Индигови децаСимон Живков
История, особености, основи проблеми и тяхното преодоляване
v.1 (яну.12)
    Индиговите, кристални и пр. деца получават названията си поради цвета на аурата, в който някои ясновидци я виждат при част от децата, но това не е съществено, нито определящо. Тези деца са с нестандартно поведение, чувствителност, креативност, интелект, емоционалност, способност да си спомнят предишни животи и откъси от астралния живот, телепатични възможности, на моменти са с усет и разум на възрастен, имат стремеж за промяна на света към ново, по-добро, чисто, честно, достойно, красиво. Целта на тази статия е да улесни правилна, лека, хармонична адаптация на родителите с детето и на детето с родителите и с плътния свят.
    Първите им единични появи започват още към края на 19в, зачестяват в края на 20в и най-общо може да се разделят на 3 типа, 3 вълни. Преходът между трите е плавен, както и между тях и обикновените деца – не може да се постави рязка граница. Първата вълна е с леко засилено рационално мислене, те са по-прями, решителни, войнствени в преследване на целите и задачите си. Тъй като масово се стига до неразбиране, грешна оценка и съпротива от възрастните, при следващата 2-ра вълна (кристални), е намалена рационалната за сметка на емоционалната част от психиката, те са предимно тихи и самовглъбени, често са тъжни. Това обаче ги прави и по-пасивни и по-слаби в преследване на целите и задачите за подобряване на света. Последната 3-та вълна е оптимизирана, до някъде комбинация от първите две, и е най-съвършена и ефективна. Тъй като основните им качества са подобни за 3-те типа, ще ги наричаме общо индигови.
    1-вата им особеност е че техните азове са много стари, обикновено с хиляди прераждания, затова имат ярка индивидуалност. Често живеят в известна степен не един, а няколко различни живота, което изисква огромна психична сила – това обикновен човек много трудно може да си представи, камо ли да оцени. Те са основна част от осъществяването на извънредните подобрения в параметрите на човека за тази епоха, постигнати от Исус-Христос, в качеството му на грижовен локален бог. Става въпрос за частично разрешаване на информацията от предишни прераждания и възможност за експресно освобождаване от зряла карма (лек.2.3, лек.11.3). При индиго-децата е обичайно да си спомнят епизоди, места и предмети от предишни свои животи. Това е 2-рата им особеност, която стимулира по-бърз общ напредък, улеснява освобождаването от карма и вредни окултни програмирания, особено чрез автохипноза, която те лесно и ефективно постигат. Но поражда и много необичайни психични проблеми и отначало силно затруднява сегашния им живот.
    3-та особеност са частичните спомени от астралния живот между плътните прераждания, която най-силно затруднява адаптацията. Разликата между висшия астрален свят, откъдето идват и доста низшия плътен свят на Земята е огромна, смазваща, покрусяваща, често депресираща.
    Много от тях през последния си живот са били в по-висши светове, на фини или от междинно ниво планети, което е 4-тата им особеност, макар и не за всички. За този си живот те също пазят частични спомени, които могат да прилагат в творчеката си фантазия за нови открития, за създаване на съществено по-добри машини и устройства, за непозната красота и вътрешна сила на художествените им произведения, за различна организация на обществото. Обаче и това е допълнително затруднение в адаптирането, защото сравненията с нашия стар тежък свят са доста тъжни.
    Други особености са високият им интелект, добре развито както рационално, така и емоционално мислене. Често се усещат като възрастни, макар че са на 10 или 13г, а друг път като малки деца, макар че отдавна вече не са, но още не са доизживяли детството си, поради сложните, трудни и противоречиви психични натоварвания.
    Неприложими за тях са съвети от вида: "И ти трябва да станеш като другите деца". То е на Земята не за да стане като другите, а като част от колективна задача да се изгради нов, много различен, много по-добър свят. Но за да осъществи това призвание, трябва да му се осигурят подходящи условия за развитие. Трябва да е пределно ясно, че това е изключително трудно предизвикателтво както за детето, така и за родителите. Затова не е чудно, че само няколко десетки хиляди индигови деца са успели да постигнат до голяма степен призванието си. Което е в значителна степен постижение и на родителите им. В противен случай то може да стане успешен или много успешен обикновен човек, което се случва с повечето от тях. Но може да потъне в тъга, меланхолия, депресия, според типа плътно тяло, респективно тип психика, и да бъде обявено, явно или не, за психично болно.
    В крайните случи има вероятност да се самоубие, често с мисълта, че така ще накаже родители, близки и приятели за неадекватното или никакво внимание към неговите проблеми и терзания, проекти и въжделения. Най-обещаващите от тях биват предпазени от самоубийство и други екстремни прояви от своите ангели, но по законите на този свят това не за всички е възможно. По-голямата част от самоубийствата, особено до 21г възраст, са от индигови деца. От друга страна родители и общество трябва да се освободят от паническия страх от самоубийство на детето. Нека то знае, че това е една възможност, макар и не добра, а да се постараем да му създадем физически и психически условия да няма нужда да прибягва до нея. Недопустимо е да го натоварваме с допълнителен стрес, че е длъжно да живее заради родители и близки. Родителят трябва да осигурява нужните условия на детето, а не детето на родителя! Понякога неумели въпроси и съвети на психолози и психиатри влошават проблема и за двете страни. От друга страна не е редно децата да плашат родителите си със самоубийство, явно или чрез намеци. Но е редно децата да изискват подходящи условия и заедно с родителите да се борят за създаване на по-добрия свят, в който да нямат сегашните драстични проблеми.
    По правило при тях е по-силно развито дясно-мозъчното, т.е. художествено-творчески тип мислене. Много са емоционални, със склонност към музика, поезия, артистичност. Имат много по-добра от средното интуиция, която заедно с високия интелект, им позволява да учат много бързо, с големи скокове. Обаче днешната култура и особено училищна система са рационално-логични, преобладава ляво-мозъчното мислене. Училището набляга на повтаряне, механично запомняне на много материал, повечето ненужен, голяма част грешен, което е основен недостатък на сегашното образование въобще, но повечето хора го приемат почти безропотно, или изобщо не се замислят по въпроса.
    Тази тромава и ненужна дейност ги отегчава, те търсят нещо друго, което да задържи интереса им. Това води до грешна диагноза "проблеми в съсредоточаването", а всъщност са просто отегчени - днешната образователна система не отговаря на техните интереси и възможности. Те се учат предимно чрез личен опит, не могат просто да зубрят или само да слушат урока. Може да проявят нежелание да пишат и четат правилно, при което да им обявят диагноза дислексия, което да е пагубно, защото детето индиго обикновено има силно усещане, че е перфектно и някои знаят, че са тук със специална мисия. Ако реши, че нещо не му е наред, може да се травмира и да търси начини да излекува или замаскира тази рана, понякога чрез наркотици. Затова е важно да бъде разпознато като позитивно различно, а не като неспособно. Много е желателно да му се осигури щадящо учение - самостоятелно или индивидуално обучение. А в по-общ план да се работи за въвеждане на домашното училище като законова алтернатива, както е в САЩ и мн.др.държави. Същевременно да му се потърси подходяща среда за общуване, съответстваща на неговото духовното и интелектуално ниво.
    Тъй като са по-отворени към фините нива и по-чувствителни, това ги прави и по-уязвими за някои вредни психични и др. въздействия. Имат по-чувствителни слух, зрение и усещания, стресират се от силни шумове, крещящи хора, резки движения, силна музика, бурни телевизионни програми и пр. Резултатът може да бъде подтиснатост и затваряне в себе си или временна хиперактивност, в редки случаи и разрушителни желания (спрямо това, което им пречи), но не и вредителски, за тяхната ценностна система, дейности. Често имат нужда от уединение, от специфично разтоварване, от общуване с растения, животни, фини същества. Трябва внимателно да им помагаме за това, или поне да не им пречим.
    Може да проявяват еуфорични емоции и хиперактивност, но само в отделни периоди. Като цяло не са хиперактивни - понякога неправилно обявяват за индигови, някои палави и подвижни деца, склонни към пакости и авантюри, както и деца с говорни и др. дефекти. Не е възможно да станат лоши деца, не са способни на престъпления и жестокости. Много родители и лекари, съзнателно или не, се опитват да ги пречупят, да ги направят покорни, вместо да им помогнат да изразят истинската си същност. Поставят им диагноза "Хиперактивност с дефицит на внимание" и често им предписват риталин. Това е наркотик с явни и скрити странични ефекти - за него и стандартните медици нямат общо мнение. Има по-безвредни хомео-алтернативи, но и те рядко са за препоръчване.
    Трябва да се подчертае изрично, че индиговите деца не са непослушни,
    Имат стемеж към крайна, понякога болезнена прямота. Много е силно чуството за справедливост и критичност, особено към себе си. Може незначителни за обичайни хора проблеми да бъдат приети като велика неправда и да отравят психичния им живот дълго и болезнено. Често се съмняват в похвалите към тях, смятат че ги лъжат за тяхно добро, стават недоверчиви и подозрителни. Нужно е безкрайно търпение, многократно повтаряне на някои прости за другите хора истини, за да бъдат приети в техния стереотип на мислене, при нужда да се потърсят и освободят евентуални кармични и др. блокировки.
    Имат склонност и богати възможности за създаване на СМФ (Саможивеещи мисъл-форми - лек.11.2), с които много по-лесно общуват, отколкото с плътните хора и предмети, и които им помагат да стане по-поносим преходът към земния свят. Но понякога тези СМФ може да са изградени погрешно и да дават неверен образ на хора, предмети и ситуации и всъщност да затрудняват адаптацията. Тогава е полезно родител или друг близък да може мило, топло и внимателно да подразбере какви са грешките и тактично и ненатрапващо да преложи корекции.
    При много от тях се проявява една специфична особеност, свързана с висшата нервно-психична дейност. Макар че САз е разположен чрез холографски тип запис в голяма част от мозъка без строго локализиране (лек.5.2), физически и функционално всеки активен мисловен процес се извършват в обособен елемент от главния мозък, с обем от няколко клетки до стотици хиляди - Психичен Елемент от Мозъка (ПЕМ). При много силна мисъл, особено емоция, предимно негативна (афект), активният ПЕМ може да се "препълни", и да се получи почти неконтролируем разлив на фино ниво в между-елементната психо-мозъчна среда. Този разлив активира доста силно някои от околните ПЕМ, при това не по естествения регулярен път, поради което може да се стигне до хаотични и неадекватни мощни мисли - обземащи, блокиращи, объркващи нормалното мисловно-поведенческо състояние. Тогава се стига до много неочаквани мисли и реакции – пресилени, отместени, изкривени, хаотични.
    От друга страна чрез такава нерегулярна активация може да се постигнат невъобразимо нови, полезни, необичайни и непредвидими творчески резултати. Именно затова е оставен и дори леко стимулиран този, в основата си вреден и пречещ механизъм. Проявава се предимно в периоди с тежки фино-атмосферни пулсации (ТФАП - лек.8.1, лек.9.2). Много е желателно родителите да усвоят достатъчно високо ниво на медитация (лек.6), за да могат да помагат с подходящи психично-медитативни техники за временно ограничаване на прекалената чувствителност и склонност към разливи, както и за осигуряване ефективен дренаж на вредящите разливи. Може да се помоли духовен помощник (архангел или велик индиански учител) временно да блокира разливния процес, докато се постигне стабилно психично състояние. Същевременно трябва да се изгради психо-енергиен механизъм, който да извежда негативната вредна мисъл още в зародиш, преди да се е разрастнала и обхванала голям ПЕМ. А родителите да се научат да поддържат блокажа и извеждащия механизъм докато е необходимо. Както медитативно, така и чрез внимателен мил разговор, който постепенно отмества темата към неутрални, свежи, интересни за детето въпроси. Да бдят като грижовна квачка над нежното си пиленце.
    Трябва да приемаме и разбираме толерантно, спокойно, без раздразнение всички особености, странности и недостатъци, дори и да изглеждат абсурдни и нелепи на пръв поглед. Това същевременно е много добър урок за научаване от нас - родителите. Времето, мъдростта, ЕзоИнфо ще покаже кое е излишно и детето ще се освободи от него - но по собствено решение, без натииск, когато стане готово; А ние трябва само ненатрапващо, чрез нефокусираните медитации, да помагаме на ЕИ ниво. И кое е полезно и необходимо и ние трябва да го осъзнаем и приемем, също постепенно, когато станем готови. Трябва също да се постараем да ги разбираме, когато имат странни и не съвсем понятни за нас усещания - например, че съществуват в различни концентрични сфери.
    Добра помощ може да окаже валериан, временно неуролакс (над ~11год.) и тиоридазин (над ~12год.). Полезни и безопасни са неуропам (над ~9год.), жълт кантарион, мелатонин или релаксанал (успокоителни билкови капки) и др. меки природни успокоителни и сънотворни. При алергии по-безвредни са Алегра (Fexofenadine - Евофекс, Телфаст), Лоратадин, Клемастин, Зиртек, Кетотифен. Когато станат общодостъпни, може да се прилага ФРЕЛТ и други електротерапевтични средства - лек.19.2. Най-добрият консултант е ЕзоИнфо (доп.21.1). По-силни лекарства няма да помогнат, а само ще увредят фината психика и тяло на това нежно безценно бисерче – индиговото дете.
    Много от тях имат вътрешни страхове и притеснения от странни и неочаквани неща, следствие на сложни кармични комбинации от многото предишни комплицирани животи – напр. от смъртта, от загуба на най-близките си, от разни естествени и обичайни неща. При неразбиране, провал или разочарование в ранна възраст, без адекватна помощ за преодоляване, могат да развият блокиращ комплекс, да се отдадат на саморазрушение и страх. Затова се нуждаят от емоционално стабилни и уверени в себе си, но мили и внимателни към тях родители и педагози. Имат склонност към безсъние, нощни кошмари, често заспиват трудно или се страхуват да заспят. Това може да е с кармична причина или поради объркани спомени от предишни прераждания, което в подходящ момент е добре да се осъзнае и освободи както карма ( лек.11.4 ). В този процес наред с автохипноза, извинение, прошка, благодарност, трябва да се набляга и на твърдост и изискваща решителност, особено при децата-индиго от 2-ри и 3-ти тип. Те често са склонни да се приемат виновни, да се самоподтискат. За тях е важно стабилизиране и усилване на самоуважение, самоувереност, достойнство. А за всички е желателно да се минимизират детските приказки с много тъга и нещастия.
    От друга страна са безстрашни откриватели, изследователи, много от тях са със заложби на духовни и обществени водачи. Лесно може да достигнат творческа хипер-възбуда, при което е много полезно да можем топло и внимателно да им помогнем да се възстановят. Обикновено горят от силно и чисто желание да помагат на хората, на целия свят, имат огромна нужда от оценяване на тези усилия, но обикновено срещат слабо приемане на старанията или пълно неразбиране, дори обвинения, че вършат нещо лошо или не на място. Тогава остават болезнено и тъжно разочаровани.
    Миролюбци и миротворци, обичливи, но и с изострено чувство за справедливост и достойнство, с висока самооценка, независими и горди. Разпознават нечестното, фалша и лицемерието и изискват честно и коректно отношение. Ако се натъкнат на непреодолима стена от равнодушие и лъжи, стават раздразнителни и способни на ярост, могат спонтанно да включат своите могъщи латентни способности за защита. След това да съжаляват, дори да изпаднат в депресия, че са повредили незаслужено този, който ги е наранил. А често той напълно си го е заслужавал.
    Миролюбието не пречи много от тях да носят красиви носталгични спомени от строго и честно подреден предишен живот на военен, когато с пушка, шпага или меч са защитавали мира и честта на по-слабите. Това не бива да притеснява нито тях, нито родители и околни – нека му се радват и си го изживяват спокойно.
    На индиго-дете не бива да се казва пряко, че е направило нещо лошо, а първо да се изтъкне доброто, хубавото, правилното (винаги има и такова), а едва след това меко и топло да му се обясни и неправилното. Може да се окаже, че някои съвети и предложения, макар и дадени с добро намерение, се оказват не на място за неговата емоционално-ценностна система и разбрани погрешно. Тогава то ги поема като порция негативна енергия, която може да направи много неочаквани и трайни записи в неговия ПС-САз. След което трябват месеци и години съвместни усилия за освобождаването му от този грешен запис. И то бавно и постепенно да изведе навън негативната енергия, за което да му помагаме с разбиране и ненатрапващо се внимание. Напр. че трябва да се храни, за да са доволни от него родителите му. В много случаи трябва да търсим непряко въздействие и съветване, по заобиколни пътища, чрез синхронна емоционална струна. Понякога при стрес или депресия не бива да се обсъжда проблема, който ги предизвиква, а тактично да се отвлече вниманието с нещо позитивно, радостно, весело, или поне неутрален разказ, приказка, обсъждане. След това да се постараем да отстраним или минимизираме проблема, да намалим влиянието му чрез подходящи психични и ЕИ въздействия, като описаните в лек.6.4.В.
    Може да изглежда необщително и недружелюбно, освен в компания на други индигови деца или хора на неговото ниво на съзнание. То търси истинска, здрава и искрена дружба, изисква да му се обръща голямо внимание има остра нужда от безусловната любов на близките хора. Много е важно родителите да я постигнат, обаче във фин баланс с ненатрапване, безпристрастие и толерантност. Това понякога е трудно изкуство, но много необходимо. И когато детето осъзнае и приеме тази любов, тя ще го окрили да преодолее психичните си проблеми и да стори невъобразими подвизи.
    То копнее да бъде изслушано и правилно разбрано, вместо това получава съвети, понякога негодувания и караници, че трябва да се промени, да загрубее, да стане като другите. Не може да сподели болките си с другите, защото не ги оценяват по същия начин, не го разбират и обикновено прибързано му дават рационални съвети, които то и без това пределно добре знае; не могат на неговия език да му дадат стимул за живеене – напр. че е уважавано и ценено за добрата му душа, стремяща се да си остане чиста, кристална, че то със собствени сили може да открие как да се справи с много от проблемите си – при което то се усеща че вече частично се е справило, победило и наистина открива магическо решение!
    Трудно върши неща на принципа "така трябва, всички така правят". Може да се почувства наранено и да прояви остра съпротива ако е принудено да промени нещо в себе си, за която промяна още не е готово. Трябва да има свободата да живее с недостатъците си, докато стане готово да ги преодолее. Не бива да го оставяме с впечатление, че го принуждаваме да върши нещо, дори и елементарно, а да го оставим със своя воля да го свърши. Поведенческите проблеми с индиго-дете са предимно ако от него се иска да стори нещо, което не одобрява.
    Може да има свръхчувствителност към някои храни и други проблеми с храненето, както поради склонност към алергии, вкл. алергия към храна въобще, така и поради спонтанна съпротива към този несъвършен начин за набавяне на енергия – плътната храна. Нуждае се от по-натурални храни и от много толерантност, без опити за принуда да яде повече. Трябва да имаме предвид, че много от тях усвояват по-пълно храната, заедно с фините и фино-енергийните й съставки и имат нужда от по-малко храна, в сравнение с другите хора. Те често смятат храненето за незначителен и маловажен въпрос, когато ги терзаят сложни морално-психични проблеми. Важно е родителите да се освободят от излишната загриженост, защото прекаленото внимание само ще усложни проблема и ще затрудни решаването. Най-добре е да се приложи медитативно нефокусирано въздействие, насочено към страничен или заден план (лек.6.4.В). Също да се провери дали няма затруднено храносмилане поради чернодробни или алергични причини.
    Повечето родители смятат, че просто трябва да приложат върху детето си своите родителски умения (по-често неумения), за да го направят подобно на тях самите, с многото им грешки и недостатъци. А индиго-детето е едно уникално цвете, което се нуждае от фини грижи, синхронни с неговата индивидуална чувствена душа, за да разцъфне със своя неповторим колорит на форми и багри.
    Много важно за успешното развитие на индиго-детето, е то да не се затвори в себе си, особено в пубертета – да му се вярва, да се разговаря с него мило, топло, синхронно за това как мисли и какво чувства, да се намалява или модифицира всичко което му пречи, да се улеснява живота му и постигането на целите му. Но и да не се иска прекалено отваряне. Нека то знае със сигурност, че винаги и за всичко може да потърси помощ, съвет, изслушване – топло, внимателно, разбиращо. А то само ще реши кога и колко му е нужно. Обикновено е склонно на изповед, да излее душата си, често на аудио или видео запис и трябва да му се осигури необезпокоявана такава възможност. Друг път има нужда от усамотяване, понякога възникнало внезапно и привидно не на място – винаги трябва топло и внимателно да му го дадем, без коментари.     Важно и полезно е да открият някое от своите призвания – рисуване, музика, пеене, скулптуриране, програмиране, интернет-дизайн, математика и мн.др, за да са заети повече време с приятни творчески занимания. Родителите трябва синхронно, без никакво нетърпение или припряност, без строги изисквания, да ги подпомогнат, насърчат, похвалят. Имат огромна нужда от разбиране, оценяване и похвала – по този начин получават жизнено необходима фина енергия, осигуряваща съществуванието им, което родителите трябва да разберат и да им я дават в максимално възможното количество. Обаче родителски амбиции, че детето трябва да стане сди-какъв си са абсолютно недопустими. И да се има пред вид, че индиго-детето може да смени няколко хобита и професии – това е обичайно и му е много необходимо, за да може да придобие различни опитности. Обикновено във всичките е много добро, дори перфектно, към което често се стреми, но в различни моменти някои са му по-синхронни, а други по-дискомфортни.
    При подготвяне настоящия си живот, много от тях са изискали от духовните си водачи, или сами от нивото на своя КАз (комплексен Аз) са си програмирали неотклонно безкомпромисно следване на задачите за подобряване на света и себеусъвършенстване. На плътно ниво това може да се манифестира чрез трескаво желание за работа по задачите, но често и чрез общ дискомфорт до болестно състояние, психични терзания и депресии, ако не изпълнят или се забавят с духовна задача, понякога без да осъзнават какво става всъщност. Далеч не всички знаят за своята индигова мисия - тя обикновено е на под- или над- съзнателно ниво. Може още повече да ги затрудним, ако им говорим от малки за великата им задача. Това е най-добре изобщо да не се споменава, или да им се каже едва когато узреят достатъчно, за да могат да го приемат и осъзнаят правилно.
    Не бива да се заблуждаваме, че стандартно мислещ невролог, психолог или психиатър ще помогне съществено. По-скоро може да навреди, понякога фатално. Никакви успокоителни лекарства или отвличащи вниманието занимания, няма да дадат трайно подобрение. Трябва много мъдрост у родителите и допитване с ЕзоИнфо за да се намери оптимален вид, количество и качество на помощ. Колкото по-ефективно се помогне за успешно осъществяване на основните индиго-задачи, толкова по-бързо ще намалеят и изчезнат психичните и болестни проблеми и ще започне пълноценен висококачествен живот. Помощта най-често е косвена, защото основните задачи обикновено са неизвестни или поне не са ясни и конкретни.
    Техният език, изразни средства, начин на възприемане на света са доста различни от нашите, макар и с индивидуални вариации. Някои използват телепатия още от бебета и може да проговарят късно защото нямат нужда от вербална комуникация. Хубаво е ако родителите успеят да съхранят тези способности и след пубертета, защото новият свят, който те създават, ще бъде с комбинирана вербална и телепатична комуникация, с умения за включване към Акаша – всеобщата памет на вселената. Някои разбират езика на птиците и растенията, страдат и преживяват заедно с тях. Ако в дома има явно или скрито напрежение, детето често го долавя, защото много от тях, а и децата въобще, са по-чувствителни към фините излъчвания и разбират мислите и чувствата, дори и при опити да се прикрият. Възприемат околността различно от другите хора – усещат какво има от всичките им страни, попиват околността, осъзнават я холографски, особено тези от 3-тия тип. Излъчват неустоима, оздравителна любов, отварят и стимулират за емоционално и фино-енергийно развитие и хората около себе си. Стимулират ги със своята чистота и идеали.
    У родителите на такива деца често се събуждат неочаквани латентни способности, които помагат за взаимното им напасване и по-добър краен успех. В много случаи проблемите на детето са всъщност стимул и изискване за напредък на родител – когато той го осъзнае и отработи успешно, проблемът на детето намалява или изчезва като с магическа пръчка. Друг път е предимно за промяна на детето – напр. за преодоляване на грешен стереотип на поведение от предишни животи – тогава родителят е стабилният стожер, който мъдро и топло да му помага. В трети е въпрос на експресно освождаване на хилядолетна карма, за което само извисена воля на мъдър родител може да помогне. Но често са взаимни кармични отношения, които се освобождават, или поне отключват чрез автохипноза от детето.
    психически баланс и покой, душевен комфорт Подчертавам, че както волята сама е безсилна да помогне пряко, така и само външно ЕИ-въздействие не е достатъчно - нужна е съвместна работа и няа двете нива, фино синхронизирана, с много топлота и любов от родителя, евентуално външния помощник, и с доверие от страна на детето.
    Въпреки че са от по-висше ниво, все пак са деца, затова е редно ние да се постараем да се доближим до техния език, до техния свят, за да ги разбираме по-добре и да можем да общуваме по-синхронно и пълноценно. Редно е родителите – по-зрелите, опитни и мъдри, да променят някои свои навици и разбирания, за да се приближат към детските, а не малкото и неопитно дете да направи обратното! По-нататък трябва да го научим как успешно да общува с чуждия, неприятен свят, толкова различен от спомените му за астралния или другопланетен свят. И това да става без да се чуства наранено, неразбрано, неоценено. Да приеме нужните за целта наши изразни средства, като временна мярка за успешна комуникация, без да се отказва от своите високи идеали. То също трябва да направи нужните усилия за "аклиматизиране" към земния свят и когато го приеме като временно състояние, в което да прояви своите високи заложби, животът му ще стане много по-лесен и успешен.
    За много от най-висшите, които са и най-фино чувствителни, е необходима ежедневната ЕИ помощ на напреднал родител в продължение на няколко седмици до няколко месеца в края на пубертета, за да може да се изградят правилно най-фините и сложни части на собственото астрално тяло. Такава помощ може да се наложи и при някои психо-соматични проблеми, чиито дълбоки или междинни причини трябва бавно и търпеливо да се изтриват от ПАз, ПС-САз и фините тела чрез някои от методите на духовен и комплексен напредък (лек.6.4.В) или експресно освобождаване от карма (лек.11.4). След упорита редовна работа в тази насока, един хубав ден, понякога с приятна изненада, откриваме спокоен, стабилен и щастлив младеж, горящ от желание да покори света, на мястото на предишното неспокойно, лабилно и депресирано дете!
    Постигнал обща жизнена стабилност, индиговият младеж става неуморен научен изследовател, откривател на нестандартни и необичайни правила, на нови формули и закони, създател на картини и скулптори с непозната красота. Изгражда нови чисти взаимоотношения с околните хора, носи радост и светлина, мъдрост и доброта. Заедно с другите позитивно мислещи хора се труди самоотвержено за осъществяване на великата си мисия – създаване на новия, драстично по-добър свят.
    Чрез всичките си необичайни качества децата индиго се явяват един чист фин стимул за усъвършенстване на нашата цивилизация, или поне на по-висшата й част, на Потенциално правилните хора (ППХ). Това обаче може да стане само ако са отгледани по адекватен за нивото им начин, което, уви, рядко се случва. Но дори и тогава им е изключително трудно, защото много от техните полезни позитивни особености имат за "страничен ефект" трудно приспособяване към сегашния земен живот. Затова се подготвя следваща 4-та вълна, с още по-добра оптимизация и минимизирани затруднения, за да може по-успешно да се адаптира и да е максимално ефективна. Някои от нас ще имат високата чест да участват в нейното създаване и установяване на Земята.

    Поради лекарския законов монопол, всичко свързано с лекуване да се смята за съвет на неспециалист и да се прилага на собствена отговорност.

Статията ще бъде осъвременявана периодично.  

 НЕО-ЕЗОТЕРИЧНИ  ЛЕКЦИИ – Акт.тема- 3, v.1 (яну.12)
Esoteric Copyright– Симон Живков, 2012
To top / начало ;    Home / Главна стр.

История: