ЛЕКЦИЯ (html):     00t--Мини увод-резюме,   00s--Кратък увод-приказка;   01-Увод,   02-Основни понятия,   03--Обзор религии,   04--Космогенезис,   05-Анатомия,   06–Медитация,   07-Хранене,   08-Вредности,   09-Здравна профилактика,   10- Лечение,   11-Лечебен глад, обсебване, карма,   12-Дом и бит,   13-Социална етика,   14-Наука,   15--Хуманитарни науки,   16-Образование,   17-Обществено устройство,   18-Експериментални изследвания,   19--История и приложения,   20--Плавен преход, заключение;   21-Допълнения;   Корона-вирус не е страшен;     Home / Главна стр.

 ПРЕОСМИСЛЯНЕ на ЖИВОТА и СВЕТА - Симон Живков 
 ЛЕКЦИИ по Нова езотерика – единение с науката 
 
АВТОРЪТ
е почти обикновен човек, със семейство, близки и приятели. Физик и електроник с многогодишен разнообразен опит, включващ над 60 електронни устройства, повечето създадени изцяло от него; Някои са в масова продукция, други са уникални, в научни и изследователски лаборатории, както и "летящи" на космически спътници и станции. Повечето все още работят, включително първите хоби-радиоприемници от преди повече от 40 години.
    Работил е в Института за космически изследвания, Института по физиология, Софийския университет, в Пен-стейт университет и QorTek Inc (САЩ); От 1990г е собственик и основен дизайнер на фирма SELEQ. Основните му области на работа включват Аеро-космическо уредостроене, Оборудване за електронни лаборатории, Приложение на физиката и електрониката в научни изследвания, Медицинска електроника.
    Първата среща на Автора с необичайното е на 16 г възраст (в 8-ми клас), когато само чрез дълбоко и силно решение на мисълта и волята, постига тотална трансформация на себе си и своя свят! От обичайно болен, слаб, нещастен и унижаван, той се преобразява в здрав, силен, уверен и уважаван. Друг подобен скок е приемането на Лечебното гладуване (хранене само с плодови и зеленчукови сокове за някокло дни), което прилага с много добър успех върху себе си.
    Впоследствие прави още много такива скокове на себе-усъвършенстване и комплексен напредък. Запознава се с Хата йога и други природни лечения и начини на живот; Хомеопатия, Медитация, Живот след смъртта, Прераждане, Холистичен подход; Контролиране на "Психичната енергия" (силата на мисълта), на "Пространствения огън" и други фини космически полета, приемане помощта на Астрално-менталните водачи и пр. Но има и периоди на трудни размисли, опити и грешки, на моменти стигащи до пълно отчаяние и примирение.
    Обаче повечето време успешно напредва, постигайки магическо (за стандартната наука) оздравяване от някои "неизлечими" болести, способности за хармония и управление на редица природни и антропогенни, плътни или фини елементи, процеси, енергии и същества.
   Последните няколко години работи върху иновативни безвредни методи и електронни уреди за оздравяване и профилактика. Те имат някои специфични и особени качества, дължащи се на необичайна научна интуиция и способност за "прочитане" на частици от космическата мъдрост.
    Друга важна област от работата му, са опитите за изследване на фините материи и енергии, създаване на специални методи и апаратура, въз основа на познати физични концепции и електронно оборудване. Уви, това поле на изследвания често се пренебрегва или игнорира както от обикновените езотерици, така и фанатично бива отхвърляно от консервативните учени. Както през Средновековието се отрича хелиоцентричната теория на Коперник; Както през 1848 г. е осмян и затворен в лудница Игнац Земелвайс, за твърдението му, че микро-частици причиняват някои заболявания (по-късно всеобщо приети като бактерии и вируси); Както дори през 1982 г. е осмян и е в немилост за повече от 10 г. Дан Шехтман, за неговото "фалшиво" откритие - квази-кристали (удостоено с Нобелова награда през 2011 г.); И толкова много други.
    От древни времена съществуват информации относно фините материи и енергии (въпреки че не са широко достъпни), както и постигнатото от някои днешни свободомислещи учени (макар и не много добре описано, нито представено). Недостатъчната научна строгост, или неприемането от страна на консервативни или комерсиализирани учени, не означава, че не е вярно. Трябва да си спомним, че само преди 3 века науката не познава електричеството! Въпреки че то се е проявяваяло и в природата и в някои експерименти. Днешната ситуация е подобна по отношение на фините енергии и материи - все още предстои тяхното разкриване пред научната общност, както първите опити на Бенджамин Франклин с електричеството. Използвайки езотеричните си способности той разбира наличието на това явление в мълнията, и успява да го докаже през 1749, изобретявайки гръмоотвода.
    По подобен начин, докато се бори със здравни, научни и житейски проблеми, авторът постига много необичайни знания, които може да са извънредно полезни за науката, медицината и бита. Затова смята за свой морален дълг да ги събере в серия от лекции, и да ги предложи на обществеността в няколко книги. За сега само в популярна форма, докато постигнат достатъчна цялост, дълбочина и завършеност за научна монография.
    И също така да предложи на хората полезни и безвредни уреди за лечение и профилактика.
WorkingDesk