ЛЕКЦИЯ (html):     00t- Мини увод-резюме,   00s- Кратък увод-приказка;   01 - Увод,   02- Основни понятия,
  03- Обзор религии,   04- Космогенезис,   05- Анатомия,   06– Медитация,   07- Хранене,   08- Вредности,
09- Здравна профилактика,    10- Лечение,   11- Лечебен глад, обсебване, карма,    12- Дом и бит,
13- Социална етика,  14- Наука,  15- Хуманитарни науки,  16- Образование,  17- Обществено устройство,
18-Експериментални изследвания, 19– История и приложения, 20-Плавен преход, заключение; 21-Допълнения.

  Home
 
СЪДЪРЖАНИЕ (с линкове към готовите лекции в.doc - формат):
   0t. Мини увод-резюме - най-краткото (2стр) предисловие, резюме, цел и същност в по-технократска форма.
   0s. Кратък увод-приказка - кратко предисловие, резюме, цел и същност на лекциите във форма на приказка (4 стр.).
 
    1. Уводен обзор - цели, история, предисловие, резюме на главното, критика на сегашното, алгоритъм за осъществима промяна.
    2. Основни понятия - реинкарнация (прераждане), Аз (душа) - части, създаване, еволюция; карма, сън, психична енергия, пространствен огън, предизвикателството Земя, причините; заблудите, правилен път, мощта на светлите сили.
    3. Обзор религии - религия, църковно-религиозни общества, огромните вреди - унищожаване личност и дух, енерго-изсмукване, спъване на прогреса; главни и интересни религии; основни езотерични деятели и движения; ретроспекция, обобщение.
    4. Космогенезис - Вселена, Земя, антропогенезис, космос, земя, човек-предназначения; същества, полета, обекти на и около Земята; Хронология- 6 ери: 1-детство на Земята, 2-микро-растения във водата, 3-големи растения, 4-гигантски влечуги (3 епохи),  5-хищници (14 епохи), 6-разделнополов човек (123 епохи, многократно рестартиране); обратно във времето; хронологична-таблица.
    5. Езо-анатомия - плътно и фини тела; плътен, подсъзнателен, съзнателен, надсъзнателен и висш Аз; основи на плътно-фината анатомо-физиология (сакрални форми/ асемблираща точка, клетка, мозък, метаболизъм, епифиза, ДНК, кръв, лимфа, меридиани, чакри; енергозахранване на телата; раждане на фините тела, единение с азовете; преходът на смъртта; живот между животите.
 
    6. Медитация - същност, правила, грешки;  молитва, хипноза; езотерично махало; духовен растеж - основни предпоставки, техники, методи, етапи; меркаба, ОИТ, кундалини; вярна информация, интуиция-разум-емоция; основни пречки, грешки и опасности, преодоляване.
    7. Хранене - обзор- предимно неправилно и вредно, комерсиализирано. Основни видове храни, правилно разпределение през деня; добри, лоши и вредни храни; добри, ненужни и грешни правила; месо и вегетарианство.
    8. Основни вредности - невидимите фини вредители; пулсации на фината атмосфера; фатално, много, средно и умерено опасни околни вредности; маскирани вредни влияния; гръмката музика - потаен вредител; основни грешки човешки.
    9. Здравна  профилактика - комерсиализация, деградация и монопол на медицината; причини за лошото здраве; профилактики: 1- чсти мисли и емоции, 2- чиста и правилна среда, 3- физически (правилно хранене, движение, каляване, хата-йога и пр), 3- психо-енергийни (медитация, позитивност, смях, радост, веселие; освобождаване от дистрес, страх, напрежение, енергийни блокажи, излишни мисли и грижи; нормализиране на чакри и меридиани).
  10. Освобождаване от болест - здравето-божествена даденост, но условна; лекуване на човек, а не на болест; лекуване на всички тела и азове; установяване и отстраняване на причините; Основни правилни лекарства и лечения; насоки за лечение на някои по-значими болести.
 
  11. Лечебен глад - периодично въздържане от храна за оздравяване и усъвършенстване; същност, подходящо време, режим, вид, помощни средства, предпазване от опасности, захранване. Психично обсебване. Експресно освобождаване от карма.
  12. Дом и бит - жилище- място, подредба, отопление, естетика, чистота, Фън-шуй; толерантност, хумор, хармония, лична хигиена; Секс- приятно божествено задължение, 7 групи психични проблеми, вреда от извратен, недостатъчен или прекален секс.
  13. Социална етика - човекът в плътния свят, поведение, призвания, права и задължения, общуване, доверие, страх, отчуждение; хранене, почивка, удоволствия.
  14. Наука - консервативна и комерсиализирана; Херметичните принципи; Основни науки; Физика - обзор на приетото; динамичен етер, спинов тензор, фина и плътна материя, основни полета, енергии, информация; Енергетика; Химия; Биология.
  15. Хуманитарни и др. науки - Психология, психоанализа; Енерго-информационна основа на психика, характер, поведение; Възпитание на детето; История; Език; Строителство; Транспорт; Околна среда; Астрология.
 
  16. Образование - големите реформи, грешки и абсурди; индиговите деца, новото училище, домашно училище; учителят - приятел и авторитет; силно намаляване обема материал и грешките, промяна на организацията, индивидуално и щадящо обучение.
  17. Обществено устройство - обществото съществува въпреки преченето на политиците; насоки за новата държава, икономика, организация на работата; правна, отбранителна и културна системи; енерго-информационната реорганизация.
  18. Експериментални резултати - исторически обзор, Кирлиан-фотография, монопулсна плазмография, клетъчно излъчване, анизотропия от психично въздействие; УВ-излъчване и ел.проводимост на средата около човешкото тяло, установени от автора.
  19. История и приложения - някои "невъзможни" излекувания; Барон фон Райхенбах- од-енергия, Райф-терапия на рак, Лаковски- МВ лечебен осцилатор, В.Райх - оргон, лечбен метод ФРЕЛТ (създаден от автора), Хеми-синк на Институт Монро; "жива" вода, ВВ почистване от пси-паразити.
  20. Плавен преход - обобщение, методи за растеж; посветен и велик учител; божествена искра; плавен преход към нова епоха- възможности, смисъл, подготвеност; предвидени и съобразени промени на континентите и земната ос; по-вероятни варианти; заключителни думи.
 
  (21). Допълнения - съкращения, допълнителни основни понятия, примерни медитации, най-вредни лекарства, полезни лекарства, най-вредни Е-хран.добавки, пример за безвредно ел. подово отопление и др.
to Top ;   Home

Лекциите ще бъдат осъвременявани периодично.
Версията и датата са означени в началото и в края на лекцията:  v.3 (сеп.10)