ЛЕКЦИЯ (html):     00t--Мини увод-резюме,   00s--Кратък увод-приказка;   01-Увод,   02-Основни понятия,   03--Обзор религии,   04--Космогенезис,   05-Анатомия,   06–Медитация,   07-Хранене,   08-Вредности,   09-Здравна профилактика,   10- Лечение,   11-Лечебен глад, обсебване, карма,   12-Дом и бит,   13-Социална етика,   14-Наука,   15--Хуманитарни науки,   16-Образование,   17-Обществено устройство,   18-Експериментални изследвания,   19--История и приложения,   20--Плавен преход, заключение;   21-Допълнения;   Корона-вирус не е страшен;     Home / Главна стр.

 ПРЕОСМИСЛЯНЕ на ЖИВОТА и СВЕТА - Симон Живков 
 ЛЕКЦИИ по Нова езотерика – единение с науката 
 
л 11.   ЛЕЧЕБЕН ГЛАД;   ПСИ-ОБСЕБВАНЕ;   КАРМА
v.6 (дек.11)
Word.doc- формат   (брошурка 16 стр. А5)
 
    Лечебният глад е специален метод за разтоварване, вътрешно почистване и лечение, затова трябва да му се отдели особено внимание. Той е основен инстинкт – болно животно спира да яде, докато оздравее, тежко болен човек няма апетит. Препоръчван е от бащата на медицината – Хипократ, от Платон, Христос и Авицена в древността, от Дюи, Макфадън и Шелтън – преоткрили го през 20 век в САЩ, от Пааво Аирола, от Пол Брег в Австралия, проф. Николаев в Русия, Лидия Ковачева у нас и др. Много философи, мъдреци и учени, от древността до днес, го използват за подобряване на здравето, умствените и творчески способности. Питагор приемал нов ученик само ако е почистен чрез 40 дни глад.
      Лечебният глад е непринудено, кратко въздържане от храна, при подходящи условия, с ясна позитивна цел, последвано от постепенно захранване. Хората обикновено имат негативно отношение към глада по няколко причини:
 1-Динамичен стереотип на непрекъснато ядене, поддържан от производителите на храни. Повечето критици на лечебния глад не са пропуснали и едно хранене през живота си;
  2-Инстинктът за редовно приемане на храна - той подтиска по-слабия инстинкт за глад при болест, който при това се отхвърля като недопустим и активно му се пречи поради незнание;
  3-Емоционална обремененост от грешно асоцииране с принудително гладуване/ недохранване, поради липса на храна (бедност, корабокрушенци), с анорексия (психична болест – неприемане на храна по разни нелогични причини) и др;
  4-Категорично отричане от повечето стандартни лекари поради невежество и по комерсиални причини – не се плаща нито на лекар, нито за лекарства;
  5-Поради случаи на неграмотно прилагане, причинили влошаване или фатален край - именно те масово се тиражират от лекари, търсачи на сензации и незапознати с въпроса. И най-доброто лекарство, приложено погрешно може да бъде опасно. Именно предпазване от грешни самолечения и предлагане на правилна методика е основна цел на тази лекция.

    Лечебният глад е най-доброто средство за отслабване (и не просто безвредно, а всеобщо лечебно), за експресно лечение на грип, настинка и други остри инфекции, на упорити, хронични и "нелечими" болести, за коригиране на телесни дефекти и пр; подобрява паметта, самочувствието и общото състояние, физическата и умствена работоспособност; помага за духовно извисяване и интелектуално усъвършенстване. Понеже храна, вода, въздух, пси-атмосфера, собствени мисли и пр. са далеч от идеално чисти, гладът, като основен метод за почистване, е незаменимо средство за здраво, пълноценно съществуване всред болния, мултипроблемен свят, докато той, или част от него бъдат поправени. В общия случай няма неизлечима болест – гладът лекува всичко, но не е вълшебно хапче. Нужен е подходящ за всеки човек начин и време на прилагане, комбиниране с останалите езотерични лечебни методи, а първото и основното е правилни мисли и чувства и правилен начин на живот (лек.9.2).
    Почти няма противопоказания. Лекува не симптомите, а причините за болестите, лекува не един орган за сметка на друг, не отделни органи, а целия организъм. Полезен е за почти всички ППХ, за мнозина е необходим, за някои задължителен - нищо не може да замени лечебния глад при редица тежки заболявания, както и за постигане високи нива на духовно израстване.
    Грип, стандартно продължаващ 1-2 седмици, с глад се овладява за 2 до 5 дни, с по-леки или липсващи симптоми, а още по-важно - без усложнения. Когато чрез периоди на лечебен глад и др. физически и ментални себеусъвършенстващи процеси организмът достигне висока степен на чистота, ще се оздравява само за ден или часове. А над определено ниво ще се постигне недосегаемост за всякакви болести.
    Не е подходящ за много изтощени болни, напреднал рак с метастази, остър недостиг на някои вещества – в тези случаи отначало трябва да се приложат други методи. При слабо контактни психично болни също не може да се прилага пряко, тъй като е важно активното позитивно участие на собствената психика. Лицата със слаба воля може да го провеждат само със стабилен и авторитетен ръководител.
    При силно недохранване е възможно включване или усилване на един малко познат механизъм - синтезиране на белтъчини в белия дроб, от азота във въздуха. Това може да доведе до трудно овладяем самоподдържащ се процес, при който е нужна помощ от опитен добър лечител, и / или ЕзоИнфо.
    Може временно да няма полза, дори влошаване на някои симптоми (напр. задух) и при някои духовно израстващи, които са забавили менталното си почистване (гладът е предимно физическо почистване) или трябва да открият следващи по-висши методи за себеусъвършенстване и връзка с фините нива. Малка ще бъде ползата и при назрели кармични и др.под. проблеми (лек. 11.2, 11.3) и когато външна причина не е отстранена – електро- и психо- смог, хартман-възел и пр.
      СЪЩНОСТ - спиране на твърдата, концентрирана храна чрез съзнателно, позитивно, волево решение. Това отключва 5 латентни и компенсаторни, лечебно-възстановителни механизма:
  1- Организмът постепенно превключва на ендогенно (вътрешно) хранене – всяка клетка функционира в максимална степен самостоятелно, съобразно ДНК и ПлАз.
  2- Чрез автолиза (самоизяждане) ПлАз най-напред отстранявя всичко болно, вредно, излишно - мазнини, тумори, шлакове (най-малко засегнати при смърт от глад са мозък, сърце и други жизнено важни органи).
  3- Вътрешно почистване (при спряна храна, храносмилателният тракт е предимно почистващо устройство);
  4- Физиологична почивка за храносмилането - то е минимално натоварено;
  5- физиологична компенсация (освободената от храносмилателни задълженя енергия се насочва в други процеси).
      Най-лесен и обикновено най-ефективен е соков глад – с плодови и зеленчукови сокове. Без да натоварват храносмилането, те осигуряват прости захари, витамини, ензими, биоактивни вещества, обилна ЕИ храна и "живи" течности. С тях, и с получените от автолизата вещества и енергия, се лекуват и възстановяват всички органи. Гладът е подходящ за самостоятелно прилагане, тъй като процесите са програмирани с мъдростта на Природата (Боговете) и ролята на човека е да не пречи, а по възможност да помага. Обикновено апетита бързо изчезва и гладът може да продължи толкова дълго, колкото е решено. При добро състояние на тялото, отслабването от 5-10 дни соков глад е незначително - съществено отслабват по-дебелите.
    Най-добро почистване би се получило с глад само на вода (дестилирана или планинска), но рядко се препоръчва - изтощението е много силно, понеже се налага разграждане на повече тъкани за набавяне на вещества и био-енергия, особено при хора с лошо хранене и слаби чакри. Може да е полезен след години правилно хранене (лек.7), няколко сокови гладувания, общ духовен напредък, ако интуицията го подскаже и е потвърден чрез ЕзоИнфо (лек.6, доп.21). Гладуване и без вода е недопустимо - то може да е фатално повреждащо, а не лечебно.
    За предпочитане е без медикаменти, а ако се налага се ползват хомео-лекарства или по-малки дози (с 10-40%) - реактивността на организма е повишена, а устойчивостта na токсини (каквито са повечето лекарства) е понижена. С оздравяването лекарствата ще се намаляват, постепенно или на стъпки, понякога в течение на няколко курса глад. Как точно да става това, ще подскаже ЕзоИнфо или опитен лечител. Фанатиците смятат лекарствата за недопустими при глад, но това е неправилно за много болни и дори може да е фатално при животоподдържащи лекарства.
 
    НАЧАЛО. Първият важен въпрос е кога да се започне. Повечето лечители не му обръщат внимание или дават грешни съвети (при пълнолуние и др), но ако не е в подходящото за съответния човек време, ползата може да е малка, а гладуването трудно. Мнозина са забелязали, че жизнената им активност има цикличен характер: има дни, изпълнени с работоспособност и ентусиазъм, а други с униние и апатия. Една от причините е наличието на собствен биоцикъл на човека от 1 до 3 мес, обикновено около 8 сед. При някои е много явен, при други почти незабележим. Колкото по-силно е проявен, толкова по-важно е съобразяване на глада с него.
    Подходящи за начало са около 3 дни, малко след максимума. По време на глада това високо ниво се запазва, но общият биоцикъл не се променя. Дните се определят чрез ЕзоИнфо, лечител-ясновидец или по общото състояние - щом ентусиазмът и повишеното настроение започнат леко да намаляват. Добре е да се съобразят и с природните цикли и да не се започва при засилени вредни въздействия (лек.8). При явна липса на апетит или остра инфекция, може да се започне веднага.
    За повечето хора първият глад може да е 3 до 10 дни. Не се препоръчва повече от 2 седмици без компетентно ръководство на лекар – природолечител. Но не и конвенционален лекар - повечето от тях не знаят почти нищо правилно за лечебния глад и може само да уплашат, объркат и навредят. Може и да ви кажат че сте интелигентен човек и не бива да вярвате на глупости, че и при колега психиатър да ви изпратят! Максимумът е около 4 седмици, с много внимателно захранване. Някои погрешно смятат, че само нечетен брой дни се гладува, обаче може да са 1, 2, 3..6,7..10, 14... - всякаква бройка. Добре е още отначало да се реши приблизителният брой дни, за да може организмът да се настрои. Понеже захранването е добре да започне в дни с по-добро състояние, а не при лечебна криза, в зависимост от текущото състояние ще се реши точно колко. Отначало някои се страхуват от по-дълъг глад, но като започнат и разберат колко е лесно, решават да продължат повече дни. Обикновено гладът не пречи на ежедневните дейности, често ги улеснява.
    При слаба реактивност, напреднала възраст, напрегната работа, някои хронични болести, се започва с 1-2 дни на биоцикъл. След няколко пъти, когато организмът се поочисти и зареди с повече живи, биоактивни вещества, броят може да се увеличи до 10–12, съответно и времето между тях на 3 до 5 биоцикъла.
 
      МЕТОДИКА: спира се всяка храна, цигари, алкохол, кафе и се пият само пресни, естествени плодови и зеленчукови сокове, най-добре приготвени веднага преди пиенето със сокоизтисквачка или чрез настъргване на ренде и изстискване с тензух. Може също да се ядат дини, портокали, грейпфрути, лимони, грозде и пр, като се плюят семки, люспи и месести части. Така по-пълно се усвоява фината енергия чрез дъвкането и може да се гладува без сокоизтисквачка. Зеленчуков сок обикновено се прави от моркови, тъй като те са сочни и вкусни (ако са от добър сорт и естествено отгледани) и с универсални лечебни свойства, може с добавка на зеле, целина, червено цвекло, краставица, магданоз и др. Някои от лечебните комбинации на Норман Уокър ще бъдат дадени в доп.21. Плодовите сокове са предимно почистващи, докато зеленчуковите повече лечебни и градивни. Може да се добави чай от шипки или билки с мед; лимонов сок с мед и вода; газирана вода с мед и захар, в случай че е неприятна само с мед. В краен случай може с консервирани сокове, но лечебният ефект е по-слаб – добре е да има поне малко пресен сок (лимон, портокал).
    Не бива да се смесва плодов и зеленчуков сок или да се слага захар или сол. За разнообразие, или когат има нужда от нещо солено, може да се използва прецеден бульон от пресни картофи, моркови, лук, магданоз и пр, със сол на вкус. Добре е да се добавя малко ел-оживена вода (5-8%), особено на консервираните сокове и на съдържащи повечко киселина (някои ябълки). Водата не се ограничава, пие се колкото се желае - дестилирана (в стъклен дестилатор), от разтопен лед или сняг, изворна, електрически оживена, минерална.
    След събуждане първо се изпива содената вода, след 25-30 мин може да се започне с първия сок; пие се по 100 до 300г, 4 до 6 пъти на ден, през 2 до 4 ч, или по 1-2 глътки на по-често, или колкото и както е приятно; през нощните 12ч само вода, ако се желае; общо 1-2л течности, без пресищане и подуване на стомаха. При слабост или по-напрегната работа, може да се увеличат соковете и меда.
    Много е важно, за улесняване на очистването, през 1-2 дни да се прави клизма с ~1л. топла (38-40оС) вода, преварена с лъжичка лайка или смрадлика (тетра), или добавена сребърна вода, ракия (1-2%), капка ментово масло, лъжичка сода и др. Накрайника на иригатора да е заоблен, да се внимава да не се повреди неподозиран хемороид. Добре е да се прави ежедневна кратка топла баня или обтриване с топла вода (фрикция). На гладуващия трябва не просто да не му е студено, а да е приятно топло, но проветрено, чисто. Нужни са достатъчно сън и почивка. Без тежка физическа работа, но и без обездвижване – лека работа, гимнастика, рзходки, слънчеви и въздушни бани и пр. Без стрес и напрегната умствена дейност. Не е нужно много хора да знаят – светците са гладували в отшелничество.
    Обложен език и лош дъх са нормално явление, поради бурните очистителни процеси. При глад слюнчени жлези и език са отделителни органи, понякога около зъбите или гърлото се отварят фистули за отделяне на най-вредните субстанции в твърда (бели меки гранулки) или течна (като гной) форма. Затова е полезно, особено след събуждане, да се дъвче 10-15 мин. дъвка, като се плюе слюнката. Може да има дискомфорт, сънливост, неспокоен сън, главоболие, привидно обостряне на някои хронични страдания. Това са временни очистително-оздравителни проблеми, лечебни кризи - те обикновено показват успешно лечение. Някои лечебни болки е добре да се изтърпят, но да не се прекалява – може да се взимат малки дози аналгетик (но-шпа, аналгин на капки или ампули, спазмалгон) или др. по-безвредни лекарства.
    Обикновено е грешка да се започне хранене в такива случаи. Трябва спокойно да се изчака – повече почивка, затопляне, компрес, клизма; медитация; ЕзоИнфо съвет, консултация с лекар-природолечител. Обичайно около 7-и ден се получава т.н. кетонна (ацетонна) криза – същинският преход към вътрешно хранене, когато нараства броят на кетонните тела в кръвта и дъхът замирисва на ацетон, откъдето идва името й. Често ясната й изразеност е признак за добра ефективност и е желателно гладът да продължи малко и след нея. Обикновено има периодичност от 2 дни – един ден човек се чувства силен, приповдигнат, оздравяващ, а друг ден не чак толкова здрав и силен – добре е захранването да започне в "по-добър" ден. При достигане високо ниво на физическа и психическа чистота и здраве няма да има лош дъх, лоши миризми, слабост, болки и др. проблеми при глад.
 
    ПРЕДПАЗВАНЕ от един особен страничен ефект е вторият важен въпрос. Все по-изтощителният начин на живот, занемарената грижа за духовното в човека и вредната околна среда (електро- и психо- смог, наркотици, фанатици, религии...), влошават нервно-психичната и фино-енергийна защита. Дълго гладуване (>15-20 дни) при някои може да влоши аурата на ПлАз, която винаги е около плътното тяло и го предпазва от вредни фини форми и същества. Всичко това улеснява опасни психо-въздействия, в крайни случаи – обсебване (2-ра част на тази лекция).
    Този въпрос е масово подценяван, но може да причини сериозни усложнения, макар и рядко. Затова са нужни предпазни мерки - содена вода 2-3 пъти през деня, 10-15мин. преди или между соковете, редувана с ел-жива вода (лек.19); леко намазване на главата, особено нощем, с ментово, евкалиптово или кедрово масло (1 капка, смесена с няколко капки ел-жива вода); опушване на стаята с борова смола (тамян); индивидуално подбрани скъпоценни камъни и/или кедрови дъсчици около главата, на походяща шапка, като "корона". Полезни за предпазване и лечение са ФРЕЛТ, Hemi-Sink, ВВП и др. (лек.19 и доп.21).
 
    ЗАХРАНВАНЕТО е третият важен въпрос. Никога не бива да започва хранене направо, а постепенно, чрез преходен период. Иначе вместо полза може да има вреда! Класически захранването продължава колкото глада, но обикновено е достатъчно 1/3 до 1/2 от времето на глада, зависи от състоянието на организма.
    След сутрешната сода (желателно е тя да стане траен навик) може да се изпие един малък сок или направо да се започне с
   1-ва храна - пресни плодове, в малко количество: малка ябълка или половин круша или праскова или парче пъпеш и т.н. Всяка следваща сутрин - също само плодове с леко увеличено количество. Начало ~1 час след събуждане, около 12ч след последната храна вечерта.
   2-ра храна - салата от пресни сурови зеленчуци, може с малко сол и зехтин. Малки количества, добре сдъвкани, което се отнася за цялото захранване.
   3-та храна - към зеленчуковата салата се добавя по вкус:
-варени картофи, ориз, моркови, може пасирани, с масло, зехтин, шарена сол;
-или зеленчукова супа без застройки и пр;
-или чаша кисело мляко/ сух таратор.
   4-та храна – добавя се черен хляб, овесени ядки, прясно мляко
   5-та храна – добавя се готвено - гювеч, мусака и пр; без месо, соя, зрял боб
   6-та храна – (по-белтъчна) – орехи, бадеми, сирене, кашкавал, месо и пр.
      Тези храни се разпределят постепенно до края на захранването. Всяка се повтаря, колкото пъти се желае, може с леко увеличено количество; нова се добавя, ако предишната се усвоява без проблеми. Напр. след 5 дни глад: I-ви ден- 1-а хр, 2-а, 1-а, 3-а; II-ри ден- 1-а, 4-а, 1-а, 5-та или 6-а. Време до следващо хранене:  след плод – 2-3ч;  салата- 2.5-3.5ч;  нишестена храна- 3-4ч; белтъчна- 4-5ч. Постепенно се оформя 4-кратно хранене: закуска – само плодове; обяд – зеленчукова салата с поредния вид храна; следобедна закуска – малко плодове или кисело мляко; вечеря – салата в комбинация с поредната храна. Да не се забравя, че захранването е важно и при 1-2 дни глад. Тогава плодовата закуска ще бъде начало на захранването, а лекият обяд – край. Оцетът, ако е ползван преди, е много желателно въобще да се изключи и сега е момент за по-лесна промяна на грешните хранителни навици. Примерни захранвания ще бъдат дадени в доп.21.
      Болки или подуване на стомах глезени, очи, глава и др, може да е сигнал, че приеманата храна е много или неподходяща за момента - най-често, ако се избърза с белтъчната. Тогава е добре да се намали храната и да се изчака с включване на нов вид, или да се заменят 1 – 2 хранения със сок, до нормализиране на състоянието. При по-силно преяждане е добре да се повърне излишната храна (след изпиване на лъжичка сода с вода, за неутрализиране на евентуална киселина), но това в никакъв случай да не става навик. Общо при захранването може да има леки преходни дискомфорти, но често тъкмо тогава се проявява оздравяването.
      След захранването, е желателно да няма връщане към предишния начин на живот и хранене, довели до затлъстяване или други заболявания. Не бива свалените излишни килограми да се възвърнат. Количеството храна може да бъде намалено – сега тя се усвоява по-пълно, понеже храносмилането е подобрено, пречещите заболявания са частично или изцяло излекувани. Затова онези, които са били твърде слаби, по-лесно напълняват, но да не прекаляват - достатъчна е малко, но правилна храна (лек.7). Прекаленият апетит и внимание към храната също намаляват чрез лечебен глад в комбинация с езотерична психоанализа и трябва да се компенсират с подходящо хоби, творчеки и леки спортни занимания и пр.
      След постигане на стабилна форма, е добре да се включва редовно кратък глад за поддържане и профилактика – 3 (1 до 5) дни на 1-2 биоцикъла, и/ или 5-10д. пролет и есен, 1-2 седмици веднъж годишно - според общото състояние и желание.
      Лек вариант е сутрешното гладуване – няколко часа след събуждане не се яде твърда храна, а само сокове, започвайки ½ час след содената вода.

2. ПСИХИЧНО ОБСЕБВАНЕ.
    Известни са случаи на необяснима промяна в поведението и характера на някое лице - то сякаш става друг човек. Промяната може да е постоянна или периодична, рязка или постепенна, драстична или едва забележима. Християнската религия го нарича обсебване от “зъл дух” и предлага разни, повечето наивни и неуспешни методи за изгонване. В средните векове западната църква е абсурдно драстична – инквизиране и изгаряне на клада. Днешната медицина не е много по-адекватна.
      Пряката причина са чужди ЕИ форми върху или вътре в аурата. Почти всеки има такъв неканен "гост", в редки случаи до 30-40 бр. За погледа на ясновидец много от нас са доста любопитна картина, накичени по аурата си с такъв своеобразен, не особено красив букет. Това опаразитяване е следствие неефективно функциониране на аурата по ред причини: общо отслабване на организма; тежка болест; трудно раждане; пълна упойка; дълго, неправилно, уж-лечебно гладуване; силен афект, стрес; увреждащ екстрасенс; черна магия; отваряне към фините светове и енергии, без добра защита от вредни въздействия или злонамерени уж-йога и пр. учения (лек.6) и др. Подпомага се от негативен начин на мислене, от тъжна и вяла жизнена среда и пр.
    Паразитите може да се разделят на 5 вида:
 1)- развъплатени [86% от вредите] - предимно объркани (но някои и злонамерени) човешки азове (души) от ниско ниво, наскоро напуснали плътните си тела, отклонили се чрез своята СЧВ от естествения път, поради важна за тях недовършена дейност, неудовлетворени страсти (секс, гуляи, езда, коли...), внезапна смърт – инфаркт, катастрофа и др.
 2)- Енерго-изсмукващи същества и форми (енергиен вампир) [10%];
 3)- негативни елементали [3%]; 
 4)- ЕИ амеби и други микро-форми [1%] - обикновено незабележим ефект (лек.19);
 5)- Негативни ЕИ същности от по-високо ниво (~тъмнинат) [0.1%] - може да причинят доста вреди, вкл. пълно обсебване (по-специфично), но са твърде малобройни. Хипноза от 4 до 6 степен също е еквивалентна на обсебване и затова по принцип е недопустима, но също е много рядко срещана.
      По степен на проникване в аурата биват: прикрепен върху нея; деформирана; частичен пробив; изцяло пробита. Колкото по-дълбоко е проникването, толкова по-големи са вредите и по-трудно е отстраняването. В леките случаи паразита само използва енергията – може да няма оплаквания или само безпричинна слабост, меланхолия, сънливост. В по-тежките има изместване на САз (частично обсебване), при което започват промени в психиката - апатия, негативизъм, фобии, депресия. В най-тежкия вариант паразитът е здраво загнезден в част от предназначения за САз дял на мозъка, САз на болния е в голяма степен блокиран, а управлението е поето от паразита (пълно обсебване). Личността е силно променена, перманентно или периодично преобладават неадекватни, маниакални, налудничави прояви. Погледът на обсебените е специфичен – хем вял и отпуснат, хем в дълбочина, и сякаш встрани, се усеща особена живост, но чужда, несинхронна. Паразитиращото същество (обикновено от много ниско ниво) не се грижи за тялото - то не е негово; това е причина за повечето (65%) самоубийства. Разни варианти на частично обсебване имат 6-7% от хората днес, докато пълно - около 0,03% (които все пак са над 2 млн. човека!). Това състояние може да продължи много години, дори цял живот и да доведе до различни промени в храносмилателна, нервна, лимфна и други системи. Те са предимно функционални и след отстраняване на паразита, може за няколко месеца да се постигне оздравяване.
      За опаразитения осъзнаването на този факт обикновено е невъзможно, защото паразита функционира като част от неговия САз и човекът се мисли и усеща до голяма степен (при пълно обсебване – изцяло) с психиката на паразита. Често на проблема не се обръща внимание, или се смята за странност на характера. Безсмислено е да се вайкаме, плачем или заплашваме нещастния потърпевш – няма да трогнем чуждата, неадекватна, от много ниско ниво психика на паразита. Стандартната медицина и психология търсят причината на плътно ниво и обикновено още повече влошават и без това увредената психика със силни успокоителни, психотропни, електро-шок, неизпълними напътствия. Симптоматично поставят разни, променящи се названия – шизофрения, биполярно афективно разстройство (БАР), маниакално- депресивен синдром (циклофрения, циклотимия) и др.
    Пълно освобождаване и защита от ново обсебване е дълъг и не лек процес. Включва както стабилизиране на САз, така и помощ от външна мощна и чиста воля, за психо-физическо отстаняване на паразита (екзорсизъм). Помагащият трябва да е знаещ и опитен, надеждно защитен, да въздейства от високо ниво, информационно, иначе може да привлече паразита върху себе си или да го премести върху друг човек със слаба аура. Най-добре е обсебеният или негов близък да помоли чрез медитация/ махало индиански духовен учител – те са специализирани в тази област или подходящ архангел. В някои случаи е полезно активното участие на болния, но обикновено е по-добре да не знае нищо. Понякога е нужно съдействие от групата огнено-виолетови ангелчета за отвеждане на упорити паразити по "правия път", както и утешаване с много любов и разбиране на заблудените и нещастни азове-паразити и насочването им в правилна посока. Чрез ЕзоИнфо или ментално извисен близък човек се получават наставления каква е допустимата външна помощ и какво и как пациента сам трябва да разбере и промени. Има случаи, при които се налагат няколко сеанса на екзорсизъм.
    Не бива да има илюзии, че екзорсиста с магическа пръчка ще ни реши проблема. Той само може да отключи решаването му, ако сме показали успехи или сериозни намерения за духовен напредък. След това чрез МПДЕ и специални техники, които ще дадат водачите или екзорсиста трябва да продължи оздравяването на аурата на ПлАз (добре е да се добави огнена) и отстраняването на всички ЕИ канали и връзки с паразита. Полезни са сеанси с ФРЕЛТ, ВВП и др. (лек.19, 21), както и хомео-лекарства за стабилизиране на САз. Важно е същественото духовно израстване на досега обсебения, правилно хранене; минимум вредности; редовна медитация за oздравяване, защита и усъвършенстване, стабилизиране на психиката, чисто позитивно мислене с любов и светлина към себе си, близките си, работата си, целия свят (лек. 6, 7, 8, 9). Идеално чист, здрав и духовно извисен човек е "безвкусен" и недостъпен за паразити!
      Доста месеци и дори години може да има опити за реобсебване и остатъчни канали и връзки, които периодично се обаждат и постепенно заглъхват. Те имат склонност към самовъзстановяване и се засилват при влошена пси-атмосфера, минимум в собствения биоцикъл, около рождения ден и др. Близките обикновено усещат, че отново се появяват елементи от чуждата психика. Щом се проявят или периодично, остатъците трябва да се доизчистват чрез насочен ПрО и пр, при нужда отново с помощта на екзорсиста. Важна е редовна медитация със съответни ЕИ техники за отстраняване на останалото в ПлАз, ПС-САз и САз (подобно на изтриване остатъци от карма), за възстановяване собствения стереотип на поведение и мислене. Нужно е да установим първопричините – чрез интуиция, мъдрост, медитация, ЕзоИнфо, и постепенно да ги намаляваме и отстраняваме, за да не се стигне до ново опаразитяване.
      Подобен на частично обсебване ефект може да дадат остатъчни, кръстосани и объркани ЕИ струни и блокирани САзове от предишни животи на същия НАз или от други същества; също не добре съвместени фини и плътно тяло, особено главата. Някои трябва да се отстраняват, както освобождаване от карма. Има и случаи на частично обсебване от жив близък човек (авторитарен родител), който в голяма степен измества САз и блокира самостоятелното развитие.
      Отделно внимание заслужават саможивеещите мисъл-форми [СМФ], обикновено наричани егрегори в класическия езотеризъм. Те са важна част от астралния свят и за замислени като позитивни, полезни за другите астрални обитатели, за живота на хората между плътните прераждания, за сънния живот, за помощ и ориентация на АЗа при прехода му обратно в духовния свят, след шока на смъртта. Обаче днес повечето от тях са негативни и пречещи и са една от причините много неща в околния свят да изглеждат различни от действителното, защото променят мислите и възприятията на тези, върху които въздействат. Може да се получи своеобразно частично самообсебване от свои СМФ, създадени от детски страхове, болезнени амбиции, остатъци от пси-паразити или карма, тъмнинатни внушения и различни комбинации от тях. Както и да се попадне под влияние на СМФ, създадена от чужда воля. Трябва топло разбиране на проблема от близките, и често и за неговото преодоляване е нужна помощ от външна мощна воля. Големите социални СМФ – ненавист, пренебрегване, омаловажаване или напротив– фаворизиране на нация, религия, партия, етнос; пари, хранене, работа, секс и пр, са гигантски паразити, обсебили огромната част от човешкото общество. Те го притискат в своите тесни изкривени рамки и силно ограничават свободното и независимо творчество и всяко друго новаторство, затрудняват правилното, естествено поведение. Голяма част от управлението на днешния свят се извършва под тяхното пряко или косвено въздействие.
     При съществено забавяне на твърдо планирано от ниво КАз бързо духовно развитие може да се появят засилващи се душевни дискомфорти, хаос в съзнанието, трескав недоосъзнат стремеж за компенсиране на забавянето, граничещ с психично заболяване, понякога подобно на обсебване.
      Полезна по тези въпроси е книгата на Алоа Стар "Пленници на Земята", като се игнорира излишната религиозност.

3. ГРЕШКА, ВИНА, НАКАЗАНИЕ...
    Това са основни понятия от социалната етика, които се разглеждат тук, понеже е необходимо да бъдат разбрани за успешно овладяване на кармата - една от основните първопричини за много неизлечими, странни и непонятни иначе болести и състояния.
    Грешка се нарича неволно, без умисъл увреждане на някого / нещо.
Правилно е сгрешилият да осъзнае и отчете събитието като грешка, и да изпита съжаление. При нужда да помоли за извинение, по възможност да намали вредите и да не повтаря грешката. Прекаленото внимание я подхранва с ПсЕн, прави я по-значима отколкото е; това може да е по-лошо, отколкото да не се обърне достатъчно внимание, дори може да е по-вредно от самото деяние. Това се отнася и за дребни и с незначителни последици вини. Не бива да се допуска обявяване на грешка за вина.
    Вина е налице при умишлено увреждане, осъзнавайки вредата. Виновното деяние се нарича провинение, а ако е нарушило закон (формален или морален) или е голямо, значимо - престъпление; то може да е материално, морално, фино-енергийно.
    В много религии грешка, вина, престъпление и пр. се обобщават като грях – понятие без ясна дефиниция, неадекватно на днешното време, особено за духовно израстващ. Обикновено причините са пресилени, формални, незначителни или измислени, с користни цели - сплашване и тенденциозно манипулиране на хората, за налагане съответната вяра и подчинение и изсмукване на долнокачествен луш – всички са грешни, трябва да се страхуват от божия гняв и да слушат попа.
    При слаб САз, кармична или детска обремененост може да има самоизмислена вина, подтикната, или директно приписана някому от зложелател. Користно, чрез тенденциозно манипулиране на случки, значения на думи, изопачено тълкуване на грешка като вина. Опит за оклеветяване и вменяване на несъществуваща вина трябва да се осъзнава и смело и категорично да се парира. При перфекционизъм и кармична обремененост човек може сам да обяви за грешка и дори за вина обичайни, незначителни и дори правилни постъпки, да се самонаказва. Това не бива да се допуска, а да се отстрани причината - карма, окултни програмирания, негативни СМФ, грешно детско възпитание. Човек трябва да живее така, че да не вреди никому, вкл. на себе си, да няма никакви съществени вини - за да има пълна вътрешна свобода и независимост, радост и хармония; да не допуска самообвинение, а напротив – прощаване на грешките и вините, както на себе си, така и на другите; без яд и негодувание – само с топло, разбиращо неодобрение.
    Разкаянието е свързано с вина или престъпление. Предполага осъзнаване на деяние като виновно, неправилно, ненужно, неуместно; последвано от искрено съжаление за вредата и поправяне на последиците (ако е разумно осъществимо) или желание за това. Не бива да е нито раболепно, нито неуважително, а със смирено достойнство. Често се тълкува погрешно. В едни случаи (обикновено религиозни), неправилно се смята, че формално изказана изповед е необходима, а още по-формално "опрощаване" е достатъчно за да изчезне, като с магическа пръчка, стореното зло и то да се повтаря безнака-зано. В други се изпада в обратната крайност, също много неправилна – потъване в тъга, отчаяние и съкрушеност, безполезни за когото и да било.
    Прошката е доброволен ментално-емоционален акт на себеосвобождаване (но не подтискане) от негативни чувства (раздразнение, обида, гняв, омраза), заради нечия грешка или престъпление. Прошката е морален дълг при разбиране, че деянието е било грешка. Тя е задъллжителна също и за духовно растящ, засегнат от вина, особено ако е налице разкаяние от извършителя, но последното не е задължително. Прошката е извисяване над събитието, акт на сила и мъдрост, израз на най-висша чест и достойнство - само криво разбраната гордост не я позволява. Полезна е за този на когото е простено, но най-голяма е ползата за прощаващия, тъй като той се освобождава от негативните си емоции, от тежките вериги на сковаващи мисли за обида, омраза, отмъщение; освобождава блокираната в тях енергия.
    Тя не е забравяне или одобряване на грешките и вредите, а отменяне на остро, злобно, отмъстително отношение към извършителя и към събитието. Това позволява по-рационална и обективна преценка и преодоляване на проблема, спира се генерирането на психо-смог по въпроса, натрупването на нова карма и може да се постигне освобождаване на зряла карма. Няма полза от омраза и отмъщение, а само вреда, и то голяма, докато от прошката има само полза, също голяма. Без връзка с конкретна грешка или вина, всеобщата прошка дава огромна свобода, сила, лекота.
    Наказанието е позитивен принудителен акт: 1) за морално коригиране на извършителя; 2) за предпазване на обществото от подобни деяния в бъдеще и може да включва отстраняване на вредите; 3) за предупреждение на обществото, че такива прояви са недопустими. То не е задължително, особено ако има разкаяние и малка вероятност да се повтори. Трябва да е адекватно на престъплението и да е като грижа на добър стопанин за отстраняване на плевелите. Недопустим е елемент на отмъщение.
    Отмъщение (възмездие) е негативно насилствено-репресивно действие, което, в отговор на злоумишлено (според отмъщаващия) действие, да причини подобна или по-голяма злина и страдание на злосторника. Обикновено е лично или на малка група, без съобразяване с морал и закон. То е акт на слабост и консервативно невежество, прекалени гордост и честолюбие. Абсолютно несъвместимо с духовно израстване понеже е: неморален и незаконен акт; не отстранява злото, а добавя ново; създава много лоша карма; мислите за отмъщение силно замърсяват астралния свят, правят живота на отмъстителя кошмар – когато успее да се освободи от тях, ще разбере какво огромно, вредно бреме са били те; често отмъщението се усилва на ЕИ ниво и се стоварва като бумеранг обратно върху извършилия го.

4. Експресно ОСВОБОЖДАВАНЕ от КАРМА
(Предстои съществено допълване и корекции, в новия вариант на лекциите.)
 
      Автоматичното компенсиране на кармата, чрез поставяне в противоположна ситуация, спрямо тази при която е създадена, е по-скоро добро пожелание, отколкото действащ механизъм (лек.2.3). Земният живот стана твърде сложен и динамичен, а скоро не е имало разрешаване на спомени от предишни животи за балансиране на кармичните натрупвания, и не е предвидено такова за тази епоха. Кармата на много от старите азове е вече огромна, натрупването продължава и нерядко САз с такова наследство загива. Затова Христос е успял да постигне малка, но важна модификация. Отделни хора, все повече през последните десетилетия, особено т.н. Индигови деца, могат частично и полусъзнателно да си припомнят важни събития от предишни животи. След което чрез комплекс астрални и ментални техники, съответната част от зрялата (готова за отстраняване) карма може да се освободи и изтрие. Полезно е да се научим как мъдро да оползотворяваме тази възможност, която до сега не беше известна в явен вид.
    Има доста признаци за зряла карма, но много от тях не са ясни и категорични: натрапчиви спомени, фобии, нелогични сексуални и междуличностни проблеми, непоносимост към обичайни неща, хора и действия, неподдаващи се на лечение странни болести, повтарящи се болести, без ясна причина, малки мании, необясними прояви, някои тикове, неврози, алергии, двойнствен характер, неадекватна оценка на събития, вътрешен дискомфорт и неудовлетвореност, упорити неуспехи в някаква област или общо в живота и мн.др. Някои са подобни на пси-обсебване. Добре е при съмнение за карма, пси-паразит и пр. да се провери чрез ЕзоИнфо и да се вземат адекватни мерки, като описаните в тази лекция – нито стандартна наука и медицина, нито религия и мистика могат да помогнат.
      Етап 1: Освобождаване на кармата.
  1-ви метод: В подходящ ден и час (подсказан от ЕзоИнфо или вътрешен усет), чрез (авто)хипноза се достига до припомняне и частично преживяване отново на важни кармични ситуации от предишни животи на НАз, по-рядко от детството или от преди години на сегашния САз.
  Целта е чрез това припомняне достатъчно зрелият САз да постигане висше мъдро осъзнаване на общата картина – нещастия и взаимни вредителства, които чрез даване / приемане на извинение (разкаяние / прошка) да се освободят на високо ЕИ ниво, т.е. да се разреши изтриването им и да престане цикличното им повтаряне. Всичко с любов и разбиране към себе си, към предишните си азове, към всички. Това освобождаване е ключовият момент и ако бъде постигнато (т.е информацията е била точна, правилно осъзната и насочена), се получава добър резултат и се цитира от привържениците на метода; в противен случай резултатът е слаб или никакъв и се изтъква от противниците. Подобни процеси под хипноза почти случайно постига З.Фройд, но не ги разбира, след дълга вътрешна борба ги обявява за фалшиви спомени и впоследствие се отказва от хипнозата. За първи документиран случай се смята хипнотичната регресия на М.Бернщайн през 1952г. Последните десетилетия се популяризира чрез книгите на Брайън Уейс, Майкъл Нютън, Чарлс Брео и др; международният комитет по регресивна терапия (със седалище в Ню Йорк) включва близо 100 лицензирани лекари с различна специализация.
  Ако ще се ползва хипнотизатор, трябва да се провери с ЕзоИнфо дали е добър, да не прилага по-дълбока от 3-та степен (от общо 6-те) хипноза, и да не оставя връзки между своето и съзнанието на пациента. Той трябва само да го въведе в хипноза и да го остави в максимална степен сам да води процеса. По-подходяща и безопасна е автохипнозата, стига да може да се постигне. Обикновено е по-ефективна, понеже чрез тунелен преход към НАз, полуавтоматично се насочва към най-зрялото и актуално кармично натрупване. И при нея е нужна малко помощ, за подтикване към търсене на най-важното и да не се изпада в по-дълбока хипноза, а само да констатира събитията, да се движи над тях, без да затъва. Често индикация за навлизане в автохипноза, понякога и при обикновена хипноза, е специфичен лепкав, слюноподобен секрет, отделян в ъгълчетата на устните.
  Обикновено е достатъчен 1 сеанс за 1 кармично събитие или комплекс, но понякога трябват 2-3 повторения. Добре е основното да се запише в резюме – може да трябва за довършване чрез 1-2 сеанса по 2-я метод, както и за останалите етапи.
    2-ят метод е по-бавен, а също допълващ и завършващ първия: Чрез ЕзоИнфо човекът получава обща информация за търсените кармични събития и прави резюме на основното. След това в медитация го изказва като своеобразна изповед-припомняне-заявление към себе си, или пред свой близък, приятел, учител:
  а- Осъзнава и се разкайва/ съжалява искрено за своята (ако е в сегашния живот) или на тогавашния САз вина/ грешка; помолва за прошка (но с достойнство!) съответния НАз, комуто е навредено, или я заявява (т.е. записва в Акаша- всеобщата памет/управление на природата); и/или заявява всеобщо разкаяние за всичко лошо, причинено от него и от всички, свързани с неговия НАз и ВАз; прощава своите и на предишните си САз грешки и вини (отменяне на активните обвързаности в кармичните взаимоотношения;
  б- Осъзнава и прощава грешките, вините и вредите, които други са причинили нему и на неговия НАз и ВАз; и/или заявява всеобща прошка – (отменяне пасивните обвързаности);
  в- Осъзнава и помолва своя НАз, тогавашния и сегашен по-висш себе си за прошка – извинява се и прощава на себе си.
  Накрая благодари за тази опитност, осъзнава ползата от нея, заявява / записва това в Акаша, заедно с желание да се отменят всички вредни последици.
  Ако е самостоятелен метод, са нужни до 15-20 сеанса, в завсимост от искренността и дълбочината на медитацията. Двата метода са донякъде припокриващи се и може да са съвместени в един или в подходящи за конкретния случай вариации между тях. Особено важно и при двата метода е ясно да се разбере, че става въпрос за случки с други личности, а не със сегашния САз, че той няма никаква вина или отговорност за лошите деяния на своите предшественици, че той не бива в никакъв случай да се срамува от тях, а да бъде благодарен за получената опитност, макар и негативна; да бъде горд и доволен от успешното справяне с проблема.
  Накратко: аз преди и сега – зло на други – извинение;
            други – зло на мен преди и сега – прошка;
            аз преди и сега – зло на мен преди и сега – извинение / прошка.
    Етап 2: Изтриване на освободената карма от ПАз и по-важните реплики в ПлАз и БЕИС, деблокиране на енергиите, корекция на записите за кармата в Акаша – чрез ЧИВ воля и съответни ЕИ механизми и помощници, които ще се разберат с ЕзоИнфо. Може да помогне програмиран за целта бърз сън тип 3 (лек.2.4), също позитивни оперетни арии, мюзикли, песни, хорове и др. Лечебните кодове на д-р Лойд също са подходящи, при това те улесняват и освобождаването и може да допълнят и ускорят втория метод от етап 1.
    Понякога процесите може да протекат и с мускулни спазми, халюцинации, натрапчиви мисли и изрази, нужда натрупаното да бъде изговорено, изкрещяно, изпято. При определени обстоятелства думите и звуците имат голяма сила и тя трябва медитативно да се насочва. Не случайно някои луди крещят, но лекарите само го подтискат с лекарства. За емоционален тип психика е нужна повече външна помощ, но в добър синхрон; разнообразие, вариации, алегорични притчи, интуитивно насочване към резонанс на подходящи лирични струни в САз и ПС-САз.
      Етап 3: Почистване на междинните нива. Чрез подходящи ЕИ и ментални техники (огнен имплант и др.) и помощ чрез ЕзоИнфо се отстраняват връзките на изтритата карма (кармични пътечки) до: -ПлАз, -САз, -ПС-САз, -БЕИС;  от ПС-САз до САз.
    Етап 4: Почистване на САз и ПС-САз. Методично, търпеливо седмици и месеци се изтриват всички реплики, остатъци и последици на съзнателно ниво, в динамичния стереотип, в дежурната ежедневна част на САз, както и в ПС-САз, който функционално прилича на ПАз, но физически е друг тип памет, на друг носител – в астралното тяло, и затова може по-лесно да се променя от съзнателно ниво. Това може да стане чрез обикновена медитация или съзнателно повтаряне и обсъждане при проява в ежедневието или като психоанализа на себе си, което е голям самоизвисителен успех. При по-трудни, емоционални случаи е нужна ЕИ помощ от близък човек и може да се раздели на 3 части: 1- в пасивна психоанализа пациента си изказва (изплаква) пречещото; 2- помощника анализира изказаното и помага с ЕИ въздействия; 3- в спокоен разговор-анализ се обсъжда и затвърждава освобождаването на малки части. Симптомите се засилват привечер, следствие натрупването им и поради усилване на околния психо-смог. Когато се е стигнало до физически, а и функционални, дефекти, болести, недъзи, е нужно психо-ментално оздравяване и на ПлАз. Обичайно е репликите да се самовъзстановят, ако изчистването от тях не е довършено.
 
    ОБЩИ НАПЪТСТВИЯ. Зрялата карма и др.под. периодично изпращат психо-напомняния към САз, които отначало може да са хаотични и непонятни, но с напрдъка стават все по-разбираеми и все по-лесно е отработването им. Водачите и учителите също помагат – иначе човек трудно осъзнава проблема или все отлага поради "по-спешни" задачи. Колкото по-високо е духовното ниво, към което се стремим, толкова по-дребни на вид недостатъци може да изискват отстраняване. Подобни на кармата са някои негативни окултни и религиозни програмировки през минали животи, трайно записани в ПАз, също влияние от предишни или сегашни паралелни по НАз мултиплексни азове, паралелни по мулти-ВАз азове и др. Те може странно и неочаквано да се намесят и драстично да объркат живота и здравето, затова трябва постепенно ретроспективно или по ВАз-разклоненията да се освобождаваме от вредното от тях. В много религиозни ордени, манастири и култови групи са владеели магия и окултни техники за промяна на съзнанието от високи нива и безотговорно са правели всевъзможни експерименти. Днес 6-7% от ППХ имат остатъци от тях, които трябва да се освободят и изтрият, подобно на карма.
    Решаването на тези проблеми трябва да става със смирено достойнство - нито нахално и самонадеяно, нито притеснено и неуверено. То ще бъде осъществимо, ако потърпевшият и/или близките му са показали успех или сериозни намерения в духовното и физическо усъвършенстване. Обикновено е нужна външна мъдра и мощна помош, поне за начало и направляване на процесите. В много случаи собствената воля е слаба, изкривена или изцяло блокирана (дете, изтощение, обсебване, без готовност за извинение/прошка и пр.). Затова е нужно съдействие на партньор, родител, дете, брат, сестра – да помоли за помощ и за началните очистителни и оздравителни процедури.
    Чрез медитация, висша воля, интуиция може да се постигнат и други методи за освобождаване – основни или допълнителни към изброените. Насочващо може да се споменат: висша воля, любов и светлина, бъдеще-невреме; специален ЕИ преход; кармичен идентификатор в миналото; тъмни изкривяващи петна, блокирани енергии; осъзнаване; извинение/прошка, благодарност; освобождаване, изтриване, проходимост; реплики тук/сега, БЕИС, акаша; комплексност, многоплановост, индивидуални вариации; затваряне.
    Процесите може да се ускорят или забавят от степента на напредване на близки обвързани азове. Често узрелите за освобождаване проблеми се проявяват последователно, повтаряйки се по няколко пъти в рамките на няколко години – всеки път толкова по-слаби, колкото по-успешен е бил духовният и физически напредък, осъзнаването и освобождаването от първопричините и от съпътстващи задрудняващи фактори. Докато бъдат окончателно изтрити от всички нива, във всички форми и разновидности.
 
    Поради лекарския законов монопол, всичко свързано с лекуване да се смята за съвет на неспециалист и да се прилага на собствена отговорност.
Лекциите ще бъдат осъвременявани периодично.  

 НЕО-ЕЗОТЕРИЧНИ  ЛЕКЦИИ – л.11, v.6 (дек.11)
Esoteric Copyright– Симон Живков, 2008
To top / начало  ;     Home / Главна стр.

История: v.3- кратки добавки за: % на обсебените, в освобождаване от карма, 2-ри метод и в края на лекцията.
v.4 (яну.11)- добавки в освобождаване от пси-паразити, СМФ, увода на Освобождаване от карма; обши напътствия в края на лекцията.
v.5 (авг.11)- малки корекции в края на заключението и др.
v.6 (дек.11)- уточнение, че повечето СМФ (егрегорите) са позитивни по първоначален божествен замисъл.