ЛЕКЦИЯ (html):     00t--Мини увод-резюме,   00s--Кратък увод-приказка;   01-Увод,   02-Основни понятия,   03--Обзор религии,   04--Космогенезис,   05-Анатомия,   06–Медитация,   07-Хранене,   08-Вредности,   09-Здравна профилактика,   10- Лечение,   11-Лечебен глад, обсебване, карма,   12-Дом и бит,   13-Социална етика,   14-Наука,   15--Хуманитарни науки,   16-Образование,   17-Обществено устройство,   18-Експериментални изследвания,   19--История и приложения,   20--Плавен преход, заключение;   21-Допълнения;   Корона-вирус не е страшен;     Home / Главна стр.

 ПРЕОСМИСЛЯНЕ на ЖИВОТА и СВЕТА - Симон Живков 
 ЛЕКЦИИ по Нова езотерика – единение с науката 
 
л.19. История и приложения
v.7 (2021)

1. Исторически преглед на някои по-важни езотерични и лечебни открития

Франц Месмер (1734-1815)
    Австрийски лекар и музикант, приятел с Хайдн, Глук, Моцарт. Хулен като шарлатанин от лекарската гилдия, но обявен за откривател от много други, и днес си остава мистериозен. Създава теорията за жизнения магнетизъм, чиито основи описва в книжка от 88 стр. Според нея всички живи организми са пропити с жизнен магнетичен флуид. Ако се нарушат неговите правилни токове, здравето се влошава. За възстановяването му използва магнити, преоткрива психичното въздействие, наречено впоследствие хипноза, прилага мануална терапия.
    За лечение и общо тонизиране използва конструираната от него "батерия". Тя била по подобие на някои "свещени места"- заземено ведро, в което са пресирани няколко слоя влажни зеленчуци и желязна шлака, пронизани от желязна пръчка, с дървен похлупак. Докосване до пръчката предизвиквало усещане за "потръпване", прониквало в тялото като трепет, съживявало, възбуждало, оздравявало. Съвсем различно от електростатичен токов удар. Усещали се внезапни тръпки по цялото тяло, водещи до вик или ахване от удоволствие, понякога загуба на съзнание, но без болки или спазми.
    Лекува както индивидуално, така и групово. Мнозина идвали на сеансите за развлечение, но откривали, че са се освободили от емоционални блокажи, неврози и др. болести. Често пациентите били привличани от ръката му, откъдето се появил терминът "магнетизъм". Благородниците високо ценели знанията на Месмер, особено дамите с нервно-психични проблеми, възхитени от неговата мъжественост и изящни маниери. Смятали го за съвременен алхимик и се стараели да го задържат. Бързо завоюва успех и популярност, но и критика и преследвания. От Виена е принуден да емигрира в Париж, после да се върне във Виена, накрая се заселва в малко Швейцарско градче.
    Мануално лекуване чрез предложените от Месмер жизнени флуиди, евентуално с варианти на хипноза, впоследствие се нарича месмеризъм.

Барон фон Райхенбах (1788-1869)
Естествоизпитател, химик, металург, геолог. Открил парафина, креозота, фенола и др. Изследва сомнамбулите, чиито мускулни спазми напомнят токов удар и установява връзка на проблемите им с лунната светлина. Тя им въздействала както пряко, така и през стъклена или метална пръчка. Дори била провеждана от метална (медна) плоча, огряна от луната, по меден проводник дълъг 12м. Въздейства както при докосване, така и на разстояние, през въздуха. При минута контакт с проводника усещали горещина, раздразнение и спазми в продължение на часове. От слънчева светлина по подобен начин, усещали хлад, спокойствие – особено от виолетовата й част, червената причинявала дразнеща топлина, клаустрофобия, подобно на лунната. Когато е облачно няма сомнабулни прояви.
    Той нарича непознатата енергия од (одил) – универсална жизнена сила, особена светлина, проникваща цялата вселена. Като "сенсори" използва чувствителни хора, които събира из цяла Европа. Те виждат од като бял пламък, особена светлина на края на проводника. После установява, че в тъмна стая, след сенсибилизация над 1ч, почти всеки вижда тази од-светлина да се излъчва от предметите. Плочи от различни материали, придават различни цветови нюанси на од-пламъка – син, сив, бял. Различни цветове, излъчени във вода й придавали различен вкус, без никаква химична промяна. Всеки човек има свое излъчване (аура), болните места са като тъмни петна. Алкалните метали произвеждат од-топлина, а халогените - од-хладина. Обяснява и батерията на Месмер с няколко слоя од-реагенти.
    Измерва скоростта й в проводник на ~1.4м/с, провежда се от метали, вода, коприна, дърво; прониква и запълва целия обем, акумулира се в някои вещества – вода, стъкло, алпака и др. Силно излъчват растения, насекоми, животни, поставени върху тестовата метална плоча. Най-концентрирана е в слънчевия сплит, върховете на пръстите, ерогенните зони, устните, като строго следва вариациите на слънчевата од, която е най-силна сутрин и намалява до вечерта. Звездите имат различна од от планетите. Не е електричество, топлина, обикновена светлина. Може да се фокусира с лещи. През 1861 публикува първата снимка чрез од-светлината - одография, с помощта на кралския берлински фотограф. Следват многобройни снимки на од-лъчения от върховете на пръстите, кристали, магнити, химикали. Това намалява скептиците, но пълно признание така и не получава. Откритието му се приема само от някои академични учени (Liebig, Wohler, Berzelius, Dalton, Poggendorff).

РАЙФ-терапия.
    Това е едно от уникалните открития на 20-ти век и уникално е унищожено, практически непознато и до днес. От 1920 до 1936 г. д-р Роял Райф (Royal Rаymond Rife, САЩ, 1888-1971) с гениално прозрение и невероятна работоспособност открива интересен метод за наблюдение и унищожение на бактерии, вируси и др. микроорганизми. Доказва, че те могат да се видоизменят и превръщат един в друг, и че те са една основна причина за раковите болести. За целта конструира оптичен микроскоп с огромно увеличение (почти колкото електронен), непонятен и за съвременните учени, в който чрез поляризирана светлина, с подходяща за съответния вирус или микроб честотна модулация, наблюдава и изследва развитието им на живо. При повишаване интензитета на тази "трептяща" светлина вирусите прекратяват размножаването си и започва тяхната девитализация. След това откритие, заедно с електронния инжинер Хойланд разработва резонансно-честотен уред за прилагане на девитализиращите честоти (нарича ги мортални) чрез газоразрядна лампа. Така се осигурява многопланово въздействие – светлинно, микровълново, ултразвуково и ЕИ, при което само вредните мокроорганизми, за които е настроен уредът загиват, без вреда за човека. Постига се и частично почистване на органа от фините токсини и шлаки [ФТШ], особено от най-опасните фини супер и хипер токсини [ФСТ, ФХТ]. А именно те са пряката причина за раковото образувание.
При лечение на рак лампата се включва за 3 минути, поставена на около 30см от болния орган, през ден, в продължение на 1-2 месеца – невъобразимо лесно и евтино, без никакви неприятности за болния. Времето се ограничава на 3 мин, за да не се претоварят почистващите системи от прекалена концентрация на разградени вируси и токсини. Чрез своя инструмент Райф трайно излекува 100% от дадената му извадка от няколко десетки тежко болни от рак хора. Това го прави медицинско чудо на САЩ, уредът му е наречен край на всички болести, а той е обявен за човек на годината за 1931 г. Ръководството на лекарската гилдия дава голям банкет в негова чест.
    Уви, триумфът му е краткотраен. Скоро стандартните лекари се окопитили, осъзнали че Райф ще им отнеме изключително доходното уж-лечение на рака - над 300 хил.долара от всеки пациент за агонията на многократни операции, химио- и лъче- терапия, които продължават да лансират като единствено възможно лечение. Започват яростна съпротива, огромна кампания за унищожаването му – чрез подкупи, предлагане по-доходна работа, недопускане на публикации, сплашване, отнемане на лицензи или пряко унищожаване на сътрудниците му; купуване на разбойници, които повреждат лабораторията му, дискредитиране в пресата и пр. През 1939г Райф вече е никой, потъва в депресия и алкохол. Умира в страх, никому неизвестен през 1971г.
    От висше езотерично ниво не му е помогнато, защото обществото не е било готово, а и днес не е, да защити правата си, адекватно да приеме и използва откритието – бидейки просто и евтино, то би забавило и затруднило търсене, осъзнаване и отстраняване на истинските първопричини за болестите ( лек.9.2 ).
    Днес все по-масово има опити за откриване и възстановяване на произведените в лабораторията на Райф няколко честотни инструмента и възраждане на метода. Обаче тези опити са в голяма степен обречени, понеже липсва документация. Главно защото неговият електроник, за да скрие от конкуренти същността на процеса, недобросъвестно заменя оригиналните мортални честоти, открити от Райф, с други, чиито хармоници да дадат подобен ефект. Освен това се обсъждат само морталните честоти, не се знае, че уредът на Райф почиства и от ФТШ, ФСТ, ФХТ. А и някои микроорганизми днес са леко модифицирани и нужните честоти са различни.

Джордж Лаковски (1869-1942)
    е руснак, който през 1920 г емигрира във Франция, а през 1940 в Ню Йорк. Идеята му е да подпомага енергийното състояние на всяка клетка с възможно по-синхронна външна ЕМ енергия. В издадената през 1929г Тайната на живота, той прави съществено откритие, игнорирано и до днес, че всяка жива клетка е микро-електронно устройство, което може да приема външна енергия, ако е в резонанс, синхронна - напр. от космическите излъчвания.
    През 1924г прави уникален експеримент с 10 растения здравец заразени с рак. На едно от тях поставя аксиално отворена навивка от меден проводник, с такива размери (диам. 30см), че да отразява и усилва радио вълните, стимулиращи здравите му клетки. Резултатът е забележителен – това растение оздравява и пораства, а всички останали загиват.
    Въз основа на този резултат прави разнообразни отворени медни гривни за китка, лакът, врат и пр, с цел стимулиране здравата, жизнена микровълнова дейност на клетките. С помощта на Н.Тесла, създава Многовълнов осцилатор (MWO), с много проста схема, подобна на запалване на двигател с вътрешно горене. Сложни и специални са излъчващите антени – кръгла, спирално-рамкова конструкция. Излъчва богата гама, но "меки" хармоници, подходящи за стимулиране на здравите жизнени процеси. Мощността е доста голяма, поради високото напрежение от няколко киловолта. Болният е поставен между 2-те антени за 5 до 20 мин дневно, 1-2 месеца. Със своя MWO получава много добри резултати при лечение на много болести, вкл. рак, в няколко болници в Ню Йорк. При него комерсиалната медицина действа много по-радикално – през 1942г загива при мистериозна катастрофа, след което лечебните му експерименти са прекратени, уредите скрити, а той обявявен за шарлатанин, както и Райф.

Вилхелм Райх (1897-1957)
е австриец по рождение, един от най-добрите последователи на Фройд, но скоро се отказва от него и създава оригинални, но доста контраверзни теории по психология, психоанализа, биология, медицина, физика и др. Живее в Германия, от 1934г в Норвегия, от 1939г в САЩ. Прави интересни открития на някои прояви на ПсЕн, под название оргон, и негативния му вариант дор (мъртъв оргон). Свързва го с оргазма и се увлича по сексуална свобода и анархизъм, което е удобен повод за критики. Обяснява болестите с недостиг, блокажи и дисбаланси на оргона в организма и предлага начини за лечение чрез зареждане с оргон. Предлага оргон-акумулатори – кафези и одеяла с редуващи се слоеве дърво, метал, стъкло.
    По езотерична информация теорията за оргона има само отделни правилни елементи. От оргон-акумулаторите ползата е незначителна. Биха били по-полезни, макар и слабо, ако са само от дърво и метален лист отвън, а не отвътре.
    Правителството приема някои елементи от теорията за оргона и се произвеждат излъчватели за въздействие на климата, на градушки и др.
    Изглежда предложеното използване на оргона за лечение на рака е било фатално и за Райх. Включва се "раковата мафия" и всемогъщата FDA (институцията на САЩ за одобряване на лекарства и лечения) обявява, чрез манипулирано съдебно решение, (предвид и младежките му комунистически увлечения) всички уреди и книги, свързани с оргон за заблуждаващи, които трябва да бъдат унищожени – изгаряне на клада на една теория през 20в – един голям позор. Чрез нечестни машинации (по последни данни и с непрякото съдействие на съветските тайни служби) Райх бива осъден за неявяване пред съда и умира в затвора, като завещава откритията му да се изолират от явност за 50г.

FRELT - фракталнорезонансна електротерапия
  Открита от автора, като продължение на електротерапията на Роял Райф. Може да се прилага по 3 начина, винаги с ВЧ (високочестотна) носеща 2 - 10 МХц: Чрез електроди върху кожата; Чрез модул от няколко лазерни диода по 5 до 30 мвт; Чрез газоразрядна лампа, подобно на Райф.
  Може да бъде публикувана, евентуално произвеждана, когато бъде сигурно, че няма да я сполети съдбата на Райф, Лаковски, Райх. Когато 7-те милиарда население на Земята престанат да бъдат безропотни роби на стандартната медико-фармацефтична индустрия и си извоюват правото на свободен избор на правилно лечение и начин на живот!

2. Някои приложения за лечение, медитация и правилен живот

Електро-пунктура Фол
Диагностичен и лечебен метод, установен и популяризиран от германския лекар Фол (Reinhold Voll, 1909-1989г). Измерва се електрическата проводимост на някои от класическите акупунктурни точки и по нейното ниво се съди за състоянието на свързаните с тях меридиани, съответно органи и системи на организма. След това на съответните точки се въздйства лечебно чрез електрически импулси, вместо чрез забождане на игли. Има много добри резултати, съизмерими с класическата акупунктура.
    Измерената проводимост зависи от натиска и площта на електрода, както и от чистотата на кожата. Затова практическото използване е доста трудно - трябва усет, сръчност и практика за да се прилага постоянен натиск.
    В САЩ методът е обявен за шарлатания (!?), докато в Германия Фол получава няколко държавни и обществени награди.

Биорезонансно лечение.
    Обикновено се прилага чрез модул-приставка към компютър, заедно със съответна програма. Принципът е изследване НЧ-те биотокове на тялото, сравняване със средно-стандартни биотокове на здрав човек и подаване на тялото компенсиращи токове, в противофаза, така че да се получи правилното, здраво био-токово състояние на организма.
    Друг вариант е стимулиране на организма с подходящ набор от честоти, синхронни със здравите жизнени функции. Както и освобождаване от патогенните процеси и тъкани, чрез електрически сигнал с честоти, подтискащи тяхното развитие. Прилага се през 1 до 3 дни, около месец, при нужда се повтаря. Няма противопоказания, за много случаи е съществено полезно и необходимо.
    Огромно е разнообразието от диагностични и лечебни уреди, работещи на тези или подобни принципи. Има много големи възможности за развитие, но малко изследователи работят правилно, има шарлатани или просто наивни и неуки уж-популяризатори, които го дискредитират (както и много други полезни методи) и нанасят голяма вреда на правилните безвредни лечения.

ХЕМИ-СИНК
    Тази техника е преоткрита от Роберт Монро и се прилага в неговия институт от 1985 г насам. Обичайно двете мозъчни полукълба на човек работят по различен начин, при това лявото е свързано повече с интуицията, а дясното с рационалното мислене. Мозъчните ЕЕГ – вълни в различни области на мозъка са доста различни, хаотични. Разделят се на 4 вида: алфа- спокойна будна дейност (9-14 Хц), бета- напрегнато, стресово състояние (15-45 Хц), делта- дълбок енергозареждащ сън (под 4 Хц), тета- сънуване, медитация, ОИТ (4-7 Хц).
    Като се подадат на двете уши, чрез стерео-слушалки, звукови сигнали с удобно чуваема честота 100 до 1000 Хц, но с малка разлика между тях, напр. 200 Хц и 204 Хц, в мозъка постепенно се оформя интерференчната разлика от 4 Хц между 2-те. При повечето хора след 5 до 20 минути, в зависимост от общото психично състояние, голяма част от двете мозъчни полукълба и други части на мозъка заработват с еднаква честота (разликовата 4Хц) и максимална амплитуда в центъра, симетрично намаляваща встрани. Това се нарича синхронизация на мозъчните полукълба, съкратено Хеми-синк (от англ. - Hemispheric synchronization).
    В зависимост от разликовите честоти (те може да са няколко), се индуцират различни мозъчни състояния – заспиване, дълбок сън, медитация, ОИТ, стимулиране на умствената дейност, на обучението, усилване и стабилизиране на психиката, тонизиране при меланхолия и депресия, успокояване и стабилизиране при неврози, страхове, безпокойства, стимулиране лечението на почти всеки човек, въвеждане в позитивно променени състояния на съзнанието с изследователска цел и др.
    Устройството може да се монтира в слушалките, или да се използват компютърно генерирани честотни комбинации и МП3-плейър, за да няма кабел, който ограничава движенията. Институт Монро продава серия такива записи.

ПИРАМИДАТА
може да бъде много полезна, но действителните й качества са малко познати. Има сведения предимно за специфично консервиране на храна, подостряне на бръснарски ножчета, по-добро зареждане на батерии и др, но те са доста субективни. Не са известни точни измервания и много малко се знае за лечебните й и медитативни свойства.
    Въздействието е на базата на много различната плътност и др. качества на материала, от който е изработена, спрямо околната въздушна среда. Затова около нея трябва да има предимно свободно пространство. Тя е особено устройство, с далечно подобие на оптична леща, което от плътно ниво концентрира фините полета в 3 фокални области. Има и по-особена фокална зона (Ф0), с форма на обърнат пресечен конус, в областта около и над върха, в която е опасно да стои човек, най-вече при по-големите пирамиди (183см и повече). Дори краткотрайно пребиваване във Ф0, особено в дни с тежка фина атмосфера (ТФАП), може да причини силни и бавно отшумяващи вреди. Само при най-малките пирамиди далечната част на Ф0 е полезна. Пирамидата действа и като резонатор, а също като преобразувател на някои фини полета, така че да станат по-лесно усвоими за човека.
    Погрешно се смята, че египетските пирамиди са гробници. Те са строени като храмове за самоусъвършенстване, за подпомагане на медитацията, за духовно посвещение (инициация), ОИТ и др. способи за изучаване и общуване с фините светове. Някои са използвани и за улесняване прехода на фараона към астралния свят след смъртта. Наивни са и днешните разбирания за построяването им. Само част от обработката на каменните блокове е правена ръчно. Основният строеж е извършван дистанционно, чрез висшите психични способности на жреца. Тогава все още са били пазени и активно използвани знанията, пренесени от Атлантида.
    Добър материал за изработка на пирамида в домашни условия е дървото, което е евтино, лесно се обработва и залепва. За да бъде ефективна, размерите на околния ръб трябва да имат определени "квантови" стойности – 31, 61, 183, 404см, и дебелината на стените (когато са от дърво) да бъде поне 5-7% от околния ръб. От по-голяма дебелина няма съществена полза. Евентуални фуги е добре да се запълнят със смес от дървесни трици и лепило, в краен случай с бял силикон.
    Пирамидки 31см (1, 2 или 3 бр.) може да се поставят под леглото, с върха нагоре, за компенсиране на Хартманов възел или линия.
    Да се седи на 1.5-2м под върха на пирамида 61см (пирамидата с върха нагоре), помага за медитация, лечение, фино-енергийно зареждане. До 1-2 часа, до 1-2 пъти на ден. По-дълго пребиваване под нея и в не добри за това дни (проверява се с ЕзоИнфо) няма полза и в някои случаи може да има слаба вреда. Чрез нея може да се зареждат вода и лекарства - за 20-40 мин, на около 2 метра под върха.
    Пирамида 183см (височина 116см, вис. на стената 148см, дебелина на стената >9см) е мощен езотеричен уред, но трябва да се внимава, защото е опасно дълго и ненавременно да се прилага. Добре изразени са и 3-те фокуса (Ф1, Ф2, Ф3). Вътре в пирамидата е Ф1, със силна концентрация - в него може да се стои до 20-30 мин, през 1-2 дни. Много е полезен, най-вече заедно с медитация, за почистване на човешките тела от част от фините токсини и шлаки (ФТШ), особено империл, и др. фини и плътни вредни отлагания. Под пирамидата е Ф2, най-мощният. Помага за почистване от фини хипер-токсини, може да бъде начален етап на лечение при рак, алцхаймер, паркинсон, якоб, някои аутистични случаи и др, последван от Ф1 и Ф3. В него е опасно да пребивава здрав човек. Когато се седи в Ф1, краката може да са до 20см в областта на Ф2, а торса до 7-8см. Ф3 е най-слаб, обширен и универсален. Почиства други фини токсини, особено пси-кристалите, подобрява фино-енергийния баланс. Може да помогне за ОИТ, за почти всяка медитация, баланс на нервна система, лечение на много болести. В него може да се седи или лежи до 1-2 ч. дневно, до 2-3 седмици месечно. Желателно е човек да е спокоен, позитивен, уравновесен, защото понякога може да има елемент на усилване на негативни мисли и чувства.
    Обичайно лечебно приложение е Ф1- 5-10 сеанса през ден, следват 3-5 д. почивка, после 2-3 сед. Ф3. Добро повлияване може да се очаква при диабет, подагра, бъбречни проблеми, тумори. Може да помогне и при варикоза, хипертония, аутизъм, синузит, полови смущения, преодоляване пушене др.
    Подходящо за ползване на пирамида е времето за медитация, особено на обед. Не са добри часовете на смяна дневна-нощна завихреност (18-19ч). След монтиране на пирамидата трябва да се изчака 1-2 дни за установяване и синхронизация с мястото, преди да се използва.
    Полезни са също малки кварцови пирамидки, но в някои рекламни материали доста ги надценяват. С основа ~30мм (вис. стена ~25мм) поставена на чакра (с основа към тялото) може силно да подобри ефективността на някои чакри – 2-ра, 3-та, 5-та и 6-та от главните, на слепоочията, отстрани на челото, на дланите, както и ефективността на съпътстващата медитация. С основа 50мм (вис. стена ~40мм), поставена под леглото, с върха нагоре, на нивото на гърлото или на слънчевия сплит, подобрява общия енергиен баланс.

БАНЯ БЪЗУНЕК
    Мощно, универсално и лесно приложимо средство за редуциране натрупванията от почти всички ФТШ и някои катализирани от тях плътни отлагания. Тя почиства организма като ги изсмуква от тялото, а също трансформира и релокира някои от оставащите в организма, с което улеснява отстаняването им с други средства. Особено полезна е при ревматизъм, артрити, артрози, атеросклероза, хипертония, някои алергии, хронични възпаления и др.
    Бъзунекът (бъзе, бъзак – sambuctus ebulus) се събира през октомври, цял стрък с плодове, по възможност и с малко корени и може да се използва веднага, пресен или се изсушава на сянка за пролетта. Един малък стрък или част от по-голям се вари 20-30 мин на тих огън в 5-10 л вода. Престоява поне 1 час (или от вечерта до следващата сутрин), прецежда се (най-лесно чрез хлабаво притиснатия капак на тенджерата) в голям леген, корито или малка седяща вана, затоплена колкото може да се търпи. С изтривалка за баня се облива и обтрива корема от горе надолу и всички болни места – разширени вени, артрозни стави, цялото тяло при хипертония и атеросклероза, вкл. главата (без темето при процес на отваряне на теменна чакра). Банята да е добре (приятно) затоплена, в очите да не се слага (да са затворени), сърцето да не е потопено; пуска се струйка гореща вода, за да не изстива; продължава 20 до 40 минути, след това тялото се изплаква и се облича топло.
    Медитация през това време за подпомагане на лечението е много полезна, както и при всички други процедури. Правят се 7 до 15 бани, през 1 ден, през октомври - ноември или април - юни, при по-тежки случаи или за ускоряване на лечението - 2 пъти годишно. Обикновено са нужни няколко години, заедно с другите лечебни методи, за пълно оздравяване.

"ЖИВА" ВОДА
    Устройството за получаването й е класическо, използва се изправител, за предпочитане мостов (грец) на мрежовото напрежение и стъклен или порцеланов съд (буркан 0.8-1 литър). Нужни са 2 пластини (електроди) от неръждаема ламарина с площ 50-60 кв.см (5х12см), закрепени към изолационен непромокаем капак (от стъкло, пластмаса), на 5 см разстояние един от друг. Доста добра е неръждавейка (алпака) с дебелина около 0.5мм. Други метали - бронз, никел, са подходящи за специфични болести или състояния и не бива да се използват по-дълго или ако водата става неприятна на вкус. Около положителния електрод (пръстенче на диодите), се поставя торбичка от полупропусклив плат (брезент, непромазан шушляк), в която се събира "мъртвата" вода.
    Уредът се включва за 1-2 минути при 220в, като токът трябва да е 300-400мА. Ако е много по-силен (над 500мА), това значи че водата е силно минерална или замърсена и не бива да се използва; ако е много слаб (под 200мА) – водата е прекалено близка до дестилирана и също не е подходяща. За напрежение 120в времето е 4 до 8 минути, токът 100-150мА, съответно не бива да е под 50 или над 200мА. Отначало токът нараства слабо (с около 20%), след което спира нарастването и после леко намалява. Щом започне да намалява, живата вода е готова – рекомбинацията започва да преобладава над йонизацията. Ампермерът не е задължителен - ориентир може да бъде отделянето на мехурчета от отрицателния електрод (без торбичка): ако то е бурно, почти като кипене, или пък много слабо, почти незабележимо - водата не е подходяща.
    Процесът е добре известен - електролитна дисоциация, като особеното е полупропускливата торбичка. Около "+" електрода се отделят мехурчета кислород (О2), a водата около него (мъртвата) се насища силно с водородни йони (Н+ ), понеже обемът е много малък, ограничен от торбичката. Тя се изважда от съда веднага след изключване от мрежата, за да не се смеси мъртва вода с живата и да рекомбинира, и се изхвърля или се използва като много добър дезинфектант.
    Останалият обем е живата вода – тъй като около "-" електрода се отделя водород (Н2), водата около него е обогатена с хидроксилни йони (ОН-), които й придават леко основен характер (pH = 8-9). Но не е "истинска" основа, почти няма химическа активност, получена е чрез физически процес, без да са извършвани химични реакции.
    Повечето течности в здравото тяло са леко основни, ако станат киселинни, това е признак за болестно състояние. Затова в много случаи на нарушено здраве е полезно да се пие по малко от нея, особено при лечебен глад, както и да се добавя в някои питиета, за намаляване на вредността им (Кока кола, Пепси, Спрайт и пр.). Много лекарства подобряват ефикасността си ако са изпити с жива вода. Полезна е за някои билкови отварки и настойки, за обтриване, за трудно зарастващи рани и др.
    Трябва много да се внимава да не се пипа уреда, докато е включен, особено като се има предвид, че обикновено е близо до заземена чешма – докосването на чешмата с едната ръка и на уреда с другата може да бъде фатално!!

 
  За всеки е полезно поне веднъж годишно (при нужда до 5-6 пъти) да прави някои от лечебно-почистващите процедури с безвредни природни средства - лимон/зехтин, извлек от зелени орехчета, масло от бяла ела и пр.
 
ПОЧИСТВАНЕ ОТ КАЛЦИЕВО-АРТРОЗНИ ОТЛАГАНИЯ
    Това е един класически, прост и безболезнен метод за освобождаване от камъни, пясък и др. в бъбреци, жлъчка, чер дроб и др, както и за редуциране на склероза, артрозни ставни натрупвания и др. чрез лимонов сок. Много е полезен и необходим и за обща профилактика при почти всеки. Обаче ако няма общо подобряване на мисли, чувства, поведение, начин на живот, или ако не е актуален за съответния човек, ползата ще е малка или никаква. Методът е добър за повечето хора, но не е абсолютно универсален – всеки трябва да открие оптималния за себе си, и за съответния момент път към здравето. И не бива винаги да се очакват бързи и явни резултати.
    Има 2 варианта. Първият е по-универсален, подходящ при артрози, склерози, вредни отлагания в жлъчка, чер дроб, целия храносмилателен тракт и много други органи и тъкани, каквито има всеки. Те не винаги водят до явни оплаквания, може да са безсимптомни отначало, или да причиняват периоди на безапетитие, дори отблъскване от храна, странни алергични реакции, затруднения в храносмилането, тъга, меланхолия и др.
    В продължение на 2 до 4 дни, по 3 до 5 пъти на ден се пие по 1-2 суп. лъжици лимонов сок (или се изсмуква сока от 2-3 резенчета лимон, но само сока = яденето на лимон съвсем не дава този резултат); 10-15 мин след това се изпива лъжица зехтин, за предпочитане студено-пресован. Ако е неприятно, може да се разбият 2-те съставки заедно и да се изпият наведнъж. По-добре преди ядене, при стомашни проблеми 20-30 минути след. Започва се сутрин - 1/2-1ч след содената вода.
    Може също да е 1/2 до 1 лимон, разбит с 1-2 лъжици зехтин, само веднъж, сутринта, и това често е по-добър и по-удобен вариант. За много хора е още по-добре да се добави лъжичка пчелен мед. При дългогодишни и хронични натрупвания може да бъде редовно, всяка сутрин, с кратки почивки.
    Вторият вариант е предимно за хора, склонни да натрупват бъбречни и циститни камъни, но е полезен и за много от артрозите. В продължение на 3-4 дни (или през ден, или колкото е нужно) сутрин преди ядене (1ч. след содената вода, или тя се пропуска) се изпива сока на 1/2 до 1 лимон в чаша гореща вода. Двата варианта може и да се редуват, по интуиция.
    Добре е тези процедури понякога да се комбинират по подходящ начин с лечебен глад (лек.11); Както и през накои дни да се ядат само плодове, или плодове и зеленчуци.
    Обикновено е добре да се прави 3-4 пъти годишно, при нужда и през 1 месец. Полезно е и комбиниране с ЙонДетокс, или други общо почистващи и тонизиращи процедури.
    При чернодробни проблеми е добре през тези дни на тялото да е приятно топло. В някои случаи е нужно леко затопляне на черния дроб.
 
НАСТОЙКА от ЗЕЛЕНИ ОРЕХЧЕТА
    Тази настойка е много добро лечебно и предпазващо средство с разнообразно действие. Съдържа доста йод, витамини, микроелементи и др. Има антигъбично, антивирусно и антибактериално действие. Девитализира повечето червеи-паразити, вкл. всички хелмити (глисти). Дозата варира според концентрацията - 5 до 15 капки, 2 пъти на ден, може и преди и след ядене, през ден (в някои случаи отначало всеки ден), 6 до 10 дни (11 до 19 дни общо), 2-3 пъти годишно.
 
ПОЧИСТВАНЕ от МИКРО ПАРАЗИТИ
    Маслото от бяла (обикновена) ела (White pine, Pinus strobus в Северна Америка) е много полезно за довършване на "разхлабените", частично девитализирани от настойката зелени орехчета червеи-паразити, а има и силно самостоятелно "червей-цидно" (всякакви микро- и нано- паразити), анти-микробно и анти-вирусно действие. Добре е да се приложи 1-2 седмици след или заедно със зелените орехчета (в същите дни, на отделни приеми, през поне ~20 мин). Не бива да се пие алкохол по време на лечението, както и да се предозира - понякога се натрупва в организма! По 5 до 15 капки в чай, сок, вода, 1 или 2 пъти дневно. Може да се приема всеки ден, 6 до 10 дни или през ден, 8-12 дни пиене, т.е 15-23 дни общо. Или колкото се усеща подходящо и синхронно.
    За очни капки трябва да се разреди до 2-5% с жива или дестилирана вода (1 капка масло, 20 до 50 к. вода), по 1-2 капки в око, заедно с вътрешния прием. Може да се прилага и като влагалищни промивки, тампони, впръскване с голям, добре заоблен пластмасов капкомер или подходяща спринцовка, разредено до 5-10%.
  Подходящата концентрация зависи от чувствителността на човека и от сериозността на проблема. Може да се започне с по-малка, и ако няма свръх-чуствителност или алергични реакции, да се увеличи.
    Също да се има предвид, че в очния кристалин и леща може да има както големи мъртви клетки, така и микропаразити и да бъдат взаимно погрешно диагностицирани!
   Отварка пелин, както и карамфилово масло са също полезни за някои хора, може да се комбинират с орехчетата или самостоятелно - проверява се с ЕзоИнфо.
 
    Нека не забравяме, че това са само някои от многото помощни средства - мнозина ги преекспонират и очакват чудеса. Чудесата се постигат чрез себеусъвършенстване, откриване, активиране и развиване на своите латентни способности!
 

Кратка критика на грешните съвети
във връзка с Почистване от калциево-артрозни натрупвания.
   Някои лечители препоръчват ежедневно пиене на обилни сокове от лимон и кисели ябълки, и много вода, което е не само ненужно, а доста вредно за много органи и системи (храносмилане, бъбреци и др.) и за организма като цяло – влошава алкално-киселинния баланс, обърква обмяната на веществата. Да се пият по 4л течности дневно, плюс 300мл лим.сок и 300мл зехтин наведнъж (!) е опасен стрес, особено за черния дроб, а не лечение. Заедно с многочасовото претопляне, което препоръчват, предизвиква създаване в чернодробните канали на коагуланти, или техни зародиши, които в червата продължават да растат – тях някои хора приемат за "изваждане на камъни". Това е пример за механицизъм- опити за насилствено химико-механично отстраняване на вредни или привидно вредни вещества. Такова "промиване" е ненужно и вредно – така се изхвърлят предимно полезни вещества, нужни за многобройните био-химични процеси в сложната лаборатория черен дроб. Дълго използване на ел. възглавничка също е много вредно, защото повечето излъчват изобилен електро-смог. Далеч не всеки има "камъни" в черния дроб и не при всеки организъм се създават коагуланти (някои си имат вътрешна защита, против опити за такова вмешателство), затова е разбираемо, че много хора нищо съществено няма да изхвърлят.
    Тези методи все пак са по-добри от операция и от повечето стандартни лекарства, но далеч по-добре е да се създадат безвредни условия (ментални, емоционални, фино-енергийни, хранителни и пр.), които да позволяват на организма естествено да се почиства от вредностите и да не натрупва нови.

    Да се използва урина за клизми или пиене е не просто непрвилно, а много вредно. Урината е отпадъчен продукт, съдържащ голямо разнообразие химични, био-химични, фини и фино-енергиини токсини и шлаки, предназначени за изхвърляне от тялото. Да се приема обратно под каквато и да било форма е повече от абсурдно. Човешкото тяло има големи способности за справяне с опасни въздействия, но нима е нужно да му причиняваме силен дистрес и голяма вреда, за да получим и малко полза?! Това може да се оприличи на шибане с камшик на преуморен кон.
    Да се правят дълго време ежедневни, особено по няколко пъти на ден, клизми е също много неправилно – допустимо е в изключително редки специфични случаи и само за кратко време. Те силно затрудняват правилното храносмилане (дебелите черва са също част от него), като грубо нарушават естествените биохимични процеси, заложени в природните (божествени) програми. Затова и при лечебно гладуване (най-доброто прочистване на червата и цялото тяло) е за препоръчване клизма да се прави през ден. Червата не са кофа за боклук, която може просто да се остърже и измие!
    Правилното тичане е именно на пръсти – то не бива да създава трусове за вътрешните органи. Тръскащо или дълго изтощително тичане и др. екстремни натоварвания са сред причините за спаднал стомах, бъбреци и др. и за предизвиканите от това дисфункции и други вреди. Евентуална полза за откъртване на камъчета или коагуланти е нищожно малка, докато вредата е много по-вероятна и по-голяма.
 
    Да не забравяме че работата на тъмнинатите е да ни нашепват грешни и пречещи съвети, често в много примамваща и убедителна форма, а нашата задача е да не им се поддаваме!
    Уви, голяма част от съветите за здраве и правилен живот са фалшиви, безполезни или вредни. Световното информационно пространство е все по запълнено с дезинформация, но представена много убедително и благовидно. Много от разпространяващите и приемащите са добронамерено заблудени поради незнание, добродушие и прекалено доверие – то също трябва да е с мярка и здрава интуиция.
    Много от тези вредни съвети може да дадат и добри резултати по следните причини:
1- в някои лечения има и полезна и вредна част, но за да е приемливо, полезната трябва да е много повече от вредната;
2- някои може да дадат временен и привидно добър резултат, но общото и дълготрайно въздействие да е вредно и опасно;
3- когато човек е твърдо убеден в полезността на едно начинание, то той е включил своята психична енергия на пълна мощност и именно тя ще го лекува и ще компенсира и намалява вредите, когато ги има. Това е механизмът на лечение при плацебо. Но нима трябва да използваме тази мощ за компенсиране на вредни "лечения", вместо да я насочим за усилване на правилни и полезни?!
4- В човека (в неговия неподвластен на активния съзнателен разум ПлАз) има записани сложни спасителни алгоритми за справяне с форс-мажорни ситуации. Обаче е твърде глупаво насила да си правим катаклизъм, та вградената в организма ни мъдрост да ни излекува частично, в процеса на спасяване от самопредизвиканото бедствие!


ЙОННА ДЕТОКСИКАЦИЯ (ЙонДетокс)
    Това е много добър универсален процес, който почиства тялото от голяма част от добре познатите плътни токсини и шлаки (ПлТШ), но също и от практически неизвестните, но много по-опасни фини (ФТШ- лек.9.3), вкл. вредните психични наслоявания (ВПН- лек.6.4). За съжаление в цял свят масово се предлага странен слабо ефективен вариант, който причинява и вреда. Все пак ползата е повече от вредата, коректните производители отбелязват, че ръждивото оцветяване е поради разлагането на електрода, а извадените от тялото токсини може да предизвикат само нюанси в цвета.
    Разработеният от автора Електро-Импулсен Йон-Детокс метод е многократно по-ефективен от масово предлагания и е напълно безвреден. Прилага се редуващо или едновременно върху стъпалата и дланите, надлъжно или косо, в пластмасова ваничка с топла солена или содена вода, бистра през цялото време, което е от 10 до 30 минути. Чрез 2 или 3 плоски метални електрода (които почти не се разлагат и може да се използват стотици пъти) във ваничката се подават електрически импулси със специална времеимпулсна диаграма, напрежение 5 до 14 V, ток 60 до 300 mА. Ниското напрежение и относително слаби токове осигуряват безопасност и безвредност.
    Основното лечебно действие се постига чрез потока отрицателни хидроксилни йони (ОН-), който се получава между електродите, благодарение на полупропускливата торбичка около "+" електрода, която задържа положителните водородни йони (Н+), подобно на "живата вода". Този поток възбужда в тялото компенсаторен поток от "+" йони, голяма част от тях болестотворни за организма. Те стъпаловидно се изсмукват от органите, накрая през кожата и рекомбинират с хидроксилните "-" йони. Този процес частично се обяснява чрез откритите от Родерик Макинън йонни канали в клетъчните мембрани (Нобелова награда по химия за 2003г.).
    Второ лечебно въздействие се дължи на фронтовете на импулсите, предимно отрицателните (падащи), които трябва да са с определена стръмност. Те предизвикват електро-био-химични процеси, които се разпространяват в голяма част от тялото, разграждат или модифицират много от фините токсини и действат като помпа, която изтласква токсините от тялото във водата.
    Третият лечебен процес се осигурява чрез невро-финоенергийните канали от стъпалата и дланите до всеки орган в тялото, известни от традиционната източна медицина. По тези канали електрическите потенциали стимулират цялото тяло и особено бъбреци и чер дроб, да работят по-ефективно и да го почистват.
    Освен това електрически се стимулират всички нискочестотни електросистеми на тялото. Самата баня с жива, топла, солена вода е лечебна.
    За повечето хора оптимално е 3 пъти със сода веднъж със сол.
Електро-Импулсен Йон-Детокс

    Такъв уред вече се произвежда (ELPID).
ЕЛПИД

    3. Основни групи вредности в тялото:
  –Ментални- грешни, негативни, прекалени, неуместни и пр. мисли и чувства - основна първопричина за повечето болести и проблеми (лек.9.2); може да се оздравят само чрез активно психично облагородяване на САз. Всички други лечения са само помощни и допълващи.
  –ФТШ (фини токсини и шлаки)- 3 основни групи вредни натрупвания (главно поради ментални причини), разположени в стационарната част на виталното тяло, в граничните области с плътното, около ПлАз и виталните му нишки; по-малко в мобилното витално тяло и в астралното - лек.9.3.
  –ФСТ (фини супер токсини)- специфични ФТШ от по-високо ниво на вредност.
  –ФХТ (фини хипер токсини)- ФТШ с много висока вредност, водещи до рак и др. опасни болести;
  –ПлТШ (плътни токсини и шлаки)- вредни отлагания на плътно ниво, катализирани от ФТШ, поради фино-енергийни дисбаланси, пряко поради психични причини, плътни причини и др.
  –ВПН (Вредни психични наслоявания)- обременяващи психични записи в САз и ПС-САз, "замразени" ФЕ, натрупвания на безжизнена витална и астрална маса, отложени в много органи на плътното тяло и немобилната част на виталното - лек.6.4.

Ориентировъчни данни за някои необичайни лечебни устройства:
 
    Вид лечебно въздействие:
1- изсмукване, концентриране; 2- складиране; 3- модифициране; 4- разграждане, обезвреждане;
'5'- стимулиране на позитивни прцеси.

    Ниво на ефективност: v- слабо; vv- средно; vvv- добро; vvvv- мн.добро.

    ДопЛечСр. (допълнителни лечебни средства)-
вируси [в], специфични вируси [св], микроби [м], гъбички [г], други микроорганизми [дм].    (х)- понякога или слабо.
 
Изкуствени

ФТШ-1 ФТШ-2 ФТШ-3 ФСТ ФХТ ПлТШ вирс. микр. гъби
Пирамида 183- Ф1
4; vvvv 1; v 4; vvv 1; v 3; v 3; v - - -
Пирам. 183- Ф2
- - 1,4; vvvv 1,3; vv 1,3,4; vv 3; vv - - -
Пирам. 183- Ф3 - '5'
- 4; vvvv 4; v 4; v - - - - -
Райф-лампа     - '5'
4; vv 4; v 4; vv 4; vvvv 4; vvv 4; vv 4; vvvv 4; vv 4; vv
Баня бъзунек
3,4; vv 3,4; vvv 3,4; vvv 3,4; vvv 3,4; vvv - - - 4; vv
Зелен лазер 30mW - '5'
4; v 4; vvvv 4; vv 4; vv 4; (v) 4; vv - - 4; vv
Червен лазер 50mW
4; v 4; v 4; vv - - 3; v 4; (v) 4; vvv -
Йон. детокс. - '5'
1,3; vv - 1,3,4; vv - 1,3; v 1,3,(4); vv - - -
 
Естествени вътрешни

ФТШ-1 ФТШ-2 ФТШ-3 ФСТ ФХТ ПлТШ ДопЛечСр.
ЛМВП 1,3; vv 1,3; vv 1,3; vv 1,3; (v) - 1,3; vv (в), (г)
варикоза - '5' 2,4; vvvv 2,4; vvvv 2,4; v 2,4; vv 2,4; vv 2,4; vvv (м)
хипертония 4; vvv - 2; vv 4; vv - 2; vv м
киста 2,(3),4; vv 2,4; vv 2,4; v 2,4; vv 2,4; vv 2,4; vv м, г
фистула 1,4; v 1,4; v 1,4; vvvv 1,4; vvvv - - -
бяло течение (1),4; v (1),4; v (1),4; v (1,4); v (1),4; v - г, (м)
"ларва" (мигрена) - '5' 4; vv 4; v - 4; vv - - (в), (м)
МЛИМУ 1,3; v 1,3; vvvv - 1,3; vvvv - - м, (г)
тумор - - - 1,2,4; vvvv 1,2,4; vv - -
рак - - - - 1,3; vvvv - св - BX и др.

    ЛМВП - локални микро-възпалителни процеси, чрез които ПлАз почиства организма от някои натрупвания на ФТШ, с помощта на микроорганизми – микроби, вируси, гъбички и др. Те са "меки" възпаления, обикновено безсимптомни, само понякога с лека отпадналост и субфебрилитет.
    Ларва - витално-финоенергийно образувание, което ефективно, но често доста болезнено почиства от някои специфични токсични натрупвания, остатъци от общовъзпалителни процеси и др. Обичайно е за някои типове плътно тяло, повтаря се периодично, при определени състояния на фината атмосфера, продължава от часове до 1-2 дни. Симптоматично обикновено се класифицира като мигрена.
    Тумор - временна лечебна машинка за изсмукване, складиране и обезвреждане предимно на ФСТ, изградена от ПлАз по необходимост, поради висока токсикация, особено с ФСТ. Трябва да се разглежда като приятел-лечител и да му се помага с любов, а не като зло, което да се унищожи всячески!
    МЛИМУ - малки локални изсмукващо-модифициращи устройства, които обикновено са разположени на групи около тумора, леко до средно болезнени. Те трансформират ФСТ и другите по-сложни ФТШ в междинни вещества, които машинката тумор изсмуква и доразгражда.
    Рак - комплекс лечебни устройства принудително включвани от ПлАз при много висока тотална замърсеност на тялото, най-вече от ФХТ; част от тях може да действат неадекватно, поради остри противоречия между програмите на ПлАз за поддържане и оздравяване на тялото и абсурдните действия на СЧВ и повечето стандартни ракови лечения, които го повреждат и унищожават; обикновено корените са в специфична вина, но тя може да е много необичайна.

    Не бива да има заблуда, че може да се постигне пълно и трайно излекуване само чрез един лечебен метод, или само с физико-химични лечения, без почистване и оздравяване на психиката, мисленето, начина на живот ( лек.9.2 ).
    Всеки физичен и химичен лечебен метод ще бъде съществено по-ефективен, ако се подпомага с правилна медитация ( лек.6 ).

    Поради лекарския законов монопол, всичко свързано с лекуване да се смята за съвет на неспециалист и да се прилага на собствена отговорност.

Лекциите ще бъдат осъвременявани периодично.  

 ЛЕКЦИИ по Нова езотерика – л.19, v.7(2021)
Esoteric Copyright– Симон Живков, 2021
To top / начало   ;     Home / главна стр.
История: v.1 (юни.11);
v.2 (авг.11)- добавени: баня бъзунек, "жива" вода, данни за необичайните лечебни средства;
корекции в Райф-терапия и пирамида.
v.3 (яну.12)- добавени: Почистване от калциево-артрозни шлаки, Йонна детоксикация; забележка за Фрелт.
v.4 (мар.12)- леки корекции в Почистване от калциево-артрозни шлаки, добавена кратка критика на грешните съвети по въпроса и общо за вредните лечения.
v.5 (яну.16)- добавени: почистване от микропаразити - зелени орехчета, масло от ела.
v.6 (авг.18)- добавки и корекции в Йон-Детокс.