ЛЕКЦИЯ (html):     00t- Мини увод-резюме,   00s- Кратък увод-приказка;   01- Увод,   02- Основни понятия,
  03- Обзор религии,   04- Космогенезис,   05- Анатомия,     06– Медитация,   07- Хранене,   08- Вредности,
  09- Здравна профилактика,    10- Лечение,     11- Лечебен глад, обсебване, карма,     12- Дом и бит,
13- Социална етика,   14- Наука,   15- Хуманитарни науки,   16- Образование,   17- Обществено устройство,
18- Експериментални изследвания, 19- История и приложения, 20- Плавен преход, заключение;
21- Допълнения;
     Корона-вирус НЕ Е страшен!       Home / Главна стр.

НЕО-ЕЗОТЕРИЧНИ (обединяващи наука и езотерика) ЛЕКЦИИ - Симон Живков
АЛТЕРНАТИВЕН  ПОГЛЕД на ВСЕЛЕНА, ЧОВЕК, ЗДРАВЕ, НАУКА, ОБЩЕСТВО

Лекция 3. ОБЗОР на РЕЛИГИИ и ЕЗОТЕРИКА
v.5 (авг.10)
Word.doc- формат (брош. 12 стр. А5)
 
    За да имаме достатъчна, за един правилен човек, обща култура, както и за да можем да се освободим или предпазим от религиозност, атеизъм, партийност и други емоционални пристрастявания или да помогнем за това на нуждаещите се, са необходими някои основни знания за религиите и езотеричните учения.
    РЕЛИГИЯТА обикновено се дефинира като система от възгледи и обичаи, основани на вярата и съпровождащите ритуали, морални норми и институции. Много религии са изкривени остатъци от езотеричните знания, давани на хората от боговете и учителите в началото на всяка епоха. Това е бил светогледа на тогавашния човек, утешение в беда, посредник за общуване, обединение, културно, етично и морално възпитание.
      Обаче земните управляващи постепенно ги обсебват и изкривяват с цел стабилизиране и разширяване на своята власт, а някои религии с такава цел са създадени. Доста информации биват отстранени, добавена е дезинформация в стремеж максимално да се запази невежеството, то да се обвие в мистика, да се внесе страх от енерго-информационния (ЕИ) свят, като нещо могъщо, опасно и непознаваемо, далеч над човека – богове, дяволи, духове, демони, недосегаеми висши сили... Създаването на църковно-религиозни или други подобни институции, е началото на края на почти всички полезни учения - естественото, божественото изчезва с появата на посредника – жрец, пастор, ходжа и пр.
 
ЦЪРКОВНО-РЕЛИГИОЗНИ ОБЩЕСТВА.
    Приблизителната ситуация в света е следната [в %]: християни – 33 (вкл. католици- 17, протестанти- 6, ортодоксални- 4, розенкройцери- 4), ислямисти – 20, индуисти – 13,  китайски (даоисти и конфуциани) – 7, будисти – 6, други религии – 6, нерелигиозни – 15. В сегашния си вид и за днешното време всички религии са повече вредни, отколкото полезни. Започвайки от най-опасните, редът е: сциентология, ислям, християнство, индуизъм ... будизъм, бахайство.
     Повечето хора (85%) обявяват обвързаност с религията. За много от тях тя е само формално-показна (47%), следствие на заблуда (7%) или корист (9%). Само 1/3 от обявилите се за религиозни са наистина вярващи - от тях 27% идеалисти и 6% фанатици. Т.е. в крайна сметка едва 28% от хората са религиозно вярващи - далеч от привидните 85%, деклариращи религиозност.
      По-друго е положението при многобройните (близо 30млн) професионални църковни деятели. От тях 60% са такива с цел власт, често като трамплин към административно-политическата, 34% с цел материални облаги; само 2 % са идеалистите. Най-опасните 4% (т.е. над 1млн) религиозни активисти не винаги се представят като такива и действат с методи от типа на черната магия. Те са уникални машинки за програмиране на хората с траен подсъзнателен стремеж към съответната религия - осигуряват 30% от религиозните постъпления. Това обаче е приложимо само върху проявилите макар и най-слаба психическа лабилност и склонност към верско обвързване - те са дали своя идентификатор и биват завързани, обикновено за цял живот и дори за след него. И наивно вярват, че го правят със свободна воля, това често им се внушава и биват поздравявани за правилния "съзнателен" избор.
     Религията по своята същност е трайно емоционално-психично привързване към набор от фикции, обикновено начело с бог – невидима духовна същност, която се проявява във всичко и не може да се докаже с нищо, една мисъл-форма, създавана от вярващите. Религията е духовна наркомания, редовно поддържана чрез наркотика религиозна проповед  и неговите тайни съпътстващи съставки.
     Около 30% от проповедите не са много опасни, но безвредна няма – тяхната изначална цел е отклоняване от правилното, светско, научно, разумно, интуитивно развитие. Те са второто по значение средство, след деградиращите филми, за негативно манипулиране на човешкото мислене. Противно на общоприетото мнение, религията ограничава духовното развитие и насочва към дейности с умело маскирана користна цел – материално и фино-енергийно облагодетелстване на явните и предимно тайни тъмнинатно-религиозни структури. Църквите в много страни са най-големият земевладелец, а средствата от дарения и неведоми тайни сделки са баснословни, непроследими и недоказуеми от плътно ниво.
 
      Всяка проповед съдържа един или повече от следните компоненти:
   1- Благовидни притчи, които дават някои полезни знания, но на базата на религиозен, а не светски начин на мислене. Привличат към религиозните уж-ценности, обучават на повече или по-малко изкривени представи за историята, за някои науки, за плътния и особено за фините светове. При необявилите се явно за религия и философско-религиозните системи се акцентира само на отделни силно преувеличени, изкривени или привидни ценности.
   2- Внушения на пасивност, примирение към съдбата, отблъскване от всичко нерелигиозно. В много проповеди негативните внушения са хитро маскирани, а някои са изцяло с разумен и полезен текст – от плътно или от по-ниско езотерично ниво, изобщо не може да се заподозре какво правят тайно в тъмните фини нива. Затова противодействието е много трудно.
   3- Противоречиви уж-исторически описания на безсмислени жестокости, въпреки проповядваното милосърдие и любов към ближния; безскрупулни богове, вършещи неадекватни изтребления, въпреки заявленията, че бог е благ и вселюбящ; нелогични, маскирани внушения и насоки към объркано, хаотично мислене; предсказания за страшен съд, природни бедствия и др. Тази плашеща и объркваща нереалност създава чувство че са обречени на божиите сили, за нелогичност на света, дезактивира причинно-следственото мислене. И слабият аз се оставя на услужливо предложеното "спасение" - чрез молитви, послушание и "праведен" живот да се осигури благоразположението на боговете. Подобно е въздействието и на много други митове, легенди, разкази, романи, както и детски приказки, а също неправилния правопис в много езици.
   4- Глобално изсмукване на фини енергии (основната злина днес) - чрез религиозния екстаз на молитвите, на отдаденост на фиктивните божества, на чувството за стадна увереност, усещането за сигурност и упование, за превъзходство над другите (неверниците, заблудените). Някои молитви са били позитивни (вид медитация) и в някои случаи от тях може да има полза - ако отклоняват от вредни, негативни дейности и се прилагат с разум. Днес повечето са неадекватни на настоящото време и причиняват предимно вреда. Някои са опасни за участниците, за хората, за финия свят въобще - особено масовите, с фанатизъм.
   Следващият, почти никому неизвестен механизъм, са специални енерго-изсмукващи канали (ЕИзК), изградени в много от храмовете и местата за сбирки. При сциентолозите в 96% от тези места, ислям-58, християнство-46 (розенкр.-67), индуизъм-36, будизъм-16, китайски-17. Пасторът (често несъзнателно) само включва към миряните този своеобразен доилен агрегат, докато разказва нищо не значещи притчи. Енерго-изсмукването се извършва както на сбирките, така и дистанционно. Повечето обвързани имат монтирани индивидуални ЕИзК с постоянно действие. В храмовите места те само се усилват или подновяват.
   5- Монтиране на тайни вирусо-подобни ЕИ модули в ПАз, или като подсъзнателен елемент в съзнателния Аз на податливите хора. Модулите се самоактивират при поява на противник на съответната религия, особено нерелигиозен и подтикват заразения да се стреми да му навреди, да го обвини или дискредитира. Разпространителите на настоящите лекции биха могли да бъдат тяхна жертва.
   6- Фанатични (недопускащи различни от техните убеждения) призиви за присъединяване към съответната религия, секта, вяра, като единствено правилна. Те често водят до фундаментализъм (насилствено налагане на една фанатична вяра в обществото).
   7- Агресивно подтикване към унищожение на друговерци, "спасяване" на светини със сила и пр, послужило като морален или формален повод за повечето войни и конфликти в човешката история.
   8- Търсене и вербуване на пастори и програмиращи магьосници.
 
    Християнските и други религиозни "добродетели" и "божи" заповеди са една от многото фикции - дават само отделни полезни напътствия, крайно недостатъчни за правилен живот, някои от тях изкривени и неуместни за днешното време. Обаче те запълват зеещите празнини в морала и етиката, оставени от образованието и науката. Приемането им по нелогичен и необясним начин, често и от разумни светски хора, се дължи на вградени в някои от тях ЕИ модули, които предизвикват неосъзнато привличане и съгласие. Мнозина биват въвлечени неявно – под формата на училища и семинари.
   Много псевдо-йогийски и други уж-езотерични школи действат по подобен начин. Те дават някои правилни знания, но само в тясна област, недостатъчна за съществен напредък, комбинирано със заблуждаващи твърдения в много други отношения. Често прилагат енергоизсмукване и блокиране на различните от тяхната школа знания. Прилагат подсъзнателно обвързване, в много от тях 100%-тово и почти необратимо. Подобно състояние има и в дискотеки и клубове.
  Енергоизсмукването може да се покаже статистически и предстои да се докаже, напр. чрез измерване на фино-енергийното състояние на човек преди и след проповед. Това може да помогне за осъзнаване на много от колебаещите се. Енергозагубите и някои вредни ментални техники може да предизвикат постепенна и нарастваща отпадналост, затруднена концентрация, замъглено мислене, пасивност, неувереност, изтощение, усещане за непълнота и разпадане на личността и пр, както и редица соматични заболявания. Те се проявяват в различна степен при различните хора. В зависимост от конкретната религия или псевдо-езотерична школа, тези болести биват обяснявани с грехове, недостатъчно молитви и любов към бог, странични ефекти на просветляването, временни и маловажни проблеми – важна била отдаденост на бога, освобождаване от его, персоналност и пр. и много други заблуждаващи и увреждащи твърдения.
    Трудно е за вярване, но енерго-изсмукването може да продължи и след смъртта, когато мнозина биват привързани към астрални религиозни общности. На някои бива зададен стремеж за по-бързо приключване на земния живот и "отиване в рая", т.е. приобщаване към тези астрални доилни ферми. Огромно количество човешки азове – близо 1 млрд, от стотици години са блокирани в тях и, уви, редовно прииждат нови, вместо да продължат естествения цикъл на прераждане и почивка. Ад е доста подходящо название за тези места. В много религии има такива "черни" образувания и от тях трудно се излиза. Само някои от висшето земно ръководство, обикновено не най-високото, участват в управлението на този процес и изобщо знаят за него. Те са манипулирани, обсебени или пряко въплъщение на тъмнинат или подобен. До сега за този механизъм практически нямаше информация на плътно ниво. Това е основната предпоставка за неговото необезпокоявано функциониране.
 
    Понеже в крехкото и беззащитно детско съзнание най-лесно и трайно се записват всевъзможни вярвания, и религиозни и политически деятели се стремят към обучение на децата в съответната идеология. Това е голямо престъпление, може да се нарече духовен тероризъм. Недопустимо е проповядване на ненавършил пълнолетие, който няма завършено изградено собствено съзнание и не може да взима самостоятелни решения дали да се присъедини към някоя религия или не. Трябва огромна личностна сила, за да се излезе от религиозна обвързаност - това рядко се случва без външна помощ. Успелите да се освободят от такава примка са твърде малко [%]: ислям- <1, християнство- 9 (розенкройцери- 2), индуизъм- 8.
    Над половината земно население, по вина на християнство и ислям, се възпитава в страх и омраза към друговерци, мисли за грях и наказания, негативно отношение към секса, жената, красотата, радостта, любовта, оптимизма. Малцина знаят, осъзнават или изобщо допускат, че религията е едно гигантско неявно образувание, невидим октопод с огромен брой пипала, изсмукващо фина енергия от повечето жители на планетата и ограничаващо духовното им развитие. Почти никой не познава изначалната първопричина – това е глобално изпитание за преодоляване, подобно на консервативността и тъмнинатите: Във всички млади азове бива програмирана значителна емоционална лабилност (емоциите произвеждат луш) и детски тип наивност. В тази почва лесно ще поникнат семенцата на проповедник, уж-приятел, "доброжелател", във вид на ключови думи, обещаващи висша обич, божествена справедливост, красота и блаженство, братство и равенство и т.н. Успешно растящите ги обуздават с разума и интуицията, но слабите се оставят да ги отведат до религия, идеализъм, наркомания, фанатизъм, грешна научна парадигма и пр. пристрастявания, които отравят живота им в много прераждания. Малцина са по-мъдрите, които успяват да се измъкнат, благодарение грешките на другите. Огромното мнозинство затъва стотици и хиляди животи в многото системи от вярвания, без да ги осъзнава като грешки.
    Ако се опитва извеждане на някого от религиозна дупка, трябва да е много внимателно, без излишна настойчивост, без прекалена съпричастност – това може още повече да отдръпне и затвори потърпевшия. Може да се вземе насила нещо от някого, но не може да му се даде. Но същевременно не бива да е плахо и несигурно, а спокойно, уверено, в стремеж резонансно да докосне походяща емоционална струна. Алгоритъм на действие: разхлабване заключващия ЕИ механизъм – кротко, добронамерено обясняване големите вреди от повечето религии – предлагане на свободно развитие в полезна, рационална област – след като със своята воля те пожелаят освобождаване от примката, вече лесно може тя да бъде доотстранена. Възможно е автоматично самовъзстановяване на някои заключвания, за което трябва да се проверява през следващите месеци. Естествено - прекратяване всякакви връзки на потърпевшия с храма и групата.
    Предпоставки за масовостта на религиите са инертност, консерватизъм, лабилна психика, некоординирана обща култура, нисък или едностранчив интелект, но основна вина има науката или по-точно нейното отсъствие. Тя не само не може да даде задоволително обяснение на много фундаментални жизнено-философски въпроси, но безотговорно и нахално бяга от обяснение, а на всичкото отгоре обявява неконвенционалните разбирания за фантазии, за ненаучни (но не се опитва да ги изучи), недоказани (но не се опитва да ги докаже). Въпреки многото модернизирани вариации, религиите са атавизъм, несъвместим със съвременното научно и техническо ниво. Именно последното трябва да се разшири, допълни и коригира с правилното от алтернативни и езотерични науки, а не да се връщаме към невежество и сляпа вяра, макар и благовидно осъвременени. Няма различни истини за света – той е един и същ за всички – самото наличие на десетки противопоставящи се религиозни обяснения, показва тяхната несъстоятелност. Няма Велик учител, нито посветен, дори от най-ниско ниво, който е бил монах в близък предишен живот.
     Религията би могла да бъде полезна в някои редки случаи: Като по-малко зло за момента, намалявйки престъпност, наркотици, разгул и др.под, но в дългосрочен план вредата от религията обикновено е повече от ползата, много по-голяма от временните младежки и др. залитания; Признаване на домашното училище в САЩ и много европейски страни, по инициатива на Християнската църква; Право на отказ по религиозни причини от ваксинация и други вредни лечения; Някои църкви са построени на позитивни ЕИ места и под купола им е добро място за медитация, но това трябва да се проверява чрез ЕзоИнфо.
 
ОСНОВНИ  И  ПО-ИНТЕРЕСНИ  РЕЛИГИИ.
     За първа примитивна религия се приема преклонението към култове (тотеми) – Слънцето, Луната, гърмотевицата, дъжда и пр. Световни религии (не свързани с нация, масови) са будизъм, християнство, ислям. Авраамски – монотеистки, от семитския патриарх Авраам - юдеизъм, християнство, ислям. Дхармиски -  от колелото на съдбата дхарма - карма и прераждане – индуизън, будизъм, джайнизъм, сикхизъм. 
Юдеизъм (19в.пр.н.е, 15млн)- еврейска, не се разширява, първата монотеистка. 13 принципа на вярата; единен бог Яхве - съвършен, благ, любящ; богоизбраност на евреите; превъзходство на духа над материята; равенство на всички пред бога; вяра в небесен спасител,  святост на Талмуд и Стария завет (5 книги на Мойсей - Битие, Изход, Левит, Числа, Второзаконие). Периоди: библейски, талмудски, равински, реформационен. Кабала (15в.пр.н.е.) е окултна система с произход от юдеизма - мистичен смисъл на думите - истинското божие слово; свързване на думите с числа подобно на номерологията.
Християнство (30г, 2млрд) - носи името, но днес е далеч от учението на Исус-Христос. Исус от малък се подготвя за специална мисия, няколко години изучава езотеричните знания в Индия, Китай, Персия и др, след което предоставя тялото си на локалния бог-лушосъбирач Христос, който се въплатява в него за 3 г. Така Христос засилва връзката си със Земята, коригира някои параметри на човешката цивилизация, подобрява лушосъбирането и лично се включва в ограмотяването на хората. Демонстрира божествените си възможности чрез редица чудеса, дава на хората много полезни и необходими знания, които се старае да предаде на учениците си, но те доста бързо биват забравени или изопачени. Живее пълноценен плътен живот, заедно с приятелката си и сподвижничка Мария-Магдалена, с което допълнително се усъвършенства. Като последни чудеса дематериализира плътното си тяло след смъртта и "възкръсва" - показва се на учениците си с уплътнено астрално тяло, за да го виждат.
    Всъщност той изиграва своята рола в пиесата за пребиваването си на Земята. Пиеса, в която е автор, режисьор, главен герой и основен артист. Макар че от висш божествен поглед Христос е знаел добре съдбата си, все пак решава да направи опит да предложи големи реформаторски идеи за подобряване земния живот на хората. mapHrist
    Бог е всемогъщ, благ и любящ. Човешката душа е безсмъртна ценност, която безкрайно се преражда, умира само тялото - така се усъвършенстват. Духът господства над материята, но тя само привидно носи злото, изкривена от СЧВ. Създаването на църква от апостол Павел бързо изкривява неузнаваемо учението на Христос. Отначало е преследвана секта в Юдеизма, освободена от повечето му ограничения, а от 313г става държавна религия в Римската империя. Редица правилни знания, като прераждане и карма, са отстранени, а са добавени измислени грехове, правила, догми. Многото схизми (разколи) показват фалша на църквата. Увлечени в схоластика, надлъгване за надмощие и власт или фанатично упорство над безсмислени догми, многократно са се разделяли и отцепвали. Пасторите са: дякон (министеран) - младши; свещеник (презвитер, ерей); епископ (архиерей) - старши.
      Основни направления (деноминации - всяко претендира да е най-правилно):
  1-Католицизъм (98% римски, други- източен и стар) - светият дух произхожда от бог-отец и бог-син; приема чистилище, индулгенция (купено опрощение), непогрешимост на папата, почти обожествява и Дева Мария,  неприкрити разкош и богатство, не допуска развод; общо световно ръководство - папа и кардинали.
  2- Протестанство (Германия, 1530г) - защита (протест) на учението на Мартин Лютер - 5 прости истини: само Христос, без наместник (папа), само вяра, само библията; само 2 тайнства - кръщение и причастие; само насъщни вещи, без пищни статуи и икони, без разкошни църкви; минимум молитви, всеки може да проповядва. Множество самостоятелни църкви - Лютерани, Менонити; Адвентисти, Баптисти, Квакери и др; САЩ, Скандинавия, Бразилия.
   3- Православие (ортодокс, източно) - от 1054г, след великата схизма; 15 автокефални и 4 автономни църкви - начело с митрополит, архиепископ или патриарх. 7 тайнства, света тройца - бог-отец, бог-син, свят дух (произхожда само от отца), възкресение, второ пришествие; ангели, светци, икони.
Англиканската църква е междинна католико-протестантска (Англия, 16в).
  4-Розенкройцери- коренят се в древно-египетски мистични школи. Християн Розенкройц, противоречива, но по-скоро светла личност (няма нищо общо с Богомилите или Сен Жермен) ги възражда за няколко века, макар и доста изкривено, но те стагнират и практически изчезват. Много секти, обявявайки се за езотерични християни, неоснователно използват това име. Основни са 9, от тях 7 са сред най-негативните, блокиращи азовете секти, и на тази база доста бурно се разрастват. Някои са свързани с Илюминатите, с Масоните, всяко претендира да е автентично и правилно. Фриволно обявяват за свои членове известни учени и езотерици.
  5- Древно-източни
(Арменска, Монофизити, Несторианство и др) - признават само една природа на Христос.
  6- Пара-християнски конфесии (Мормони, Свидетели на Йехова, Деца на бога и др) - приемат само някои елементи на християнството.

Ислям (620г, 1.2млрд; мюсулмани – вярващи в исляма) – пророкът Мохамед получава уж-божии напътствия от представящ се за архангел тъмнинат. Религия на страха от бог Алах. Макар че в оригинал Корана признава Мойсей, Исус (като пророк) и др. и не допуска принуда в религията, днес много ислямисти изповядват джихат – свещенна война срещу всички "неверници". Морално-правните норми (шериат) варират в различните секти и в много страни са част от законодателството. Строги молитви, поклонничество в Мека; извратен псевдо-пост - 1 месец не ядат, нито пият отmapIslam изгрев до залез (Рамадан), последван от 3 дни денонощно преяждане с много шум (байрам).
    Сунитите се смятат за носители на автентичната традиция, те са най-многобройната конфесия - връзката с бога се изчерпва с проповедта на Мохамед, текстовете на Корана и суните (признати предания); прилагат обрязване. Шиитите са само в Иран, Ирак, Ливан - почитат Али (зетя на Мохамед), имат много секти. Хариджити - няколко течения. Суфиите са езотерични - пряко към бога, към истината.
Индуизъм (~5хил.г.пр.н.е; 0.8млрд) [вечен път]- разни местни вярвания - всеблаг абсолют или комбинации на божествата Брахма, Вишну, Шива, Кришна и полубогове - деви и аватари. Базиран на най-древните свещени книги - Ведите. Принципи и понятия: 5 аза, 3 от тях висши (манас, будхи, атма), карма (свободна воля в рамките на съдбата, следствие от предишни действия); самсара - верига от реинкарнации и умирания; светът е безкрайно създаване и разпадане; има невидим свят от божествени същества, учител (гуру) е задължително необходим; живота е свещен; уважение към всички религии; 4 основни цели в живота- кама (удоволствие), артха (благосъстояние), дхарма (хармонично поддържане), крайна цел - мокша (освобождение от самсара чрез йога-техники, нирвана, смадхи). Поддържа кастовото разделение.mapDhar Направления – вишнуизъм (Кришна-съзнание) и по-малките шиваизъм, шактизъм, смартизъм.
Будизъм (5в.пр.н.е, 360млн). Нетеистично учение - Буда е титла - пробуден. Светска опозиция на индуизма. Сидхарта Гаутама, първият Буда, роден в кралско семейство, в Непал, се отказва от богат живот. За няколко години изучава известните мъдрости, недоволен от тях, чрез медитация постига най-високи нива на просветление - на 35-ия си рожден ден. Негово е правилото за средния път, златната среда. За 45г формулира 85хил. мъдрости в 108 тома. Цел- освобождаване от страданието, постигане на просветление (нирвана, бодхи). Кармата може да се промени чрез учение, етика, медитация. 4 благородни истини: 1- има страдание и разочарование; 2- причина е невежеството, привързаност поради желанията за удоволствия; 3- то може да се прекрати като се овладеят страстите; 4- пътят за прекратяване е 8-степенен, на правилни: възглед, намерение, реч, действие, начин на живот, усилие (стремеж), осъзнаване (бдителност), концентрация (самовглъбяване). Основните нива са 3: тхеравада (малък път, на старейшините), махаяна (голям път) и ваджраяна (диамантен, най-висш). Дзен (чан) будизъм е вариант на махаяна, разпространен в Китай - седяща медитация, диамантена, сърдечна и лотосова сутри.
Сикхизъм (16в, 24млн) – гуру Нанак, Индия (Пенджаб). Всемогъщ, непознаваем, любящ, ненаказващ бог, абсолютен, но и във всекиго. Поклонение чрез медитация. Няма ад, рай, страх от смърт, от "отвъдно". След смъртта душата се разтваря и се връща в твореца, но същината й се запазва - косвено карма и прераждане. Чрез волята може да се промени характера и неутрализира миналото. Оптимизъм, радост, доброта към всеки.
    Китайски трдиционни (~6в.пр.н.е, 400млн)- създадени като жизнени философии, впоследствие възприети като религии, без големи изкривявания. Даоизъм- по-народна и конфуцианство- по-елитарна, са много позитивни и полезни. Жизнен път, етика, уважение към естествения ред; начална всеобща субстанция, чи-енергия, енергийни меридиани; баланс на противоположности, хармония на енергии, на дух и тяло, необходимост от хармоничен секс с любов; музика, човечност, любезност, простота, скромност.
    Зороастризъм (~6в.пр.н.е, 3млн) Иран (Персия), пророка Зороастър. Мир, честност, труд, без насилие. Дуалистична – добър всеблаг бог Ормазда и зъл демон Аримана. Другите не са неверници. Материалният свят, отначало също свещен, е по-добър от духовния. Душите доброволно са в телата за да отстранят злото. Основни добродетели – благи мисли, думи, дела. Всеки сам определя кое е добро чрез Съвестта. Огънят – образ на бога на Земята (огне-поклонници). Борба с нечистотиите – духовни и материални. В рая отива който има повече добри дела, отколкото лоши. Ариман ще бъде победен и ада унищожен. Празникът им - Навруз, 21 март е национален на Азърбайджан, Узбекистан и др.
    Аюрведа - нерелигиозно учение за живота и здравето с елементи от будизма и индуизма. Необходим е баланс между 5-те основни елемента – земя, вода, въздух, етер, огън; 5 главни причини за човешките нещастия: 1- атеизъм (неразбиране на духовното начало), 2- фаворизиране на тялото, нацията, 3- на материаните облаги, 4- неразбиране истинските причини за страданията, 5- неосвобождаване от кармата. Здраве се осигурява чрез правилни хранене, секс, етика, хигиена, физическа дейност, йога, медитация, масаж, билки, масла (сусамово, слънчогледово). В Индия се изучава в много университети.
Бахаи – (великолепни; 1863г, 7млн) - Бахаула, Иран. Малка независима религия/ философия - мир, разбирателство, толерантност, справедливост, човечност; монотеизъм, признава всички религии. Календар с 19 месеца по 19 дни. Световен център в Хайфа, Израел.  Принципи: 1. Общ източник и единство на основните религии; 2. Търсене на истината от всеки; 3. Отказ от предразсъдъци (раса, нация, религия, класа); 4. Хармония с науката; 5. Всеобщо образование; 6. Равноправие на мъж и жена; 7. Отстраняване крайната бедност и богатство; 8. Световна сигурност и справедливост; 9. Висок личен морал; 10. Всеобщ език; 11. Нов свят с приоритет на духовността.
  Сатанизъм, 19в, религия и светоглед, реакция на доминиращото християнство. Сатаната е позитивен герой на могъщество и свобода, а Бог- на деспотизъм и консерватизъм; извратен впоследствие. Различен от битовото или на инквизицията разбиране - черна магия, ерес, богохулство или негативен стил музика.
    Атеизъм (150млн, древен Египет, като термин - Барон Холбах 1770г) – когато е прокламиран като вяра в отсъствие на бог, невъзможност за съществуване на бог, аксиоматично, недоказано, също е своеобразна религия.
Сциентология ~1954г, създадена от писателя-фантаст Рон Хабърд - приложно-религиозна философия, уж за усъвършенстване на човешкия дух, но предимно негативно, за пари и власт. 8 движещи сили – Аз, Семейство/секс, Група, Човечност, Живот, Космос, Духовност, Върховно същество. Хората са безсмъртни духовни същества (тетани, създадени преди билиони години), живеят многократно, впримчени в земните тела, смисълът е да оцелеят; имат необикновени скрити способности; тяло, душа и дух. Приема своеобразни реинкарнация и карма, от която могат да се освободят най-висшите. Опериращ Тетан- 8-мо ниво има пълна власт над материята, енергията, времето, живота. Доста идеи са от областта на фантастиката. Основен ритуал е одитинг – хипнотична авторитарна проверка на всеки, контрол на кожна проводимост и др. чрез Е-метър, програмиране на съзнанието.
 
ЕЗОТЕРИЧНИ ДЕЯТЕЛИ, ДВИЖЕНИЯ, ПИСАТЕЛИ:
    Леонардо да Винчи (1452-1519) е най-големият енциклопедист – художник, скулптор, механик, физик, анатом, лекар - цяла епоха в науката и изкуствата, основна фигура на европейското възраждане. Понесъл много клевети, в значителна степен посветен, но е твърде самонадеян и прави доста грешки.
    Бяло братство - България, началото на 20в, Петър Дънов (1864-1944). Учи теология и медицина в САЩ, от 1896 до 1944 провежда огромна писателска и най-вече лекторска дейност за популяризиране на своето учение - езотерично християнство - любов, мъдрост, правда и добродетелност. Известно е с танца-гимнастика паневритмия и светлото облекло. Имал е по-свободно отношение към някои порядки, особено брака и жените, често с няколко партньорки, но честен с тях и с достойнство. Последователите му обидено отричат тези факти от живота му. Наричат го Беинса Дуно - това е името на духовно същество от средно ниво, което в много от лекциите му е говорело чрез неговото тяло, по взаимно съгласие. След смъртта му бялото братство в България (да не се смесва с Космическото бяло братство) е слабо, склонно към затвореност, ревниво и фанатично преклонение към учителя си. В света е известен ученикът му Михаил Иванов (Омраам Микаел Айванхов, 1900-1986), работил във Франция – неговите книги са разпространени в цял свят. В края на живота си леко се отклонява от оптималния път.
    Рейки (Япония). Лекуваща космическа енергия, която се насочва от волята към болното тяло или орган, отначало с помощта на ръцете, при 2-ро и 3-то ниво (мастер) – и дистанционно. На базата на Дзен-будизма, без гняв и безпокойство, с благодарност и доброта, усърдна работа върху себе си. Основният вид е създаден от Михао Усуи 1922г – имал трудности в живота, но чрез усамотяване, глад и медитация в свещена планина достига висши знания, изследва ги няколко години върху себе си и близките си; получава официално одобрение и започва да ги прилага масово в своя школа.
    Бруно Грьонинг (1906-59, Гданск-Париж). При масови сеанси на изцеление, чрез беседи за духа и лечебен ток, излъчван и посредством хиперразвитата му тироидна област, неизлечими оздравяват, слепи проглеждат, куци прохождат – ако го заслужават. Не иска пари от болните. Групата негови приятели - последователи, чрез неговото име, продължават отключените от него лечебни токове и те действат и днес, както свидетелстват много публикации.
<Винаги трябва да ви спохожда спокойствието – тогава мога да въздействам. Където всичко е объркано, там благословията изчезва. Силата действа най-добре там, където царят любов и душевен мир.>
 

    Нова ера (New age) - разнородно нео-езотерично движение. Оформя се около 1960г, предимно в САЩ, в търсене на нови, по-правилни знания за човека, природата и обществото. На базата на теософия, антропософия, източни религии. Има различни, предимно разумни, но хаотично разпръснати насоки: медитация, йога, реинкарнация, природна храна, силата на кристалите, нерешени мистерии, спиритизъм и др.
    Захария Ситчин (Баку, Израел, Ню Йорк) - журналист, редактор. Неправилни хипотези за произхода на човека, свързван с космическа катастрофа на планета между Марс и Юпитер (Тиамат), в резултат на която са получени астероидният пояс, Земята и Луната, а съществата (анунаки) от другата планета (Нибиру) са създали човека като кръстоска с Хомо еректус. Базира се на свое тълкуване на библията и грешно разчитане на шумерските клинописни плочки.
    Макс Хайндел, Космогонията на Розенкройцерите - доста идеализирано обяснение, но може да е полезно при някои анализи. Хайндел чудесно обяснява, че това е един негов поглед върху темата, тъй като разни хора по различен начин виждат едно и също нещо. Спорно е доколко етично е представен, тъй като е частично заимстван от лекции на Р.Щайнер, без последният да е цитиран.
    Карлос Кастанеда предлага интересния оригинален поглед на индианския учител Дон Хуан върху световете и има много полезни аспекти, обаче и много неправилни разбирания и фантазии, така че трябва да се чете с повишено внимание и мобилизирана интуиция.
    Майкъл Нютън има 2 много полезни книги, за структурата и дейностите в астралните светове през погледа на обитаващите ги азове (души), в периодите между преражданията. Информацията е с някои ограничения, тъй като в момента те са в плътен живот, под хипноза и е само от определен тип азове, синхронни на автора и доверяващи му се.
    Роберт Монро, Пътуване извън тялото (трилогия) е от най-добрите, макар да не е обявена за езотерична. В нея има огромно количество полезна информация за миналото, настоящето и възможностите за бъдещето, често в неявна форма, изискваща внимателен прочит и анализ, настолно четиво за опознаване на фините светове. Една от малкото книги без вреди, без грешки и измислици.
    Сем.Тихоплави - серия обзорни творби за нови нестандартни учени и направления, техните постижения, непонятни на конвенционалната наука, но въпреки това лекуващи много нелечими болести, обясняващи непознати явления, разкриващи латентни човешки способности, парченца от големия пъзел на вселената.
 
    Някои примери за неподходящи книги, автори, учения: повечето религиозни, Крийон, Даян Стейн, Анастасия, Махариши Йоги, Випасана.
    Ориентировъчна информация за вярно, полезно / грешно, вредно [%] при някои езотерични автори: Р.Монро-98/<1, Тихоплави-67/24, Рьорих-61/1, Елоа Стар-60/24, Друнвало-40/42, М.Нютън-37/24, Р.Щайнер-16/3, Ч.Брео-21/12, М.Талбот-17/7, Е.Блаватска-21/1, Вселенски-20/12, Реймънд Мууди-26/20, Б.Фрисел-28/45, Шипов-15/5, Д.Виртю-16/45, К.Кастанеда-7/21, Анастасия-7/50, Даян Стейн-6/75, Крийон-1/60.
 
Кратко обобщение
на религиозната и езотерична мисъл: Древен Египет - смъртно тяло кха, 3 фини тела и души – ка, ба, акх; Индуизъм- 5 аза, карма-прераждания-освобождение, пасивно изчакване на по-добро прераждане; Дао- чи-енергия, меридиани, хармония на енергии, на дух и тяло, човечност, любезност, простота, скромност; Будизъм- просветление и освобождение чрез силата на собствената мисъл; Юдеизъм, Християнство- всезнаещ, любящ бог, превъзходство на духа, безсмъртна душа; Ислям- почти нищо полезно, страх от Аллах, война с неверниците; Сикхизъм- медитация, добрта към всеки, няма отвъдно; Бахаи- обединение на религиите, мир, индивидуализъм, хармония с наука; Теософия- няма религия, по-висша от истината - 7 тела/души, безсмъртен висш аз, карма, прераждане, всемирно братство; Антропософия - физическо, етерно, астрално тяло, его, 3 нива на духа; New age - добавят небесно тяло (висши чувства), етерен шаблон (висша воля), над-етерно (висше осъзнаване), космически план. Срещат се 7 астрални и 6 ментални нива, причинно тяло, духовна душа, жизнен дух, интелектуален дух, съзнателна душа... Единодушие има само, че освен плътното има поне едно астрално тяло и/или някаква душа.
    Още по-голям е хаосът в многобройните йогийски, окултни и др. езотерични школи, много от тях противоречащи си, използващи еднакви термини, но с различни значения. Невъзможно и неправилно би било да се прави опит за критичен анализ на стотиците подобни – разумен подход е предложеното чрез настоящите лекции точно и правилно разбиране. Големият хаос в термините е една от причините в тези лекции да се приеме единно название – аз, с ясни обяснителни определения и да са минимум чуждиците, освен някои по-общоприети, като точно се дефинира значението им.
    Християнство и ислям са авторитарни и деспотични; налагат борба, грях, страх; свързват секса с грях, докато почти всички останали правилно го оценяват като приятно божествено задължение; налагат се в света чрез агресивност и тъмнинатна помощ. Трагикомично е исляма да принуждава дамите – създадени като красотата на човешкия вид, да крият тялото, главата и дори лицето си. Източните са по-позитивни, извисителни, с повече елементи на жизнена философия, макар понякога с изкуствени медитативни техники, без съзнателно осмисляне. Сциентологията показва големите възможности на ПсЕн, дори и при негативни цели; обаче по-слаба ПсЕн, приложена с любов, може да неутрализира лошото и да направи добро. Молитвата, дадена за медитация е изкривена неузнаваемо в енергоизсмукващ механизъм. Огромните култови храмове демонстрират сила, власт и богатство.
    Полезни моменти в повечето религии са:
1- съществуване на фин духовен свят;
2- всеможещи, всеблаги богове, създатели и управители на света, макар и представени доста неправилно;
3- безсмъртна духовна същност на човека – душа, която се усъвършенства в трудните условия на материята.
    Основни недостатъци:
1- огромно енерго-изсмукване на вярващите;
2- при повечето религии - силно изкривена, заблуждаваща информация за света;
3- отклоняване от правилното, светско, научно, интуитивно развитие;
4- разделение между хората по измислен принцип – вяра в набор фикции;
5- противопоставяне, стигащо до омраза и конфронтация, повод за много войни;
6- стагнация, консервативни ритуали и традиции, спиращи прогреса;
7- примирение и пасивност поради осланяне на бог и мистични сили;
8- обичайно е срастване и взаимно обслужване с властта, във вреда на хората.
    Религиите се базират на неоспорим хипер-авторитет; безпрекословна вяра и преданост; често прилагат тайни психически техники за обвързване, явно или тайно насилие, нахалство, косвена принуда; отнемат ПсЕн; понякога блокират азовете на вярващите след смъртта; обикновено не признават други религии и дори яростно ги преследват; подтискат и обезличават личността.
    Настоящите лекции са изцяло различни. Общи с религиите са само фините светове и азове (души), божествена (ЕИ) основа, но при тях като мистична вяра, тук като научно знание, подлежащо на проверка. Не прилагат и не се предлагат чрез никакво насилие, нахалство, принуда. Базират се на частици от космичеката мъдрост, осмислена от обикновен човек; на разбиране и осъзнаване на основното, правилното от всички науки и религии; дават знания и енерго-информация; приемат и приветстват всичко друго, основано на подобни принципи; стимулират индивидуалната извисяваща се личност.

Лекциите ще бъдат осъвременявани периодично.  

 НЕО-ЕЗОТЕРИЧНИ  ЛЕКЦИИ – л.03, v.5 (авг.10)
Esoteric Copyright– Симон Живков, 2008
To top / начало  ;     Home / Главна стр.