ЛЕКЦИЯ (html):     00t--Мини увод-резюме,   00s--Кратък увод-приказка;   01-Увод,   02-Основни понятия,   03--Обзор религии,   04--Космогенезис,   05-Анатомия,   06–Медитация,   07-Хранене,   08-Вредности,   09-Здравна профилактика,   10- Лечение,   11-Лечебен глад, обсебване, карма,   12-Дом и бит,   13-Социална етика,   14-Наука,   15--Хуманитарни науки,   16-Образование,   17-Обществено устройство,   18-Експериментални изследвания,   19--История и приложения,   20--Плавен преход, заключение;   21-Допълнения;   Корона-вирус не е страшен;     Home / Главна стр.

 ПРЕОСМИСЛЯНЕ на ЖИВОТА и СВЕТА - Симон Живков 
 ЛЕКЦИИ по Нова езотерика – единение с науката 
 

Поредното плашило - 2012г (Новият ПРЕХОД)
- Симон Живков
v.1 (дек.12)
    Многобройни разнообразни писания се изписаха за 2012г, особено за 21.дек.2012. От предупреждения за страховити катаклизми, с които ще бъдат наказани, виновни или не, всички, до обещания за велики чудеса, които ще бъдат подарени, заслужено или не, на всички.
    Пророчества за разни бедствия, по-рядко за чудеса, е имало многократно, както в древността, така и в по-ново време. Огромната част от тях не са се сбъдвали, но въпреки това много хора продължават да им вярват. Забележителна е човешката фантазия при създаване на страшни, тъжни, грозни, жестоки, садистични и какви ли не още негативни картини и образи на бъдещето!
    Уви, красивите, светли, щастливи пророчества са много по-малко, при това повечето хора определено ги отбягват, предпочитат да треперят от страх, а не да трептят от радост. Така че ако им се случеха пророкуваните нещастия, в това отношение щяха да са заслужени!

    Някои говорят за Календара на Маите, който свършвал декември 2012г, което, озадачаващо защо, смятат край на света. 1-во– всеки написан календар свършва на някаква дата, след което се написва календар от следващата дата нататък. (Нима всяка нова година трябва да има край на света, защото календарите са по за една година!) 2-ро– няма точно и сигурно съответствие (привързване) между този календар и съвременните. 3-то– дори привързването да е правилно, 2012 не е край на календара, а само край на цикъл по тяхното летоброене - започва друг цикъл, което е голям празник и ново начало.
    Други твърдят, че Шумановият резонанс се променя - от 8Хц бил станал вече 13Хц и когато станел еди-колко си, кой знае защо, щели да се случат какви ли не чудесии. Трябва да се подчертае, че Шумановият резонанс (открит всъщност от Н.Тесла, 50г преди Шуман) зависи само от физическите размери на Земята и Йоносферата, затова е смешно да се обсъжда голяма промяна на честотата му! Поради некомпетентност някои тълкуват като промяна на честотата, това което са прочели в популярни или научни публикации за нивото на различните му хармонични съставки. Тъй като електромагнитните вълни, свързани с Шумановия резонанс, са с форма много различна от синусоидалната, те може да се разглеждат като съставени от няколко идеални синусоиди с различна честота, обикновено наричани хармоници. Основната честота варира леко, главно според височината на йоносферата, между 6 и 8 Херца (Хц), първият хармоник е около 14Хц, вторият около 21Хц и т.н.
    Трети очакват планета Нибиру (или нещо подобно), вместо да пътува кротко по своята орбита, да захване тайнствени взаимодействия със Земята, фатални за земното население. Въпросната планета е рожба предимно на бурната фантазия на Захария Ситчин и други като него, на грешки в разчитането на шумерските клинописи и пр.
    Предсказанията на Нострадамос, смятан за класически доказан пророк, са твърде общи, често алегорични, допускат разни тълкувания, особено предвид доста различния език и термини преди 5 века. Доколко са се сбъдвали пророчествата му зависи предимно от фантазията на тълкуващия ги и от неговото умение сладкодумно да убеждава.
    Последните години и особено месеци имаше многобройни призиви за масови медитации на тема "преходът" на Земята. Конкретната цел за всяка често оставаше доста неясна и твърде общо формулирана, но привидно много благородна. Насочващ идентификатор биваше някакъв точен час, тема, име, ключова дума и др. Тези "медитации" обикновено осигуряват енергия на разнородни астрални и смесени общности и групи от доста ниско ниво, със свои егоистични цели и интереси. Възползват се от социалната нагласа на езотерично настроеното общество и лесно го манипулират за своите далеч не благородни цели. Техните астрални приемни станции лакомо всмукват енергията на наивните езотерици (по съответния идентификатор), медитиращи за "доброто на Земята" или нещо подобно.
    Много езотерични общества и школи, макар да са добронамерени в основата си, имат редица грешки, наивности и заблуди. Едни медитират за приемане на неясно какви "нови енергии", свързване с "единното колективно съзнание". Други се надяват да получат изцеление на готово, без да се потрудят, без да почистят и освободят поне вътрешните психични първопричини за болестите си. В много случаи с такива медитации те влошават фино-енергийната си защита, отварят се за вредни влияния и стават жертва на специфични астрални и астрално-витални устройства. Те редовно сканират човешката психо-енергийна биосфера, подобно на интернетните търсещи роботи, и щом намерят леко отворен идивид, а още по-добре група, започват да изсмукват фината им енергия, каквато и както успеят, без да се свенят!

    Има множество откъслечни сведения за предишни човешки цивилизации, изчезнали при планетарни катаклизми или по неизвестни причини, след което са стартирали нови епохи, на чиста Земя. Напр. потъване на Лемурия и Атлантида или покриване с пясък на Сахара, където е било съсредоточено тогавашното население. Предсказания за край на света, т.е. на настояща епоха с нейната цивилизация, под една или друга форма има в много религии, легенди и пророчества. Те обаче са или алегорични или при някакви специфични или пък непознати условия. Някои привидно трагични пророчества имат и щастлив вариант - поява на нещо умно, велико (мъдрец, водач, знание), което да предпази хората от надвиснала опасност и да ги изведе на нов път, към различен начин на живот, към мъдрост и щастие.
    Много са недостатъците на днешното човешко общество - бездуховност, комерсиалност, замърсена атмосфера, озонова дупка, пренаселеност, затъване в непреработени отпадъци, и пр. и пр. Обичайно обаче се преувеличава силно един или друг от тях и се обявава за основен и фатален, и че именно той скоро ще доведе до гибел цивилизацията. Уви, никъде не се казва, че именно комплексът от всички тези вредителства, резултат главно на Свободната Човешка Воля, както и много други още непознати или неосъзнати проблеми, би могъл да доведе до фатален край и днешното човешко общество. Именно че би могъл, а не че това непременно ще се случи.
    Технократите и много от обикновените хора виждат и обсъждат предимно успехите на днешното общество. Повечето езотерици пък само грешките. А за правилен езотеричен критичен анализ е много важно да се опишат, осъзнаят и изтъкнат и успехите, наред с неправилното и грешното! Това е проява на висша мъдрост, безпристрастен поглед с топлота, приближаване към божествения!
    Живеем в много трудно и сложно, но същевременно много обещаващо, съзиждащо, творческо време. Земята, земната цивилизация е в преходен процес. Не е важно дали ще го наречем вибрационен преход, плавен преход, идване на нова ера, нова енергия и пр. Той няма да стане за минута, за час, за година, за десетилетие дори. Подготвителният етап е продължил стотици години, в спираловидни колебания, плавно набирайки сила. Започнал е още с първите успехи на Европейския Ренесанс, когато постепенно се установява и впоследствие периодично се усилва ясната обща тенденция, че тази цивилизация няма да стигне до самоунищожение! Последните остатъчни варианти на астрални образи и записи за унищожителен катаклизъм са били за около 1991г. Те са били по-скоро подтик за по-бързо и ефективно напредване, макар и не добър, защото да се живее и напредва на базата на страха е крайно нежелателно. Именно тях са виждали в миналото Нострадамос и Едгар Кейси, по-късно много ясновидци, хора в хипнотична регресия, опитност извън тялото и др.
    Обаче след 1988г тези сведения започват рязко да намаляват и към 1990 престават! Това не е случайно – именно тогава околоземното астрално пространство постепенно е прочистено от въпросните остатъчни егрегорни и др. записи и тези корекции са нанесени в Акаша - всеобщата памет и управление на Вселената. Това е извършено както от Божествено ниво, така и от Велики учители и други Висши духовни помощници. Станало е възможно поради успешния духовен и комплексен напредък на много наши предшественици и на някои от нас, особено през 80-те години на миналия век, с което окончателно и необратимо е отменена вероятността за унищожителни изменения на Земната кора.
    Това е бил завършекът на подготвителния етап на новия тип преход - Плавният, благодарение мъдрите неявни напътствия и фино ръководство на група велики учители, начело с Мастер Кутуми. Продължилите и след 1990г "предсказания", датирани за 2000, 2001, 2012г и др, са поради заблуда, за злонамерено всяване на страх, или следствие неспособността на много ясновидци да различат действителните астрални образи от многобройните егрегори, създадени и от заблудените, уплашени и объркани хора. По този начин те, бидейки жертва на заблудата, стават и неволни нейни усилватели и разпространители. Сега вероятно ще се появят твърдения, че всъщност 2013г ще е фаталната, защото съдържа фаталното число 13!
    Плавният преход е латентно заложена в нашия свят възможност да се извърши преход към нова, по-висша епоха, към нов тип човек, към ново общество ПЛАВНО - на малки стъпки, постепенно, без отстраняване на сегашното население, без унищожения. Сега е наш ред да продължим с първата стъпка на Прехода, или друг висш мъдър път. Това няма да стане автоматично, както се надяват и заблуждават някои. Наивно е да се очаква, че с пропадане в пороци и вредителства на себе си и природата, или с мързелуване и нищоправене - основните занимания на повечето днешни хора, ще го заслужим.
    Голяма част от Вселената продължава да чака с интерес дали ще сторим това чудо - "Плавният преход"!

    Малко фрапиращо и парадоксално на пръв поглед е, че фино-енергийните космически условия, които улесняват духовното и комплексно израстване през последните десетилетия, в същност затрудняват и утежняват живота на средния Потенциално правилен човек! Такива са резките промени на нивото и други параметри на "пространствения огън" (основното енергозахранване на Вселената), все по чести, разнообразни и от нов тип "Фино-енегийни атмосферни пулсации", нови "пространствени вълни на хаоса" и мн.др. Докато в предишни случаи подобни въздействия са водели до масови войни и други социални катаклизми, сега ефектът макар и по-масов, е предимно локализиран върху отделния човек - нови болести, все по-масови депресивни, аутични и др. психични и психо-соматични състояния.
    Ако не сме достатъчно чисти на плътно, енергийно и духовно ниво, оптимално защитени, фино настроени в синхрон с околния свят и неговото ниво, то новите фино-енергийни въздействия ще ни изтощават и разболяват, ще се чувстваме все по-смачкани, притиснати от невидима сила, ще бъдем безчувствени към изящните висши компоненти, които във фина хармония директно подпомагат и улесняват най-напредналите. Това е така защото повечето от нас са твърде затънали в Майята - илюзорната реалност на плътния свят. На думи се стремим към новото, но подсъзнателните психични наслоявания, консерватизма, инерцията, мързелът, нерешителността упорито ни карат да поддържаме статуквото.
    Затова се налага да се прибегне до далеч не елегантното средство на принудата чрез разнообразни, понякога странни и абсурдни болки и страдания - физически или душевни. За да бъдат преодоляни, т.е. да бъдат открити действителните причини за тях, а не да бъдат подтиснати симптоматично (обичайното, все по-неуспешно "лечение" на стандартната медицина), е нужен много сериозен дълбок размисъл. Тогава достатъчно отвореното и мъдро съзнание ще достигне и до основополагащите истини за смисъла за съществуването на човека и космоса, за живот синхронен с вътрешната си същност, с природата, обществото и божественото начало, в толерантност, финес, радост и красота! Някои депресивни състояния са в същност средство за отваряне на съзнанието и щом тази цел бъде постигната, те изчезват безследно! Много болести са очистителни и лечебни - ако им помагаме да си свършат работата и рязко намалим причините за тях, те бързо и безвъзратно ще си отидат! Тази болезнена принуда е нужна, понеже Земята е една от първите, много несъвършени човешки системи, при които са силни консерватизма и потапянето в Майята, а не е възможно масово прилагане на по-фини и преки подпомагащи и насочващи въздействия.
    Разбира се, същият или по-бърз, по-добър, по-лесен, по-траен резултат може да се постигне със силни позитивни емоции, голяма радост, щастие, обещаваща надежда. Ясно е че това е доста трудно сред морето от разнообразни мрачни събития и пречещи въздействия. Затова конкретното осъществяване на такива позитивни ситуации за близки и приятели е по силите само на много напредналите! Но веднъж измъкнали се от чернотата, от част от Майята, и успели да помогнат за същото на ближния си, процесът става на взаимно подпомагане и усилване и е траен, необратим и все по-бърз.
    Задача от много високо ниво на трудност, която малцина разбират, осъзнават и успешно решават!!
    Трябва всеки да осъзнае, че играе само една роля в пиесата "Плътен земен живот", на която сам е сценарист и режисьор! В каква степен - това зависи от неговото духовно ниво, мъдрост, сила, желание, решителност, непреклонна увереност. Светът, нашият свят, с който взаимодействаме, е в голяма степен такъв, какъвто го създаваме в мислите, стремежите и очакванията си!
    Най-важно за осъществяването на този комплексен преход е комплексното физическо, фино- енергийно, интелектуално, емоционално и ментално израстване на човека, за което е нужно:
  Да поддържа чисти, светли и възвишени мислите и чувствата си.
  Да общува предимно с позитивни, радостни, спокойни, силни хора; Да бъде такъв и да създава такава обстановка около себе си.
  Да чувства и излъчва радост, любов, топлота към себе си, към околните, към земната биосфера, към вселената!
  Да приема с толерантно съчувствие грешките и недостатъците на близки и приятели; Едва на тази база може да предложи помощ за преодоляването им.
  Да слуша позитивна, мелодична, приятна, радостна музика.
  Да усвои и редовно да практикува медитация, в общия широк смисъл на думата, правилна, безвредна, синхронна с вътрешната нагласа, спонтанно, без принуда.
  Да се грижи за чистота на тялото и дрехите си; За чисти, красиви и подредени стая, жилище, градина, улица, работно място и пр.
  Да поддържа вътрешна чистота от плътни и фини токсини и шлаки, чрез периодичен лечебен глад, правилно хранене и начин на живот, очистителни и профилактични процедури и пр. А като поддържа психична чистота и физическото му тяло ще става все по-чисто и "леко"!
  Да поддържа фино-енергийното си тяло активно и балансирано.
  Да извършва полезни и приятни дейности за себе си и за обществото. Такава трябва да е и основната работа. Ако това не е изпълнено, желателно е тази работа да не е водеща в мислите, а да има стремеж за промяната й. Щом има устремено решително желание, ще се намери решение!
  Да постигне добър баланс между професионално-интелектуално-личностното си развитие и оптимизирано етично общуване с близки, приятели и всички околни.
  Да преодолее инерцията на обичайния живот и да направи стъпка, макар и малка, към решителна промяна на грешните си навици и разбирания, към повишаване на своето духовно ниво. Тя може да е с много голямо значение. И може да се приложи няколко пъти за различни конкретни области от живота.
  Да бъде правилно отворен за всичко полезно и синхронно, както по вертикалния, така и по хоризинталния енерго-инфо-обмен, както за приемане, така и за отдаване.
  Да постигне отвореност и безпристрастност на съзнанието си (но не и безкритичност), за да приеме нелогичните за плътно мислене елементи от логиката на финия свят, да се вслуша в непонятните и абсурдни на пръв пглед искания на индиговото дете, да приеме недопустимите за плътно-консервативно мислене знания, които му нашепва Космическата мъдрост, да оцени по нов правилен начин някои привидно странни случки от околния свят...

    Именно такива са начините ще повишим своите вибрации, както и много други, някои още по-чудни и неочаквани, други съвсем разбираеми, но за които не сме се замисляли преди. За това повишаване на вибрациите много лектори говорят, но обикновено не казват как може да стане то, нито за какви вибрации става въпрос.
    Това са комплексните вибрации на тялото и духа, като водещ е духът - чистотата и висотата на мислите и емоциите. До някъде образно-алегорично, но има и абсолютно значение, което е трудно за осъзнаване от плътно ниво. Другата съставка е чисто физическа, но на фино ниво - все по-висока вътрешно-градивна честота на суб-елементарните частици на тялото. Тя се постига както с правилни мисли и емоции, и чистота на телата, така и с целенасочена висша медитация. Вече много десетилетия физиците търсят тези частици, но все неуспешно, поради грешни парадигми - или чисто материална на стандартната наука или фиктивно божествена на религиите. Но те неизбежно ще бъдат обединени и коригирани с космическата мъдрост, за да се стигне до нов скок във фундаменталните науки, което съществено ще улесни Прехода.
    Когато постигнем достатъчна висота на чисти тяло и дух, на мисли, карма, вибрации, синфазност със своя свят, тогава ще сме неподвластни на зарази и епидемии, на болки и страдания; "Депресивните" въздействия ще ни стимулират за размисъл и научни открития; Фобиите ще си отидат и ще остане само знанието за причините им, с което ще помогнем и на други страдащи; Нервността ще стане решителност за завършване на назряла задача; Леността - спокоен мъдър размисъл за овладяване на нови знания.
    До голяма степен плътният земен живот е адът. Друг ад не съществува, освен егрегорите, създадени от религиозно обременените фантазии. Създаваме го ние, с нашите мисли и действия, сами си го поддържаме и се придърпваме постоянно в него! Ние сме го създали и само ние можем да излезем от него и да го разградим!
    В огъня на нашите чисти, светли, устремени мисли и чувства ще изгорят всички вредни психични наслоявания от предишните животи, от годините неразумен, или просто нехармоничен с вътрешната наша същност и с природата живот, от пасивно или консервативно следване на общоприетите правила и норми и пр. и пр.
    След достатъчно натрупване на опит, акумулиране на мъдрост и фина енергия, комплексна чистота и висота, ще постигнем и голямото удовлетворение - пълно здраве и жизнеспособност, нови и неподозирани психични, енергийни, физически, интелектуални и др. способности за създаване на бъдещия, невъобразимо по-добър свят!

 НЕО-ЕЗОТЕРИЧНИ  ЛЕКЦИИ – Акт.тема- 5, v.1 (дек.12)
Esoteric Copyright– Симон Живков, 2012