ЛЕКЦИЯ (html):     00t- Мини увод-резюме,   00s- Кратък увод-приказка;   01- Увод,   02- Основни понятия,
  03- Обзор религии,   04- Космогенезис,   05- Анатомия,     06– Медитация,   07- Хранене,   08- Вредности,
  09- Здравна профилактика,    10- Лечение,      11- Лечебен глад, обсебване, карма,      12- Дом и бит,
13- Социална етика,   14- Наука,   15- Хуманитарни науки,   16- Образование,   17- Обществено устройство,
18- Експериментални изследвания, 19- История и приложения, 20- Плавен преход, заключение;
21-Допълнения;
        Home / Главна стр.

НЕО-ЕЗОТЕРИЧНИ (обединяващи наука и езотерика) ЛЕКЦИИ - Симон Живков
АЛТЕРНАТИВЕН  ПОГЛЕД на ВСЕЛЕНА, ЧОВЕК, ЗДРАВЕ, НАУКА, ОБЩЕСТВО

л.5. ЕЗОТЕРИЧНА АНАТОМИЯ и ФИЗИОЛОГИЯ
v.6 (яну.12)
Word.doc (Обновена, Сеп.18, брош. 30 стр. А5)
 
    За осигуряване на здраве и духовно съвършенство е нужно правилно знание за основните плътни и фини органи и системи на човешкото тяло и техните функции, но оптимизирано, без излишни подробности. Човекът е съставен от 3 плана: висш- енерго-информационен [ЕИ] - Аз (душа); междинен- фино-материален - фини тела; плътен- плътно тяло. Всички живи същества имат елементи от тях. Сложното устройство човек е предназначено да преобразува праната – суровата психична енергия [ПсЕн] в луш – специална, фина, дестилирана ПсЕн. Другите живи същества участват в различна степен в този процес. Само плътният план е видим и осезаем за човека. Междинният е невидим и почти неосезаем – някои по-чувствителни хора смътно виждат аурата и виталното тяло, когато са по-силно проявени и леко ги усещат с ръце. За висшия може да се съди косвено по резултатите от дейността му, но конвенционалните науки се опитват да го обяснят с мозъчна функция, отричат неговото и на междинния план съществуване и не ги изучават. Езотериката обратно – занимава се предимно с висшия и междинния, слабо познава плътния и взаимните връзки. Тези лекции се стараят да разглеждат комплексно и 3-те плана.

1. Комплексна анатомия
Тела
    1) Плътните тела може да се разделят на 3 типа (за холерик, сангвиник, флегматик), всеки от тях на 7 класа, те от своя страна на по няколко (oбщо около 100) вида. Кой вид ще се използва за бъдещия човек, зависи от дата на раждане (зодия), наследствена комбинация, тип и ниво на аза, който ще го обитава, планирани дейности през живота. Тези тела са твърде нежни и уязвими за средата на съществуване и могат да оцелеят само при качествени грижи от разумен аз.
    2) Виталното (жизнено) - най-плътното от трите фини, е връзка между плътното и по-фините. Някои езотрични школи го пропускат, но неговото познаване е важно за здравето, понеже главно в него са натрупват фините токсини и шлаки [ФТШ] - пряката причина за повечето болести. Най-общо то може да се раздели на 2 части: 1- стационарно, винаги разположено в плътното- прекият носител на ПлАз и частите му в органите, виталните управляващи нишки [ВУН] на ПлАз, виталните части (двойници) на органите и др; 2- мобилно, носителят на ПАз, свързано към стационарното чрез сложен и прецизен куплунг, който позволява при всеки сън или ОИТ то да се отделя за обичайното пътешествие във финия свят. Просмукано е в плътното и го обхваща отвсякъде на 1 до 3см, има маса 1-2 грама и не е строго фиксирано - варира според психично състояние, време, индивид, място по тялото. Това се отнася за всички фини тела. При сън и ОИТ то остава свързано със стационарната част, както и с духовния свят чрез ЕИ корда (сребърна нишка).
    3) Астралното (емоционално) тяло се разпростира на 6-10 (до 45)см около плътното, основно от фините, понеже е носител на главния аз - САз. То се подразбира, когато се говори общо за фино тяло. С него може да се пътешества до далечни светове или фини астрални планове чрез ОИТ. По-фино и леко е от виталното, просмуква и обхваща и виталното и плътното. Още по-слабо фиксирано, по-силно променливо. Чрез своя ЕИ корда е свързано с виталното и с духовния свят. Любопитно е, че обичайното състояние на мъжкия астрал е с пенис в ерекция, тъй като сексуалността е от основните му функции. По тази причина здрав мъж при събуждане е с леко еректирал пенис, това не е признак за необходимост от сношение.
    4) Менталното (умствено, причинно) е най-фино, на 6 до 22 (<65) см около плътното, отличително за човека, носител на НАз, ако има такъв, запазва се след смъртта и всеки следващ живот само се подобрява.
    Тези тела щяха да са само безжизнена материя, както всеки електронен уред (напр. компютър), щеше да е безполезен набор електронни и механични елементи, ако няма електричество и програмиран алгоритъм за работа. Енергозахранването на човешкото тяло се осигурява от храна, дишане, сън, чакри чрез нервна, лимфна, кръвоносна, меридианна системи, а програмите-алгоритъм за функциониране, това са азовете – те превръщат материята на телата в живо същество.

Азове (продължение от лек.2).
    ПлАз (плътен) се имплантира в плътното тяло еднократно, трайно, за целия живот - връзката е подобна на спойка, а не на куплунг, както при другите Азове. Взет от склада като постоянна памет (ROM), при поставяне в тялото се преобразува в динамична - която изисква опресняване и допуска промени (D-PROM). Общият обем информация варира от 1 до 8Gb (гигабита). Разположен е предимно в горната част на гръбначния, в продълговатия и в долната част на малкия мозък, както и локално в повечето основни органи. Функционира по 2 пътя: 1- директно чрез ВУН до органите, съответно от орган до тъканите му, до всяка клетка (витално-нишковата система); 2- чрез главен - гръбначен мозък - нерви - органи. В зависимост от своя ПлАз, хората може да се разделят на около 700 вида - базисен външен вид и основа за характера, върху които се изграждат човешките индивиди. Преди прераждане, според поставените за него цели, напредналите хора сами избират подходящи плътно тяло и ПлАз, измежду допустимите.
    ПАз (под-съзнателен) се създава за всяко прераждане, по информация от НАз и Акаша и съдържа няколко компонента. Има задължителни части, според натрупаното в миналите животи. Но само зрялата карма се включва като карма, при това някои нейни части подтиснати, а други подсилени при планиране на прераждането от НАз, съвместно с водачите си, обикновено и с другите близки Азове от същата духовна група. Обобщава най-важното от предишните животи, информация за историческото време, в което ще живее, насоки за основните варианти, планирани за бъдещия живот, често специални емоционални флагчета за ключови моменти в живота. Отначало е временен прото-ПАз, след раждане на собственото витално тяло той бива презаписан на своя траен носител в него. Дозаписва се автоматично през целия живот, но не подлежи на пряк контрол от САз. Косвено се коригира при освобождаване от карма, от религиозни и др. програмирания и пр. Чрез висша воля може да му се запишат допълнителни функции – напр. регулярно да излъчва ПсЕн за оздравяване и защита.
    САз (съзнателен) е голямото постижение, характерно за човека. Произвежда луш, управлява всички дейности, без вътрешните органи - обучава се, запаметява, чувства, решава, комуникира с останалия свят, съхранява латентни способности и мн.др. До пубертета е прото-САз и средно има информационен обем около 60Тb (терабита), впоследствие нараства многократно. Части от САз може да бъдат програмирани с ПАз-функци. Временен, за един плътен живот, както и ПАз.
    При животните тази функция се изпълнява от групов дух на вида или популацията. Само най-висшите, предимно живялите хармонично с човека имат зачатък на САз и някои негови функции - чувства, осъзнаване, намерение и пр. При повечето животни липсват чувства – хората погрешно или екстраполират своята психика и върху тях, или тотално отричат такава. Животните приемат разумно средата си и се сливат с нея, ръководени от груповия си дух, докато неумелата СЧВ се бори за ненужен, често вреден контрол над нея. Съществени различия на човека от животното са волята, творчеството, менталното тяло, НАз.
    НАз (над-съзнателен) - единствен от базираните в тялото е без прото-вариант за всяко прераждане; над времето, над личността. Много по-малък по информационен обем от САз – оптимизиран, приел само най-важното и съществено; винаги може да получи допълнителна информация от Акаша.
    НАз, САз и ПАз не са строго локализирани, а холографски разпределени в мозъка, под надзора на Епифизата. НАз е предимно в центъра, САз горе и отпред, ПАз отзад и в малкия мозък.
    ВАз (висш). Мулти-ВАз може да се създаде чрез:
1) обединяване на няколко доста напреднали НАз, които могат да включат божествения механизъм и да си създадат общ Висш Аз (инициатива отдолу).
2) Велик учител предлага на няколко отличили се НАз, да се обединят и си създадат Мулти-Ваз (иницииран отгоре).
3) Духовни същества решат да участват в земната градина и са от много високо ниво, което им позволява директно създаване на Мулти-Ваз (иницииран отвън).
4) Моно-ВАз също може да промени намеренията си за самостоятелно висше развитие и да се разклони или обедини в Мулти-ВАз.
      Както бе казано, фините тела са също физически и се работи върху инструменталното им регистране (лек.18). ПлАз, ПАз, САз и НАз са ЕИ същности, разположени на различни носители, на различни типове памет, и също подлежат на физическо констатиране и измерване. Понятия като его, личност, душа, дъх, аз-образ, йогийските мисъл, дух и т.н. са субективни разделения без връзка с физически обекти и без ясно дефинирани функции, затова не са за препоръчване. Индивидуалният облик на тялото се осигурява от ПАз, по-малко от САз, които модулират ПлАз и ДНК. Едно правилно обяснение на характер, личност, психика ще бъде дадено при психологията в лек.15.
    Освен тези “нормални” ЕИ ядра, човешкото тяло и психика се влияят и от други образувания – неадекватни остатъци, връзки, струни от свои или на други, предишни, настоящи или бъдещи животи; други човешки азове, без плътно тяло (развъплътени), погрешно или целенасочено разположени около и във аурата (обсебване- лек.11) и др. Те са причина за повечето психични болести.

2. Комплексна анатомо-физиология

    Сътворението на всеки човек, на всеки аз, започва на базата на геометрични ЕИ форми. Началната е триъгълник и чрез все по-многоъгълни фигури се развива към кръг, като 2-мерни проекции на сакралните (изначални, създаващи) многомерни ЕИ форми. Тяхната симетрия и правилно разположение определят човешкото здраве, жизненост, работоспособност, завършеност. Асемблиращият тензор управлява баланса на тези форми. Правилното положение на векторната му проекция (може да са няколко) в нашето време-пространство е хоризонтално, симетрично спрямо ляво и дясно, а входо-изходът (асемблиращата точка) трябва да е 1-2 см под края на гръдната кост отпред.
    Елементарни градивни чсти на тялото са клетките, вкл. фините им части. Те са обединени в тъкани, тъканите в органи, органите в системи – храносмилателна, дихателна, костна, мускулна, нервна, ендокринна, витално-нишкова, кръвоносна, лимфнa, меридианна, пикочна, полова, чакри, кожа. Човекът е съвкупност от тези системи, включително фините им части, фините тела със своите органи и системи, фините енергии във и около телата, азовете и косвено БЕИС. Плътната материя функционира чрез физични, химични, биохимични, електрохимични и др. процеси. Съществува на базата на ЕИ детерминираност от Азовете. Среда за всичко е универсалният неутрален разтворител вода. Управлението става чрез: хормони, електрични сигнали, витални управляващи нишки (ВУН) от ПлАз до всяка клетка, свръхвисокочестотни (СВЧ) електромагнитни (ЕМ) полета; преки ЕИ канали, при нужда от директна намеса на НАз, ВАз или бог. Всеки орган, тъкан, клетка, органела, молекула е и електричен, ЕМ и ЕИ елемент от съответните вериги и системи.
    Основни части на животинската клетка са: цитоплазма (11), ядро (2) с ДНК в ядърцето (1), митохондрий (9) - ензимно окисляване, при което от ПрО в кислорода се получава топлинна и химична енергия, която се складира в АТФ (АденозинТриФосфат) за вътреклетъчна употреба; центрозома (13) – прецизира клетъчното делене; вакуола (10); пероксизома - разгражда отрови (чер дроб, бъбреци), меланозома - съдържа пигмента меланин; ендоплазмена мрежа: гладката (8) синтезира мазнини и въглехидрати, транспортира ги до апарата Голджи (6), който ги пакетира, а също отделя лизозоми (храносмилателни мехурчета - 12); гранулираната (5) синтезира специфични белтъци чрез рибозоми (3) - гранулки, запълнени с РНК (РибоНуклеинова Киселина). Механизъм - иРНК копира информация от ДНК (ДезоксирибоНуклеинова Киселина) и я пренася в рибозомите, тРНК донася веществата. Клетъчната мембрана, позволява управляем поток от вещества в двете посоки. Всички органели се управляват от ПлАз чрез хормоните в кръвта - общо, и чрез ВУН за конкретната клетка – активиране на хормоналните и други рецептори, пропускливост на мембрани, кои органели какво и колко да произвеждат и пр. Веществата са изградени предимно от жизнено необходимите 16 елемента: макро- С, N, O, H; микро- Cu, Zn, Co, Se, F и др; пренасят се от кръвта и лимфата на активните капиляри.
    Голяма част от растеж, развитие и действие на организма, най-вече на плътното му тяло се осигурява от храната чрез метаболизма (обмяна на веществата). Анаболизъм е синтез, усвояване и използване на вещества, катаболизъм е разпадането и извеждането им от организма. Храната – белтъци, мазнини, въглехидрати и др. се разпада при храносмилането на прости нискомолекулни вещества, от които в клетките се синтезират нужните им. И при разпад и при синтез участва аеробно окисление, с което е свързан част от енергообмена чрез ПрО, записан в кислорода. Този запис се извършва основно от зелените растения чрез фотосинтезата – получаване на органични вещества и кислород, зареден с ПрО, от неорганичните в-ва в почвата, въгледвуокис и слънчева енергия. Живите организми се нуждаят от приток на енергия, дори при покой. Основни източници на енергия за плътно базирания земен живот са: ПрО – 32%, слънчево греене- 26%, др. фино-енергийни полета- 20%, зареждане чрез сън- 18%, други източници- 4%.
   Мозъкът е главният управляващ орган на плътно ниво, с много функции: Чрез него, посредством сетивата, САз получава информация за околния свят. Електростанция за захранване на плътното тяло чрез нервите - проводници и вълноводи (48% от енергопреноса). За целта преобразува фини енергии от меридианния поток, кръвта, съня, пряко от ПрО и др. Дом на азовете и изпълнителен интерфейс, чрез който те управляват тялото:
  1)- пряко, чрез ВУН на ПлАз до всеки орган и тъкан, както и латентните ЕИ нишки от САз и НАз до органите, посредством ВУН;
  2)- Пряко, експресно, главно синхронизиращо - чрез ел.токове до 1.7кХц и ЕМ полета до 100ГХц. Преобладават хармонични вълни, освен при двигателните импулси.
  3)- Непряко, бавно - чрез хипофизата, която управлява ендокринната система на плътно-химично ниво и същевременно е част от нея. Всяка клетка, на която ВУН на ПлАз позволят, приема нужните хормони. Хипофизата направлява също влизането и излизането на ПАз при сън и има други латентни функции (лек.8.1).
    Епифизата (пинеална жлеза) е най-специалната. Далечният й предшественик при фините симулации, е първият орган за ориентация по топлина и светлина и за управление на тялото. От нея впоследствие бива обособен мозъкът. Тя е ЕИ био-куплунг с индивидуален код, осигуряващ безгрешно влизане и излизане на САз и НАз само в своето тяло; Общ инфо-център за връзка с духовните светове; Вътрешно-интуитивен помощник-управител на хипофизата, нервно-енергийните центрове и др. висши ЕИ процеси и системи; Осигурява правилна ОИТ. Произвежда мелатонин (регулиращ съня) и редица вещества, стимулиращи медитативни и над-съзнателни състояния, които не бива да се взимат изкуствено - това може да е много вредно и опасно. Тяхното генериране ще се постигне постепенно, с духовното израстване, под вещо ръководство.
    ДНК е носител на генната наследствена информация, може да се раздели на 67 млн. страници, средно по 4 Gb. Например необходимите за един зъб данни са ~100 Мb. Половината е записана в познатата плътна част, другата половина - в паралелните витални половинки на гигантските спирални молекули. За сега генните инженери са разчели едва 1-2% от плътната половина, при това частично правилно. На фино ниво всички ДНК молекули имат обща ЕИ връзка и общ управител с известна автономност и разум, подобен на ПлАз и обединен с него. ДНК определя повечето параметри на вещества, клетки, тъкани, органи и т.н, както и пол, раса, някои физически белези, част от тях според тези на родителите и предците, други- според ПАз и САз, съобразно силата им. В земния модел е много нерационална – в следващите има специализация по органи и тъкани.
    Кръвта (5-6 литра) транспортира повечето вещества - кислород, храна, отпадъци, лекарства, хормони, вода и др, осигурява терморегулация и част от защитата от вредни микротела. Движи се от перманентно работещата помпа сърце. В белите дробове приема кислород, обогатен с ПрО, отделя въгледвуокис; в черния дроб се почиства от токсини, лекарства и др. вредни вещества и се извършват специални биохимични процеси, невъзможни в клетките; в бъбреците се освобождава от пикочна киселина и др. катаболни и вредни вещества и вода. Има и редица функции на фино, фино-енергийно и ЕИ ниво.
    Нервната течност е среда за нервите – електропроводници и вълноводи, чрез които азовете, посредством мозъка, управляват тялото. Лимфата (1-2 литра) се формира от междуклетъчната течност, всмукана от лимфните капиляри, пренася вещества, чиито обмен е по-бавен, чрез лимфната система, съставена от лимфни съдове с клапани, лимфни възли, сливиците, апендикса, части от далака и тимуса. Осигурява друга част от защитата от вредни микроорганизми. Придвижва се перисталтично, както и от всяко съкращаване на околните мускули, посредством клапани и се излива малко преди вена кава в кръвния поток.
    Меридианите (проходи), както са известни в китайската традиционна медицина или нади (тръби) в индийската, осигуряват голяма част от преноса на фини енергии - ПсЕн (Чи), ПрО и др, приети от чакри, дишане, сън, храна и пр. Разпространяват се предимно в средата на лимфата, с малка скорост (1-2см/сек). Управлението е почти независимо от азовете, чрез групов над-аз, фиксиран от висшите локални богове в началото на епохата. Предният главен започва от коренната чакра (между краката), където завършва задният, продължава до върха на езика, а от небцето започва задният, с посока надолу по гърба. Двата заедно осигуряват кръгов цикъл, затова е по-правилно да се говори за един главен кръгов меридиан. За правилна циркулация езикът трябва да е леко опрян до небцето зад зъбите. Често се среща твърдение, че задният главен, също като предният, е с посока нагоре. Това е опасна грешка, която би причинила огромни дисбаланси от натрупване на енергии в главата и недостиг в основата на торса. Допустимо е само при специални техники, с изграждане на балансиращи канали, при хора от жълтата раса, но не е правилен метод. Основните повърхностни меридиани са 12 - двойни, симетрични, всеки носи името на главен орган, свързан е с няколко големи мускула и невро-лимфни възли. Групирани са по няколко еднопосочни, пресичат се рядко, под прав ъгъл, при което обменят ЕИ. Допълнителните са 6, има изцяло вътрешни, както и вътрешни връзки с главните, с органите и между някои меридиани. Някои акупунктурни точки и части от меридиани не съвпадат при различните школи, понеже има малки различия между някои раси и народи. Тук са дадени за Индо-европейската раса, на базата на китайските (като най-популярни), без претенции за абсолютна прецизност. Небалансиран, запушен или обратен меридиан може да причини както функционални нарушения, така и тежки физически увреждания. В края на лек.9 са дадени методи за оздравяване и поддържане на меридианите.
    Чакрите са система входо-изходни ЕИ фуниевидни вихрови отвори в аурите, основно в аура ПлАз. Прозорчета за обмен на фина енергия (ФЕ) от всички тела, главно от плътното. Свързани с нервно-енергийни центрове, меридиани, нервни сплитове, ендокринни жлези и др. Чрез тях се извършва голяма част от обмена на ФЕ - 5 до 50%, в зависимост от нивото на човека. Включва ПрО, ПсЕн, светлина и др. Прото-варианта им се появява при пред-човека, при човек-1 са близки до днешните. Всеки има 7 главни, с духовния растеж достигат 13, малките са над 150. Очите са и особен вид чакри. Когато главните са 8, се изгражда междинна над-челна, която става 7-ма; 9-та до 13-та са съвместени с теменната или над нея. Цветовете са по скоро символични – честотите и енергиите нарастват към горните чакри, както към виолетовия цвят.
 
    Меридианите и чакрите са основни системи от немобилното фино тяло, което е трайно интегрирано с плътното. Друга такава система са невро-енергийните центрове (НЕнЦ), която се приема само от някои учения (Агни-йога). Състои се от 12 главни центъра – жизнен (сексуален, Кундалини), слънчев, сърдечен, тимусен, гърлен, зъбен, синусен, очен, челен, мозъчен, тилен, хипофизен и няколко десетки по-малки. Често ги смесват с чакри, с нервни сплитове или ги игнорират. Трябва постепенно и внимателно да ги събуждаме и активираме за постигане на психично и физично здраве, сила и стабилност. Както и да ги предпазваме от вредни външни и вътрешни влияния. Те са основни части, на Централния финоенергиен канал (ЦеФЕК) и негови връзки с тялото, както и с повечето чакри. Чакри 2 до 6 имат съответни НЕнЦ, 1-ва, 7-ма и по-висшите са директно към ЦеФЕК. Като плътна проекция той е разположен малко пред централната ос на тялото, част от него принадлежи на плътното тяло, друга на фините. Отначало е полулатентен, с минимални функции. Чрез правилен духовен растеж се активира и става основен проводник, акумулатор и ретранслатор на ФЕ.
    Съвкупността от ФЕ в чакри, меридиани, НЕнЦ, ЦеФЕК, фини тела, около телата и пр. може да се нарече финоенергийно (огнено) тяло. Част от ФЕ обхожда цялото тяло – предимно крайните и външни области, във фините тела и в мобилния ЦеФЕК. Друга част, особено в плътните и витални органи, циркулира в свои малки области, локализирани предимно по височина в тялото, както и според вид, ниво и качество на ФЕ. Обмен става на специфични малки порции (кванти) – този процес е главно значение на понятието Кундалини. Той е много слаб, ако няма активна правилна намеса на волята, на САз.
    Уви, много са грешните съвети в тази област – издигане на ФЕ от коренната област (на първите 2 чакри, на Кундалини НЕнЦ) по гръбначен канал (сушумна) и др. вредни за човека действия. Издигане на тези ФЕ над сърдечна чакра е опасно, а за 7-ма е разрушително. Те може да достигат горните чакри само модифицирани от позитивни човешки чувства, мисли и действия като луш. За "събуждане на кундалини" има много алегорични описания, често тълкувани погрешно – лек.6.5. От духовно растящия се иска да осигурява чистота и правилна завихреност на чакрите за дясно-торсионни полета, чисти и проходими меридиани в правилна посока, внимателно активирани и защитени НЕнЦ. Неумели и користно "ръководени" размествания на някои ФЕ може да причинят големи вреди.
2.2. Единение на азовете с телата
    Около 5-я месец след зачеването влиза прото-ПАз, по виталната ЕИ корда, разполага се на временно прото-витално телце, обединено с майчиното; През 6-я бива имплантиран ПлАз от божествен механизъм, подобен на смъртта; Около 8-я, до 1 сед. след раждането започват посещенията на прото-САз, по астралната корда, върху частица от БЕИС, отначало само по няколко часа, дори минути, докато свикне с това състояние; До 2 мес. след раждането е първото посещение и на НАз, на изнесена по своята фина корда частичка от БЕИС. Собствените азове поемат ръководството от азовете на майката и от груповите духове на човешките зародиши постепенно, за няколко месеца.
    Раждане на фините тела. След раждането на плътното, виталното е все още обединено с това на майката. Ясновидецът ги вижда като общо тяло с израстък, който все повече се прещипва и накрая се отделя. Това израстъче, носещо новия прото-ПАз, неспособно за самостоен живот, се премества от майчиното тяло върху област от виталния свят, където го чака унифицирана клетка-заготовка. То се интегрира с нея и се образува прото-виталното тяло, прикрепено чрез временна сребърна корда към тази витална област и сребърна нишка към плътното. Всички фини тела имат отначало прото-вариант, подобно на млечните зъби, на раждането при 2-утробните, или на прото-плътното тяло – зародиша, несамостойно живеещ в майката чрез пъпна връв. Тъй като разстояния, вискозитет и организация на фината материя са различни от плътната, тази клетка е хем съвместена с плътното, хем извън него във виталния свят.
    В следващите 6-7 години ще се трупа опит, грешки и поправки, съзнателно, несъзнателно и автоматично възпитание и възприемане на околността от прото-САз. Това са трудни години на акомодация към непознатия плътен свят, през които нараства плътното и се довършва прото-виталното тяло. Спомените от първите 3-4 години са блокирани, като твърде травмиращи – голяма е разликата между висшия астрален свят, предишният дом на АЗа, и ниския плътен на Земята.
    Около 7-та година се ражда личното витално тяло. Едва тогава то е узряло достатъчно за самостоятелно съществуване и се отдиференцирва от своята клетка във виталния план, временната ЕИ корда се отделя от досегашната му клетка, подобно на пъпната връв, но не бива отрязана, а прераства в постоянна, свързана с БЕИС. Само плътното тяло е изцяло автономно по отношение на своя плътен свят, макар и силно зависимо от въздух, вода, храна, топлина.
    На 13-14 год. възраст започва "раждането" на астралното тяло. До тогава е използвано временно прото-астрално – лична област в общия астрален план. Тя е осигурявала емоционална закрила и обща стабилност. Макар че не е рязък, и започва след достигане на определено ниво на самостоятелност и стабилност, процесът на отделяне от това общо стабилно образувание и изграждане на самостойно астрално тяло, е силно сътресение, свързано с голяма емоционална лабилност. Колкото по-добър е бил първичният прото-САз, по-правилно възпитанието, по-качествено само- и авто- възпитанието, толкова по-лесно и хармонично се оформя личното астрално тяло. Това е пубертета – основната стъпка във формирането на бъдещия човек, на прехода от прото-САз към управление от личен САз, което окончателно се стабилизира до около 20 год. възраст. При някои (около 9%) това така и не се случва.
    След 8-та година се оформя временно прото-ментално тяло, на което НАз се разполага за постоянно в човека. До около 21год. възраст се осъществява прехода към собственото ментално тяло, което единствено се запазва от прераждане в прераждане, а не се ражда ново. След това вече има възможност за осъзнаване и единение със своя НАз – начало на посвещение. Тъй като за виталното тяло има унифицирана заготовка, а менталното си е собственото, при тях преходът е много по-лесен от изграждане на изцяло новото астрално тяло – трудният пубертет.

    Тези процеси са толкова сложни, разнородни, многостепенни, защото са многократно изменяни, усъвършенствани и модифицирани, на базата още на животните. В новите луш-градини са много опростени, оптимизирани.
    Без специална намеса, но с правилни езотерични грижи, комплексът плътно и фини тела и набор азове е предвиден за 200-300г живот. А успешно напредващият трябва да се освободи от мисълта за ограничен живот - може да живее 200, 500 или 1 000 г, ако го желае и постигне необходимото духовно и плътно ниво.

2.3. Смъртта
(на плътното тяло) е периодично явление в безкрайния живот. Само тогава ПлAз напуска тялото или по-точно бива изваден от специализиран божествен механизъм, представян в митологията като смъртта, която с косата си отрязва живота – виталните нишки на ПлАз и връзката на виталното тяло с БЕИС и астралното. Именно носителят на ПлАз, изграден от доста плътна витална материя, е измерен около 1920г. с тегло 20 гр, а не душата, както се е смятало. След това ПлАз бива почистен от дефекти, носителят му модифициран от динамична обратно в постоянна памет и прибран в банката-хранилище за плътни азове. Това е окончателната биологична смърт за това плътно тяло - то вече няма ЕИ-детерминираност и защита от никакъв аз и започва да се саморазпада по закона за ентропията и да се разгражда от микроорганизми.
    С прекъсване на ЕИ корди до БЕИС и астралното тяло, индивидуалността на виталното тяло, вкл. ПАз и неговият пряк носител, се разпадат за около 40 дни (макс. 5мес.) и то бива прибрано в съответно хранилище като унифицирана заготовка за ново ползване. Т.н. блуждаещи духове запазват части от него до няколко месеца, уплътнени и модифицирани за да са видими, както и за други необичайни функции. Това са силни азове, чийто плътен живот внезапно е прекъснат, а те държат да довършат някое дело, или психопати, които непременно искат да свършат още някоя глупост; типични са за определени времена и места.
    Следва сложен трансформационен процес, който при земния модел е все още доста несъвършен. За обичаен днешен човек, незапознат с живота след смъртта, това е най-трудният период. Все още управляващ е САз, който сега вече трайно и необратимо е извън плътното тяло, но обикновено не осъзнава това и е силно озадачен, защо светът изглежда странно, плътното тяло го няма или не му се подчинява, вижда и усеща различни непознати фини същества и форми. По-нататъшният път на Аза не е автоматичен, защото продължава да действа СЧВ и САз решава какво да предприеме. Тъй като на това ниво мисълта управлява пряко и незабавно, необходима е само волева мисъл за придвижване по правилния път към следващия етап на живота – и то се извършва. Обаче малцина го знаят и тази неинформираност е основна трудност и недостатък на процеса. Повечето са зашеметени и объркани, някои упорито се опитват да влязат обратно и да си служат с плътното тяло, други продължават да усещат болки и страдания. Религиозните търсят и намират това, което им е внушено – астрални църкви и верски общества, в които някои остават блокирани за много години. Най-затруднени са атеистите, които тотално отказват да приемат случващото се.
    Всеки има свой водач в прехода, обикновено наричан ангел, но само в редки случаи се представя в религиозния образ с крила. Мнозина отказват да го приемат – тях и някои други ги посрещат близки роднини или приятели, преминали неотдавна този етап, или доброволци в ОИТ - тях приемат с повече доверие. Преживелите тежка травмираща смърт или много труден живот, биват насочени към рекреативни центрове, където им се възстановява и лекува увредената ЕИ същност. Тези, които най-трудно приемат прехода, преминават през други центрове, напълно приличащи на земния им живот, където постепенно се освобождават от плътните навици и свикват с правилата на астралния свят, с помощта на други ангели или доброволци.
    От друга страна някои завършващи цикъла на земните си прераждания азове, както и други от най-напредналите, осъществяват този преход частично или изцяло съзнателно. Без никакъв стрес, а с радостно нетърпение за анализ и усвояване на завършилия плътен живот. Те веднага се насочват към правилните места и много бързо започват новия си щастлив астрален живот.

Живот между животите
    След като премине началната трансформация, той се прекарва в по-фино астрално тяло, съставено от материя от висшите астрални нива. Тук може да се изгради всяка форма и вид тяло, каквото мисълта пожелае и това се използва за симулиране на елементи от плътния свят, за експерименти и обучение, както и за отмора и удоволствие. Повечето по-стари Азове, с няколко успешни плътни живота, са се организирали в групи по общи интереси, като сродни души, на базата на земни или духовни познанства и пр. След пристигане от поредно прераждане, те бързо се включват към своята група и заедно с тях и своя духовен водач, обсъждат всички добри и лоши страни на последния живот, вариантите за развитие, ако в някои ситуации е било взето различно решение за действие. Други предпочитат сами да разгледат тези събития и възможните им вариации в уединение, във вид на многомерен жив филм (книга на живота), което трудно можем да си представим от плътно ниво. Трети, преди да започнат обсъждането на миналия живот, отначало си почиват в приемния рекреативен център - астрални градини, поля, замъци – според желанието на всеки. Вероятно тези места са наречени Рай и то е с доста голямо основание.
    Място, съответстващо на описанията и представите за Ад не съществува. То е само егрегор (мисъл-форма) в ниските тъмни астрални слоеве, следствие на религиозните заблуди и манипулации и най-вече във въображението на гузната съвест. Същото се отнася и за Страшен съд и наказания – напротив, с търпение и любов водачите и старейшините, както и сродните азове, помагат за правилното осмисляне на всички грешки и лошотии през живота, за тяхното избягване в следващ, а поздравяват за добрите дела. Само към някои неадекватни убийства и насилия, а също самоубили се без съществена необходимост, бива изказано по-силно неодобрение. Малък брой непоправимо изкривени азове биват отстранени и разградени като ЕИ същности. Другите негативно проявили се, освен че са си записали тежка карма, получават допълнително обучение за позитивни стремежи, но СЧВ не може да се програмира. Всъщност мнозинството - младите Азове без НАз и тези на ниско ниво, извършват прехода в малко недоосъзнато, полусънно състояние - или програмирано от религии, магьосници и системи от вярвания, или поради незнание и неопитност. Водачите ги превеждат през процедурите в астралните области, както майка води за ръка малко дете.
    Една от първите процедури след пристигане на правилното място е съединяване с енергията на своята БЕИС. Това дава огромна сила и цялостност. В процеса на многобройните фино-енергийни почиствания и пренастройки, били те полу-съзнателни или с активно участие на САз, той все повече се освобождава от активните спомени за последния плътен живот и се съединява с НАз. След завършване на преходния процес, САз е изцяло асимилиран в НАз и в ЕИ заготовка на евентуален бъдещ ПАз. НАз е в особено, завършено, цялостно състояние, усвоил последния САз, уроците от последния живот и интегриран с БЕИС. Обикновено в началото има предпочитания да се чувства от един от двата пола и все още има желание за секс, понеже енергията е от женски или мъжки тип и се стреми към тъсене на половинка и сношаване с нея. Това е възможно с други наскоро освободени от плътното тяло от другия пол, както и с хора в ОИТ. При това съединението е тотално, а не само повърхностно и на отделни малки органи и изживяването често е по-силно отколкото в плътно тяло. Това обаче е краткотраен период и колкото по-фино става астралното тяло, толкова по-малко желанието за секс – той е основен атрибут на плътното луш-производство.
    Всъщност сега НАз е съзнателният аз, на по-високо, по-общо ниво и може да се нарече Комплексен аз (КАз). Той може да се свърже при нужда със своя ВАз, ако има такъв, и да участва в общия растеж. В известна степен той е част от ВАз. По-висшите Азове именно този период възприемат като истински живот, това е действителното интегрално същество, макар че влияние от последното прераждане остава и понякога се представят като личността от последния живот. В древен Египет плачели, когато се ражда някой и празнували, когато умира. В земни измерения този период може да продължи от месеци до стотици години, обикновено е около 70 (20-120) години. Съвсем друг, нов, истински е погледът на аза, духа, когато е преминал през плътна опитност, особено трудна като земната. Без нея има елемент на повърхностност, на сън, недоразбиране на някои ценности, непълнота на възприятията, незрялост на стремежите.
    По-младите и неопитни, които все още нямат НАз, обработват и записват последния си живот във временен несамостоен прото-НАз, под вещото ръководство на водачите си. Те са най-затруднени от тежките земни условия и 10-15% от тях, след връщане от труден живот не желаят по-нататъшни прераждания на Земята. Обикновено водачите се опитват да ги разубедят и да им дадат допълнителна помощ и уроци, но в крайна сметка се уважава свободната им воля и около 1% окончателно се отказват. Подготовката на следващия живот при тях също е малко в полусън и участието на аза е по-пасивно.
Ново прераждане
започва, когато последното е докрай анализирано, азът достатъчно отпочинал, възстановен, изживял желания живот в духовния свят. От ниво КАз това е като подготовка за следващата интересна командировка. По-високо развитите азове сами правят преглед на подходящите възможности за нов плътен живот и избират своята нова роля. Отново чрез многомерните живи филми-книги, но този път на бъдещите животи, с много по-малко подробности – те ще зависят от СЧВ на бъдещия САз. За някои изборът може да стане при старейшина или съвет на водачи и старейшини. Това е окончателният край на тази личност, на последното прераждане – те повече няма да са водещи в усещането и външния образ на Аза. Някои бързат да поправят сторени грешки или са ентусиазирани от нови интересни опитности и веднага след анализа на предишния живот започват подготовка за следващия. Тогава двата процеса се сливат в един.
    Слизането за ново прераждане започва с модифициране на КАз отново в НАз, недостъпен пряко за бъдещия САз; разгражда се астралното тяло, НАз остава само с менталното, което ще чака непроменено в БЕЙС узряването на човека; създава се новото прото-САзче и новият ПАз; блокира се част от енергията в БЕИС и връзката с ВАз. При повечето хора този процес е автоматичен и опростен – няма ВАз, за мнозина и НАз.
 
Лекциите ще бъдат осъвременявани периодично.  

 НЕО-ЕЗОТЕРИЧНИ  ЛЕКЦИИ – л.05, v.6 (яну.12)
Esoteric Copyright– Симон Живков, 2009
To top / начало ;    Home / главна стр.

  История: v1- сеп.09; v2- ное.09;
  v3- фев.10: добавки при витално тяло, ПлАз, мулти-ВАз, ДНК и др; въвеждането на БЕИС, обяснението за Аура и др са преместени в лек.2 (Основни понятия); отстранена е фигурата на връзки между телата, като малко информативна – по-подробна е поставена в лек.2;
  v4- яну.11- добавка за включване в ПАз само на зрялата карма;
  v5- авг.11- добавка за стационарна и мобилна част на виталното тяло. Уточнения: за виталните управляващи нишки, като основно средство на мозъка за управление на тялото; за кръговия цикъл на главния меридиан; за грешните действия с фините енергии при чакри и меридиани; за допълнителни функции на епифизата и хипофизата и др.
  v6- яну.12- добавки в описание на Епифиза, на чакри, за нервно-енергийните центрове (НЕнЦ) и общото ФЕ тяло (след чакри), за съзнателен преход на смъртта и др.