Go Back - Обратно
Опасността религия
(v2, авг.10)
За да имаме достатъчна, за един правилен човек, обща култура, както и за да можем да се освободим или предпазим от религиозност, атеизъм, партийност и други емоционални пристрастявания или да помогнем за това на нуждаещите се, са необходими някои основни знания за религиите и езотеричните учения
    РЕЛИГИЯТА обикновено се дефинира като система от възгледи и обичаи, основани на вярата и съпровождащите ритуали, морални норми и институции. Много религии са изкривени остатъци от езотеричните знания, давани на хората от боговете и учителите в началото на всяка епоха. Това е бил светогледът на тогавашния човек, утешение в беда, посредник за общуване, обединение, културно, етично и морално възпитание.
Повечето религии всъщност са модифицираните от обществената СЧВ знания, дадени на хората от локалните богове или велики учители, които са въвеждали в земния живот първите хора от новата епоха. От тогава е останала и обичайната за повечето религии антропоморфност (човешки вид) на боговете. Те са си изграждали временно човешко тяло, за по-добра комуникация с хората, които обучават. По подобен начин е действал Исус-Христос, за да коригира някои параметри на вече текущата епоха.
    Обаче земните управляващи постепенно ги обсебват и изкривяват с цел стабилизиране и разширяване на своята власт, а някои религии точно с такава цел са създадени. Доста информации биват отстранени, добавена е дезинформация в стремеж максимално да се запази невежеството, то да се обвие в мистика, да се внесе страх от енерго-информационния (ЕИ) свят, като нещо могъщо, опасно и непознаваемо, далеч над човека – богове, дяволи, духове, демони, недосегаеми висши сили... Създаването на църковно-религиозни или други подобни институции, е началото на края на почти всички полезни учения - естественото, правилното, божественото все повече се изкривява и постепенно изчезва с появата на посредника – жрец, пастор, ходжа и пр.
    Постепенно реличията се оформя като едно от основните предизвикателства, пречка на духовно-интелектуалния растеж. Малцина успяват да я преодолеят от пръв опит. Обикновено в много прераждания натрупват опит, докато успеят да надскочат религиозните лъжи и заблуди, манипулации на съзнанието на различни нива и с разнообразни техники.
    ЦЪРКОВНО-РЕЛИГИОЗНИ общества. Приблизителната ситуация в света днес е следната [в %]: християни – 33 (вкл. католици- 17, протестанти- 6, ортодоксални- 4, розенкройцери- 4), ислямисти – 20, индуисти – 13,  китайски (даоисти и конфуциани) – 7, будисти – 6, други религии – 6, нерелигиозни – 15.
   В сегашния си вид и за днешното време всички религии са повече вредни, отколкото полезни. Започвайки от най-опасните, редът е: сциентология, ислям, християнство, индуизъм ... будизъм, бахайство.

     Повечето хора (85%) обявяват някаква обвързаност с религията. За много от тях  тя е само формално-показна (47% от обявилите религиозност), следствие на заблуда (7%) или корист (9%). Като отпаднат тези 63%, се оказва, че едва 1/3 от обявилите се за религиозни са наистина вярващи -  от тях 27% идеалисти и 6% фанатици. Т.е. в крайна сметка малко над 1/4 (28%) от всички хора са религиозно вярващи - доста далеч от привидните 85%, деклариращи религиозност.
     По-друго е положението при многобройните (близо 30млн) професионални църковни деятели. От тях 60% са такива с цел власт, често като трамплин към административно-политическата, 34% с цел материални облаги; само 2 % са идеалистите. Най-опасните 4% (т.е. над 1млн) религиозни активисти не винаги се представят като такива и действат с методи от типа на черната магия. Те са уникални машинки за програмиране на хората с траен подсъзнателен стремеж към съответната религия - осигуряват 30% от религиозните постъпления. Това обаче е приложимо само върху проявилите макар и най-слаба психическа лабилност и склонност към верско обвързване - те са дали своя идентификатор и биват завързани, обикновено за цял живот и дори за след него. И наивно вярват, че го правят със свободна воля, това често им се внушава и биват поздравявани за правилния "съзнателен" избор.
      Често се смята, че религията спасява младежите от пороци. Това е голяма заблуда. Повечето младежки увлечения - безразборен секс, пиене, пушене и др. наркомании, среднощни партита и пр са временни и вредите лесно може да се излекуват и поправят. Повечето религии обаче увреждат психиката, душата и вредите са трайни, често непоправими за този живот и оставят тежки поражения и за следващите прераждания.
      Религията по своята същност е трайно емоционално-психично привързване към набор от фикции, обикновено начело с бог – неясна, невидима, могъща духовна същност, която не може да се докаже с нищо, освен сляпа вяра, една мисъл-форма, създавана от вярващите - силно изкривена или изцяло невярна представа за действителните богове. Религията е своеобразна духовна наркомания, редовно поддържана чрез наркотика религиозна проповед и неговите тайни съпътстващи съставки. Дори при най-добрите, например будизма, изкривените течения са доста повече от правилните.

      Около 30% от проповедите не са много опасни, но безвредни няма – тяхната изначална цел е отклоняване от правилното, светско, научно, разумно, интуитивно развитие. Те са второто по значение средство, след деградиращите филми, за негативно манипулиране на човешкото мислене. Противно на общоприетото мнение, религията ограничава духовното развитие и насочва към дейности с умело маскирана користна цел – материално и фино-енергийно облагодетелстване на явните и предимно тайни тъмнинатно-религиозни структури. Църквите в много страни са най-големият земевладелец, а средствата от дарения и неведоми тайни сделки са баснословни, непроследими и недоказуеми от плътно ниво.
    Всяка проповед съдържа един или повече от следните елементи:
     1- Благовидни притчи, които дават някои полезни знания, но на базата на религиозен, а не светски начин на мислене. Привличат към религиозните уж-ценности, обучават на повече или по-малко изкривени представи за историята, за някои науки, за плътния и особено за фините светове. При необявилите се явно за религия и философско-религиозните системи се акцентира само на отделни силно преувеличени, изкривени или привидни ценности.
   2- Внушения на пасивност, примирение към съдбата, отблъскване от всичко нерелигиозно. В много проповеди негативните внушения са хитро маскирани, а някои са изцяло с разумен и полезен текст – от плътно или от по-ниско езотерично ниво, изобщо не може да се заподозре какво правят тайно в тъмните фини нива. Затова противодействието е много трудно.
     3- Противоречиви уж-исторически описания на безсмислени жестокости, въпреки проповядваното милосърдие и любов към ближния; безскрупулни богове, вършещи неадекватни изтребления, въпреки заявленията, че бог е благ и вселюбящ; нелогични, маскирани внушения и насоки към объркано, хаотично мислене; предсказания за страшен съд, природни бедствия и др. Тази плашеща и объркваща нереалност създава чувство за обреченост на божиите сили, за нелогичност на света, дезактивира причинно-следственото мислене на човека. И слабият аз се оставя на услужливо предложеното "спасение" - чрез молитви, послушание и "праведен" живот може да се осигури благоразположението на боговете.
   Подобно е въздействието и на много други митове, легенди, разкази, романи, както и някои детски приказки, а също неправилния правопис в много езици.

    4- Глобално изсмукване на фини енергии (основната злина днес) - чрез религиозния екстаз на молитвите, на отдаденост на фиктивните божества, на чувството за стадна увереност, усещането за сигурност и упование, за превъзходство над другите (неверниците, заблудените). Следващият, почти никому неизвестен механизъм, са специални енерго-изсмукващи канали (ЕИзК), изградени в много от храмовете и местата за сбирки. При сциентолозите в 96% от тези места, ислям-58, християнство-46 (розенкр.-67), индуизъм-36, будизъм-16, китайски-17. Пасторът (често несъзнателно) само включва към миряните този своеобразен доилен агрегат, докато разказва нищо не значещи притчи. Енерго-изсмукването се извършва както на сбирките, така и дистанционно. Повечето обвързани имат монтирани индивидуални ЕИзК с постоянно действие. В храмовите места те само се усилват или подновяват.
   5- Монтиране на тайни вирусо-подобни ЕИ модули в подсъзнателния Аз (ПАз), или като подсъзнателен елемент в съзнателния Аз (ПС-САз) на податливите хора. Модулите се самоактивират при поява на противник на съответната религия, особено нерелигиозен, и подтикват заразения да се стреми да му навреди, да го обвини или дискредитира.
    6- Фанатични (недопускащи различни от техните убеждения) призиви за присъединяване към съответната религия, секта, вяра, като единствено правилна. Те често водят до фундаментализъм (насилствено налагане на една фанатична вяра в обществото).
   7- Агресивно подтикване към унищожение на друговерци, "спасяване" на светини със сила и пр, послужило като морален или формален повод за повечето войни и конфликти в човешката история.
    8- Търсене и вербуване на пастори и програмиращи магьосници.
     Повечето християнски "светци" са такива само в изкуствените църковни канони. Някои молитви са били позитивни (вид медитация) и в някои случаи от тях може да има полза - ако отклоняват от вредни, негативни дейности и се прилагат с разум. Днес повечето са неадекватни на настоящото време и причиняват предимно вреда. Някои са опасни за участниците, за хората, за финия свят въобще - особено масовите и фанатичните.
      Християнските и други религиозни "добродетели" и "божи" заповеди са една от многото фикции - дават само отделни полезни напътствия, крайно недостатъчни за правилен живот, някои от тях изкривени, архаични и неуместни за днешното време. Обаче те запълват зеещите празнини в морала и етиката, оставени от образованието, науката и обществения морал. Приемането им по нелогичен и необясним начин, често и от разумни светски хора, се дължи на вградени в някои от тях ЕИ модули, които предизвикват неосъзнато привличане и съгласие. Мнозина биват въвлечени неявно – под формата на училища и семинари.
      Куриозно е как мастити учени и специалисти, според чиито научни разбирания Бог и много други религиозни атрибути не могат да съществуват, чинно посещават църковните служби.
      Християнството, бидейки една от най-жестоките религии, люто мрази "езичниците", а всъщност взима много неща от тях. То бързо унищожава древните вери, иначе не би могло да проповядва, че е нова бижия повеля. Когато неоплатоникът Целз доказал на християните, че основните им догми може да се открият в трудовете на Платон, и са приели най-лошите суеверия от езичеството, дълго време никой християнски философ не се осмелил и не можел да му се противопостави. Едва след смъртта на Целз, унищожавайки повсеместно неговите трудове, християнството като идеология се възстановява, на базата на невежеството.
      Много псевдо-йогийски и други уж-езотерични школи действат по подобен начин. Те дават някои правилни знания, но само в тясна област, недостатъчна за съществен напредък, комбинирано със заблуждаващи твърдения в много други отношения. Често прилагат енергоизсмукване и блокиране на различните от тяхната школа знания. Прилагат подсъзнателно обвързване, в много от тях 100%-тово и почти необратимо.
     Подобно състояние има в някои дискотеки и клубове.
  Енергоизсмукването може да се покаже статистически и предстои да се докаже, напр. чрез измерване на фино-енергийното състояние на човек преди и след проповед. Това може да помогне за осъзнаване на много от колебаещите се. Енергозагубите и някои вредни ментални техники може да предизвикат постепенна и нарастваща отпадналост, затруднена концентрация, замъглено мислене, пасивност, неувереност, изтощение, усещане за непълнота и разпадане на личността и пр, както и редица соматични заболявания. Те се проявяват в различна степен при различните хора. В зависимост от конкретната религия или псевдо-езотерична школа, тези болести биват обяснявани с грехове, недостатъчно молитви и любов към бог, странични ефекти на просветляването, временни и маловажни проблеми – важна била отдаденост на бога, освобождаване от его, персоналност и пр. и много други заблуждаващи и увреждащи твърдения.
     Трудно е за вярване, но енерго-изсмукването, макар и много по-слабо, може да продължи и след смъртта, когато мнозина биват привързани към астрални религиозни общности. На някои бива зададен стремеж за по-бързо приключване на земния живот и "отиване в рая", т.е. приобщаване към тези астрални доилни ферми. Огромно количество човешки азове – близо 1 млрд, от стотици години са блокирани в тях и, уви, редовно прииждат нови, вместо да продължат естествения цикъл на прераждане и почивка. В много религии има такива "черни" образувания и от тях трудно се излиза. Само някои от висшето земно ръководство, обикновено не най-високото, участват в управлението на този процес и изобщо знаят за него. Те са манипулирани, обсебени или пряко въплъщение на тъмнинат или подобен. До сега за този механизъм практически нямаше информация на плътно ниво. Това е основната предпоставка за неговото необезпокоявано функциониране.

    Понеже в крехкото и беззащитно детско съзнание най-лесно и трайно се записват всевъзможни вярвания, и религиозните, и политическите деятели се стремят към обучение на децата в съответната идеология. Това е едно голямо престъпление – може да се нарече духовен тероризъм.
   Недопустимо е да се проповядва на ненавършил пълнолетие, който няма завършено, изцяло изградено собствено съзнание и не може да взима самостоятелни решения дали да се присъедини към някоя религия или не.

    Трябва огромна личностна сила, за да се излезе от религиозна обвързаност - това рядко се случва без външна помощ. Успелите да се освободят от такава примка са твърде малко [%]: ислям-<1, християнство-9 (розенкройцери-2), индуизъм-8.

     Над половината земно население, по вина на християнство и ислям, се възпитава в страх и омраза към друговерци, мисли за грях и наказания, негативно отношение към секса, жената, красотата, радостта, любовта, оптимизма. Малцина знаят, осъзнават или изобщо допускат, че религията е едно гигантско неявно образувание, невидим октопод с огромен брой пипала, изсмукващо фина енергия от повечето жители на планетата и ограничаващо духовното им развитие.
     Традициите са негласен помощник на религиите. Под предлог запазване на "добрите" стари традиции, днес масово настъпва реставрацията на старите и поява на много нови религии. А традициите са основно средство за блокиране на прогреса и поддържане на статуквото - това е вътрешният им изначален смисъл.
     Почти никой не познава изначалната първопричина – това е глобално изпитание за преодоляване, подобно на консервативността и тъмнинатите: Във всички млади азове бива програмирана значителна емоционална лабилност (емоциите произвеждат луш) и детски тип наивност. В тази почва лесно ще поникнат семенцата, във вид на ключови думи, на проповедник, уж-приятел, "доброжелател", обещаващи висша обич, божествена справедливост, красота и блаженство, братство и равенство и т.н. Успешно растящите ги обуздават с разума и интуицията, но слабите се оставят да ги отведат до религия, идеализъм, наркомания, фанатизъм, грешна научна парадигма и пр. пристрастявания, които отравят живота им в много прераждания. Малцина са по-мъдрите, които успяват да се измъкнат, благодарение грешките на другите. Огромното мнозинство затъва стотици и хиляди животи в многото системи от вярвания, без да ги осъзнава като грешки.

      Ако се опитва извеждане на някого, затънал в религиозна дупка, трябва да е много внимателно, без излишна настойчивост, без прекалена съпричастност – това може още повече да отдръпне и затвори потърпевшия. Може да се вземе насила нещо от някого, но не може да му се даде. Но същевременно не бива да е плахо и несигурно, а спокойно, уверено, в стремеж резонансно да докосне походяща емоционална струна. Алгоритъм на действие: разхлабване заключващия ЕИ механизъм – кротко, добронамерено обясняване големите вреди от повечето религии – предлагане на свободно развитие в полезна, рационална област – след като със своята воля те пожелаят освобождаване от примката, вече лесно може тя да бъде доотстранена. Възможно е автоматично самовъзстановяване на някои заключвания, за което трябва да се проверява през следващите месеци. Естествено - прекратяване всякакви връзки на потърпевшия с храма и групата.
     Предпоставки за масовостта на религиите са инертност, консерватизъм, лабилна психика, некоординирана обща култура, нисък или едностранчив интелект, но основна вина има науката или по-точно нейното отсъствие. Тя не само не може да даде задоволително обяснение на много фундаментални жизнено-философски въпроси, природни, човешки и научни феномени, но безотговорно и нахално бяга от обяснение, а на всичкото отгоре обявява неконвенционалните разбирания за фантазии, за ненаучни (но не се опитва да ги изучи), недоказани (но не се опитва да ги докаже). Въпреки многото модернизирани вариации, религиите са атавизъм, несъвместим със съвременното научно и техническо ниво. Именно последното трябва да се разшири, допълни и коригира с правилното от алтернативни и езотерични науки, а не да се връщаме към невежество и сляпа вяра, макар и благовидно осъвременени. Няма различни истини за света – той е един и същ за всички – самото наличие на десетки противопоставящи се религиозни обяснения, показва тяхната несъстоятелност. Няма Велик учител, нито посветен, дори от най-ниско ниво, който е бил монах в близък живот.
     Религията би могла да бъде полезна в някои редки случаи: Като по-малко зло за момента, намалявйки престъпност, наркотици, разгул и др.под, но в дългосрочен план вредата от религията обикновено е повече от ползата, много по-голяма от временните младежки и др. залитания; Признаване на домашното училище в САЩ и много европейски страни, по инициатива на Християнската църква; Право на отказ по религиозни причини от ваксинация и други вредни лечения; Някои църкви са построени на позитивни ЕИ места и под купола им е добро място за медитация, но това трябва да се проверява чрез ЕзоИнфо.

     ОСНОВНИ РЕЛИГИИ. За първа примитивна религия се приема преклонението към култове (тотеми) – Слънцето, луната, гърмотевицата, дъжда и пр. Световни религии (не свързани с нация, масови) са будизъм, християнство, ислям. Авраамски – монотеистки, считани с произход от семитския патриарх Авраам - юдеизъм, християнство, ислям. Дхармиски -  от колелото на съдбата дхарма - карма и прераждане – индуизън, будизъм, джайнизъм, сикхизъм.

      Резюме-ретроспекция на религиозната и езотерична мисъл:
-Древен Египет - едно смъртно тяло кха, 3 фини тела и души – ка, ба, акх;
-Индуизъм- 5 аза, карма-прераждания-освобождение, пасивност в очакване на по-добро прераждане;
-Даоизъм- чи-енергия, меридиани, хармония на енергии, на дух и тяло, човечност, любезност, простота, скромност;
-Будизъм- просветление и освобождение чрез силата на собствената мисъл;
-Юдеизъм, Християнство- всезнаещ, любящ бог, превъзходство на духа, безсмъртна душа;
-Ислям- нищо полезно, страх от Аллах, война с неверниците;
-Сикхизъм- медитация, добрта към всеки, няма отвъдно;
-Бахаи- обединение на религиите, мир, индивидуализъм, хармония с науката;
-Теософия- няма религия, по-висша от истината - 7 тела/души, висш аз, карма, прераждане, всемирно братство;
-Антропософия - физическо, етерно, астрално тяло, его, 3 нива на духа;
-New age - добавят небесно тяло (висши чувства), етерен шаблон  (висша воля), надетерно (висше осъзнаване), космически план. Срещат се 7 астрални и 6 ментални нива, причинно тяло, духовна душа, жизнен дух, интелектуален дух, съзнателна душа ... Единодушие има само, че освен плътното има поне едно астрално тяло и/или някаква душа.

    Християнство и ислям са авторитарни и деспотични; налагат борба, грях, страх; свързват секса с грях, докато почти всички останали правилно го оценяват като приятно божествено задължение; налагат се в света чрез агресивност и тъмнинатна помощ. Трагикомично е исляма да принуждава дамите – създадени като красотата на човешкия вид, да крият тялото, главата и дори лицето си. Източните са по-позитивни, извисителни, с повече елементи на жизнена философия, макар понякога с изкуствени медитативни техники, без съзнателно осмисляне. Сциентологията показва големите възможности на ПсЕн, дори и при негативни цели - обаче по-слаба ПсЕн, приложена с любов, може да неутрализира лошото и да направи добро. Молитвата, дадена за медитация, е изкривена неузнаваемо в енергоизсмукващ механизъм. Огромните култови храмове демонстрират сила, власт и богатство.
     Полезни моменти в повечето религии са:
 - съществуване на фин духовен свят;
 - всеможещи, всеблаги богове, създатели и управители на света, макар и представени доста неправилно;
 - безсмъртна същност на човека – душа, която се усъвършенства в трудните условия на материята.

     Основни недостатъци:
  1- огромно енерго-изсмукване на вярващите;       
  2- при повечето религии - силно изкривена, заблуждаваща информация за света;
  3- отклоняване от правилното, светско, научно, интуитивно развитие;
  4- разделение между хората по измислен принцип – вяра в набор фикции;
  5- противопоставяне, стигащо до омраза и конфронтация, повод за много войни;

  6- стагнация, консервативни ритуали и традиции, спиращи прогреса;
  7- примирение и пасивност поради осланяне на бог и мистични сили;
  8- обичайно е срастване и взаимно обслужване с властта във вреда на хората.
     Накратко:
   Религиите се базират на неоспорим хипер-авторитет; безпрекословна вяра и преданост; често прилагат тайни психически техники за обвързване, явно или тайно насилие, нахалство, косвена принуда; отнемат ПсЕн; понякога блокират азовете на вярващите след смъртта; обикновено не признават други религии и дори яростно ги преследват; подтискат и обезличават личността. Днес те са атавизъм - правилният път е да се вземе малкото полезно от религиите и чрез обединяване на стандартната наука с алтернативната и езотеричната, да се изучава и оползотворява правилно, безвредно и безопасно човека, човешкото общество, Земята и вселената.
(v2, авг.10)
Извадка с допълнения от "Алтернативни нео-езотерични лекции", лек. 3- " Обзор религии и езотерика"- Симон Живков

Back - Обратно