво определени мисли и действия, често не особено логични. Общата картина е комплексна, разнообразна, индивидуална.
    Втората причина е в междинното витално ниво. Всички елементи от 1-та причина, освен пряко, вредят главно чрез създаваните от тях фини токсини и шлаки (ФТШ) и др. вредни продукти на фино ниво, много по-опасни от познатите плътни. Натрупват се главно в стационарната част на виталното тяло, връзките му с плътното, с ПлАз. По-малко в мобилната част, още по-малко в астралното и ментално тела. Така се затрудняват или блокират основните функции на виталното тяло – връзката на плътното с другите фини тела и с управляващите АЗове. При повечето ППХ се натрупват пси-кристали от неоползотворена ПсЕн (лек.2.5), а от раздразнение се създава империл, както са наречени в Агни-йога. Така може да се дефинират страхнил, притеснил, гордил, злобил, завистил и т.н.
    Натрупаните ФТШ вредят по много и различни начини:
1- пряко токсично действат на фините тела (невроза, депресия...);
2- катализират отлагане на плътни токсини и шлаки [ПлТШ] (атеросклероза, варикоза, артроза...);
3- блокират витални управляващи нишки [ВУН] на ПлАз (инфаркт, алцхаймер, паркинсон, СПИН...);
4- затрудняват и изкривяват фино-енергийните потоци;
5- пряко влошават функции на плътното тяло;
6- блокират фини управляващи нишки на САз и др.
    Всичко това предизвиква или съществено влошава практически всички болести.
    Третата причина е във финоенергийното "тяло". Изброените 1-ва и 2-ра причини затрудняват също правилната циркулация на фините енергии (ФЕ). Получават се общи или локални изкривявания, прекъсвания, недостиг, излишък, блокажи, тъмни петна, дисбаланси и пр. в потоците от ФЕ. Това може да причинят и неумели екстрасенси, външни ЕИ полета и др. Повечето йога-техники, екстрасенси и някои медитации смело и доста хаотично манипулират предимно или само ФЕ, а с тях трябва да се работи много внимателно, само в синхрон с менталното, виталното и плътното нива, съобразно божествената мъдрост. Иначе резултатът ще е кратък, или може да се стигне до други дисбаланси и нови болести.

    Едва след месеци и години, дори десетки години, тези фини първопричини се проявяват на плътно ниво като болести - най-различни, в зависимост от типа плътно тяло, околни условия и други съпътстващи причини – храна, вредности, карма и пр. Намаляване и отстраняване на първопричините ще предизвика или позволи оздравяване, също постепенно и бавно, но много по-бързо от разболяването. Добрият ясновидец може да види болестите във фините тела, преди да са проявени в плътното и да даде препоръки за предпазване и лекуване.
    Сумарното значение на изброените психични и фини причини при ППХ е 50-70%. Следващият основен болестотворец е неправилното хранене (лек.7), а след него е все по-нарастващият и масово пренебрегван електросмог и др. вредности на околната среда, разгледани в лек.8 и разнообразните причини от кармичен тип. Заразите на плътно ниво, токсичните продукти, предмети и лекарства, алкохол, тютюн, обездвижване и пр. също дават своя принос за проява или влошаване на много болести. Различни първопричини, при различни хора може да доведат до еднакви симптоми, а еднакви причини при различни хора да предизвикат различни симптоми. Затова симптомите трябва да се разглеждат само като предварителен ориентир.
    При малките деца (до ~7г) картината е по-различна. На първо място е доколко детето е желано, обичано, доколко усеща топлота, щастие; с колко страст и желание (но не и болезнено силно) е заченато. По неволя то приема пряко много от болестите и недостатъците на майката, в по-малка степен на бащата и семейството. Евентуална карма и други остатъци от предишни животи изпъкват напред, понеже все още са малко собствените му заслуги. Следват храненето, електро и психо смога, токсични продукти и лекарства, зарази на плътно ниво. В единични случаи може да има наказание за родител или сложна духовна задача.
    Опериране на фистули, кисти, разширени вени, блокиране на алергии, бяло течение, инфекции и др. лечебно-очистителни процеси, принуждава ПлАз да включва по-сложни механизми, които може да доведат до рак и др. опасни болести и смърт. Така тези "лечения" стават причина за много по-тежки болести.
    Много ППХ усещат тежките фино-атмосферни пулсации (ТФАП - лек.8.1), особено децата тип индиго. Обикновено се влошава депресия, безпокойство, но и много други болести и проблеми. В тези периоди често има и дистанционни вреди (НЗВ) от нефилими и др.под. Същевременно от Локални богове, Велики учители и Духовни водачи се създават 3 типа позитивни въздействия:
  1- за общо облагородяване и намаляване на вредящите съставки - специфични светли лъчи, които напредналите усещат, и осъзнават, че могат да се включат към тях за да бъдат екранирани (обтекаеми) за вредните съставки (ситуирани в решетката на светлината); за подпомагане по-добро усвояване на полезното от ТФАП, за препрограмиране на някои лични задачи и проблеми;
  2- модулиране на ТФАП, насочено към меко обостряне на болести и проблеми, което спомага да се идентифицират и осъзнаят духовни задачи за взаимен и собствен напредък, да се отстранят кармични и др.под. вредни записи в ПАз, както и скрити психични и характерови недостатъци, които иначе не се забелязват или все се отлагат като слаби и незначителни;
  3- насочени към конкретните лични нужди на накои по-напреднали.
  Обикновено се извършва подходящо стимулиране на страх, вина и пр, които най-често са експлоатирани за осигуряване на вяра и послушание към религия, партия, група, семейство, между личности. Те са масово програмирани както в религиозни и окултни общности, така и при съвременните психотронни въздействия около избори, обществени вълнения, за стабилизиране на нечия власт. Затова е много важно да се осъзнаят и постепенно намалят до пълно отстраняване, с което ще се постига и все по-пълна психична и личностна свобода.
    Мнозина забелязват, че щом осъзнаят и започнат правилно освобождаване от психичен или др. проблем, за тях преченето от пси-атмосферата рязко намалява. Може да помогнат методите за освобождаване от карма (лек.11.3) и за духовен растеж (лек.6.4). Овладяването на всеки проблем става постепенно, докато се натрупат достатъчно знания, воля и решителност за преодоляването му и то обикновено е трайно и завинаги. След всеки лечебено-извисителен натиск на ТФАП, човек става по-здрав, добър, мъдър, съвършен, докато постигне пълна неуязвимост и спрямо тази привидна и условна пречка.
    Този процес е основното средство за улесняване напредъка на ППХ и стимулиране на Плавния преход от божествено ниво. За по-фините и чувствителни е нужна техническа помощ, каквато ще бъде предложена в лек.19.
    И така, боледуваме главно защото мислим и чувстваме каквото и както не бива. Това затруднява функциите на всички тела, основно като създава разнообразни ФТШ. Те са основният пряк болестотворец, предизвикват ПлТШ, силно затрудняват ФЕ потоци. Другите важни болестопричинители са неправилната храна и вредите от околната среда и хора, вредните лекарства и лечения.

3. ОСНОВНИ ПРОФИЛАКТИКИ:
    Най-важно за добро здраве е профилактиката – не случайно в стария Китай на лекаря плащали толкова повече, колкото по-малко болни има в контингента му. Описаните в лек.6 предпоставки, средства и методи за духовен растеж са и добра здравна профилактика. Същевременно основните здравни профилактики са и необходими средства за духовен растеж. Човешкото тяло, вкл. фините му съставки и част от АЗовете са лесно уязвими. Това в голяма степен е остатък от първите опити за създаване производител на луш - нискокачествен, на базата на конфликт и взаимно унищожаване при животните. За ускоряване процеса на създаване производител на фин луш (човек), са използвани същите тела, само с минимално необходимите модификации. Редно е да сме толерантни към това първоначално творение на Боговете-създатели и редовно да полагаме качествени грижи, за да функционират правилно несъвършените ни тела.

3-1. ОТСТРАНЯВАНЕ на ФИНИТЕ ПЪРВОПРИЧИНИ.
    3-1.1. Осигуряване на психична чистота.
    Малцина знаят, осъзнават или изобщо допускат, че главната причина за болестите им е вътре в тях, в собствената им психика - недостиг на позитивни мисли към себе си и към другите, неспокоен неуравновесен живот, недостатъчно любов, смях, радост и красота, не добра хармония с околните и природата. Най-добрата профилактика и лечение е отстраняване на негативните мисли и емоции, на всички ВПН (лек.6.4.В). Ясно е че това може да е труден и дълъг процес, но може да стане лесно и бързо, ако дълбоко и твърдо повярваме в това – ако успеем да се освободим от грешните системи от вярвания. Понякога е нужна особена хитрост, добронамерено да излъжем сами себе си. Щом имаме твърдо желание, воля и постоянство, рано или късно, неизбежно ще успеем!
    Всеобщо и негласно старостта се свързва с болести, недъзи и грохнала немощ, и то макс. до 80-100год. Тази заблуда е записана много дълбоко в нашия ПС-САз, поради приемане на всеобщо срещаното за правилно и единствено възможно. Звучи абсурдно, но човек обикновено не е готов да се раздели с болестите и недъзите си, с мисълта, че с възрастта неизбежно ще се разболее, ще боледува все повече, ще грохва и изнемощява! Трябва да се препрограмираме, да повярваме, да пожелаем здраве, жизненост и творчество в интелектуална и физическа работоспособност, удовлетвореност и радост през целия полагащ ни се 200-300 год. живот. Нужни са само редовни, правилни ментални, фини и плътни грижи за тяло, дух, вътрешна и околна среда и храна, за духовно и комплексно израстване и защита от вредности. Тогава след детство и младост ще следва зрялост, която може да бъде последният, много дълъг период, който да завърши с решението на АЗа трайно да се отдели от плътното тяло, вече изпълнило функциите си, и да се премести за известно време само в астралния свят (лек.5.2.3).
    Предпоставка за да се осъществяви това са редица прости изначални истини и жизнени необходимости, които повечето хора забравят или не знаят, не осъзнават или омаловажават:
--Любов, внимание, доброта, топлота към себе си, към всички свои органи, тела и азове, към близките си, към хората и природата въобще;
--Нежна дума, мила усмивка, топла милувка с детето и партньора;
--Добродушно (но не и одобрително) отношение към грешките и недъзите, свои и на околните;
--Признаване на грешка или вина и молба за извинение, както и даване на прошка (прояви на висша чест и достойнство);
--Всеки има частица доброта, която расте когато й даваме универсална любов;
--Малко егоизъм е нужен, но само здрав, необходим за съществуването на индивида, а не за удовлетворяване на мании и капризи;
--Нужни са малко на брой, но безвредни, функционални и красиви предмети, които помагат за добро настроение в дома, в работата и навсякъде.
    Обаче средният човек се смята длъжен да върши "по-важни" неща:
Да създава малко полезни или ненужни и вредни предмети и услуги, понеже го изисква работата му, но не осъзнава това, или няма морални сили да намери по-правилна работа;
Да трупа пари, бижута и др. уж ценности, защото така правят "всички";
Да гледа затъпяващи и изкривяващи мисленето филми, защото такива са масово предлаганите;
Да седи пред телевизора (който главно го дезинформира и манипулира), защото не знае какво друго да прави;
Да води безсмислени снобски разговори, защото така е прието;
Да живее безнравствено, защото това правят хората от неговата среда;
Яростно да преследва кариера, нужна предимно на болните му амбиции, или за поддържане на някоя негативна СМФ;
Или да се терзае за несвършена според високите му критерии работа, за нереализиран неизпълним дълг, поради дисхармония между погрешно възпитание за правилно и грешно, за чест и дълг и реалния плътен живот и мн.др.
Хората често си създават проблеми от дребни битови или работни различия в ежедневнието, критикуват яростно малки недостатъци на близки и колеги - така ги усилват с прекалено внимание (т.е. зареждане с ПсЕн), те растат и отравят живота им. Огромна ще бъде ползата, ако свикнем всяка забележка, съвет, всяка мисъл към близките да бъде с топлота и любов – блага дума железни втати отваря!
    Страх, раздразнение, гняв; завист, омраза, злоба; егоизъм, самовеличаене и пр, освен че създават психо-смог и опасните фини токсини, нарушават или блокират много жизнени процеси по нервен и хормонален път, и чрез спонтанни мускулни контракции. Те вредят както в момента, така и за в бъдеще - натрупват се като карма. Особено опасен е страхът - отворена врата за други психични вреди. Ако човек все мисли за нещо страшно, то ще дойде, дори и да го няма – ще дойде егрегорът, създаден от настойчивите мисли и психо-смога, генериран от тях. Недопустим е страх от естествената смърт – за нея трябва да се мисли като радостен завършек на плътния живот на АЗа и свещен преход към също интересния, важен и неотменен духовен живот. Но някои страхове са изпитание на волята – дадени са за да бъдат преодоляни, надмогнати и отстранени.
    Не бива да пренебрегваме и леките притеснения за несвършени дела, или за въображаеми и преувеличени проблеми (НПСБ-синдром- лек.8.5). Както и дребни лъжи и измами, които може да са безвредни, ако са единични, морално оправдани, добронамерени, но ако са обичайна част от начина на живот или са за своя изгода, също създават вреден психо-смог и частички карма.
    Особено важно е да се постигне състояние на условно пълна личностна свобода – без да се пренебрегват връзките със семейство, близки и приятели, но те да не оказват негативно влияние на персоналното развитие, да не навлизат във вътрешно-личностното духовно пространство.
    Мнозина използват приятели, роднини и колеги за отдушник на своите неуспехи, проблеми и терзания. Това също е необходимо понякога, но трябва да се замислим за съвсем различен подход – във всеки жизнен проблем има и частичка позитивност, весела страна, съпътства го нещо добро, успешно и пр. Ако именно върху това насочим вниманието си, ще постигнем четворна полза – ще намалим или обезсилим значението на проблема; ще си подобрим настроението, самочувствието и работоспособността; сумарно вместо психосмог ще излъчим луш; вместо да натоварим психиката на близките си с оплакване, ще я разтоварим с позитивен, весел, жизнен разказ.
    Всички знаят колко е лошо убийство, насилие, изтезание, кражба, мързел, лентяйство и т.н. Тези пороци са големи, но лесни за установяване и разбиране. По-трудно се разбира и приема, че голяма вреда за себе си, понякога и за близките си, създават тези, които често, нахално, арогантно пречат със силна музика, шумни празненства, дълги шумни ремонти и др. остро неприятни за околните дейности. Сред ППХ много от проблемите не са така явни и прости. Неподозирано тежко влияе самопринизяване, себеподтискане, недооценяване на своите способности, макар че това се одобрява и дори насажда от някои религии и грешен морал. Също прекалено настойчиви съвети, стигащи до намеса в живота на другите, от уж добри подбуди. Всяка проява на нетолерантност, опит за налагане (а не предлагане) на своето мнение е вредна и за двете страни. Редно е да изпитваме радост с щастливите, състрадание към страдащите, доброжелателство към добрите, безразлично неодобрение към порочните.
    Лошо е както немарливо и печалбарско отношение към работата, така и забравяне и пренебрегване на себе си, семейството, приятелите, заради важни служебни задължения. Последното е допустимо само за кратко време и само ако след това има период на отмора и спокойствие, вътрешно удовлетворение от усилията. Няма абсолютна важност само на един тип задължения. И една работа може да се свърши с различно старание и загуба на време, но с почти еднакъв резултат. Въпрос на мъдро намиране на златната среда и оптимизиране на усилията, а не на криворазбрано достойнство, перфекционизъм и пр.
    Работохолизмът може да е вътрешна нужда от саможертва, или протест срещу мързела и лошата работа на мнозина; или бягство от семейството, от обществото, неумение за интегриране в тях; или желание за самоизтъкване, поради неудовлетвореност, непризнание; за някои това е хоби и удоволствие. Не бива да ги корим, а да се опитаме да ги разберем и да им помогнем.
    Важно е човек да спазва основните принципи, но също така е важно да бъде гъвкав, да се съобразява с времето и ситуацията и да не стига до фанатизъм. Нужен е разумен компромис между задълбочено и повърхностно. Прекалено взискателните си вредят дори и само с напрежението, в което живеят. Много е важен баланс на отговорностите (вкл. пред себе си), без неизпълними задачи, без непосилен дълг. Да умеем динамично да коригираме плановете си, съответно аргументирано и с достойнство да помолим за промяна, а не да достигаме до преумора и стрес. При което хем задачата ще бъде изпълнена некачествено (ако изобщо), хем ще си повредим здравето, хем няма да сме изпитали удоволствие от работата, с което да създадем частица луш (а затова сме създадени и сме на Земята). Дори напротив – ще създадем и излъчим психо-смог!
    Човек премълчава, недоизказва, убеждава себе си, че не съществуват или ги оставя за "друг път" малките обиди, неразбирателства, неудовлетворености и пр. Тези "дребни камъчета" се натрупват, колата скърца и се клатушка, накрая може да се преобърне. Често таени от детството обиди, тъги и неволи, записани в ПС-САз, отравят психиката много години, затрудняват нервна, храносмилателна, имунна и др. системи без видима, излечима с плътни средства болест. Тъга, мъка, скръб и отчаяние също може да предизвикат особени болести, които нямат ясно описание, нито плътно-физическо лечение – то трябва да се търси на ФЕ, психично, кармично и пр. ниво.
    Правилното, здраво, успешно настояще се изгражда на базата на хармония с миналото и бъдещето. Това е най-вече правилно осмисляне и оползотворяване на спомените, в синхрон с плановете за бъдещето. Ако човек живее предимно в миналото, втренчен в него, в неадекватна оценка, преекспониране на спомените, се нарушава динамичното равновесие минало-бъдеще, материализира се слой безвремие около тялото, който блокира много жизнени процеси. Може да се прояви като непонятно трудно оздравяващи рани и болести. Подобно е и състоянието на прекалена еуфория и стремеж към бъдещето, често хипотетично и нереално – отнема се плътност, виталност, жизнеспособност на тялото. Също може да предизвика загадъчни и нелечими на плътно ниво болести.
    Списъците на Бил – инструктор в Сънното училище, описани от Р.Монро в "Пътуване извън тялото", са полезен метод, преподаван на много от нас по време на сън. Това са дежурните ни мисли за предстоящите часове и дни. Те може да се разделят главно на 2 списъка: 1-ят включва всичко, което е извън нашите способности за момента (смърт, сезон, държавна политика, война, суша, буря) – само ще си вредим, ако се вайкаме, че е студено, горещо, че умират хора, животни, растения и пр. – този списък трябва да отстраним от съзнанието си. После ще разберем, че като достигнем по-високо ниво, ще може да се намесваме позитивно и в редица природни и обществени явления, които изглеждат неподвластни на човешката мисъл. 2-ят списък е от въпроси, по които можем да направим нещо позитивно тук и сега - основните задачи в работа, семейство, дом, здраве, духовен растеж, хоби, развлечения. Върху разумна част от тях трябва да съсредоточим вниманието си. Така постепенно ще се освободим от лошия и пречещ навик да мислим за списък 1 и всички усилия ще нсочваме към задачите от списък 2.

    Изброено бе само основното, общо, насочващо – при всеки човек има уникален индивидуален комплекс. Голямо предизвикателство е да се открие и осъзнае всичко грешно и неправилно, защото често е смятано за правилно, полезно, дори героично! Още по-голямо предизвикателство е да се преодолеят дълбоко и здраво залегналите стереотипи на мислене, разбиране, поведение, действие. Основно е отстраняването на вредните психични наслоявания (ВПН- лек.6.4).
    Колкото повече човек мисли за болести, неприятности, проблеми – толкова повече ги усилва, стимулира тяхното влошаване, привлича вредни мисли и въздействия, отваря се за психо-смог. Колкото по-чисти и светли са мислите на човека, толкова по-чисти и полезни мисли и енергии ще получава от околните и толкова по-неуязвим ще е за вредните мисли и въздействия на другите, на "тъмните" сили; ще постига комплексно и трайно здраве, социално положение и успех във всичко позитивно.
    Основни методи и средства:
    Мъдро разширяване на съзнанието и светогледа за коренна промяна на мисленето, освободено от консервативност и предразсъдъци. Изначалните средства са били притчи, проповеди, наставления на племенния или селски мъдрец, шаман, ясновидка, дядо, баща; изповед-покаяние; награди и похвали за добри мисли и постъпки; порицание за лошите. Постепенно СЧВ на индивида и обществото ги изкривява, охулва, забравя.
    Общият метод е човек в хармонична медитация или спокоен размисъл да остане сам със себе си и космическата мъдрост. Като страничен извисен наблюдател да се вслуша в гласа на тишината и с вътрешна правда и безпощадна искреност, непринудено и без предразсъдъци да анализира себе си и своето място в света; всяка своя мисъл и постъпка, действие и бездействие от събуждане до заспиване; да се освободи от грешните семейни и социални парадигми, да отстрани дребнавите, фиктивни или не на място и време правила и уж-ценности, да изхвърли всичко неправилно, изброено или не в предишната точка; Да се извини със смирено достойнство пред висшите си аспекти и Акаша за лошото, що е сторил; Да прости на всички, които него са наранили; Да бъде свободен и независим космически човек.
    Това може да стане на малки стъпки, постепенно, или с решителен скок, или комбинирано. Може да се разглежда като езотерична психоанализа на себе си. Ако е правилна, хармонична, ненатрапваща, тя е добра профилактика и лечение на повечето болести, както психични, така и соматични. Много от нас, при подготовката на своя настоящ живот, са приели ролята на психотерапевт - домашен, семеен или групов. Колкото по-рано го осъзнаят, толкова по-бързо и резултатно ще могат да помогнат на детето си, на партньора си или на друг близък роднина или приятел. Защото много по-бързо и лесно може да се освободят проблемите преди да са слезли в плътното тяло като соматична болест. Но не чрез стандартните методи. Хората не бива да се заблуждават, че могат да се научат от обичайните учебници по психоанализа, дори и най-модерните. Те са полезни за обща ориентация, но в не малка част дават информация какво не бива да се прави! Трябва да се включи главно интуицията, здравият разум, приемане на космическа мъдрост, ЕзоИнфо.
    Разбира се, има честни, съвестни и добри стандартни лекари, готови да работят в новите направления. Тях трябва да подпомагаме всячески, с радост и любов.
    Може да изградим улесняващи промяната ЕИ условия – чрез обща медитация, МПДЕ, любов, светлина и вътрешен огън и пр. Както за себе си, така и за свои близки. Много хора достигат по свой път до подходящите за тях методи и техники за освобождаване от грешните стереотипи на мислене и поведение, за изграждане на все по-разумен и правилен живот. В много случаи има скрити неявни причини – кармични, окултни или др. подсъзнателни или надсъзнателни – паралелни по НАз или ВАз животи и др. Те може да се отстранят по методите за освобождаване от карма, особено подсказаните в края на лек.11 или други подобни, открити самостоятелно – волята е безсилна да помогне пряко.
 
    3-1.2. Постигане на витална чистота.
    Фините токсини и шлаки (ФТШ) са още по-малко познати, отколкото психичните първопричини. Практически никой не знае за тях и не ги отстранява съзнателно. В тези лекции е първото им за тази епоха ясно и конкретно дефиниране и описание. А те са главна пряка причина за почти всички болести. Затова обичайните профилактики и лечения са така неуспешни.
    Част от ФТШ се елиминират от черен дроб, бъбреци, далак и лимфни възли. Също чрез кихане, протягане, умерена физическа дейност. Някои се обезвреждат в локални микро-възпалителни процеси (ЛМВП) чрез микроорганизми (МО) – микроби, вируси, гъбички и др. Те са безсмптомни, само понякога има "безпричинен" субфебрилитет и лека отпадналост. За други е нужно модифициране чрез МО при макро-възпалителни процеси – хрема, ангина, грип, пневмония и мн. др. Те са естествените лечители, които ПлАз допуска при необходимост, но може да причинят и доста вреда, ако не им се помага, а пречи (лек.10.4).
    Чрез редовни ментални, ЕИ и плътно-физически профилактики може да се постигне достатъчна чистота, за да бъдем неприкосновени за болестни МО. Но при обичайния начин на живот менталните, фини и плътни токсини и шлаки и ВПН продължават да се увеличават. Всички функции на организма все повече се затрудняват, човек боледува все по-често, по-дълго, от нови болести. Увеличават се и лечебно-очистителните – хипертония, разширени вени, мигрена, хронични възпаления, алегии, спазми и др. Често се създават и по-вредни – да ги наречем фини супер-токсини (ФСТ). Те, заедно с общото силно замърсяване на организма принуждават ПлАз да включи резервни подпрограми, които изграждат временни лечебни машинки за изсмукване, складиране и обезвреждане на различните ФТШ – фистули, мазоли, кисти, тумори и др. Обикновено около тумора се създават комплекси от леко болезнени Малки локални изсмукващо-модифициращи устройства (МЛИМУ), които трансформират ФСТ и другите по-сложни ФТШ в междинни вещества, които машинката тумор изсмуква и доразгражда.
    Възможно е на този етап, особено при наличие на тумор, човекът да се стресне достатъчно и да промени живота си, начина си на мислене, да започне да помага на машинките да си вършат работата, а не да се остави да му ги изрежат, отровят, изгорят. С духовно извисяване и редовно почистване от ФТШ и др. вътрешни вредности, се отнема "захранването" на тумора и другите специални лечебни механизми, при което те постепенно се редуцират и при следващ лечебен глад или друго помощно лечение ПлАз ги отстранява, като вече ненужни. Изиграват ролята на строг, но добре свършил работата си учител.
    Но ако позитивна промяна в живота не настъпи, натрупването на фини и плътни токсини продължава, те се групират, появяват се фини хипер-токсини (ФХТ) и се налага ПлАз да включи по-мощни, но и по-опасни механизми, като рак. Тези устройства събират, модифицират и разграждат токсините пряко и с помощта на специфични вируси и други МО. Това е строго предупреждение за фатално сгрешен живот. Стандартната медицина дава модерни "научни" имена на рака, според място, вид тъкан и др. и се опитва да унищожи това сложно лечебно устройство на всяка цена. Ракът обикновено е свързан с вина, почти винаги в сегашен живот, рядко вина на близък роднина, понякога от силно себераздаване без защита (поемане болките на другите). Често и поради неадекватно реагиране на ПлАз, вследствие блокиране на някои ВУН от натрупаните ФТШ, както и поради острите противоречия между програмите на ПлАз за поддържане и оздравяване на тялото и абсурдните действия на СЧВ и стандартните ракови лечения, които го повреждат и унищожават. При блокажи на ВУН може някой орган да остане без основното си управление от ПлАз и да престане да работи – "безпричинно" спира или влошава функциите си панкреас, бъбрек, сърце, бял дроб и др. При други комбинации на ФТШ и блокажи на ВУН се стига до по-обща невъзможност на ПлАз да изпълнява адекватно функциите си – Алцхаймер, Паркинсон, СПИН, множествена склероза и др.
    Когато общата психична, фина и плътна токсикация достигне безнадеждни нива, организмът бива превключен в режим на отстраняване - явно неуспешен живот. Това може да се наложи и при особено висока концентрация само на един или два вида ФТШ, следствие на силно изкривена психика. Започва създаване и отлагане на мортални ФТШ, често в продължение само на няколко дни, които унищожават организма. За тях лечение не съществува. Според типа плътно тяло и досегашните болести, някоя може да се влоши остро и да предизвика пряко или привидно смъртта, да се блокира сърце или др. жизнено важен орган.
    В близко бъдеще се очаква създаване на технически средства за измерване количествата ФТШ в организма, което да помогне за почистване и превенция.
    Основни средства и техники: отначало са предимно физически, а медитацията - активната насочена мисъл, ги подпомага. С духовния напредък и нарастване на медитативните способности те стават преобладаващи, а физическите помощни.
    А– Енерго-информационни:
    -Медитация - може да отстрани до 90% от ФТШ. Чрез дясноторсионни вихри [ДТВ] от вътрешен огън, ПрО, ПсЕн, бяла божествена светлина и пр. оформяме фуниевидни потоци, които увличат надолу най-плътните и тежки ФТШ и ги извеждт през 1-ва (коренна) чакра (основно през ходилата) в Земята. В това няма нищо лошо (както погрешно смятат някои) – едно от основните предназначения на Земята е да осигури оптимални условия за дейност на бъдещия производител на луш, вкл. кръговрат на всички негови плътни и фини вещества и енергии.
    Друг подобен поток, за по-леките ФТШ, ги извежда през 3-та задна чакра.
    Трети поток – главно ПсЕн от "чашата", както и входящи ФЕ потоци от предни чакри 5, 6 и 3 отстранява още по-леките ФТШ през задни чакри 5, 6 и 3.
    Най-добре е да се използва КундалАгни процес, ако вече е постигнат, макар и на начално ниво. Процесите се усилват под пирамида, в самолет, на планина, в река, под душ, чрез МПДЕ и др. Но не бива и да се престараваме, защото високата концентрация на изхвърляни токсини може да доведе до сериозни дискомфорти, обриви, трескаво състояние, повишена температура и др.
    -Добър екстрасенс, ако е запознат с ФТШ и работи подобно на описаното, както и духовно напреднал близък роднина или приятел.
    -Йога-дишане и др. правилни йога-техники.
   Б– физически:
    -Лечебен глад, подходящо прилаган, може да отстрани до 60% от ФТШ.
    -Бани бъзунек, йонна детоксикация, пирамида 183 или 404 см (Ф1, 2, 3 според случая), зелен лазер 20-30мвт силно редуцират много ФТШ и ПлТШ.
    -Някои билкови комбинации, предимно като спиртна тинктура или компрес.
    -Райф-лампа, ФРЕЛТ, МВО Лаковски и пр (когато станат по-масови).
    -Умерена физическа работа, масаж с медитация и др. почистват и от ФТШ.
 
    3-1.3. Правилното състояние на фините енергии (ФЕ)
е по-добре познато, понеже лечителите чрез ФЕ (екстрасенси) се опитват да го осигурят, но често го смятат за най-важното и едва ли не единственото, необходимо за здравето. За "огненото тяло" е нужно както достатъчно количество и качество ФЕ, така и те да са активни, жизнени, балансирани; да има добра проходимост, предимно за дясно-торсионни вихри. Това се постига чрез различни ЕИ процеси: Зареждане със светли, позитивни ФЕ; Отстраняване на черни, тъмни, негативни; Компенсиране – пренасочване на ФЕ от област с излишък към област с недостиг; Балансиране локално и за цялото тяло; Преобладаване на мъжки или женски енергии, според пола в настоящия живот; Зареждане с космически (слънчеви, земни, лунни, планетни, звездни и пр.) ФЕ в подходящо съотношение; Енергиен баланс на минало и бъдеще с тук/сега; и др. Предпазване от ФЕ вампири, от енергийното изсмукване в някои църкви, при много религиозни проповеди и сбирки, в дискотеки и др. – както чрез ЕИ техники, така и като не се ходи на такива места.
    Основно средство е медитацията, а ако още не е овладяна, може да помогне правилен екстрасенс, напреднал близък човек или духовен помощник. С любов и светлина, чрез воля и ПсЕн се насочва ПрО и др. висши ЕИ полета, като лъч, сноп, вихър, кълбо, двоен и многократен зигзаг, спирала и пр. форми, които да извършат нужните корекции, според случая и интуицията. Или корекциите се правят на информационно ниво, чрез ЧИВ воля. Желателно е в КундалАгни процес (лек.5.2, лек.6.5), или поне да не се смесват ФЕ от 3-те основни ФЕ зони на плътното тяло, разделени на нива под сърдечната чакра и над гърлената (глава, гръден кош, долно тяло). Да се има предвид, че концентрацията на ФЕ е много различна – в каналите и възлите е стотици и хиляди пъти по-висока от средната.
    Помага йога-дишане, пирамида 61см или 183см (Ф3), кварцова пирамидка ~50мм под леглото, електро-акупунктура по меридианите, както и на стъпало, длан, ухо, импулсна магнито-терапия и др.
 
    Редица методи и средства са описани в лек.19.2 и списъкът ще се разширява. Но почистването от ФТШ и балансирането на ФЕ ще бъде трудно и краткотрайно, без съществено подобряване на мисленето, храненето, околната среда и пр.
    Някои почиствания и ЕИ корекции може да предизвикат леки болки и др. дискомфорти, които са временни, лечебни и безопасни. Това обикновено показва добра лечебна реактивност на организма и не бива да плаши, нито да води до спиране на леченията (стига те да са правилни) – може да е нужно леко намаляване, фина донастройка с ЕзоИнфо. Фините причини са доста обвързани помежду си и с някои от плътните – преодоляването им трябва да става съвместно и постепенно. Така ще се освобождават мисловните и емоционални блокажи, ще се размиват тъмните петна във фините тела, ще намаляват ФТШ, ВПН, фините енергии ще текат все по-свободно, дискомфортите ще изчезват, болестите ще си отиват или няма да дойдат.
    Постигането на висока ментална и астрална чистота е особено важно и необходимо за висш духовен напредък. Освен профилактика, отстраняването на фините първопричини е и основно лечение на всички болести, на всеки болен. Тук се набляга на тях, защото са почти непознати или неприети. Но не бива да пренебрегваме почистването от ПлТШ, околни вредности, правилно хранене и пр.

3-2. ПРАВИЛНА ВЪТРЕШНА И ОКОЛНА ФИЗИЧЕСКА СРЕДА:
    Кърмене – докато майката има мляко, макар и в незначително количество. Правилно хранене – предимно сурова растителна храна, редовно, без преяждане или недояждане, в чистота, тишина, спокойствие и позитивни мисли (лек.7). Абсурден е стремежът на някои да могат да ядат без проблеми всичко – човекът не е свиня, а се нуждае от специфична качествена храна.
    Правилен сън – 6 до 9 ч, в зависимост от възрастта, духовното ниво и натоварването; заспиване между 10 и 12ч. вечер, на тихо и сравнително тъмно.
    Правилен секс – редовно (поне 1-2 пъти седмично), с любов, за всеки полово зрял човек. Като основно средство за производство на луш, е изключително важен за здраве, работоспособност и дълголетие. За много болести първична или допълваща причина е недостатъчен или неправилен секс, неудовлетворени или подтиснати сексуални нужди (от неправилни мисли за грях, срам и пр.), или принуда към прекален или извратен секс - лек.12.4.
    Чиста пси-атмосфера – избягване на пренаселени градове, особено с негативно мислещи хора. Предпазване от уроки, магии, клетви и др. вредно ЕИ излъчване или изсмукване (енерго-вампир). Това звучи странно и невероятно за днешното научно-техническо време, и тъкмо затова няма адекватно противодействие, поради което се наблюдава голямо нарастване, реставрация на магьосничеството. При основателни подозрения или интуитивно усещане, може да се провери по следния начин: В спокоен размисъл / медитация правим списък на хората, с които може да има неразрешени проблеми и др. – роднини, близки, приятели, съседи, колеги или случайни, които може да са били, или са, източник, или инициатор (зложелател платил на ходжа или на магьосник) на негативно психично действие. Проверяваме чрез ЕзоИнфо списъка и ако има вредители, веднага отстраняваме тази връзка, канал, струна, чрез МПДЕ, ПрО, Акаша-запис, при нужда с помощта на духовен учител, водач, архангел. Обаче не бива да стигаме до параноични подозрения към всеки. Нито наивно да се доверяваме на случайни "специалисти" по разваляне на магии, които взимат пари, без да отстранят злината или просто заблуждават, че е имало такава.
    Чистота на атмосфера: от електро-смог; от магнито-смог – човешкото тяло е много чувствително към постоянни, особено дълготрайни магнитни полета, особено на главата – макс. 5% разлика от земното на работното място, 3% по време на сън. Постоянни магнити (тонколона) трябва да са далеч - 0.5 до 2 м, според силата на магнита; от инфо-смог – интернет, кабелни телевизии и пр – кабелите да се включват само докато се ползват, което да е до 3-4ч. на ден.
    Чиста от гео-аномалии, Хартман-възел, подземни реки и токове и пр. среда.
    Чист въздух, без вредни примеси – смог, влага, миризми; с достатъчно кислород и най-вече кислородни ани-йони, получени от листата на растенията - тогава са обогатени с ПрО. Електрическите ВВ йонизатори произвеждат почти безполезни кислородни йони - без ПрО, както и вредни други йони и озон.
    Тишина – атмосферата трябва да е чиста и от шум, но не и пълна тягостна тишина – тиха хармонична музика, разговори, слаб природен шум и от обичайни битови и обществени дейности е полезен.
    Чиста вода без примеси (химични, механични), замърсявания от промишленост и земеделски торове, от дефектна или липсваща канализация и пр; без вредни ЕИ записи. Добри са повечето планински и леко минерализирани извори.
    Както и без останалите вредности от лек.8, съобразно мястото, човека, случая.
    Важна универсална профилактика е чашка гореща содена вода след събуждане сутрин и 1-2 хапчета (15-20 капки) валериан вечер (лек.12.3).
    Не бива да се прекалява с пазене, изолиране, дезинфекциране, защото това влошава имунната и др. защитни системи и се губи време, сили, енергия.

3-3. АКТИВНИ ФИЗИЧЕСКИ И ПСИХО-ФИЗИЧЕСКИ:
   Умерена физическа дейност е основна и задължителна за правилното функциониране на всички органи и системи. Земеделската работа е най-добра, защото изисква много разнообразни мускулни дейности, може да служи за активна почивка при умствена работа, при това като "страничен" ефект осигурява естествена чиста храна. Разходки в парк, квартална градинка, ходене пеша на работа, туризъм или друг лек спорт на открито са другите добри варианти.
    Разходка в планина - 2-3 часа преход на височина 1 000 м или повече, през 2 до 4 седмици, но без преумора.
    Каляването е много полезно, но постепенно: Обтриване със студена (жива) вода, отначало на топло, после на открито; Няколко секунди (до минути) студен душ след баня; Обтриване на лицето и тялото със сняг преди топла баня; Кратка разходка с боси крака по сняг, по-дълга с джапанки при валящ сняг; Лягане по корем в пресен, пухкав сняг или на тревата под дъжд; Разходка по бански под дъжд, особено проливен, гръмотевичен; и др.под. Когато няма любопитни, може да сте съвсем голи, заедно с партньора, в кратка любовна игра.
    Процедурите да са кратки, особено отначало, без дискомфорт, измръзване, простиване. Да не се правят механично или ако има страх от настинка, а с вътрешна нагласа за полезно, предизвикателно преживяване.
    Основен механизъм: при ниска температура ПлТШ, в по-малка степен и ФТШ, пречат по-явно, по-силно, което принуждава ПлАз да ги редуцира, докато топлината позволява задоволително функциониране на органите и при по-висока замърсеност. От друга страна кратко затопляне улеснява отделяне и извеждане от организма на ПлТШ. Затова е полезно редуване на изстудяване и затопляне (душ Шарко, последователни сауна и обливане с ледена вода), но без прекаляване.
    Подрязване на ноктите и косата – те са и отделителен орган, а космите са и антени за СВЧ ЕИ обмен и трябва да се поддържат на оптимална дължина.
    Профилактично лечебно гладуване – 1 до 5 дни през 2, 4 или 6 месеца или 1-2 седмици годишно (лек.11.1).
    Йогийско дишане по няколко минути всеки ден, с активно приемане на необходимата прана и подходящ ПрО е много полезно за всеки. Бавно спокойно вдишване, леко задържане без напрежение, по-бавно и спокойно издишване; още по-дълго и спокойно задържане; следващо вдишване... постепенно се намалява темпото, но спокойно, без бързане, както се усеща синхронно... докато се достигнат, времена съответно 4-12-8-16 или подобни (броене на ум, от вдишване, в удобно темпо). Поне 2-3 минути, не повече от 15-20.
    Първите 4 упражнения от Хата йога (лък, кобра, люлка, щипка) също са много полезни за почти всеки. Добре е да се правят през ден (поне веднъж седмично) и са много добри за поддържане общото състояние на тялото, почистване и балансиране на основните мускули, осигуряване гъвкавост на ставите и активност на лимфнта система. Но прекалено увлечение с йога-техники може да е много повече вредно, отколкото полезно и никак не е за препоръчване.
    Ляв и десен дъх. Регулярната смяна на дишащата ноздра е малко познат факт. При всеки здрав човек активната ноздра се сменя през няколко часа, другата е полу-запушена, пасивна. Положението на тялото може само да ускори или забави превключването. Това е основна функция, жизнено небходима на организма. Ако тази смяна не става редовно, това е индикация за нещо нередно, което трябва да се овладява. Като обща профилактика, и за лечение на някои болести е полезна изкуствена техника за ускорено сменяне ляв/десен дъх. В часовете за медитация, всеки ден, в удобна релаксирана позиция запушваме с палец или кокалче на показалец съответната ноздра и само през другата бавно вдишваме (броим до 10), задържане не е необходимо, после по-бавно издишваме (до 20); после с другата ноздра; повтаряме цялото поне 10 пъти, но не повече от 50-60 пъти.
    Музика - нежна, приятна (класика, мек, мелодичен рок и пр) - превантивно и лечебно, особено ако е в замяна на вредно действащи стилове.
    Хеми-синк, комбиниран с приятна музика или самостоятелно, както и други медитативни музикални композиции. Да се внимава да не са фалшиви, вредни.
    Жива вода, бани бъзунек, подходящи билкови комбинации и др.
    Пирамида, МВО на Лаковски, биорезонансно въздействие, йонна детоксикация, скъпоценни камъни и др. минерали и пр.
    Слънцето е жизнено необходимо за всеки, но не с цел почерняване (нима всички трябва да станат негри), а зареждане с енергия и други излъчвания, необходими на тялото (вит.Д). Половин час през ден-два или в събота-неделя е достатъчно, като се избягват периодите с вредни слънчеви въздействия, особено от хората с алергии. Най-добре е да се пече цялото тяло, само за някои хора половите органи и главата трябва да са предимно на сянка.
    Правилен дневен режим: Редуване на активна дейност и отмора или физическа и умствена работа (активна почивка); Редовно хранене (лек.7), което не бива да се нарушава от спешни задачи; Съкращаване на ненужни и незадължителни процедури, особено когато времето е критично; Правилно планиране за да не се стига до дистресови цайтнот ситуации; Отбягване или минимизиране неприятни и трудни задачи или видоизменяне в по-приемливи варианти, възприемане от към хубавата им страна, бързо и рационално свършване, за да не тежат психически; Кратка гимнастика и/или почивка/ отпускане/ медитация сутрин и 2-3 пъти или поне веднъж през активния работен ден. Може да е дори само няколко дълбоки вдишвания, с обтегнато назад тяло и ръце хванати зад облегалката на стола и издишвания с ръце в скута.
    Дневният режим е много необходим, но само ориентировъчен, без стриктно следене на часове и минути (освен ако се налага), без педантизъм.
    Натурален пчелен цветен прашец - универсално профилактично и общоукрепващо средство – по половин до 1 лъжичка сутрин, след содата, преди закуска, с малко мед, може и малко жива вода, по 2-3 седмици есен и пролет, общо 200 до 400г. Да не се бърка с пчелно млечице (с което се храни майката – царица) – много сложна, силно активна смес, вкл. жески полови хормони, която може да се дава само на жена, и ако има нужда от такава хормонална корекция.
    Бирена мая и някои мултивитамини през зимата, но има масова тенденция за предозиране, което не е безопасно.
    Антиоксидантите са полезни в много случаи, но предимно на хората с недостиг на акумулирана ПсЕн.
    Кромид лук – за предпазване от масови инфекции на плътно ниво - лек.7.

3-4. АКТИВНИ ПСИХИЧЕСКИ и ЕИ:
    Редовна медитация (лек.6) - основно средство за тази група. Външна добра воля и помощни средства може да помогнат, но никой и нищо не може да замени собственото пробудено съзнание и висша воля, които трябва да извършат основното. Да не се избързва преди да е постигната начална плътно-физическа и особено ментална чистота, да се движат съвместно, паралелно, постепенно.
    Защита от автоматичното пречещо въздействие при постигане или осъзнаване на добро, успех, здраве, щастие (закон на Мърфи) - лек.8.1. Нужна е за повечето ППХ.
    Защита от НЗВ, когато има данни за такива - лек.8.1.
    Висша ЕИ защита е право на постигналите доста високо комплексно ниво. За активирането й трябва да се помоли архангел или висш лечител и тя периодично да се поддържа.
    Вселенските матрици, описани от Вселенски, може да помогнат на 40% от ППХ.
    Жизнен ФЕ недостиг. Някои напреднали азове, от нивото на своя КАз между животите, се надценяват и си взимат твърде малко енергия за следващото плътно прераждане, в стремеж за по-бързо, но твърде трудно израстване. Това може до някъде да се компенсира, като човекът сам или негов близък помоли духовния му старейшина, заедно с неговите водачи и ангели, за допълнителен трансфер на енергия от неговата БЕИС. Това може да става през 2 до 5 дена, в продължение на няколко месеца. Последвано от медитация за усвояване, балансиране и хармонизиране на получената енергия.
    Поддържане чрез правилна медитация, с любов търпение и доброта на:
  -аурите, особено аура ПлАз;
  -чакрите – прочистване, усилване, стабилизиране многомерната им завихреност, без да се обсъжда посока на въртене от плътна проекция – тя зависи от посоката и вида на преминаващите ЕИ потоци и пакети и е част от тях. При твърде фини, ментални, "космически" хора да се усилва и стабилизира коренна чакра и връзка с плътния свят, със Земята; При по-плътните, по-материално мислещи да се подобряват горните (челна и теменна) и връзката с космоса, с финия свят. Добре е това да се прави седмично, поне месечно; започва се с Коренна, Теменна и ЦЕФЕК, след това по ред от горе надолу.
  -сакралните (изначлни, създаващи) ЕИ форми;
  -асемблиращата точка – наместване, подбуждане,
  -съвместяване на фините тела помежду им и с плътното.
  -меридианите – проходимост, активност, правилна посока, в хармония с меридианния над-аз; Варианти: 1. Мислено насочване ПсЕн; 2. Обхождане с ръка (върховете на пръстите) на 1-2 см, 2 до 7 пъти; или с леко притискане, масаж. 3. С червен лазерен диод [ЧЛД] (650нм) до 20-30мвт, с ФРЕЛТ-модулиран ЧЛД (632нм), с малка (15-20см) газоразрядна (неонова) лампа, модулирана с 4-6 МХц.
    Профилактично нужните процеси е добре да се правят от веднъж седмично до през 1-2 мес, според случая; лечебно 1-2 пъти на ден или през ден, за определен период. Обаче само съобразно лек.5 – многобройни, противоречиви, предимно грешни са съветите в тази област и може да донесат големи бели, вместо полза.
    Чистота от грозно и некрасиво на близката околност. Обкръжение от красиви звуци, форми и цветове, зеленина и цветя и тяхното редовно осъзнаване и възприемане с удоволствие и радост.
    Котката е полезна като абсорбер на негативни за човека ЕИ полета, а кучето като излъчвател на позитивни.

    Някои профилактични и лечебни средства са описани в лек.19.2, а в лек.12.3 - най-важното за личната хигиена.
    Болката често е подтик към САз – ако помогне правилно, ще се постигне бързо оздравяване. Ако пречи с бездействие, страх и безпокойство, или с вредни лекарства – тогава се стига до болестен и увреждащ организма процес.
    Не бива да сме максималисти, първо спрямо себе си. Трудно е човек да намери оптимално ниво на профилактика, често не допуска че може да го споходи болест, преди това да се е случило. А и няма да оцени важността и значението, ако вече не е изстрадано. Не бива също да се опитваме да налагаме на други своя път и скорост на развитие и трябва да внимаваме да не станем досадни в стремежа си да помогнем със здравни и други съвети – прекалената настойчивост може да отблъсне, особено при емоционално-артистични натури и особено в пубертета. В много случаи е нужна дистанция от проблема, както физическа (на разстояние, в безопасност от евентуалната причина, подтик, повод) така и психическа – извисяване над проблема, надмогване.
    Усмихвай се и се радвай на живота, за да ти се усмихва и радва и той! Най-сигурно и надеждно предпазване е чистота и висота на всички мисли, чувства и дела, на всички тела и азове - тогава те са недосегаеми за болести и проблеми. Необходими са малко, но редовни и качествени грижи за хармонично развитие на тяло и дух. Оправданието, че не достига време е: 1-во неуместно – това са основни необходимости в дневния режим и времето трябва да се разпределя извън тях; 2-ро невярно – ако реално пресметнем необходимото време за допълнителни действия, извън общоприетите 10-12ч за сън, тоалет, хранене, ще се получи под 30 мин. на ден. Нима не бива да отделяме половин час дневно за да си осигурим дълъг живот в здраве, сила, радост и работоспособност? Това време ще се върне многократно чрез по-ефективна работа, по-малко или хич загубени в боледуване дни, по-дълъг, и най-важното – по-приятен и ползотворен живот. Постигането на обща тенденция към оздравяване и подобрение е вече добър признак – повечето стандартно живеещи хора все повече се разболяват с възрастта. В процеса на своя духовен растеж всеки ще научава нови ментални, ЕИ и физико-технически средства и методи за профилактика. Без да прекалява, с редовни фини и плътни грижи и правилна медитация, човек понякога с изненада установява, че е преодолял психически, поведенчески, болестен или друг проблем; че постига все по-добра хармония със своите мисли, задачи, мечти, с околните, с целия свят.
    В хода на Плавния преход ще бъде отвоювано отстраняване монопола на стандартната медицина и ще бъде недопустимо днешното пренебрежително, често и обвинително отношение към алтернативната. Не бива да се позволява и другата крайност- пълно отхвърляне на стандартната, а паралелно съществуване на 2-те, като всеки сам избира коя да приеме.

    Поради лекарския законов монопол, всичко свързано с лекуване да се смята за съвет на неспециалист и да се прилага на собствена отговорност.
Лекциите ще бъдат осъвременявани периодично.  

 НЕО-ЕЗОТЕРИЧНИ  ЛЕКЦИИ – л.09, v.3, юни.12
Esoteric Copyright– Симон Живков, 2011

  История: v1- авг.11.
v.2 (дек.11)- добавки в ролята на ТФАП (края на т. 2), в каляване (т.3-3), за вредните психични наслоявания (ВПН) и др.
v.3, юни.12 - малки добавки в: Основни методи за постигане психична чистота; Постигане витална чистота (възможност за рак и при силно себераздаване без защита (поемане болките на другите)); Активна профилактика (поддържане на меридианите и чрез малка (15-20см) газоразрядна (неонова) лампа, модулирана с 4-6 МХц) и др.