ЛЕКЦИЯ (html):     00t--Мини увод-резюме,   00s--Кратък увод-приказка;   01--Увод,   02--Основни понятия,   03--Обзор религии,   04--Космогенезис,   05--Анатомия,   06–-Медитация,   07--Хранене,   08--Вредности,   09--Здравна профилактика,   10-- Лечение,   11--Лечебен глад, обсебване, карма,   12--Дом и бит,   13--Социална етика,   14--Наука,   15--Хуманитарни науки,   16--Образование,   17--Обществено устройство,   18--Експериментални изследвания,   19--История и приложения,   20--Плавен преход, заключение;   21--Допълнения;   Корона-вирус не е страшен;     Home / Главна стр.

 ПРЕОСМИСЛЯНЕ на НАУКИТЕ и ЖИВОТА - Симон Живков 
 ЛЕКЦИИ по Нова езотерика – единение с науката 
л.(5) 3. ЕЗОТЕРИЧНА АНАТОМИЯ и ФИЗИОЛОГИЯ
v.7''н (окт.2019+)
 
    За постигане на добър здравен, духовен и общ напредък е нужно правилно знание за всички основни органи и системи в човека, но оптимално кратко, без излишни подробности;
    Човекът може да се разглежда съставен от 3 плана:
  --плътно-физическа материя – познатото ни плътно тяло.
  --фино-материален - фини тела, фини енергии;
  --енерго-информационен, софтуерен - Аз (душа, дух);
    Всички живи същества имат елементи от тях, в различна степен. Сложното устройство човек е предназначено да преобразува праната – суровата психична енергия [ПсЕн] в луш – специална "дестилирана" фина ПсЕн. Много други същества участват в този процес, в различна степен.
    Само плътният план е пряко достъпен за човешките сетива. От финия някои по-чувствителни хора смътно виждат аурата и виталното тяло, когато са по-силно проявени, и слабо ги усещат с ръце. За висшия план може да се съди косвено по резултатите от дейността му, но конвенционалната наука се опитва да го обясни само като мозъчна функция, понеже не познава неговата структура, организация и носители, отрича неговото и на междинния план съществуване и не ги изучава. Докато популярната езотерика се занимава предимно с междинния, по-малко с висшия, плътния омаловажава, често пренебрегва или отхвърля научните изследвания.
 
    Изрично трябва да се подчертае, че и двете насоки са неправилни. Пълно и правилно знание може да се постигне само чрез взаимно свързано комплексно изучаване на 3-те плана, чрез непредубедени правилни изследвания, към което тези лекции се стремят и приканват.
    Някои от новите, т.н. "индигови" деца имат фини съставки и функции, доста различни от описаните тук за среден човек. Те трябва да се осланят предимно на интуиция и вътрешно знание.

 
1. Състав и структура на ТЯЛОТО.
    1) Плътното тяло, изградено от добре познатата ни плътно-физическа материя, бива главно 3 типа, според това за какъв тип нервно-психична дейност е предвидено – екстровертен, интровертен или по-балансиран. Всеки тип има 7 класа, те от своя страна по няколко вида – oбщо около 100. Кой вид ще се използва за бъдещия човек, зависи главно от нивото и вида на АЗа, който ще го обитава и от планираните през живота му дейности. Както и от датата на раждане (зодия), наследствения генотип и др. Те са твърде нежни и уязвими за средата на съществуване в която са потавени и могат да оцелеят само при качествени грижи от разумен Аз. Макар че това остава неосъзнато, външният им вид зависи до голяма степен от съзнателната дейност на обитаващия тялото АЗ (душата). От качеството на неговите мисли, желания, мечти, стремежи и дела. Именно на това се дължи огромното разнообразие на първично дадените 100 вида тела.
    2) Виталното (жизнено) тяло е най-плътно от трите фини. То е връзката между плътното тяло и по-фините. Някои езотeрични школи го пропускат, но неговото познаване е важно, особено за здравето, понеже главно в него се натрупват Фините Токсини и Шлаки (ФинТоШла), които са пряката причина за много от болестите. Най-общо може да се раздели на 2 части:
  --стационарно - винаги разположено в плътното тяло, с тегло около 20г. То е прекият носител на Плътния Аз [ПлАз] и неговите части във всеки орган, тъкан и клетка, както и на Виталните Контролиращи Фибри [ВиКоФиб], чрез които ПлАз управлява повечето функции на плътното тяло. Състои се от виталните части (двойници) на всички органи, а също и от витални органи и тъкани, които имат само фино ниво. Може да се приеме и като част от плътното, понеже функционално и физически са трайно свързани, обаче е съставено от витална материя, затова е по-правилно да се причислява към виталното.
  --мобилно - с маса 1-2 грама, носител на Подсъзнателния АЗ [ПАз]. То е просмукано в плътното и го обхваща отвсякъде на 1 до 3 см. За разлика от плътното, неговите размери не са строго фиксирани, а варират според състоянието на фината атмосфера, психичното и общо състояние на индивида, време на деня и др. Тази флуидност, липса на строга фиксираност, е типична за всички фини тела и се засилва към по-фините. Мобилното е разположено и върху стационарното, и директно върху плътното, а върху мобилното се намират другите 2 по-фини тела. Свързано е със стационарното витално посредством сложна динамична сглобка, чрез която при всеки сън и някои ОИТ то се отделя от плътното за пътешествие във финия свят, заедно с другите мобилни фини тела. През това време мобилните са свързани със стационарното чрез особена Ен-Инфо корда (сребърна нишка), която може да се разглежда като безкрайно "разтягаща се". Тя позволява инфо-обмен, макар и ограничен, и осигурява безпогрешно намиране на обратния път при събуждане или връщане от ОИТ. При ОИТ с това тяло може да се изследва от фино ниво Земята, Луната и прилежащата околност. Роберт Монро го нарича "второ тяло".
    3) Астралното (емоционално) тяло се разпростира до 6-10, максимум 45 см около плътното. То е разположено върху мобилното витално и е основното фино тяло, понеже е носител на главната за плътен живот част от Аза – Съзнателния Аз [САз]. Астралното се подразбира, когато се говори общо за фино тяло. Чрез него може да се пътешества до най-фини астрални планове в Слънчевата и близките звездни системи.
    По-фино и леко е от виталното, просмуква и обхваща и виталното и плътното. То се променя по-лесно от виталното, както при промяна на околните плътни и фини условия, така и чрез високо развита воля. Чрез своя ЕнИнфо корда е свързано с виталното и с духовния свят. Любопитно е, че обичайното състояние на мъжкия астрал е с пенис в ерекция, тъй като сексуалността е от основните му функции, и някои го наричат тяло на желанията. Затова здрав мъж при събуждане, когато астралното тяло току що се е плъзнало в плътното, е с леко еректирал пенис, а не поради нужда от сношение.
    Виталното и астралното са временни, обслужват само текущия живот, отначало са в прото-вариант. След някои подобрения, астралното се използва и през живота след плътната смърт, а се разгражда изцяло преди слизане за нов плътен живот.
    4) Менталното (умствено) тяло е отличителнo само за човека, създадено е специално за него. Някои го наричат причинно, но има и други нива, които може да се нарекат така. То е най-финото, простира се на 6 до 22 (максимум 65) см около плътното. Просмуква и обхваща астралното, виталното и плътното. Непосредственият му носител е астралното тяло, а от своя страна менталното е среда-носител за НАз. Запазва се след плътната смърт и всеки следващ живот само се подобрява.
    Когато се научим да използваме всичките му заложби, няма да има ограничения в плътния и прилежащите му фини светове - може да пътуваме до далечни, за плътен поглед, звезди и галактики, да ги проучваме и да използваме приложимото в земния свят за да го усъвършенстваме. Да установим колко по-малък и по-различен е светът, сравнен с нашите представи и знания от плътно ниво за него.
    При някои от най-новите "свръх-индигови" деца започва да се появява нов тип супер-астрално тяло, което е съществено подобрено, има параметри и на ментално и дори на по-висш тип тяло. Неговият Спинов тензор (който го дефинира в Динамичния етер) е особен тип, с латентна фрактална структура, което позволява на висико развита воля да променя динамично типа изграждаща материя и много други параметри, според моментните нужди. Чрез него напреднал Аз придобива огромни възможности за изучаване и въздействие на света, от ниво плътно тяло, особено при ОИТ и други, още непознати за нас състояния!
    Важно е да се знае, че и 3-те фини тела са физически, материални, подобно на плътното, но тяхната материя е различна от обичайната плътно-физическа, и стандартната наука все още не я познава. От висше (причинно) ниво погледнати, менталното, както и голяма част от другите фини тела са многомерна хипер-сфера. Мобилното витално е преход, връзка между тази хипер-сфера и плътното.
    Тези тела щяха да са само безжизнена материя, както всеки електронен уред (напр. компютър), щеше да е безполезен набор електронни и механични елементи, ако няма електричество и програмиран алгоритъм за работа. Енергозахранването на човешкото тяло се осигурява от храна, дишане, сън, чакри чрез нервна, лимфна, кръвоносна и меридианна системи, а програмите-алгоритми за функциониране – това са Азовете. Те превръщат материята на телата в живи хора.

2. Състав и структура на СЪЗНАНИЕТО (Аз, душа, дух)
 
    1) ПЛЪТЕН Аз (ПлАз) - алгоритъмът за функциониране на плътното тяло. Доста различен и отделен от другите азове, управлява всички вътрешни органи и други базови функции на организма; в процеса на монтиране в тялото бива модифициран с генетичната информация от ДНК; няма пряка връзка и контрол от съзнанието. Плътното тяло, управлявано от ПлАз е биоробот, който би могъл да функционира до няколко дни самостоятелно (дълбок сън или кома), но само ако има връзка с другите азове на човека.
    ПлАз бива имплантиран в плътното тяло трайно, за целия живот - връзката е подобна на спойка, а не на куплунг, както при другите Азове. От "склада" е взет като постоянна памет (ROM), но при поставяне в тялото е преобразуван в своеобразна динамична. Тя е по-сложна за използване, изисква редовно опресняване, но допуска известни промени. Общият обем информация е от порядъка на 10 гигабита (Gb). Разположен е предимно в горната част на гръбначния, в продълговатия и в долната част на малкия мозък, както и локално в повечето основни органи. Пряк негов носител е най-плътната стационарна част от Виталното тяло.
    Функционира по 2 пътя:
  --директно чрез Виталните Контролиращи Фибри [ВиКоФиб] до органите, съответно от орган до тъканите му, до всяка клетка и органела (фибро-витална система);
  --чрез веригата - гръбначен мозък - нерви - органи.
  Локалните му части функционират основно чрез своите ВиКоФиб.
    В зависимост от своя ПлАз, хората може да се разделят на около 700 вида – те дават базисен външен вид и основа за характера, върху които се изграждат разнообразните човешките индивиди. Преди своето раждане, според поставените цели в следващия живот, напредналите хора сами избират подходящи плътно тяло и ПлАз, измежду допустимите. Чрез висша воля може да се променя в малка степен и да му се записват допълнителни функции – оздравяване, самовъзстановяване, защита и мн. др.
    2) ПОДСЪЗНАТЕЛЕН Аз (ПАз) – сумата от предишните животи. Модулиран е от ДНК, подобно на ПлАз, но в малка степен. Отначало е временен прото-ПАз, разположен върху специална лична клетка в общото витално ниво. След раждане на собственото моби-витално тяло той бива трансфериран на своя траен носител в него. ПАз е само за един живот, създава се по информация от НАз и Акаша и съдържа няколко компонента. Съвкупност е от най-важното, от главните събития и опит от предишните животи, тяхната "обвивка", осреднена сума на целия досегашен опит. Своеобразно компресирана, в него е записана базата на всички досега придобивани сръчности, умения, способности. Затова в следващ живот човек много лесно и неусетно може да ги постигне отново.
    Но са записани и главните лошотии и неуспехи, грешни и неправилни постъпки – т.н. зряла карма, като някои нейни части са подтиснати, други подсилени според плановете за този живот.
Също информация за историческото време, в което ще живее, насоки за основните варианти, планирани за бъдещия живот, често специални емоционални флагчета за ключови моменти в живота.
    Дозаписва се автоматично през целия живот – САз няма пряк контрол върху него. От своя страна обаче ПАз пряко и непреодолимо въздейства върху САз, цялото тяло, всички функции. Непряко, чрез специални Енерго-Инфо техники може да се коригира при почистване от карма, от религиозни, окултни и др. програмирания, може да се правят различни подобрения. Чрез висша воля и в него може да се запишат допълнителни функции, напр. регулярно оздравяване и защита.
    При новосъздаден Аз, в неговия ПАз се записва обобщаваща средно-статистическа информация, според типа плътно тяло и ПлАз, вид живот, историческо време и пр.
    3) СЪЗНАТЕЛЕН Аз (САз) – активното будно съзнание, личността. Характерен е само на човека, измежду плътните земни същества, голям успех е за Създателите, постигнат след дълги експерименти в ранните човешки епохи на Земята. Той се създава преди раждането, в голямата си част чист, празен, готов за възпитаване, за запис на знания и опитности в предстоящия живот. При земния модел спомените от предишни животи са недостъпни за САз, за да не пречат на ново оригинално творчество и за да не се повтарят грешки от предишни животи. Носител на САз е астралното тяло, и като него отначало е прото-САз, с обем около 60 Тb (терабита), после нараства многократно.
    В пубертета този прото-САз постепенно бива презаписан върху новото астрално тяло в траен вид и изграждането му продължава цял живот. Автоматично или волево в САз може да се създадат и области с подсъзнателни функции – ПС-САз. За разлика от ПАз, те в голяма степен подлежат на съзнателен волеви контрол. Подобно на ПАз, САз също е само за един плътен живот и се разпада изцяло след плътната смърт.
    САз определя почти всички физически, емоционални и интелектуални дейности на индивида. Произвежда луш, управлява всички дейности на тялото, без вътрешните органи, обучава се, запаметява, чувства, решава, комуникира с останалия свят, съхранява латентни способности и мн.др. Вградена му е силна емоционалност, с цел производство на повече Луш. Обаче в комбинация със Свободната Човешка Воля [СЧВ] това често води до болни страсти и в крайна сметка до създаване на "анти-луш". Отново е добре да се напомни, че голямото разнообразие по външен вид на плътните тела е неосъзнато следствие от дейността на Съзнателния Аз.
    При животните тази функция се изпълнява от групов дух на вида или популацията. Само най-висшите, предимно живелите хармонично с човека, имат зачатък на САз и някои негови функции - чувства, осъзнаване, намерение и пр. При повечето животни липсват чувства, според човешките разбирания – хората погрешно или екстраполират своята психика и върху тях, или тотално отричат такава. Животните приемат разумно средата си и се сливат с нея, ръководени от груповия си дух, докато неумелата СЧВ се бори за ненужен, често вреден контрол над средата.
AZoveTelaSkica     4) Базисна ЕнИнфо същност (БЕИС) е особена порция високо организирана енергия с личностни характеристики и определена самостоятелност. Докато АЗът е в плътно прераждане, тя играе ролята на резерва, разположена във висшия астрален свят, под грижите на старши духовен водач. Тук е резиденцията на Супер-Аз, когато има такъв. При планиране на следващия живот в плътно тяло АЗът решава, с помощ и ръководство от духовните си водачи, каква част от принадлежащата му енергия да вземе за този живот. Обикновено е 30 до 80%, в зависимост от нивото на АЗа и плановете за живота. Някои високо-развити АЗове си взимат само 10-20%, като допълнително предизвикателство, усложняващо задачата Плътен свят. Останалата се съхранява в БЕИС – "вечна и безсмъртна" част на всеки човек, на всеки АЗ, свързана чрез ЕнИнфо корди с всички съставки на АЗа. БЕИС е почти непозната сред езотеричните автори, описана е колоритно от Майкъл Нютън за някои групи азове.
    Наборът от ПлАз, ПАз, САз и БЕИС е минимално необходимото за да може да се роди и съществува един човек.
    6) НАДСЪЗНАТЕЛНИЯТ Аз (НАз) единствен от базираните в тялото, е без прото-вариант. Той е над времето, над личността, "вечната" неостаряваща част на АЗа, която само се обогатява и усъвършенства при всяко прераждане, както и между тях. Оптимизиран, с много по-малък инфо-обем от САз, понеже лесно може да получи нужната му информация от Акаша.
    В НАз – "есенцията" на всички предишни прераждания, е асимилирано основното и най-важно от всички досегашни САЗове, от всички животи, всички опитности. Наблегнато е на позитивното, доброто, силното, успешното, мъдро обобщени, докато в ПАз по функционална необходимост е акумулирано предимно неуспешно, грешно, трудно, лошо. При това ПАз въздейства автоматично и задължително, докато НАз е само потенциална висша възможност за опознаване, изучаване и обединяване от САз.
    НАз живее свой живот, до някъде независим, но и силно ограничен от САз, на когото е отредено да бъде активният действащ и решаващ, затова през част от времето НАз по принуда е в полу-спящо пасивно състояние. През част от съня на САз, обаче, НАз е активен, фокусиращ дейността. САз може да се свърже с НАз моментно (обикновено наричано интуиция) или да постига все по-трайно единение – при напредване в духовното посвещение.
    НАз може да бъде създаден след 2 до 60 успешни живота на новороден Аз. До тогава младите АЗове имат несамостоен прото-НАз, под грижите на духовни водачи. Колкото по-стар, мъдър и опитен е НАз, толкова по-силно може да бъде влиянието върху плътното тяло, съществено да се коригират някои елементи на ДНК и ПлАз.Мозък
    НАз, САз и ПАз не са строго локализирани – при всяко събуждане или връщане от ОИТ те се разпределят динамично в мозъка на холографски принцип, под надзора на Епифизата. НАз е предимно в центъра, САз горе и отпред, ПАз отзад и в горната част на малкия мозък. Има малка свободна зона между ПлАз и ПАз в малкия мозък – това трябва да се запомни, като много важно за висшето комплексно развитие.
    Основният прецизен сложен "куплунг" между АЗовете и мозъка, израден от много специална витална материя е разположен в областта таламус-епифиза.

 
    7) СУПЕР Аз имат малцина напреднали – по-особен, по-специален, разположен във висшето астрално ниво, а не в тялото. Чрез Ен-Инфо корди е свързан с НАз, както и с БЕИС – основната му резиденция. Създадава се след стотици прераждания, много от тях успешни. Също е "вечен" и неостаряващ. Около 90 млн. човека (1.3% от хората) имат Моно-СуперАз – един за един човек; около 18 млн. (0.25%) са с Мулти-СуперАз – общ за няколко човека, някои от тях в плътно тяло, други не, общо до няколко стотин.
    Мулти-СуперАз може да се създаде чрез:
  --обединяване на няколко доста напреднали НАз, които могат да включат предвиден за целта божествения механизъм и да си създадат общ СуперАз (инициатива отдолу).
  --Велик учител предлага на няколко отличили се НАз да се обединят и си създадат Мулти-СуперАз (иницииран отгоре).
  --Духовни същества от високо ниво решават да участват в земната градина, което им позволява директно създаване на Мулти-СуперАз (иницииран отвън).
  --Моно-СуперАз също може да промени намеренията си за самостоятелно висше развитие и да се преориентира към Мулти-СуперАз.
    Трябва да се отбележи, че почти всички езотерици под Висш Аз разбират НАз и някои функции на БЕИС. За да няма объркване, тук то вече не се изпозва. Още повече защото не е редно АЗа да се дели на низши и висши части. Всички са много сложни и умни, взаимно допълващи се, макар че винаги има място за подобрения.
    От обичайната и езотерично-философска терминология, понятието душа е близко, но не еквивалентно на САз, а дух – на НАз. Повечето езотерици знаят много малко или нищо за СуперАз и БЕИС, което много затруднява и обърква анализите им. Мнозина смесват АЗове с фини тела в обща класификация и задъбочават хаоса. Друго неправилно и объркващо е,
че много от тях приписват функции на НАз на под-съзнанието. Стандартните психолози наричат "подсъзнание" всичко, което е извън контрола на съзнанието, тъй като не познават физическото им и функционално разделение и произход.
 
    8) АУРА е специална защитна фино-енергийна броня, по една около всеки Аз, освен СуперАз, който не се нуждае от подобна защита, защото е само в астралния план. Тези 4 аури винаги обвиват ПлАз, ПАз, САз, НАз и свързващите корди, те са неотлъчна част от тях. Когато човек е буден са почти слети в една. Плътното тяло има допълнителна яйцеобразна защитна обвивка, простираща се на 20 до 50 см около него.
    Една от основните функции на аурата е да не допуска "хоризонтално" (между хора на подобно ниво) обменяне на негативни инфо-енергии, а само на позитивни и неутрални. Ако това беше изпълнено за всички хора, нямаше да има психо-смог и Земята щеше да е едно прекрасно място за живот! Излъчване на негативност към хора е лошо и за двете страни. При лекуване, усъвършенстване, почистване негативни за нас енергии е редно да се излъчват само към Земята, Слънцето, звездите и пр, или във взаимно-полезен енерго-обмен с природните духчета – за някои нашата "лоша" енергия е полезна, без те да са "лоши"!
    Макар често формата да се свързва с яйчна черупка, тя е многомерна, динамично мулти-локализирана и мулти-функционална. Основни механизми на защита са обтекаемост, хитро отразяване (обикновено не бива да е обратно, а странично - за да не дразни или насочва евентуален злосторник) и особено важното трансмутиране. Последното има подобие с границите на вселената – може да поема част от вредната енергия, да я променя в неутрална или полезна, и да се захранва от нея, т.е. да се самоподдържа!
    Автоматично изградената аура е доста слаба – нужно и важно е да я обучаваме, тренираме и усилваме – редовно, с мисъл и воля. Особено трансмутирането и хитрото отразяване. Тъжни и нещастни мисли я влошават, дори може да "инвертират" част от нея – вместо да предпазва, тази част ще привлича някои негативни мисли и инфо-енергии. За да се осигури правилно функциониране е важно още от раждането си детето да получава изобилие от топлина и любов, в атмосфера на радост, смях, жизненост, позитивност! Това е особено необходимо за интровертни деца с трудно кармично наследство.
 
    Освен тези “нормални” ЕнИнфо съставки, тялото и психиката може да имат изцяло или частично включени и други образувания – неадекватни остатъци, връзки, струни от свои предишни животи, или животи на други хора – предишни, настоящи или бъдещи; Също oт човешки азове на други хора, без плътно тяло (развъплътени), погрешно или целенасочено разположени около и във аурата (пси-обсебване- лек.11) и др. А много хора, особено деца, силно се влияят от особени ЕнИнфо образувания – Саможивеещи Мисъл-Форми (СаМиФо), описани в предната 2-ра глава. Всички те са причина за много психични и соматичните болести (с неизвестна, или грешно приета от стандартната медицина причина).
    Както бе казано, фините тела са също физически, постигнатото за тяхното инструментално регистране ще бъде описано в 3-та част на книгата, гл.19. ПлАз, ПАз, САз и НАз са ЕнИнфо същности, разположени на различни типове физически носители – всеки върху своето фино тяло, и също може да бъдат констатирани и измерени. Ако се правят демонстрации на фини същества, материи, енергии и техни прояви, това трябва да е много добре обмислено, защото обикновен човек, особено скептик, лесно ги отдава на фокуси и илюзии и ги пренебрегва или им се присмива!
    Редица понятия от религиите, психологията, йога-ученията и източните философии като его, суперего, личност, душа, дъх, аз-образ, мисъл, ум, дух и т.н. са субективни разделения, често на емоционална база, поради непознаване действителната анатомия и физиолигия на мисловните процеси, нямат ясно дефинирани значения, някои са противоречиви, непълни и нелогични. Затова е редно внимателно да се премисли кои от тях и до колко може да се взимат под внимание.
 
    9) ОСИГУРЯВАНЕ на Азове. Контингентът от Азове, предназначени за живот на Земята намалява поради няколко естествени процеса. 1-во някои стари азове завършват цикъла си на реинкарнации – "дипломират" се от висшето специално училище Земя и заминават за други светове или се издигат на друго земно ниво. 2-ро някои са блокирани в низши религиозно-фанатични астрални общности и не участват активно в "кръговрата на душите". 3-ти след плътната смърт остават нерешителни и объркани в ниския астрален план, отказват да продължат поради атеизъм или защото не могат да се откъснат от последния си живот, прекъснат твърде рязко или неприемливо за тях. 4-ти доста дълго живеят и работят във висшия астрален свят. 5-ти отказват по-нататъшно участие в прекалено трудния земен свят, и тяхната Свободна воля бива уважена.
    Обаче броят на хората (плътните тела) продължава да расте (1927г- 2млрд, 1974г- 4 млрд, 2011- 7 млрд), което е над оптималното за Земята. Затова са необходими много нови попълнения. И те се осигуряват чрез:
  По стандартния път – нова инкарнация след предишен живот, са само ~18% от днешните АЗзове.
  Новосъздадени са ~44%. Генерират се в своеобразни инкубатори, управлявани от специализирани богове. Всеки аз е индивидуален, със заложена частица от боговете-създатели във функционалния му модел, с латентни възможности за неограничено усъвършенстване. Някои я наричат божествена искра, но тя е само потенциален зародиш за "разпалване" на такава. За АЗзовете се грижат духовни майки и възпитатели, докато станат готови за живот в плътно тяло. Ускореното пренаселване принуждава да се използват и някои недовършени АЗзове.
    Мултиплицирани (разклонени) са ~31%. След успешен плътен живот, по-напредналите НАз се разделят на 2 до 6 части. Този метод е почти непознат, обаче е основен и важен, защото се прилага при повечето стари, успешни Аз-ове, и обяснява нелепите на пръв поглед, претенции на няколко човека, че са били напр. Клеопатра, която, впрочем, има вече хиляди "потомци". Някои взаимни влияния поради такъв общ НАз също може да предизвикат странни болести и особени състояния от кармичен тип.
    Ментални същества от високо ниво, които са пожелали опитност в труден, но интересен плътен свят – около 4%.
    От животни са около 3% – получени чрез интегриране на няколко (3 до 800) техни прото-АЗа, заедно с частици от груповия им дух. Повечето са се усъвършенствали в хармонично общуване с хората – 56% домашни любимци, 41% стопански животни и 3% диви.
    Малка част са получени чрез сложни обединявания на човешки и други АЗове или техни части, като една много особена опитност.
 
    10) РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. Над 70% от днешните земни АЗове са създадени през тази епоха, в предишни епохи като хора са започнали около 18%, като животни ~9% и като растения - под 3%. Повечето стари азове са живели само или предимно на Земята, само 2% имат единични земни животи.
    Трябва да се отбележи, че много по-важно и полезно е да се знае не физическото родословно дърво, а духовното – предишните прераждания и разклонения на същия НАз или СуперАз.
 
3. Някои ОСНОВНИ ОРГАНИ в ТЯЛОТО
- езотерични допълнения и акценти
    Сътворението на всеки човек започва на базата на сакрални (изначални, създаващи) многомерни геометрични ЕнИнфо форми. Първичната, като 2-мерна проекция, е триъгълник, следващите са все по-многоъгълни, се развиват към кръг, докато се стигне до крайната многомерна хипер-сфера. Тяхната симетрия и общо правилно разположение са база за здраве, жизненост, работоспособност, завършеност.
    Асемблиращият тензор управлява баланса на тези форми. Правилното положение на векторната му проекция (може да са няколко) в нашето време-пространство е хоризонтално (за стоящ човек), симетрично спрямо ляво и дясно, а входо-изходътът (асемблиращата точка) трябва да е 1-2 см под края на гръдната кост отпред на тялото.
 
    Плътно тяло може да бъде създадено и да съществува само при наличие на Енерго-Инфо детерминираност от набор Азове. Функционира чрез много видове процеси – физични, химични, електрични, биохимични, електрохимични, финоенергийни и др. Среда за повечето от тях е универсалният неутрален разтворител вода. Управлението се осъществява чрез: хормони, електрични сигнали, електро-магнитни полета, виталните контролни фибри (ВиКоФиб) на ПлАз; преки ЕнИнфо канали – при нужда от директна намеса на НАз, СуперАз или бог. Всеки орган, тъкан, клетка, органела е електричен, електромагнитен и финоенергиен елемент от всички тези вериги и системи.
    Голяма част от растеж, развитие и действие на организма, особено на плътното му тяло се осигурява от храната чрез метаболизма (обмяна на веществата), управляван мъдро от ПлАз. Анаболизъм се нарича синтеза, усвояване и използване на вещества, катаболизъм е разпадането и извеждането им от организма. Храната – белтъци, мазнини, въглехидрати и др. се разгражда при храносмилането до прости нискомолекулни вещества, от които в клетките се синтезират други сложни вещества според нуждите. Почти непозната е способността за синтезиране на белтъчини в алвеолите на белия дроб, от азота на въздуха, Веществата са изградени предимно от жизнено необходимите 16 елемента: макро- С, O, N, H; микро- Cu, Zn, Co, Se, F и др; пренасят се от кръвта и лимфата на активните капиляри.
    И при разпад и при синтез участва аеробно окисление, което е част от обмена на енергията на ПрО, записана в молекулата на кислорода. Този запис се извършва основно от зелените растения чрез фотосинтезата – получаване на органични вещества и кислород, зареден с ПрО, от неорганичните в-ва в почвата, въгледвуокиса от въздуха и слънчевата енергия. Живите организми се нуждаят от приток на енергия дори при покой, но енергийните нужди са силно преувеличени от стандартната наука, поради непознаване на много от процесите.
    Получаваната енергия, при среден потенциално правилен човек, може да се разпредели според начина на приемане приблизително така [в %]: хранене- 35, дишане- 23, сън- 17, чакри- 15, пряко чрез тимус, тироид, среден мозък- 10. При сън близо 1/2 от енергията се получава пряко по "сребърната нишка" чрез "тунелен преход", останалото се акумулира в специален орган в мобилното витално тяло, който няма аналог в плътното, подобен е на далака и тимуса.
    Елементарни градивни части на тялото са клетките, вкл. фините им части. Обединени са в тъкани, тъканите в органи, органите в системи. Някои от тях са частичнно, други изцяло непознати на стандартната наука и ще бъдат описани накратко по-нататък. Основни системи: костна, мускулна, кожна, дихателна, храносмилателна, чакро-центрова, меридианна, сенсорна, нервна, фибро-витална, ендокринна, кръвоносна, лимфнa, полова, отделителна. Човек е съвкупността от всички тези системи, включително фините им части, фините тела с техните специфични органи и системи, от фините енергии във и около телата, всички азове и непряко БЕИС.
    Основните части на животинската клетка (цитоплазма, мембрана, ядро, ДНК, органели и пр) са добре познати. Трябва да се допълни следното. В митохондрия се извършва ензимно окисляване, при което от ПрО в кислорода се получава топлина, както и химична енергия, която се складира в АТФ (АденозинТриФосфат) за вътреклетъчна употреба. Всички органели се управляват от ПлАз чрез хормоните в кръвта - общо, и чрез ВиКоФиб за всяка конкретна клетка – активиране на хормоналните и други рецептори, кои органели колко и какви вещества да произвеждат, кои мембрани какви вещества, колко и в каква посока да пропускат и др.
 
   Мозъкът е главният управител на тялото на плътно ниво с много функции: -1-Посредством сетивата чрез него САз получава информация за околния свят. -2-Електростанция, която захранва плътното тяло чрез нервите – проводници и вълноводи (48% от енергопреноса). За целта преобразува фини енергии, носени от меридианите и кръвта, получвани чрез съня, пряко от ПрО и др. -3-Дом е на азовете и изпълнителен интерфейс, заедно с кръвта, чрез който те управляват тялото по 3 пътя:
  а)- пряко, бързо – чрез ВиКоФиб на ПлАз до всеки орган и тъкан, а при нужда и чрез латентните ЕнИнфо фибри от НАз до органите;
  б)- пряко, експресно, главно синхронизиращо – чрез ел.токове до 2 кХц и ЕМ полета до 100 ГХц. Преобладават хармонични вълни, освен при двигателните импулси.
  в)- непряко, бавно – чрез хипофизата, която на плътно-химично ниво управлява ендокринната система и същевременно е част от нея. Всяка клетка, на която ВиКоФиб на ПлАз позволят, приема нужните хормони.
    Епифиза (пинеална жлеза) е най-специалната, най-старата. Далечният й предшественик при фините симулации, е първият орган за ориентация по топлина и светлина и за управление на тялото. От нея впоследствие бива обособен мозъкът. Тя е пазител на индивидуалния код на финия био-куплунг, осигуряващ безгрешно влизане и излизане на САз и НАз само в своето тяло; Общ инфо-център за връзка с духовните светове, способства за правилна ОИТ. Помощник-управител на вътрешно-интуитивно ниво на хипофизата, на нервно-енергийните центрове и др. висши ЕнИнфо процеси и системи; Произвежда мелатонин (регулатор на съня) и редица вещества, стимулиращи медитативни и над-съзнателни състояния, които не бива да се взимат изкуствено - това може да е вредно и опасно. Тяхното генериране ще се постигне постепенно с духовното израстване.
    ДНК е носител на генната наследствена информация; може да се раздели на 67 млн страници, средно по 4 Gb всяка. Например необходимите за един зъб данни са ~100 Мb. Половината е записана в познатата плътна част, другата половина - в паралелните витални половинки на гигантските спирални молекули. За сега (2019) генните инженери са разчели едва 5-6% от плътната половина, при това частично правилно. На фино ниво всички ДНК молекули имат обща ЕнИнфо връзка и общ управител с известна автономност и разум, подобен на ПлАз и обединен с него. ДНК определя повечето параметри на вещества, клетки, тъкани, органи, както и пол, раса, някои физически белези, част от тях според тези на родителите и предците, други- според ПАз и САз, съобразно тяхното ниво на развитие. В земния модел ДНК е много нерационална – всяка съдържа Инфо за всички клетки и органи, а само нищожно малки части от тях се активират по команди от ВиКоФиб на ПлАз. В следващите модели ДНК е специализирана по органи и тъкани.
    Кръвта е с обем 5-6 литра и транспортира повечето вещества- вода, кислород, храна, отпадъци, лекарства, хормони и др. Тя сигурява терморегулацията и част от защитата от вредни микротела. Движи се от постоянно действащата помпа сърце. В белите дробове приема кислород, обогатен с ПрО, отделя въгледвуокис; в черния дроб отделя токсини, лекарства и др. вредни вещества и се извършват специални биохимични процеси, невъзможни в клетките; в бъбреците се отделя пикочна киселина и др. катаболни и вредни вещества и вода. Има и редица функции на фино и ЕнИнфо ниво – главна е нейната роля на интерфейс между САз и мозъка. Затова увреждане на кръвта или достъпа й до мозъка (Алцхаймер, Кройцфелд-Якоб, атеросклероза, хемодиализа и др.) често води до деменция.
    Лимфата (1-2 литра) се формира от междуклетъчна течност, всмукана от лимфните капиляри. Лимфната система е съставена от лимфни съдове, подобни на вените, лимфни възли, сливиците, апендикса, части от далака и тимуса. Осигурява част от защитата от вредни микроорганизми и пренос на вещества, чиито обмен е по-бавен. Придвижва се при съкращаванията на околните мускули, посредством клапани, разположени в по-големите лимфни съдове, както и чрез тяхната перисталтика. Излива се малко преди вена Кава в кръвния поток.
Meridians     Системата от меридиани (проходи), както са известни в китайската традиция, или нади (тръби) според индийската, осигурява голяма част от преноса на фини енергии, приети чрез чакри, дишане, сън, храна и пр. Движението е с малка скорост (1-2 см/сек), главно в средата на лимфата. Управлението е частично от ПлАз, главно от Групов Управител на меридианите, изграждан от висши локални богове в началото на всяка епоха.
    Предният главен меридиан започва от коренната чакра между краката, където завършва задният, продължава до върха на езика, а от небцето започва задният, през носа, челото и темето, после надолу по гърба. Двата заедно осигуряват кръгов цикъл, затова е по-правилно да се говори за един Главен кръгов меридиан. Той осигурява основната част от енерго-захранването на останалите, чрез вътрешни канали. За правилна циркулация езикът трябва да е леко опрян до небцето зад зъбите.
    Често се среща твърдение, че задният главен, също като предния, е с посока нагоре. Това е опасна грешка, която би причинила дисбаланси от натрупване на енергии в главата и недостиг в основата на торса. Допустимо е само за някои хора, ако чрез специални техники се създадат балансиращи канали, но това не е правилен метод, и няма полза от него.
    Основните повърхностни меридиани са 12 - двойни, симетрични, всеки носи името на главен орган, свързан е с някои големи мускули и невро-лимфни възли. На конкретни части и страни от тялото те са по няколко един до друг в една посока, пресичат се рядко, под прав ъгъл. Има също 6 допълнителни, няколко изцяло вътрешни, както и много вътрешни връзки на основните помежду им и с главния, с всички органи. Голям брой малки локални меридиани осигуряват фино-енергийното захранване на всяка тъкан и всяка клетка.
Chakras     Някои акупунктурни точки и части от меридиани не съвпадат при различни школи и времена, понеже има малки вариации между раси, народи, индивиди, с течение на времето и ментралния напредък. Тук са описани за Индо-европейската раса, на базата на китайските (като най-популярни), без претенции за абсолютна точност.
    Небалансиран, запушен или с обратна посока меридиан може да причини както функционални нарушения, така и тежки физически увреждания. В края на лек.9 са дадени методи за оздравяване и поддържане на меридианите.
 
    Чакрите са система входо-изходни фуниевидни отвори в аурите. Канали, чрез които се извършва голяма част (5 до 50%, в зависимост от нивото на човека) от обмена на фини енергии между телата на човека и околния фин свят. Свързани са с невро-енергийните центрове (описани по-нататък), меридиани, нервни сплитове, ендокринни жлези и др.
    Грешни са съветите за определена посока на въртене – чакрите нямат посока. Тя зависи от посоката и направлението на минаващите през тях вихри, вихро-пакети и вихро-потоци. Обаче имат способност да филтрират и пропускат към тялото предимно дясно-торсионни вихри, понеже ляво-торсионните са вредни за човека.
    Всеки има 7 главни, с духовния растеж достигат 13, малките са над 150. Очите са и особен вид чакри. 8-ма се появява на мястото на предишната 7-ма, на темето, а между челото и темето се изгражда нова – над-челна, която става 7-ма. 9-та до 13-та са съвместени с 8-ма или разположени над нея. Цветовете са по скоро символични, понеже честотите и енергиите нарастват от коренната към горните чакри, подобно на честотата и плътността на енергията от червения към виолетовия цвят. На 9-та до 13-та съответства ултравиолетовият.
ChakraTbl
 
    Нервно-енергийните центрове [ НЕнЦ ], наред с меридианите и чакрите са основни системи от немобилното фино тяло, което е трайно интегрирано с плътното. НЕнЦ се приемат само от някои учения (Агни-йога). Има 12 главни центъра – жизнен (сексуален, Кундалини), слънчев, сърдечен, тимусен, гърлен, зъбен, синусен, очен, челен, мозъчен, тилен и хипофизен, както и няколко десетки по-малки. Често ги смесват с чакри, с нервни сплитове или ги игнорират. Трябва постепенно и внимателно да ги събуждаме и активираме, което е важна част от духовния растеж, път за постигане на психично и физично здраве, сила и стабилност. Както и да ги предпазваме от вредни външни и вътрешни влияния.
    НЕнЦ са основни части на Централния фино-енергиен канал [ ЦеФЕК ] и негови връзки с тялото, както и с повечето чакри. Чакри 2 до 6 имат съответни НЕнЦ, 1-ва, 7-ма и по-висшите са директно свързани към ЦеФЕК, те са част от него. Като плътна проекция той е разположен малко пред централната ос на тялото, част от него принадлежи на плътното тяло, друга на фините. При обикновен човек е полу-латентен, с минимални функции. Чрез правилна медитация може да се активира и става основен проводник, акумулатор и ретранслатор на Фините енергии.
    Съвкупността от ФЕ в чакри, меридиани, НЕнЦ, ЦеФЕК, фини тела, около телата и пр. може да се нарече финоенергийно (огнено) тяло. Част от ФЕ обхожда цялото тяло – крайнци, кожа, подкожни области, около тялото, фините тела, мобилния ЦеФЕК. Друга част ФЕ, особено в плътните и витални вътрешни органи, в целия торс и главата, е диференцирана според своето ниво, качество, честота, висота. Тази ФЕ циркулира само вътре в своите малки области, локализирани предимно по височина в тялото. Обмен между тези мини-области става на специфични малки порции (кванти) – този процес е основното и най-правилно значение на понятието Кундалини. Той е много слаб, ако няма активна правилна намеса на волята, на САз.
    Уви, много са грешните съвети в тази област – издигане на ФЕ от областта на първите 2 чакри и на Кундалини НЕнЦ по гръбначен канал (сушумна). Тези енергии в суров вид са вредни за по-висшите чакри, за всички горни части на тялото. Те може да се издигат до нивото на главата само ако са модифицирани от позитивни човешки чувства, мисли и действия, т.е. като луш. За "събуждане на кундалини" има много алегорични описания, често тълкувани погрешно – лек.6.5.
    За успешен духовен напредък е полезно да поддържаме: Чакрите чисти, активни, жизнени, с дясно-торсионна проводимост; Невро-енергийните центрове внимателно активирани и защитени; Меридианите чисти и проходими в правилна посока; По няколко минути дневно да приемаме активно прана, земни енергии чрез 1-ва чакра и космически чрез 7-ма и по-висшите.
 
4. СЪНЯТ
е особено състояние, което някои наричат по-малък брат на смъртта. Специфична система на тялото, само на функционално и фино ниво, осигуряваща голяма част от фино-енергийното захранване на организма, особена почивка, и неявно подтикване и улесняване на духовния растеж. Може да се характеризира като частична хибернация, при която съзнанието е изключено от плътното тяло, понеже САз и другите мобилни АЗове, заедно със своите аури и фини тела, са извън него, далеч във финия свят. Обаче всички вътрешни органи и системи функционират нормално, управлявани от ПлАз, дори някои храносмилателни, както и лечебно-възстановителни процеси са засилени. Отсъствието на САз обикновено помага, защото понякога той неумело и ненужно (волно или неволно) се опитва да се намесва, и може доста да пречи!
    Сънят съставя 1/4 до 1/3 от живота на човека, но с духовния напредък това време може доста да се намали. Жизнено необходим е за човека, както и за повечето други същества от Земния тип живот. До Гигантските влечуги от 4-та ера вкл. е непознат – за 1-ви път е въведен при малките животни през 5-та ера (на хищниците). В познатия ни вид е уникален – в нашата вселена се използва единствено на Земята. В новите луш-градини се среща много рядко и доста модифициран.
    Основните 2 вида сън са:
BWaves     А- Дълбок сън, без сънуване, без REM (несъзнателни бързи очни движения). Всички мобилни азове са извън тялото, но без активни дейности - за автоматично фино-енергийно зареждане в специална област на Астралния свят. Нещо като станция за зареждане на фините батерии. Няма друга връзка с плътното тяло, освен "сребърната" нишка. Преобладават делта вълни, с честота 1 до 4 Хц. Често го разделят на 3 или 4 нива, според дълбочината на съня, ниво на отпуснатост и честота на мозъчните вълни.
    Б- Плитък сън, със сънуване, с REM, с активна дейност на някой Аз, бърз сън. Енергийното зареждане е незначително, затова преобладаването на този сън не води до отмора и бодро, наспано събуждане. Той е предимно с алфа и тета вълни.
Може да бъде 4 подвида:
    --1 Активен, фокусиращ е НАз. Сънно астрално училище – посещения в реално съществуващи за всекиго астрални области, създадени от боговете и учителите, които се грижат за Земята и свързаните с нея фини планове, както и от по-напреднали хора между преражданията им и др. Това е основният вид сънуващ сън, който е предвиден с първоначалния божествен план и е важна част от човешкото съществуване. Обикновено са групирани по няколко нощи с такъв сън, последвани от почивка.
    Това е главното средство за облагородяване на свободната човешка воля (СЧВ) на подсъзнателно ниво от духовни инструктори, които може да се оприличат на овчари, които извеждат стадото на паша за знания. В многобройни уроци, бавно и търпеливо те ни поднасят много знания, които нямат право да ни дадат директно, на съзнателно ниво. По този начин ни предават послания нашите духовни приятели и водачи. Парчета от тях изплуват впоследствие в съзнанието ни като сънища, идеи, въображение, вдъхновение.
    --2 Фокусиращ е САз, протича в собствена локална област на астралното пространство, сред егрегори и др.под. творения, създадени както от будната, така и от спящата мисъл на сънуващия, а също и от мислите на други същества, тясно свързани с него. В тази област всичко е познато на спящия, но може да се генерира от него и да е непознато за будния. Това също е необходим процес, може да се разглежда и като полезна игра.
    --3 фокусиращ е ПАз; може да бъде програмиран за частично изтриване на отработената, осъзната карма, на вредни навици, и други негативни програми. Както и за подсъзнателно програмиране на полезни способности. Близък е до дълбокия сън.
    --4 фокусиращ е НАз; вариант на сънното училище, по-рядко срещан, но доста атрактивен и затова по-масово описван като Жив сън (luced dream).
    За правилното развитие на човека са нужни и двата основни вида сън, особено важен е дълбокият, затова тишината по време на сън е жизнено необходима, а най-качествен е сънят, започващ преди полунощ. Трябва да се има предвид, че няма полза от обичайните ”тълкувания на сънищата” – те обикновено са неправилни и пречат на спонтанното вътрешно осъзнаване на уроците от Сънното училище, много от които са персонални.
    Накратко, основни функции на съня са енергийно зареждане, астрално обучение, поддържане на навиците от финия живот и работата в астралната божествена лаборатория. За сравнение при опитност извън тялото (ОИТ) тялото може да е по-релаксирано отколкото при дълбок сън, но обикновено е с Тета, по-рядко с Алфа вълни, без REM.

5. ХРОНОЛОГИЯ на ЖИВОТА
Единение на азовете с телата.
    Около 5-я месец след зачеването (мин. в края на 3-ия), по виталната ЕИ корда в ембриона влиза прото-ПАз, разполага се на временно прото-витално телце, обединено с майчиното. Това е фактическото определяне кой Аз, коя личност ще обитава бъдещото тяло, и преди това няма съществена вреда от аборт. През 6-я (макс. 7-ия), когато стационарното витално телце е изцяло отдиференцирано от майчиното, бива имплантиран ПлАз, чрез божествен механизъм, подобен, но обратен по функции на смъртта. След този момент аборт никак не е желателен. Около 8-я месец, до 1 седм. след раждането започват посещенията на прото-САз, по астралната корда, върху частица от БЕИС, отначало само по няколко часа, дори минути, докато свикне с това състояние; До 2 мес. след раждането е първото посещение и на НАз, разположен на изнесена по своята фина корда частичка от БЕИС. Собствените азове поемат ръководството от азовете на майката и от груповите духове на човешките зародиши постепенно, за няколко месеца.
 
Раждане на фините тела.
    След раждането на плътното, мобилното витално тяло на бебето е все още част от майчиното, като негов израстък. Постепенно връзката между тях изтънява и след няколко дни това израстъче, носещо новия прото-ПАз, се отделя. То е неспособно за самостоен живот, затова се интегрира с една от универсалните клетки, предвидени за целта в специална област от виталния план. Така се образува прото-виталното тяло, свързано чрез временни ЕнИнфо корди към плътното и към виталното ниво. Тъй като разстояния, вискозитет и организация на фината материя много се различават от плътната, тази клетка е както в плътното тяло, така и извън него, във виталното ниво. Всички фини тела имат отначало прото-вариант, подобно на прото-плътното тяло – зародиша, живеещ несамостойно в майчиното тяло.
    Следващите 6-7 години растат и "зреят" и плътното и виталното тяло. През това време прото-САз трупа опит, прави грешки, поправя някои от тях, възпитава се съзнателно, несъзнателно и автоматично. Това е трудно време на акомодация към непознатия плътен свят, затова спомените от първите 3-4 години са блокирани, като твърде травмиращи – голяма е разликата между предишния дом на АЗа (висшия астрален свят) и новия (плътното тяло).
    Личното витално тяло се "ражда" в периода 7-ма – 10-та година. Тогава неговият прото-вариант вече е узрял за самостоятелно съществуване и се отделя от своята клетка във виталния план. Временната му ЕнИнфо корда се превключва от тази клетка към БЕИС, и става постоянна. Всички фини тела и АЗове са винаги свързани чрез съответни фини ЕнИнфо корди. Само плътното тяло е изцяло автономно по отношение на своя плътен свят, но пък е силно зависимо от въздух, вода, топлина, храна.
    Астралното тяло започва да се "ражда" на 13-14 год. възраст. До тогава се използва прото-астрално – обособено личнo пространство в астралното ниво. То е осигурявало емоционална закрила и обща стабилност. Макар че не е рязък, и започва след достигане на определено ниво на самостоятелност и стабилност, процесът на отделяне от това стабилно образувание, изграждане и превключване на изцяло автономно съществуващо астрално тяло е силно сътресение, свързано с голяма емоционална лабилност. Колкото по-добър е бил прото-САз, по-правилно възпитанието, по-качествено само- и авто- възпитанието, толкова по-лесно и хармонично се оформя автономното астрално тяло. Това е пубертета – основната стъпка във формирането на бъдещия човек, на прехода от прото-САз към управление от личния САз, което окончателно се стабилизира до около 20 г. възраст. Обаче при част от хората (около 9%) това така и не се случва.
    Менталното тяло е най-специалното – както вече бе казано, само то се запазва при реинкарнациите, а не се "ражда" ново. След 8-та година се оформя временно прото-ментално тяло, на което НАз може постоянно да бъде в тялото. До около 21год. възраст се осъществява преходът към собственото. След този преход вече има възможност за САз да започне осъзнаване и единение със своя НАз – начало на посвещение. Тъй като за виталното тяло има унифицирана заготовка още отначало, а менталното си е готово, при тях преходът е много по-лесен, докато изграждането на почти изцяло новото астрално тяло е трудният пубертет.
    Всички тези процеси са така сложни, разнородни, многостепенни, защото са многократно изменяни, усъвършенствани и модифицирани, на базата още на животните. В новите луш-градини са много опростени и оптимизирани.
    Както бе споменато, комплексът плътно и фини тела и набор азове е предвиден за 200-300г живот в едно плътно тяло. За това са нужни само езотерично правилни грижи, които ще бъдат разгледани в следващите глави.
    А най-добрите може да живеят 1 000 и повече години, ако го желаят и постигнат нужното духовно и плътно ниво на чистота и съвършенство.
tela, azove
 
Смъртта
(на плътното тяло) е едно периодично явление в безкрайния живот. Само тогава ПлAз напуска тялото или по-точно бива изваден от него. Това дава възможност за усъвършенстване на плътните тела, предпазва от блокиране в увредено тяло, почивка е от плътния живот, преосмисляне и преразпределяне на цели и задачи и пр. При идеално протекъл живот, след като е изпълнил всички предвидени задачи, на 200-300 годишна възраст, човек ще помоли Смъртта да го освободи от вече ненужното му плътно тяло, което си е свършило изцяло работата. Този специализиран божествен механизъм, представян често в митологията с коса, образно казано отрязва (по-скоро разпоява) връзките АЗове – витално тяло, накрая стационарно витално – плътно тяло, и го изважда от плътното, за разграждане.
    Последното е окончателната биологична смърт, протича на няколко етапа, до 48 ч след клиничната, и за разлика от клиничната е практически необратима. Главно поради това закъснение и поетапност, са неуспешни опитите да се докаже отделяне на физическа субстанция при смъртта. свързвано тогава, а и днес, с излизане на душата. Измереното още около 1900г олекване с около 20г на тялото при смърт, от д-р Макдугъл и др, е именно теглото на Стационарното витално тяло, и е възможно в редките случаи, когато основни етапи на това изваждане са в първите минути след клиничната смърт. Поради липса на повторяемост и обосновка, тези измервания са отречени и почти забравени.
    Плътното и стационарното витално тела вече нямат детерминираност и защита от Аз, т.е. не са живи, и започва техния саморазпад по закона за нарастване на ентропията (валиден само за нежива материя), а плътното да бъде разграждано и от микроорганизми. ПлАз бива почистен от дефекти, прекият му носител модифициран от динамична обратно в постоянна памет (ROM) и прибран в банката-хранилище за плътни азове. Подобно и при ПАЗ, но прибран като чиста памет за следващо ползване. Само при плътното и стац. витално тела няма рециклиране.
    След прекъсване свързващите Ен-Инфо корди на мобилното витално тяло и ПАЗ, започва разпад и почистване от персонални изменения и натрупвания в него от изминалия живот. Този процес продължава около 40 дни (5 мес. максимум), след което то бива обновено и прибрано в съответно хранилище, за универсалните клетки на прото-виталните тела на следващата генерация. Т.н. блуждаещи духове запазват части от него до няколко месеца, модифицирани за да са видими, или за други необичайни цели. Това са силни азове, чийто плътен живот внезапно е прекъснат, а те държат да довършат някое важно дело. Други са психопати, които непременно искат да свършат още някоя глупост. Типични са за определени времена и места.
    Следва сложен преходен процес, доста несъвършен при земния човек. Пътят на АЗа не е автоматичен, продължава да действа СЧВ и САз трябва да решава какво да прави. Повечето хора изпитват огромно облекчение, лекота, радост, свобода! Те интуитивно знаят че се прибират "В къщи" след поредната, често трудна и сложна командировка. В древен Египет са празнували, когато някой умре.
    Но за мнозина невежи за живота след плътната смърт, това може да е труден период. САз вече трайно и необратимо е извън плътното тяло, но често не осъзнава това, и е озадачен, защо светът изглежда странен, защо плътното тяло го няма, защо вижда и усеща непознати фини същества и форми. Някои упорито се опитват да влязат обратно и да си служат с плътното тяло, или очакват сегашното им фино тяло да действа ефективно и в плътния свят, други продължават да усещат последните болки. Религиозните търсят и намират това, което очакват – астрални църкви и верски общества, в които може да останат блокирани за много години. Най-затруднени са строгите атеисти – те тотално отказват да приемат случващото се.
    За облекчаване на тези трудности, за всеки, извършващ прехода 'смърт' е предвиден личен помощник – фино същество от по-високо ниво (ангел или духовен водач, описани в края на глава 2). Единственото, което се иска от новодошлия, е да го приеме и му се довери. Тъй като тук мисълта управлява пряко и незабавно, нужна е само мисъл в тази насока, за да осъществят правилно следващите етапи на живота след плътната смърт. Само в редки случаи този помощник се представя в религиозния образ с крила. Тъй като за светогледа на някои хора такива водачи и такъв преход са неприемливи, тях ги посрещат роднини или приятели, преминали неотдавна този етап, или доброволци в ОИТ – те често са приети с повече доверие и по-лесно биват видяни. Висшите астрални същества имат твърде фино тяло, което новодошлите трудно виждат.
    За по-напредналите стари АЗове този преход е частично или изцяло съзнателен. Без никакво объркване, а с радостно нетърпение за анализ и усвояване на завършилия плътен живот и включване в астралния, който им е добре познат. Те веднага се ориентират към точните места и бързо и щастливо започват своя нов, интересен, от по-високо ниво живот.
    Преживелите тежък живот или силно травмираща смърт биват насочени към рекреативни центрове, където чрез специални процедури, топли грижи и внимание се лекуват и възстановяват увредените им АЗове и фино-енергийни тела. Тези центрове включват приказни градини, поляни, замъци и други красиви земни и неземни форми, според желанието на всеки, които не можем дори да си представим. Вероятно тези места са наречени рай, и то е с много голямо основание.
    Tрудно приемащите финия свят преминават през други центрове. Те много приличат на земния живот – в тях постепенно се освобождават от плътните навици и свикват с астралния свят.
 
Живот между животите
    След началните трансформации, този живот се прекарва в много фино астрално тяло, съставено от материя от висшите астрални нива. Тук може да се изгради всяка форма и вид тяло, каквото мисълта пожелае. Това се използва за симулиране на елементи от плътния свят, за разни експерименти, за обучение, както и за отмора и радост.
    Повечето по-стари Азове, които имат вече няколко успешни плътни живота, са се организирали в групи по общи интереси, като сродни души, на базата на земни или духовни познанства и пр. След пристигане от поредно прераждане, те бързо се включват към своята група и заедно с тях и своя духовен водач, обсъждат всички добри и лоши страни на последния живот, вариантите за развитие, ако в някои ситуации е било предприето различно действие.
    Други предпочитат да направят тези проучвания в уединение, във вид на многомерен жив филм (книга на живота), което трудно можем да си представим от плътно ниво.
    Място, съответстващо на описанията и представите за Ад, Страшен съд и пр. не съществува. Това са само егрегори (мисъл-форми) в най-ниските астрални слоеве, следствие на религиозните заблуди и манипулации и най-вече във въображението на уплашената или гузна съвест. Напротив, с търпение и любов старейшини, водачи и сродни азове, помагат за правилното осмисляне на всички грешки и лошотии през живота, за тяхното избягване в следващ, а с радост и топлота поздравяват за добрите дела.
    Само към някои брутални убийства и други жестоки насилия, и самоубийства без съществена необходимост, бива изказано неодобрение, но с разбиране и съчувствие. Тези и други лошо проявили се АЗове, вече са си записали тежка негативна карма. Тук получават само доброта, допълнително обучение и насоки за позитивни стремежи, обаче СЧВ не може да се програмира. Нищожно малко непоправимо изкривени АЗове биват отстранени и разградени като ЕнИнфо същности.
    Всъщност мнозинството млади и неопитни Азове, които все още нямат НАз, обработват и записват последния си живот във временен несамостоен прото-НАз. Те извършват прехода в малко недоосъзнато, полусънно състояние. Водачите им ги превеждат през етапите на астралния живот, както майка води за ръка малко дете. Подобно е положението и при тези, които са на по-ниско ниво, или са трайно програмирани от религии, вярвания и магьосници. Подготовката на следващ живот при всички тях също е малко в полусън и участието на аза е по-пасивно, а и плътния им живот протича по подобен начин.
    Обикновено неопитните "младежи" са най-затруднени от тежките земни условия и 10-15% от тях, след връщане от труден живот, отказват по-нататъшни прераждания на Земята. На тях се дава специална възстановяваща енергия, помощ, напътствия и подкрепа, и повечето променят първоначалния си отказ, но принуда не е допустима. В крайна сметка се уважава свободната им воля и около 1% (т.е. към 200 хил. годишно) окончателно се отказват.
    Една от първите процедури след пристигане на правилното астрално място, е единение с енергията на своята БЕИС. Това дава огромна сила и цялостност. В процеса на многобройните фино-енергийни почиствания и пренастройки, били те полу-съзнателни или с активно участие на САз, той все повече се освобождава от активните спомени за последния плътен живот и се съединява с НАз, докато бъде изцяло асимилиран в НАз и в ЕнИнфо заготовката на евентуален бъдещ ПАз.
    НАз е в особено, завършено, цялостно състояние, усвоил последния си САз, БЕИС, уроците от последния живот. Обикновено се чувства с пола от последния живот и често има желание за секс, понеже има остатъци енергия от единия пол, която се стреми към сношаване с енергия от другия пол. Това е възможно с други наскоро освободени от плътното тяло от другия пол, както и с хора в ОИТ или докато спят. При това съединението е тотално, а не само повърхностно и на отделни малки органи и сексуалното изживяване е много по-силно, отколкото в плътно тяло. Колкото по-фино става астралното тяло, толкова по-малко е желанието за секс – той е основен атрибут на плътното луш-производство, но има доста изключения.
    Всъщност сега НАз е съзнателният аз, на това по-високо, по-общо ниво и може да се нарече Комплексен аз (КАз). Той може да се свърже при нужда със своя СуперАз, ако има такъв, и да участва в общия растеж. В известна степен той е част от СуперАз. По-висшите Азове именно този живот възприемат като истински, на интегралното същество, макар че има влияние от последното прераждане и често се представят като личността от последния живот. В земни измерения този период може да продължи от месеци до стотици години, обикновено е около 70 (20-120) години.
    Съвсем друг, нов, обогатен е погледът на АЗа след цикъл плътни животи, особено по-трудни като земните. Силно нараства нивото му на опитност, става много по-пълен и цялостен, тотално се задълбочават и усъвършенстват всички негови способности. Обаче често събира рани и повреди, някои от които може да се излекуват пълно и правилно само от плътно ниво, чрез мъдро освобождаване на натрупаната карма.
 
Ново прераждане
 
започва, след като последното е добре анализирано, Азът – възстановен, отпочинал, изживял желания живот в астралния свят. За ниво КАз това е подготовка на следваща интересна командировка. По-високо развитите Азове сами правят преглед на подходящите нови плътни животи, и избират своята нова роля. Това се прави отново чрез многомерните живи филми-книги, но този път на бъдещите животи, с много по-малко подробности – те ще зависят от СЧВ на бъдещия САз. За някои изборът се прави след обсъждане със старейшина или съвет на водачи и старейшини. Това е окончателният край на личността от последното прераждане. Някои бързат да поправят сторени грешки или са ентусиазирани от нови интересни опитности, така че веднага след анализа на предишния живот започват подготовка за следващия. Тогава двата процеса се сливат в един.
    Слизане за ново прераждане започва с модифициране КАз отново в НАз и разграждане на астралното тяло. НАз остава само с менталното, което ще чака в БЕИС докато човека узрее, за да го приеме. Създава се нов прото-САз и ПАз, блокира се връзката със СуперАз, част от фината енергия остава в БЕИС. При повечето хора този процес е автоматичен и опростен – нямат СуперАз, а мнозина и НАз. Това е истинското раждане, отваряне на нова страница от комплексния Живот. Колко интересна ще бъде тя, зависи както от СЧВ на бъдещия САз, така и от заложеното от преди, и от разумно планираното сега!
 
Лекциите се осъвременяват периодично.  

 ЛЕКЦИИ по НОВА ЕЗОТЕРИКА – л.(05)03, v.7''н (окт.19+)
Copyright– Симон Живков, 2009 - 2020
  История: v1- сеп.09; v2- ное.09;
  v3- фев.10: добавки при витално тяло, ПлАз, мулти-Супераз, ДНК и др; въвеждането на БЕИС, обяснението за Аура и др са преместени в лек.2 (Основни понятия); отстранена е фигурата на връзки между телата, като малко информативна – по-подробна е поставена в лек.2;
  v4- яну.11- добавка за включване в ПАз само на зрялата карма;
  v5- авг.11- добавка за стационарна и мобилна част на виталното тяло. Уточнения: за виталните управляващи нишки, като основно средство на мозъка за управление на тялото; за кръговия цикъл на главния меридиан; за грешните действия с фините енергии при чакри и меридиани; за допълнителни функции на епифизата и хипофизата и др.
  v6- яну.12- добавки в описание на Епифиза, на чакри, за нервно-енергийните центрове (НЕнЦ) и общото ФЕ тяло (след чакри), за съзнателен преход на смъртта и др.
  v7н- Окт.19- многобройни съществени добавки, корекции и реорганизации- тук е преместен СЪНЯТ и почти всичко за АЗовете и Телата; (в син цвят повечето).